Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SED’de izlem ve değerlendirmenin önemi ve uygulanması

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SED’de izlem ve değerlendirmenin önemi ve uygulanması"— Sunum transkripti:

1 SED’de izlem ve değerlendirmenin önemi ve uygulanması
Doç.Dr.Kayıhan Pala Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

2 İzlem ve değerlendirme nedir?
SED’de üç temel izlem ve değerlendirme biçimi vardır: Süreç değerlendirmesi Etki (ya da etkililik) değerlendirmesi Sonuç değerlendirmesi

3 Süreç değerlendirmesi nedir?
Bir SED sürecinin değerlendirilmesi

4 Süreç değerlendirmesi:Niçin yapılır?
Yürütülen SED’den ders almak amacıyla yapılır. Bir sonraki ve gelecekte yapılacak SED’lerle ilgili gelişme sağlayabilmek Gereksinim duyulan becerileri ortaya çıkarabilmek, tanımlayabilmek

5 Süreç değerlendirmesi : Kim yapar?
İdeal durum: Taraf tutmayı önlemek için SED içerisinde yer almayan teknisyenler ya da görevliler tarafından yapılması Genellikle yapılan: Yönlendirme kurulunun desteğiyle, SED değerlendiricisi ya da değerlendirme ekibi

6 Süreç değerlendirmesi : Ne zaman yapılır?
SED raporu karar-vericilere sunulduktan hemen sonra.

7 Süreç değerlendirmesi : Nasıl yapılır?
Bir SED süreci ile ilgili hüküm, kapsamlaştırma aşamasında kararlaştırılan ölçütleri karşılayıp, karşılamadığına göre verilmelidir: SED kapsamlaştırma aşamasında kararlaştırılan amaç ve hedefleri karşılamış mıdır? Paydaş katılımı ne düzeyde gerçekleşmiştir?

8 Etki değerlendirmesi nedir?
Teklifle ilgili olarak karar verme sürecini etkileyen SED çıktılarının değerlendirilmesi.

9 Etki değerlendirmesi: Neden yapılır?
SED’in “Etki” ya da etkililiğini ortaya koymak için yapılır.

10 Etki değerlendirmesi : Nasıl yapılır?
Etki değerlendirmesinin iki evresi vardır: SED tarafından kabul gören önerilerin izlenmesi ; SED tarafından ortaya konan önerilerin izlenmesi

11 Etki değerlendirmesi : Kim yapar?
SED tarafından kabul gören önerilerin izlenmesi yönlendirme kurulu tarafından yapılır , ancak SED değerlendiricisi ya da değerlendirme ekibi tarafından da yapılabilir. SED tarafından ortaya konan önerilerin izlenmesi önerinin gerçekleşmesinden sorumlu teknisyenler ve SED değerlendiricisi ya da değerlendirme ekibi tarafından yapılır.

12 Etki değerlendirmesi : Ne zaman yapılır?
SED tarafından kabul gören öneriler için: Teklifle ilgili karar verme sürecinden sonra. SED tarafından ortaya konan öneriler için : Teklifin gerçekleştirilmesi sırasında.

13 Sonuç değerlendirmesi nedir?
Teklifin gerçekleştirilmesinden sonra, sağlık ve sağlığın belirleyicileri ile ilgili sonuçların eğiliminin değerlendirilmesidir.

14 Sonuç değerlendirmesi : Niçin yapılır?
Gerçekleştirilen teklifin sağlık ve gönence olan güncel etkilerinin ortaya konmasına yardımcı olmak için yapılır. Teklifle ortaya çıkan sonuçlar arasında bağlantı kurmakla ilgili bazı zorluklar yaşanabilir.

15 Sonuç değerlendirmesi : Kim yapar?
Sağlığın belirleyicileri ile ilgili göstergelerdeki eğilimi ve sağlık sonuçlarını izlemek belediyedeki bilgi toplama görevlilerinin (information officers) (APK?) işidir. SED’in bütünüyle sonuçlarının izlenmesi ve yönlendirme kurulu ile paydaşların sonuçlar hakkında bilgilendirilmesinin sorumluluğu belediyedeki teknisyenler ve görevlilerin işidir.

16 Sonuç değerlendirmesi : Ne zaman yapılır?
Teklifin gerçekleştirilmesinden sonra, aylar ve yıllar biçiminde dönemler halinde yapılır. En iyisi, sonuç değerlendirmesinin hangi aralıklarla yapılmasının uygun olacağına kapsamlaştırma aşamasında karar verilmesidir.

17 SED’de izlem ve değerlendirmenin önemi
SED’in amacına ulaşıp ulaşmadığını görmek amacıyla yapılmak zorundadır!

18 Alıştırma : SED’de izleme ve değerlendirme
SED’de değişik tipte izleme ve değerlendirme işlemlerinin yürütülmesinin önemi nedir? SED’de süreç (proses) değerlendirme için hangi ölçütleri kullanabilirsiniz? Tasarı (Teklif) geliştirme ve tasarının uygulanması sürecinde SED’in etkin olup olmadığını ya da bir etkisinin olup olmadığını hangi anahtar noktalarla tespit edersiniz? Tasarının uygulanmasının ardından sağlık sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi sırasında ne gibi zorluklarla karşılaşabilirsiniz? Süre 20 dakika


"SED’de izlem ve değerlendirmenin önemi ve uygulanması" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları