Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MS 76 yaşında,erkek hasta İş adamı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MS 76 yaşında,erkek hasta İş adamı."— Sunum transkripti:

1 MS 76 yaşında,erkek hasta İş adamı

2 YAKINMASI Nefes darlığı (eforla) Öksürük Balgam çıkarma (mukoit) Halsizlik

3 Nefes darlığı (eforla)
Öksürük Balgam çıkarma ( mukoid )

4 Özgeçmiş Kot kırıkları 4 yıl önce,travma öyküsü yok

5 ALIŞKANLIKLARI 50 paket/yıl sigara 10 yıldır bırakmış

6 FİZİK MUAYENE Genel durum iyi, bilinç açık Dispne (+) Ateş:36.8 ‘C
TA:150/90 mmHg Nabız 100/dk, ritmik Kalp sesleri:S1, S2 doğal. S3(-)

7 Solunum Sistemi DSS:30/dk, torakoabdominal.
Bilateral solunum sesleri azalmış. Ekspiryum uzun Tek tük wheezing mevcut

8 Fizik Muayene Dispneik Ödem Karaciğer kot kenarını geçiyor

9 Sorular: Bu bulgular hangi hastalıkları düşündürür?
Hangi tanı yöntemlerine başvurulmalı?

10

11

12 Hemoglobin gr/dl Hematokrit Kemik Dansitesi Düşük

13 SFT FVC: 1740 ml(%59) FEV1: 640 ml(%29) FEV1/FVC: %37 FEF 25-75: 0,22(%9)

14 Fonksiyonel bozukluk hangi tiptedir?
Obstrüktif Restriktif Kombine

15 Restriktif ve obstrüktif bozukluğu en iyi ayırabilen parametreler
FEV1/FVC VC TLC FEV1/FVC ve TLC

16 VOLÜMLER Pletismografik
TLC: 7240 ml(%136) RV: ml(%140) RV/TLC:%52

17

18 DİFÜZYON KAPASİTESİ DLCO mL/mmHg/dak %26 DLCO/VA mL/mmHg/dak /L %32

19 AKG PaO2:47.2 mmHg PaCO2:39mmHg SaO2:%85 pH: 7.4 HCO3:28.4

20 HİPOKSİ neye bağlıdır? Alveoler hipovantilasyon Shunt V/P dengesizliği
Solunum merkezi depresyonu

21 Hasta GOLD a göre hangi evrededir?
HAFİF ORTA AĞIR ÇOK AĞIR

22 Soru: Tedavisi nasıl olmalı?

23 FEV1/FVC < %70 Semptom var veya yok GOLD IV Çok Ağır III Ağır
II Orta I Hafif Risk Grubu -Kronik semptomlar, -Risk faktörlerine maruziyet. -Normal spirometri FEV1/FVC < %70 FEV1≥%80 %80>FEV1≥% %50>FEV1≥% FEV1<%30 Kronik solunum yetmezliği veya sağ kalp yetmezliği Semptom var veya yok GOLD

24 FEV1/FVC < %70 Semptom var veya yok
IV Çok Ağır III Ağır II Orta I Hafif O Risk Grubu -Kronik semptomlar, -Risk faktörlerine maruziyet. -Normal spirometri FEV1/FVC < %70 FEV1>%80 %80>FEV1>% %50>FEV1>% FEV1<%30 Semptom var veya yok Kronik solunum yetmezliği veya sağ kalp yetmezliği Risk Faktörlerinden Uzaklaşma, Grip Aşısı Gerektiğinde Kısa Etkili Bronkodilatör Düzenli Bir veya Daha Fazla Uzun Etkili Bronkodilatör,Rehabilitasyon Sık Atakta İnhaler Kortikosteroid GOLD 2003 Sürekli Oksijen Tedavisi, Cerrahi Değerlendirme

25 C Ö 41 yaşında, işçi Erkek Doğum yeri: Gümüşhane

26

27 ŞİKAYETİ: Hemoptizi 2006 şubat ayından beri tekrarlayan hemoptizi

28 Alışkanlıklar: Sigara 4 paket-yıl
Özgeçmişi: Tbc tanısıyla 6 ay tedavi Alışkanlıklar: Sigara 4 paket-yıl (7 yıldır içmiyor)

29 FİZİK MUAYENE: Özellik yok

30 HEMOPTİZİ NEDENLERİ ?

31 HEMOPTİZİ AYIRICI TANI?

32 HEMOPTİZİLİ hastada tanı metotları?

33 WBC:4400 11000 Hb:11.1 16 Hct:%32.7 N İNR:1.15 N ESR:38 N CRP:0.69 N
LABORATUAR BULGULARI: WBC: Hb: Hct:% N İNR: N ESR: N CRP: N PLT: N AST:35 ALT: N Üre:38

34 Balgamda Aside dirençli basil negatif Kültürde M.Tuberculosis üremedi.
Orta sıklıkta PNL, az sayıda makrofaj Atipik hücre görülmedi.

35

36 TORAKS BT (17/05/07): sol akciğer üst lob apikoposterior segment düzeyinde yaygın sekel fibrotik değişiklikler izlenmiştir. BRONKOSKOPİ (22/02/07): Aktif kanama odağı saptanmadı

37 HEMOPTİZİ tedavisi ? Bronşiyal arter embolizasyonu

38 Hastanın hemoptizilerinin tekrarlaması üzerine, hastaya 08/04/07 ve 11/05/07 tarihlerinde sol akciğer üst lob bronşial arterlerine embolizasyon uygulandı.

39 Ancak takiplerde hemoptizileri devam etti.
Kanama odağı???

40 Hastaya 07-06-2007’de sol akciğer üst lobektomi uygulandı
Hastaya ’de sol akciğer üst lobektomi uygulandı. Lobektomi materyali patolojik inceleme için gönderildi.

41

42 PATOLOJİ SONUCU: Sol Akciğer üst lobektomi materyali, kistik bronşiektazi, bu zeminde gelişmiş aspergilloma saptandı. Hastaya İtraspor 100 mg tb 2x1 bir ay kullanmak üzere başlandı.itrakonazol

43 47 yaşında, işçi Erkek Doğum yeri: İstanbul

44 ŞİKAYETİ Kuru öksürük Şiddetli sağ yan ağrısı Dispne Aniden şikayetleri başlamış.

45 Olası Tanılar? Plöretik ağrı; Plörezi, AC infarktı/ AC CA Pulmoner Emboli İnf. Pnömotoraks

46 FİZİK MUAYENE Siyanoze Dispneik DSS:32 Sağda hipersonorite
OSKÜLTASYONDA Sağda solunum sesi alınmıyor.

47 Olası Tanılar? Pnömotoraks??? Kitle???

48

49 Tanı Tedavi

50 YH 60 yaşında kadın 6 aydır Öksürük Dispne Yemekten sonra ve yatınca şikayetleri artıyor.

51 Sol akciğer alt alanında çok iyi tanımlanamayan ek sesler

52

53

54 TB 51 yaşında, işçi Erkek Doğum yeri: Zonguldak

55 ŞİKAYETİ Öksürük Koyu renkli balgam Efor dispnesi

56 FİZİK MUAYENE: siyanoze, dispneik çomak parmak mevcut
DSS:26 (torako abdominal) OSKÜLTASYONDA bilateral inspiratuvar raller TA:130/80 Nb:86/dk

57

58 FVC % 55 FEV1/FVC %82 Pa mmHg Pa CO2 38 mmHg

59 TANI ???

60 B.T. 1943, Gönen 62 y., evli, emekli işçi

61 Şikayeti Nefes darlığı Uyku hali

62 Hikayesi 5 yıl önce KOAH tanısı 4 aydır nefes darlığında artma 10 gündür uyuklama

63 Alışkanlıkları Sigara 60 paket yıl 1 yıldır içmiyor

64 Solunum Sistemi: DSS:28/dk, torakoabdominal.
Bilateral solunum sesleri azalmış. Ekspiryum uzun Nb:86/dk (ritmik), TA:140/80

65 Fizik Muayene. Dispneik. Ortopneik Siyanoze Kemozis Çomak parmak
Fizik Muayene Dispneik Ortopneik Siyanoze Kemozis Çomak parmak Asteriksis

66 Kemosis neyin göstergesidir?
Hiperinflasyon Kor Pulmonale İnfeksiyon Böbrek yetmezliği

67 Bu olguda “asteriksis” neyi gösterir?
Karaciğer yetmezliği Hipoksi Hiperkarbi Kalp yetmezliği

68 Uyku: 18 saat/gün uyuyormuş.

69

70

71 SFT FVC: 1840 ml(%56) FEV1: 460 ml(%18) FEV1/FVC: %25 FEF 25-75: 150 (%5)

72 AKG PaO2:41 mmHg PaCO2:60 mm SaO2:%76 pH: 7.4 HCO3:41

73 Bu olguda hiperkarbi nedeni?
Solunum merkezi depresyonu Solunum kas yorgunluğu Bikarbonat tutulumu Pulmoner hipertansiyon

74 NB 49 yaşında Erkek Memur

75 6 aydır sağ omuzda ağrı 15 gündür fizik tedavi görüyor. Bir haftadır Öksürük Hemopteik kraşa 50 paket yıl sigara

76

77 Trans torasik iğne aspirasyonu
Tanı : Epidermoid Ca

78 TP 59 yaşında Erkek Memur

79 Dispne Orthopne TA 200/140 DSS 34 Yaygın geç inspiratuvar raller

80

81 TANI? TEDAVİ?

82 DT 45 yaşında erkek Trafik kazası geçiriyor.

83

84 FP 45 yaşında Ev hanımı 25 paket yıl sigara

85 2gündür Ateş (39) Öksürük Yeşil renkli balgam çıkartma Sağ yan ağrısı

86 Hastanın anemnezi derinleştirildiğinde
Daha öncede Merdiven, yokuş çıkarken zorlanıyormuş. Tozlu ortamlarda tıkanıyormuş. Öksürük ve balgam çıkartma şikayetleri de yaklaşık 5 yıldır her kış varmış.

87 FİZİK MUAYENE Ekspiryum uzun Yaygın wheezing
Sağ akciğer alt alanda geç inspiratuar raller

88 TANI KOYMAK İÇİN HANGİ TETKİKLERİ ÖNERİRSİNİZ ?

89 Kan Sayımı Lokosit Sedimantasyon 75mm/saat CRP 65

90

91 Akciğer fonksiyon testleri
Predikt Saptanan % FVC(L) 3,37 2,70 80 FEV1 (L) 2,59 1,70 65 FEV1/FVC 75 62 FEF25-75(L/s) 2,87 1,5 52

92 Akciğer fonksiyon testleri
Predikt Saptanan Bronkodilatörden sonra FVC(L) 3,37 2,70 2,8 FEV1 (L) 2,59 1,70 1,78 FEV1/FVC 75 62 63 FEF25-75(L/s) 2,87 1,5 1,6

93 Alerji testleri Negatif

94

95

96 EY 55 yaşında, çiftçi Erkek Doğum yeri: Nevşehir

97 ŞİKAYETİ Kuru öksürük Şiddetli sağ yan ağrısı Kilo kaybı Halsizlik 3 aydır yakınmaları mevcut

98

99

100 Torasentezde hemorajik sıvı

101 Plevra biopsisi:Mezotelyoma


"MS 76 yaşında,erkek hasta İş adamı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları