Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çoklu Zeka Kuramı ve Gelişim raporlarının değerlendirilmesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çoklu Zeka Kuramı ve Gelişim raporlarının değerlendirilmesi."— Sunum transkripti:

1 Çoklu Zeka Kuramı ve Gelişim raporlarının değerlendirilmesi.

2 Aslında Hepimiz çatlamış kovalarız. Ve
Herkesin kendine özgü kabiliyetleri ve kusurları vardır

3 Tilki iyi koku alır. Kartallar yüksek uçar. Kartalları iyi koku alamadığı için tilkiyi ise uçamadığı için suçlamak mümkün mü ?

4 Suçlamak ne kadar insaflıca ise Matematikte ya da sözel alanda başarılı olamayan birisini eleştirmek ve suçlamak da o kadar insaflıcadır.

5 Neden? Çünkü zekâ çok yönlüdür.
Çoklu Zeka Teorisindeki anahtar sözcük; “ÇOKLUKTUR”

6 ÇZT’ ye göre Zeka sözel ve sayısal becerilerinin çok ötesinde bir kavramdır. İnsanların sahip oldukları yetenekleri, becerileri ve potansiyelleri birer zeka alanı olarak tanımlanmıştır 8 değişik zekâ alanı tanımlamış ama her zaman daha fazlası olabilir.

7 Hangi Zeka Alanları var?
1-Sözel Dil Zekası 2-Mantıksal Matematiksel Zeka 3-Görsel-Uzaysal Zeka 4- Müziksel ritmik zeka 5-Bedensel Kinestetik zeka 6-Kişilerarası sosyal zeka 7-Kişisel içsel zeka 8-Doğacı zekâ

8 1-Sözel Dil Zekası Sözel-dil zekası, bir bireyin kendi diline ait kavramları bir masalcı, bir konuşmacı veya bir politikacı gibi sözlü olarak ya da bir şair, bir yazar, bir editör veya bir gazeteci gibi yazılı olarak etkili bir şekilde kullanabilmesi kapasitesidir.

9 2-Mantıksal Matematiksel Zeka
Mantıksal-matematiksel zeka, bir bireyin bir matematikçi, bir vergi memuru veya bir istatistikçi gibi sayıları etkili bir şekilde kullanabilmesi ya da bir bilim adamı, bir bilgisayar programcısı veya bir mantık uzmanı gibi sebep-sonuç ilişkisi kurarak olayların oluşumu ve işleyişi hakkında etkili bir şekilde mantık yürütebilmesi kapasitesidir

10 3- Görsel- Uzaysal Zeka:
Görsel-uzaysal zeka, bir insanın bir avcı, bir izci ya da bir rehber gibi görsel ve uzaysal dünyayı doğru bir şekilde algılaması veya bir dekoratör, bir mimar ya da bir ressam gibi dış dünyadan edindiği izlenimler üzerine değişik şekiller uygulayabilme kapasitesidir

11 4- Müziksel- Ritmik Zeka:
Müziksel-ritmik zeka, bir kişinin bir besteci, bir müzisyen ya da bir şarkıcı gibi müzik formlarını algılaması, ayırt etmesi ve ifade etmesi kabiliyetleridir. Müziksel-ritmik zekası güçlü olan insanlar, sadece müziksel eserleri kolayca hatırlamazlar, fakat aynı zamanda olayların oluşumunu ve işleyişini müziksel bir dille düşünmeye, anlamaya, yorumlamaya ve ifade etmeye çabalarlar

12 5-Bedensel- Kinestik Zeka:
Bedensel-kinestik zeka ile bir kişinin bir aktör, bir atlet ya da bir dansçı gibi düşünce ve duygularını anlatmak için vücudunu kullanmadaki ustalığı veya bir heykeltıraş, bir cerrah ya da bir tamirci gibi ellerini kullanma ve elleriyle yeni şeyler üretme kabiliyetleri kastedilir.

13 6- Sosyal Zeka: Sosyal zeka, bir insanın bir öğretmen, bir terapist ya da bir pazarlamacı gibi çevresindeki insanların duygularını, ilgilerini, isteklerini ve ihtiyaçlarını anlama, ayırt etme ve karşılama kapasitesidir. Sosyal zekası güçlü olan kimselerin bir grup içerisinde grup üyeleri ile işbirliği yapma, onlarla uyum içinde çalışma ve bu kişilerle sözlü ve sözsüz iletişim kurma gibi yetenekleri söz konusudur.

14 7-İçsel Zeka: İçsel zeka, bir kişinin kendisini tanıması ve kendisi hakkında sahip olduğu bu bilgi ve anlayış ile çevresinde uyumlu davranışlar sergilemesi yeteneğidir. Bu zeka türü ile bir kişinin kendisini objektif olarak başkalarının gözüyle görebilmesi kabiliyetidir. İçsel zeka, bir kişinin kendisinin zayıf ve güçlü olduğu yönlerini anlaması, kim olduğunu, ne yapmak istediğini ve neyi yapmak istemediğini bilmesidir.

15 8-Doğacı Zeka Doğacı zeka ile bir kişinin bir biyolog yaklaşımıyla hayvanlar ve bitkiler gibi yaşayan canlıları tanıma, onları belli karakteristik özelliklerine bağlı olarak sınıflandırma ve onları diğerlerinden ayırt etme kabiliyeti veya Bir jeolog yaklaşımıyla dünya doğasının bulutlar, kayalar veya depremler gibi çeşitli karakteristiklerine karşı aşırı ilgili ve duyarlı olması kastedilmektedir. Doğacı zekası kuvvetli olan bireyler, doğa olaylarına karşı çok hassastırlar ve toprakla uğraşmayı, hayvan beslemeyi veya bitki yetiştirmeyi çok severler.

16 GELİŞİM RAPORLARI DEĞERLENDİRMESİ
GELİŞİM RAPORLARI 5 ALANDA DEĞERLENDİRİLİR. 1.PSİKOMOTOR ALAN 2.SOSYAL-DUYGUSAL ALAN 3.DİL GELİŞİMİ 4.BİLİŞSEL GELİŞİM 5.ÖZ-BAKIM BECERİLERİ

17 PSİKOMOTOR ALAN Yürüme,koşma,yuvarlanma,sekme,sıçrama,atlama,yakalama vb.bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri rahatlıkla yapabiliyor.Kesme,katlama,yuvarlama,yapıştırma,boyama,resim yapma,çizme vb.el-göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yapabilmede başarılı.Serbest resimlerinde yaratıcı çalışır.Denge gerektiren hareketleri iyi yapabilmektedir.

18 SOSYAL-DUYGUSAL ALAN Etkinliklere kendi isteği ile katılarak sorumluluklarını yerine getirebiliyor.Grup içerisinde iletişim kendiliğinden başlatabiliyor ve olumsuz duygu ve düşüncelerini rahat bir şekilde ifade Hata yapabileceğini kabul ederek kendi hatalarını söyleyebiliyor.Sınıf içerisindeki araç-gereçleri istekli topluyor ve düzenleyebiliyor.Yetişkin denetimi olmadığı durumlarda da gerektiği gibi davranabiliyor.

19 DİL GELİŞİMİ Konuşmalarında söz dizimi kurallarını doğru olarak kullanıyor.Belli bir konuda konuşmayı başlatarak,konuşurken ve dinlerken göz teması kurabiliyor.Sesleri ayırt edebiliyor ve kelimeleri doğru telaffuz ediyor.Sözcük dağarcığında yaşının özelliklerini gösteriyor.

20 BİLİŞSEL GELİŞİM Dikkat edilmesi gereken nesneyi,durumu,olayı fark ederek dikkatini üzerinde yoğunlaştırabiliyor.Etkinliklerde ilgisini uzun süre kaybetmeden etkinliğini tamamlayana dek dikkatini sürdürebiliyor.Olayları gözlemleyerek karşılaştırma yapabiliyor ve olayları oluş sırasına göre sıralayabiliyor.Nesneleri çeşitli özelliklerine göre eşleştirebiliyor ve gruplama yapabiliyor.1’den 10’a kadar olan nesne ve rakamlar arasında ilişki kurarak söylenilen sayı kadar nesne gösterebiliyor.1’den 20’ye kadar ritmik sayma yapabiliyor.Geometrik şekilleri tanıyarak daire,kare,üçgen,dikdörtgene benzeyen nesneleri gösterebiliyor.

21 ÖZ BAKIM BECERİLERİ El-yüz yıkama,tuvalet temizliği vb. temizlik kurallarını uygulayabiliyor.Giysilerini yardımsız giyip çıkarabiliyor,katlayabiliyor,asabiliyor.Kendi başına yemek yiyebiliyor.Tuvalet gereksinimi ile ilgili işleri yardımsız yapabiliyor.

22 SLAYT GÖSTERİMİ BURADA BİTMİŞTİR. TEŞEKKÜRLER.
GÜLŞAH ALTAY


"Çoklu Zeka Kuramı ve Gelişim raporlarının değerlendirilmesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları