Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLANÇO GELİR TABLOSU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLANÇO GELİR TABLOSU."— Sunum transkripti:

1 BİLANÇO GELİR TABLOSU

2 BİLANÇO Bir işletmenin belirli bir tarihte sahip olduğu varlıkları (aktif) ile bu varlıkların kaynağını oluşturan üçüncü kişilerin alacak haklarını (borçlar) ve işletme sahibi/ ortaklarının haklarını (öz kaynaklar) (pasif) gösteren finansal durum tablosudur. Bilançonun varlıkları oluşturan tarafı “aktif”, borçlardan ve öz kaynaklardan oluşan kaynak tarafı ise “pasif olarak adlandırılır. Belirli bir dönemin sonunda düzenlendiği tarihteki durumu yansıtan bilanço “statik” bir mali tablodur.

3 BİLANÇONUN DÜZENLENMESİ
Faaliyet dönemi sonu bilançosu ya da ara bilanço olarak düzenlenen bilançolar, kaydi envanter işlemlerinden sonra hazırlanacak olan kesin mizanda yer alan borç veya alacak kalanı veren 1, 2, 3, 4 ve 5 hesap sınıflarındaki hesapların kalan tutarlarına göre düzenlenirler. Aktif (varlıklar) sol tarafta, pasif (kaynaklar) sağ tarafta olmak üzere düzenlenen bilançolar “hesap tipi bilanço”, aktif ve pasif kalemleri alt alta olmak üzere düzenlenen bilançolar “rapor tipi bilanço” olarak adlandırılmaktadırlar.

4 31.12.2005 TARİHLİ KUDEM İŞLETMESİ BİLANÇOSU
AKTİF PASİF DÖNEN VARLIKLAR KVYK HAZIR DEĞERLER 13.184 MALİ BORÇLAR 8.000 Kasa 5.505 Banka Kredileri Alınan Çekler 2.900 TİCARİ BORÇLAR 7.700 Bankalar 5.179 Satıcılar 4.500 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-) (400) Alacak Senetleri 3.200 MENKUL KIYMETLER 880 DİĞER BORÇLAR 125 Hisse Senetleri Diğer Çeşitli Borçlar TİCARİ ALACAKLAR 10.970 DİĞER KVVYK 160 Alıcılar 8.900 Sayım ve Tesellüm Fazlaları 1.150 KVYK TOPLAMI 15.985 Diğer Ticari Alacaklar 920 ÖZ KAYNAKLAR DİĞER ALACAKLAR 450 ÖDENMİŞ SERMAYE 15.000 Diğer Çeşitli Alacaklar Sermaye STOKLAR 1.200 KAR YEDEKLERİ 300 Ticari Mallar Özel Fonlar GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 200 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 13.750 Gelecek Aylara Ait Giderler DÖNEM NET ZARARI(-) (9.661) DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 338 ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 19.389 Devreden KDV DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 27.222 DURAN VARLIKLAR MADDİ DURAN VARLIKLAR 7.752 Binalar 2.400 Taşıtlar 6.500 Demirbaşeşya 2.700 Birikmiş Amortismanlar (-) (3.848) GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 400 Gelecek Yıllara Ait Giderler DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 8.152 AKTİF TOPLAMI 35.374 PASİF TOPLAMI

5 GELİR TABLOSU Bir işletmenin bir hesap dönemi içerisinde gerçekleşen gelir ve giderlerinin sonucunda ortaya çıkan dönem kârı veya zararının gösterilmesi için hazırlanan bir finansal tablodur. Ait olduğu dönemin başlangıç ve bitiş tarihleriyle düzenlenen gelir tablosu “dinamik bir mali tablo”dur.

6 İşletmenin öz kaynakları üzerinde artış sağlayan hesaplardır.
GELİR HESAPLARI İşletmenin öz kaynakları üzerinde artış sağlayan hesaplardır. GİDER HESAPLARI İşletmenin öz kaynakları üzerinde azalış sağlayan hesaplardır.

7 GELİR TABLOSUNUN DÜZENLENMESİ
Faaliyet dönemine ya da ara döneme ait olarak düzenlenen gelir tabloları, kaydi envanter işlemlerinden sonra hazırlanacak olan kesin mizanda yer alan 6 hesap sınıfındaki hesapların”690. Dönem Karı veya Zararı Hesabına” devredilen tutarlarına göre düzenlenir . Gelir tablosu beş bölümden oluşur. 1. Bölüm “Brüt Satış Karı veya Zararı” 2. Bölüm “Faaliyet Karı veya Zararı” 3. Bölüm “Olağan Kar veya Zarar” 4. Bölüm “Dönem Karı veya Zararı” 5. Bölüm “Dönem Net Karı veya Zararı”

8 01.01- 31.12.2005 TARİHLİ KUDEM İŞLETMESİ GELİR TABLOSU
NET SATIŞLAR 1.600 Yurtiçi Satışlar SATIŞLARIN MALİYETİ (10.000) Satılan Ticari Malların Maliyeti 10.000 BRÜT SATIŞ ZARARI (8.400) FAALİYET GİDERLERİ 1.218 Genel Yönetim Giderleri FAALİYET ZARARI 9.618 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR 30 Menkul Kıymet Satış Karları DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (52) Komisyon Giderleri 52 BORÇLANMA GİDERLERİ (21) Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri 21 OLAĞAN ZARAR 9.661 DÖNEM ZARARI Dönem Karı Üzerinden Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler Karşılıkları - DÖNEM NET ZARARI


"BİLANÇO GELİR TABLOSU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları