Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Suna ALBAYRAK Eğitim Uzmanı & Öğrenci Koçu 2013

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Suna ALBAYRAK Eğitim Uzmanı & Öğrenci Koçu 2013"— Sunum transkripti:

1 Suna ALBAYRAK Eğitim Uzmanı & Öğrenci Koçu 2013
ÇOKLU ZEKA KURAMI Suna ALBAYRAK Eğitim Uzmanı & Öğrenci Koçu 2013

2 Aslında Herkesin kendine özgü kabiliyetleri ve kusurları vardır
Hiç kimse mükemmel değildir. Herkesin kendine özgü kabiliyetleri ve kusurları vardır

3 Tilki iyi koku alır Kartallar yüksek uçar Kartalları iyi koku alamadığı için tilkiyi ise uçamadığı için suçlamak mümkün mü ?

4 Suçlamak ne kadar insaflıca ise matematikte ya da sözel alanda başarılı olamayan birisini eleştirmek ve suçlamak da o kadar insaflıcadır.

5 Neden? Çünkü zekâ çok yönlüdür.
Çoklu Zeka Teorisindeki anahtar sözcük; “ÇOKLUKTUR”

6 Çoklu Zeka Kuramına göre;
Zeka sözel ve sayısal becerilerinin çok ötesinde bir kavramdır. İnsanların sahip oldukları yetenekleri, becerileri ve potansiyelleri birer zeka alanı olarak tanımlanmıştır 8 değişik zekâ alanı tanımlamış ama her zaman daha fazlası olabilir.

7

8 Sözel-Dilsel Zeka Özellikleri: TANIM:
Anadili veya başka bir dili kullanma kapasitesi ve düşüncelerini başkalarının anlayacağı şekilde ifade edebilme kapasitesidir. Yazılı-sözlü dil. Dilin kullanımını. Semantik, (anlambilim) Ezberleme ve hatırlama. Esprilidir. Konuşmayı sever. Hitabeti iyidir. İkna edicidir. Meslekler: Şair, Yazar, Öğretmen Gazeteci, Hukukçu

9 Mantıksal-Matematiksel Zeka
Özellikleri: Soyut düşünme. TANIM: Neden-sonuç ilişkisi kurabilme, bir şeyin çalışma ilkelerini ortaya koyabilme ve numaralarla oynama kapasitesidir . Tümevarım/tümdengelim. Bilimsel düşünür. Kategorize etme / sınıflandırmada. Muhakeme yeteneği. Formüllerle düşünme/çalışma. Karışık hesap işleri. Meslekler: Matematikçi, Bilim Adamı Muhasebeci, Bilgisayarcı

10 Görsel-Uzamsal Zeka Özellikleri: Nesneleri doğru bir şekilde algılama.
TANIM: Boşluğu zihinde canlandırabilme yeteneğidir. İnsanın dış dünyayı doğru bir şekilde algılaması ve tekrar yaratabilme kapasitesidir. Nesneler arasındaki ilişkileri fark etme. Görselleştirme yeteneği Görüntü yaratma/değiştirme Boşlukta yönünü bulma (Çöl, orman, uzay) Renk, şekil ve çizgilere duyarlılık Değişim ve dönüşümü fark etme Meslekler: Ressam, Mimar, İzci, Rehber, Fotoğrafçı

11 Müziksel-Ritmik Zeka Özellikleri: TANIM:
Ritimleri “algılama”, “ayırt etme”, “aranje etme” ve “yorumlama” kapasitesidir. 1.Dinleme, 2.yorumlama 3.besteleme Ses tonu kalitesine duyarlılık. Güfte yazma, beste yapma Seslere duyarlılık Ritim, nota, ahenge karşı duyarlılık Müzik türlerini ayırt etme Tempo tutma Ritimleri yakalama/ tekrar yaratma Meslekler: Şarkıcı, Besteci, Müzisyen

12 Bedensel – Kinestik Zeka
TANIM: Vücut hareketlerini kontrol edebilme ve ellerini ustaca kullanabilme kapasitesidir. Özellikleri: Meslekler: Atlet, Dansçı, Cerrah, Aktör, Pandomim! Beyin ve beden irtibatı. Ustaca taklit etme Koordinasyon, kas hareketleri Denge Esneklik . Güçlü dokunma duyusu El becerileri.

13 Kişilerarası-Sosyal Zeka
Özellikleri: TANIM: İnsanların hislerini, niyetlerini motivasyonlarını, karakterlerini, ilgi, ihtiyaç ve beklentilerini anlama ve değerlendirme kapasitesidir. Sinerji: meydana getirme/sürdürme. Başkalarının bakış açısıyla bakabilme Grup içinde başarılı ilişkiler kurma . İnsanlar arasındaki farklılıkları fark Diğer insanların ihtiyaç ve beklentilerini fark etme. Yüz ifadesi, jest ve sese duyarlılık Meslekler: Psikolog, rehber uzman, Öğretmen, Siyasetçi

14 İçsel Zeka Özellikleri: TANIM: İnsanın kendi duygu ve düşüncelerinin farkında olma, sınırlılıklarını bilme, kendi iç dünyası ile irtibatlı olma, kim olduğu üzerine yoğunlaşabilme kapasitesidir. Odaklaşma, yoğunlaşma Düşünmeyi düşünme. Yüksek düzeyde (ilişkisel) düşünme. Düşünceli / duyarlı. Hislerdeki değişimi fark etmek/ifade Kendi kendini motive/disipline etme. Sağlıklı benlik algısı. Meslekler: Şanatçı, Din adamı Psikoterapist, Sosyal

15 Doğa Zekası Özellikleri: TANIM:
Doğayı, doğal kaynakları ve doğal olayları izleme, anlama; bitkileri ve hayvanları anlama, ayırt etme, ve sınıflama kapasitesidir. Araştırma, inceleme; gezi - gözlem. Toprakla oynama. Bitki yetiştirme. Hayvanlara ilgi. Çevre bilinci . Mevsim ve iklim olaylarına ilgi Keşfetme. Meslekler: Biyolog, Jeolog, Çiçekçi Arkeolog, Meteorolog

16 10.000 Saat Kuralı Yaş Aralığı Haftada Yılda 4-5 yaş 1 saat 52 saat
Malcolm Gladwell, Outliers kitabında, haftada 20 saat ayırarak 10 yıl boyunca bir alan üzerine çalıştığınız takdirde toplam saatinizi o alana ayırmış ve artık o işin uzmanı olmaktan bahsedilmiştir. --- 14-15 yaş 12 saat 624 saat 19-20 yaş 40 saat 2080 saat

17 X,Y ve Z KUŞAKLARI X KUŞAĞI Y KUŞAĞI Z KUŞAĞI 1961-1979 Doğumlular
Doğumlular Doğumlular

18 Eğitim Uzmanı & Öğrenci Koçu
TEŞEKKÜR EDERİM Suna ALBAYRAK Eğitim Uzmanı & Öğrenci Koçu 2013


"Suna ALBAYRAK Eğitim Uzmanı & Öğrenci Koçu 2013" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları