Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIKLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIKLARI"— Sunum transkripti:

1 OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIKLARI
Dr. Olcay KARAKAYA

2 ASTMA AMFİZEM KRONİK BRONŞİT

3 ASTMA Bronşlarda yaygın, paroksismal, reversible, daralma

4 AMFİZEM Terminal bronşiollerden sonraki Ac parankiminin fibrozis göstermeyen, duvar harabiyeti ile karakterize, anormal kalıcı genişlemesidir

5 KRONİK BRONŞİT Ardarda iki yıl içinde en az üç ay süren öksürük ve balgam çıkarma ile karakterize klinik tablodur

6 ASTMA Büyük hava yollarının değişik uyaranlara karşı aşırı reaksiyon göstermeleri sonucu ortaya çıkar Broşlarda daralma, wheezing, dispne

7 EKSTRENSİK (ATOPİK) ASTMA
Allerjenlere Plazma Ig E artış Aspergillozis önemli etkendir Allerjik bronkopulmoner aspergillozis Üst loblarda santral bonşektazi

8 İNTRENSİK (NON-ATOPİK) ASTMA
Egzersiz, enfeksiyon,emosyonel durum

9 ASTMA Radyolojinin rolü sınırlıdır
Remisyonda çoğunlukla grafiler doğaldır Atak sırasıda Ac grafisinde hiperaerasyon görülebilir YRBT’de perihiler bronş duvarı kalınlaşması

10

11 ASTMA Radyoloji komplikasyonların tespitinde önemlidir Enfeksiyon
Radyoloji komplikasyonların tespitinde önemlidir Enfeksiyon Mukus tıkaçlarına bağlı atelektazi Pnömotoraks

12 KRONİK BRONŞİT Bronşial mukozada mukus salgılayan bezlerde hipertrofi
Bronşial duvarda ve çevre bağ dokusunda inflamasyon

13 KRONİK BRONŞİT Radyolojinin rolü komplikasyonların ve sıklıkla birlikte olan hastalıkların gösterilmesidir Amfizem Bronşektazi Pnömoni

14 KRONİK BRONŞİT % 50 olguda Ac grafisi normaldir
Bulgular birlikte olan hastalıklara bağlı ortaya çıkabilir Perivasküler ve peribronşial ödem, kronik inflamasyon ve fibrozise bağlı kirli AC

15

16 KRONİK BRONŞİT Bronşial ağaç trasesi boyunca tren rayı gibi birbirine paralel kalın opasiteler

17

18 AMFİZEM Terminal bronşiollerden sonraki Ac parankiminin fibrozis göstermeyen, duvar harabiyeti ile karakterize, anormal kalıcı genişlemesidir

19 MORFOLOJİ Bronşioller sağ ve sol ana bronşun 12 kez dallanması sonucu oluşurlar 12. ve 16. dallanma sırasında bronşioller bulunur Gland ve kartilaj içermezler Terminal bronşiollerde Goblet hücrelerinin yerini Clara hücreleri alır

20 GEÇİŞ ZONU Respiratuar bronşioller, alveoler kanal ve alveoler sak
Hem taşıma hem de gaz transferi yapılır Respiratuar bronşioller üç seri dallanma ile Terminal bronşiolden çıkarlar Daha sonra alveoler kanal ve alveoler sak (kese) gelir Her sakta 4-10 alveol vardır

21

22 RESPİRATUAR ZON Alveoller oluşturur
Respiratuar ve geçiş zonları Ac parankimini oluştururlar

23 PRİMER LOBÜL Son respiratuar bronşiolden sonraki bölümdür
Bir seri alveoler kanal, alveoler keseler ve alveoller ile birlikte bunların kan damarlarını ve sinirlerini içerir

24

25 SEKONDER LOBÜL Ac parankiminin bağ dokusu ile çevrili en küçük birimidir 1-2.5 cm çapındadır 30-50 adet primer lobül bulunur

26 SEKONDER LOBÜL YRBT’de bronşiol ve pulmoner arterin oluşturduğu nokta şeklinde santral kor görülür İnterlobüler septalar içerisinde lenfatik kanallar ve pulmoner venöz yapılar bulunur

27

28 Amfizem paterni anatomik konumuna göre üçe ayrılır
Sentrlobuler (proksimal) amfizem Panlobuler (panasiner) amfizem Paraseptal (distal) amfizem

29 Sentrlobuler (proksimal) amfizem
Özellikle respiratuar bronşioller etkilenir Sekonder pulmoner lobülün merkezinde yer alır Üst Ac zonlarında daha belirgindir Sigara içenlerde ve kronik bronşitte

30 Sentrlobuler (proksimal) amfizem

31

32 Panlobuler (panasiner) amfizem
Asinus terminal bronşiolden sonraki akciğer birimidir Amfizem asinusların tüm elemanlarını etkilemiştir Alfa-1 antitripsin eksikliği, sigara tiryakilerinde, yaşlılarda Alt zonlarda sıktır

33 Panlobuler (panasiner) amfizem

34

35 Paraseptal (distal) amfizem
Alveoler kanal ve alveoler sakları ilgilendirir Subplevral bölge ile interlobüler septa ve vasküler yapılara komşu Ac parankiminde görülür Genç erişkinlerde spontan pnömotoraksa neden olabilir

36 Paraseptal (distal) amfizem

37

38 Hastalığın ileri evrelerinde üç formu YRBT’de birbirinden ayırdetmek güç olur

39 Skatrisyel Amfizem Büllöz Amfizem Kompanzatuar Amfizem Tek taraflı veya lober amfizem(Macleod veya Swyer-James send.)

40 Skatrisyel Amfizem Tbc, postpnömonik skar dokusu, pnömokonyozlar ve Ac fibrozisinde Fibröz ile iyileşme sonucu bronşial daralma ve distalinde hava hapsi sonucunda

41

42 Büllöz Amfizem Sıklıkla genç erişkinlerde üst loblarda, asimetrik, giderek büyüyen hacimlere sahiptir İntraparankimal,subplevral olabilir

43

44

45

46

47 Kompanzatuar Amfizem Skolyoz,rotoskolyoz ,atelektazi veya lobektomi
Başlangıçta alveoller genişler sonra septal atrofi ve harabiyet olur

48

49

50

51

52 Tek taraflı veya lober amfizem(Macleod veya Swyer-James send.)
Çocukluk çağında geçirilen akut viral bronşiolitlere bağlı ortaya çıkar. Genelde erişkin yaşta saptanır. Hastalar asemptomatik olabilir.

53 Tek taraflı veya lober amfizem(Macleod veya Swyer-James send.)
Küçük hava yollarının akut bronşiolit nedeniyle tıkanması,distalde kalan alanların kollateraller ile havalanması,zamanla amfizemdeki gibi parankimal yıkım oluşması görülür.

54 Tek taraflı veya lober amfizem(Macleod veya Swyer-James send.)
PAAC grafisinde bir AC yada lob ileri derecede radiolusenttir. Bu görünüm hava hapsi ve perfüzyon azalmasına bağlıdır. Periferde vasküler yapılar ileri derecede incelmiştir. Pulmoner arter normalden küçük olarak izlenir.

55 Tek taraflı veya lober amfizem(Macleod veya Swyer-James send.)
YRBT’de mozaik patern şeklinde radiolusent alanlar Santral yerleşimli bronşektazi Küçük bir hilus Tutulan damarlarda incelme ve birbirinden ayrılma

56

57

58

59


"OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIKLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları