Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Akut Bronşiolit.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Akut Bronşiolit."— Sunum transkripti:

1 Akut Bronşiolit

2 Tanım Akut bronşiolit 2 yaşın altında Sıklıkla viral etkenler
Hışıltı ‘wheezing’ Öksürük Takipne Retraksiyonlar Ekspiryumda uzama Bronşiollerin inflamasyonu

3 Epidemiyoloji <1 yaş Kış aylarında Düşük sosyoekonomik seviye
Kalabalık yaşam koşulları Anne sütü alamama Sigara maruziyeti

4 Etiyoloji En sık RSV Parainfluenzavirus İnfluenzavirus Adenovirus
Özellikle geç sonbahar ve kış aylarında Parainfluenzavirus İnfluenzavirus Adenovirus Human metapnömovirus Nadir etkenler Mycoplasma, chlamydia, ureaplasma, pneumocystis türleri

5 Patogenez Hedef doku: bronşial epitel Solunum yolunda ödem
Nekrotik döküntüler Siliyaların ve sekresyonları taşıma kabiliyetinin kaybı Artmış mukus yapımı Sonuç: bronşiol lümeninde tıkanma

6 Patogenez Bronşiol lümeninin tıkanması Neden <1 yaş
Check-valve sistemi ile havalanma artışı Tam tıkanma ile atelektazi Neden <1 yaş Hava yolları dar Yoğun ve bol sekresyon Kollateral ventilasyon etkisiz Solunum mukozası gevşek-ödem oluşumu kolay

7 Klinik Bulgular İlk bulgular – ÜSYE benzeri Takibinde Ağırlaşan klinik
Öksürük Hafif ateş Burun akıntısı Takibinde Hışıltılı solunum Takipne Retraksiyonlar Ağırlaşan klinik Huzursuzluk, beslenme güçlüğü, kusma

8 Fizik muayene Takipne Taşikardi Ateş +/- Konjonktivit, otit, farenjit
Oskültasyonda: sibilan ronküs ve raller Ağır vakalarda Siyanoz ve apne Karaciğer kosta sınırını geçebilir: kalp yet ve/veya akc aşırı havalanma

9 Laboratuar ve Grafi Beyaz küre: n/hafif yükselmiş
Periferik yayma: lenfosit hakimiyeti Grafi: Havalanma artışı Peribronşial infiltrasyonlar Atelektaziler Yama tarzı konsolidasyon:ikincil bakteriyel enfeksiyon

10 Akut bronşiyolit tanısı öykü ve fizik muayene bulgularıyla
konulur, ağır vakalar dışında radyolojik tetkikler ve etkenin gösterilmesi için laboratuvar incelemelerinin yapılmasına gerek yoktur.

11 Ayırıcı Tanı Astım Kistik fibrozis Yabancı cisim aspirasyonu

12 Doğal seyir ve Prognoz Genelde hafif orta şiddette
Semptomlar 7-10 gün içinde azalır Siliya rejenerasyonuna bağlı öksürük uzun süre devam edebilir

13 Riskli Gruplar Altta yatan kardiyopulmoner hastalık Prematür bebekler
Kistik fibrozis Bronkopulmoner displazi Konjenital kalp hastalıkları Prematür bebekler İmmün sistemi baskılanmış hastalar Daha ağır klinik, yüksek mekanik ventilasyon ve yoğun bakım oranları

14 Akut bronşiolit sonrası
Tekrarlayan hışıltı atakları görülebilir. Akut bronşiolitin immün yanıtı değiştirerek astım ortaya çıkmasını kolaylaştırıcı etkisi Astım hastalarının sık akut bronşiolit geçirmesi Tekrarlayan hışıltı atakları geçiren hastalarda astım göz önünde bulundurulmalı.

15 Tekrarlayan hışıltı risk faktörleri
Çocukta ve ailede atopi ve alerji öyküsü Doğuştan solunum yollarının darlığı Pasif sigara içiciliği

16 Akut bronşiolit derecelendirmesi

17 Hastaneye sevk kriterleri
Aşağıdaki bulgulardan biri; Üç aydan küçük bebekler Gestasyonel yaşı 34 haftadan küçük, 1 yaşın altında olanlar Orta-ağır dereceli bronşiolitler

18 Hastaneye yatış ölçütleri
Ağır bronşiolitler Toksik görünümlü bebekler Takipnesi olan, beslenemeyen bebekler Oral alımı yetersiz bebekler (<%50) Altta yatan kardiyopulmoner hastalık/immünyetmezlik olan bebekler Akciğer grafisinde atelektazi, konsolidasyon varlığı Sosyal endikasyon 35 haftadan küçük bebekler ve 3 ayın altındaki bebeklerde hastalık hızlı ilerleyeceği için dikkatli olunmalı!

19 Beslenme Hidrasyon ve beslenmenin devamı önemli!!
Aspirasyon riski beslenmeye ara verilmeli >60 solunum sayısı O2 tedavisine rağmen beslenme sırasında O2 saturasyonu <%90 Emme-yutma-nefes alma eşgüdümlü yapılamıyorsa En kısa sürede ağızdan beslenmeye dönülmeli!

20 Tedavi Destekleyici tedavi Oksijenizasyon Hidrasyon
Komplikasyon açısından izlem

21 Tedavi - oksijenizasyon
Hastalığı şiddetinin izlenmesi açısından yakın oksijen saturasyonu takibi Nabız oksimetre >%93 oksijen saturasyonu Nazal kanül (max 2lt/dk O2) Maske (min 4lt/dk O2) Oksijen desteği olmadan >%93 saturasyon + oral beslenme taburcu

22 Tedavi-bronkodilatatörler
Bronş obstruksiyonu nedenlerine yönelik sınırlı etki Mukozal ödem Sekresyonların artışı İntraluminal inflamatuar hücreler Bronkospazm Salbutamol inh. Klinik skoru düzeltir Hastanede yatış süresi ve oksijenizasyonu düzeltmede etkisiz Hışıltı ve solunum sıkıntısını arttırabilir Tek sefer denenip fayda görülmezse devam edilmemeli

23 Tedavi-inhale epinefrin
Alfa adrenerjik etkiyle vazokonstriksiyon yaparak ödem ve mukus salgısını azaltır Beta2 adrenerjik etki ile bronkodilatatör etki Kısa süreli iyilik hali acil poliklinikten hızlı taburculuk Ancak; Takipteki klinik skor Oksijenizasyon Hastaneye yatış gereksinimi/süresi Rölaps oranı üzerine plasebo ya da albuterol tedavisinden etkin değil.

24 Tedavi-kortikosteroidler
İnhale ve sistemik steroidlerin kısa ve uzun dönemli iyileştirici etkisi olmadığı gözlenmiş. Rutin kullanımı önerilmemekte. Ağır bronşiolit ataklarında 1mg/kg/gün tek doz birkaç gün

25 Tedavi-ribavirin Özel nebülizatörlerle 6g/gün saat süren inhalasyon yoluyla Sağlık personeli için teratojenik Mortaliteye etkisiz Mekanik ventilasyon süresini kısaltıcı etki

26 Tedavi-antibiyotikler
Toksik tablo Yüksek ateş Akc grafisinde konsolidasyon Lökositoz ve sola kayma durumlarında gerekli kültürler alındıktan sonra başlanmalı.

27

28 Tedavi-yeni seçenekler
Etkisiz Vitamin A Ifn-alfa IVG Recombinant human DNAse Montelukast Klaritromisin Etkili Surfaktan Heliox

29 Korunma Sigara içiminin engellenmesi El yıkanması Maske kullanılması
Yüksek riskli bebeklerde RSV monoklonal antikoru (pavlizumab)


"Akut Bronşiolit." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları