Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Solunum Sıkıntısı Olgu Sunumu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Solunum Sıkıntısı Olgu Sunumu"— Sunum transkripti:

1 Solunum Sıkıntısı Olgu Sunumu
Doç. Dr. Ayşe Berna Anıl

2 Olgu 9 ay , erkek Şikayet: Burun tıkanıklığı, ateş, hızlı nefes alma, hırıltı, kusma, beslenememe Öykü: 3 gün önce burun tıkanıklığı, hafif ateş Doktor başvurusu: SF burun lavajı, antipiretik Bugün ek olarak: Hızlı nefes alma, hırlama, kusma, beslenememe ACİL BAŞVURUSU Öz geçmiş: Özellik yok Soy geçmiş: Özellik yok

3 Fizik Bakı Bilinç açık, huzursuz
SS: 60/dk, KTA: 152/dk/R, KB: 80/50 mmHg, SaO2: 90, KDZ < 2 sn, Ateş: 37,7 C Ağırlık: 9 kg (50. persentil) Burun tıkalı, orofarinks hiperemik Solunum: Burun kanadı solunumu + İnterkostal, subkostal çekilmeler + Dinlemekle her iki ac eşit havalanıyor, havalanma azalmış, sibilan ronküs +, hışıltı +, ekspiryum uzun + Diğer sistem muayeneleri normal

4 Olgu Solunum sıkıntısı Bronkopnömoni ? Bronşiyolit

5 Tanı: Öykü ve klinik bulgular
Bronşiyolit Bronşiyollerin enflamasyonu Sıklıkla viral (en çok RSV) < 2 yaş Bronşiyol epitelinde dejenerasyon Bronşial sekresyonlar Lümende tıkanma Bronş Lümeninde Ödem Tanı: Öykü ve klinik bulgular

6 Ayırıcı Tanı Astım Yabancı cisim aspirasyonu Kistik fibrozis
Gastroözefageal reflü Hava yollarına dıştan bası yapan nedenler

7 SOLUNUM SIKINTISININ DERECESİNİN BELİRLENMESİ
Parametre Hafif Orta Şiddetli Mental Durum Normal Huzursuz Letarjik Renk Normal Soluk Siyanotik Çekilmeler Yok/Hafif Orta derece Şiddetli Hava Girişi Normal Orta derece azalmış Belirgin azalmış Solunum Hızı Normal Orta derece artmış Belirgin artmış Yenidoğan 6 ay-2 yaş 2-10 yaş > 10 yaş

8 SOLUNUM SIKINTISININ DERECESİNİN BELİRLENMESİ
Parametre Hafif Orta Şiddetli Mental Durum Normal Huzursuz Letarjik Renk Normal Soluk Siyanotik Çekilmeler Yok/Hafif Orta derece Şiddetli Hava Girişi Normal Orta derece azalmış Belirgin azalmış Solunum Hızı Normal Orta derece artmış Belirgin artmış Yenidoğan 6 ay-2 yaş 2-10 yaş > 10 yaş

9 Hava yolu-Solunum Pozisyon SF Burun Lavajı + Maske ile %100 Oksijen
Monitörizasyon (anne kucağında)

10 İzlem Tedavi KTA KB SS KDZ SaO2 FM SF burun lavajı+oksijen 150 80/55
60 < 2 sn 98 Hışıltı, ekspiryum uzun, İKÇ, SKÇ Salbutamol nebül 155 82/53 58 99 154 84/50 55 100 152 80/53 Hışıltı ↓, ekspiryum uzun↓, İKÇ ↓, SKÇ ↓ Tedavi KTA KB SS KDZ SaO2 FM SF burun lavajı+oksijen 150 80/55 60 < 2 sn 98 Hışıltı, ekspiryum uzun, İKÇ, SKÇ Salbutamol nebül 155 82/53 55 99 154 84/50 100 152 80/53 50 Hışıltı ↓, ekspiryum uzun↓, İKÇ ↓, SKÇ ↓

11 İzlem Salbutamol yanıtı var Emme isteği nedeniyle huzursuzluk artıyor
Huzursuzluk ile takipne ve dinleme bulguları artıyor Ketamin 1mg/kg İV Damar yolu açılması ve kan alınması 1/3 izomix 100 ml/kg/gün idame sıvı

12 Labaratuvar pH 7,30 pCO2 32 mmHg PO2 45 mmHg HCO3 19 mmol/L BE
Laktat 1 Lökosit 12000/mm3 Hb 10,6 gr/dl Trombosit 314000 96 mg/dl Üre 23 mg/dl Kreatinin 0,5 mg/dl Na+ 138 mmol/L K+ 4,1 mmol/L Cl 106 mmol/L Ca 8,8 mg/dl AST 29 U/L ALT 16 U/L CRP 0,2 mg/dl Prokalsitonin 0,04 ng/ml Periferik yayma Nötrofil % 32, lenfosit %68 TİT Dansite: 1020 Prot:- Lökosit: - Eritrosit: -

13 Akciğer Grafisi

14 Çocuk Yoğun Bakım İzlem
Tedavi Süre KTA KB SS KDZ SaO2 FM Ketamin inf 1 mg/kg/s, prednizolon 1 mg/kg/g, salbutamol 8x1 12. saat 144 80/55 42 < 2 sn 98 Ekspiryum uzunluğu ↓↓, sibilan ronküsler ↓↓ Ketamin inf 0,5 mg/kg/s, salbutamol 6x1 24. saat 140 80/54 38 99 Salbutamol 6x1 36. saat 125 84/52 35 100 Nadir sibilan ronküsler

15 Kan Gazı İzlemi pH pCO2 pO2 HCO3 BE Laktat 7,30 7,40 32 42 45 50 19 24
-6 1 Laktat 0,3

16 İzlem 24. saat beslenme başlandı 36. saat servise nakil Bilinç açık,
SS: 34/dk, KTA: 120/dk/R KB: 85/54 mmHg, SaO2: 99 (aralıklı oksijen alıyor), KDZ < 2 sn, Ateş: 37 C Nadir sibilan ronküsler + Besleniyor

17 TEŞEKKÜRLER


"Solunum Sıkıntısı Olgu Sunumu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları