Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bologna Süreci Nedir? Avrupa'da ortak, karşılaştırılabilir, rekabetçi ve şeffaf bir yükseköğretim yaratmak fikrinden gelişmiştir. Bologna Süreci'nin belirlediği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bologna Süreci Nedir? Avrupa'da ortak, karşılaştırılabilir, rekabetçi ve şeffaf bir yükseköğretim yaratmak fikrinden gelişmiştir. Bologna Süreci'nin belirlediği."— Sunum transkripti:

1 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN BOLOGNA SÜRECİ ve AKTS BİLGİLENDİRME SUNUMU

2 Bologna Süreci Nedir? Avrupa'da ortak, karşılaştırılabilir, rekabetçi ve şeffaf bir yükseköğretim yaratmak fikrinden gelişmiştir. Bologna Süreci'nin belirlediği hedefler, diğer üye ülkelerde olduğu gibi, yükseköğretim çalışmalarını küresel boyuta ulaştırma konusunda ülkemiz için de uygun araçlar sunmaktadır. Yükseköğretim sistemimizin yeniden yapılandırılması ihtiyacı doğrultusunda Türkiye 2001'de bu sürece dahil olmuştur.

3 Bologna sürecinin hedefleri nelerdir?
Kolay anlaşılır ve karşılaştırılabilir yükseköğretim diploma ve dereceleri oluşturmak (Diploma Eki uygulaması). Yükseköğretimde lisans, yüksek lisans ve doktora olmak üzere üç aşamalı derece sistemine geçmek. Avrupa Kredi Transfer Sistemini - AKTS (ECTS: European Credit Transfer System) uygulamak. Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının hareketliliğini sağlamak ve yaygınlaştırmak. Yükseköğretimde kalite güvencesi sistemleri ağını uygulamak ve yaygınlaştırmak. Yükseköğretimde Avrupa boyutunu geliştirmek.

4 Üniversitemiz ve Bologna süreci
300’den fazla PROGRAM ve DERSİN tüm bilgilerine Türkçe ve İngilizce olarak ulaşım

5 Üniversitemiz ve Bologna süreci

6 AKTS nedir? Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi, ülkelerin yükseköğretim sistemlerinin farklı olmasından dolayı hareketlilik ve tanınmanın önünde engel oluşturan sorunlara çözüm getirmek üzere geliştirilen çok önemli bir araçtır. AKTS ders kredileri, bir derste öğrencilere kazandırılan yetkinlikleri esas alır ve bu yetkinlikleri kazanmak için öğrencinin iş yüküne göre hesaplanır.

7 AKTS nedir? AKTS, bir diploma programının veya dersin öngörülen öğrenme çıktılarını ve yeterliliklerle ifade edilen hedeflerini başarabilmesi için gereken iş yükü göz önünde tutularak hesaplanan bir kredi sistemi olarak tanımlanır.

8 AKTS nedir? AKTS kredisi; bir dersi başarıyla tamamlaması için, öğrencinin yapması gereken çalışmaların tamamını (teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, vs.) kapsayan, iş yükünü temel alan bir değerdir. Bu değer; her dersin, bir yükseköğretim kurumunda bir akademik yılın tam zamanlı olarak tamamlanması için gereken toplam çalışma yükünün ne kadarlık bir bölümünü kapsadığını da dolaylı olarak gösterir.

9 AKTS nedir? Bir akademik yıl için AKTS kredisi: 60 (1800 saat),
Bir yarıyıl için AKTS kredisi: 30 (900 saat) 1 AKTS, 30 saat çalışmanın karşılığıdır. Yükseköğretim düzeylerine göre AKTS kredileri: TYYÇ Düzeyleri Süre (Yıl) Toplam AKTS Ön Lisans 2 120 Lisans 4 240 Yüksek Lisans 1.5-2 90-120 Doktora 3-4

10 AKTS kredileri nasıl hesaplanır?
Programı tamamlayan öğrencinin kazanması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikler belirlenir. Bu kazanımları kapsayan ders programı hazırlanır. Ders içeriği ve öğretim yöntemleri buna göre düzenlenir. Her ders için öğrenci iş yükünün gerçekçi olarak tahmin edilmesi gereklidir. Her yıl hem dersin öğretim eleman(lar)ının, hem de öğrencilerin dersin iş yüküne yönelik düşünceleri alınır.

11 900 Saat / 16 hafta = 56 saat iş yükü/haftada
Öğrenci iş yükü 1 AKTS kredisi = 30 saatlik iş yükü 1 Yarıyıl = 30 AKTS kredisi 1 Akademik Yıl = 60 AKTS kredisi 900 Saat / 16 hafta = 56 saat iş yükü/haftada 56 / 7 = 8 saat iş yükü/günde

12 Öğrenci iş yüküne neler dahildir?
Kuramsal ders, uygulama ve laboratuvar Ön çalışma ya da pekiştirme için her türlü bireysel çalışma Proje, rapor, sunum, arazi çalışması, ödev gibi etkinlikler Değerlendirmeler (kısa sınav, arasınav, yarıyıl sonu sınavı) Tez çalışması, staj, bitirme ödevi, seminer

13 Toplam İş Yükü Hesabı-Örnek 1
ETKİNLİK SAYISI SÜRE (Saat) TOPLAM İŞ YÜKÜ Kuramsal 14 2 28 Uygulama Sınıf dışı çalışma (ön çalışma, pekiştirme) 1 Ödev 3 6 Proje Arazi çalışması Arasınav 4 Diğer (Sunum, rapor, kısa sınav, vb) 5 Yarıyıl sonu sınavı 90 Toplam iş yükü /30 DERSİN AKTS KREDİSİ

14 Toplam İş Yükü Hesabı-Örnek 2
ETKİNLİK SAYISI SÜRE (Saat) TOPLAM İŞ YÜKÜ Kuramsal 14 2 28 Uygulama Sınıf dışı çalışma (ön çalışma, pekiştirme) 1 Ödev 3 6 Proje 56 Arazi çalışması Arasınav 4 Diğer (Sunum, rapor, kısa sınav, vb) 5 Yarıyıl sonu sınavı 140 Toplam iş yükü /30 4,66 DERSİN AKTS KREDİSİ

15 Ders Programı 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl Ders Z/S K U UU Kredisi AKTS
3 5 Ders 2 2 4 Ders 3 Ders 4 Ders 5 Ders 6 1 Ders 7 S Toplam Kredi 19 30 Ders Z/S K U UU Kredisi AKTS Ders 1 Z 3 2 4 6 Ders 2 Ders 3 5 Ders 4 Ders 5 Ders 6 S Ders 7 1 Toplam Kredi 21 30

16 Öğretim Elemanı Anketleri
AKTS belirleme süreci AKTS Öğrenci Anketleri Öğretim Elemanı Anketleri

17 AKTS belirleme süreci Öğretim Üyesi Anketleri Açıklanan AKTS Kredileri
Öğrenci Anketleri AKTS Kredilerini Uyumlaştırma Anket Uygulamaları AKTS Kredileri (Final)

18 Öğrenci iş yükünün (AKTS) belirlenmesi anketi
akademik yılı bahar yarıyılı sonunda uygulanacaktır. Öğrenci otomasyon sistemine sınav notunu görmek için girdiğinde önce anketi yanıtlaması gerekecektir. Anketi yanıtlamak zorunludur. 7 sorudan oluşan anket fazla zamanınızı almayacaktır.

19 Lütfen….. Anket sorularını içtenlikle ve dikkatle doldurunuz.
Her bir etkinlik için gerçek iş yükünüzü (ayırdığınız saat) belirttiğinizden emin olunuz. Sonuçları sizler için önemli!

20 Kaynaklar 66 Soruda Bologna Süreci Uygulamaları: ECTS Users’ Guide: TYYÇ sayfası: Avrupa Komisyonu eğitim sayfası: Avrupa Yüksek Öğrenim Alanı sayfası:

21 İlginiz ve işbirliğiniz için teşekkürler


"Bologna Süreci Nedir? Avrupa'da ortak, karşılaştırılabilir, rekabetçi ve şeffaf bir yükseköğretim yaratmak fikrinden gelişmiştir. Bologna Süreci'nin belirlediği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları