Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yenilik ve Değişikliklere karşı Direnişler ve Giderilmesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yenilik ve Değişikliklere karşı Direnişler ve Giderilmesi"— Sunum transkripti:

1 Yenilik ve Değişikliklere karşı Direnişler ve Giderilmesi

2 Bir gözetimcinin değiştirilmesinden tutup da birkaç eski makinenin yerine teknik ilerleme sonucunda yeni bir tanesinin alınmasının alt kademelerde meydana getireceği etkiler değişikliğe sebep ola bilir. Eğer, dinamizm, esneklik ve uyabilme yeteneği yoksa o zaman büyük bir tehlike ve durgunluğun doğmasına neden olabilir.

3 Başlıca Değişiklik ve Yenilik Türleri
Makinelerde ve diğer araçlarda meydana gelen değişiklikler Süreçlerde ve yöntemlerde değişiklikler Personelde değişmeler

4 Değişikliklere karşı direniş türleri
Örgüte bağlı psikolojik güçlükler Değişiklik kaynağının örgütün hangi hiyerarşi kademesinden geldiği Değişikikler dolayısıyla eski işini, mevkiini ve dolayısıyla yetki ve sorumluklarını kaybeden kişilerin bu örgütsel değişime gösterdikleri tepkiler İşletmeni içinden ve hiyerarşinin alt kademelerinden gelen değişiklik fikirlerinin üst kademeler tarafından dikkatle incelenmeden ve değerlendirmeden derhal reddedilmesi

5 Değişiklik fikirleri hiyerarşinin üst kademelerinden geliyorsa, klasik bir yapıda teknik alanda uzmanlaşmış servisler bunu dikkate almak zorundadırlar. Kuruluşların tepe yönetimi örgüt dışından gelen değişiklik fikirlerine daima açıktırlar ve buna çok önem verirler. Değişiklikler örgütün biçimsel (formal) yapısı üzerinde bir takım yenilikler yaratır Mevkiini, prestijini, yetkilerini ve diğer sosyal olanaklarını kaybeden kişiler doğal olarak değişiklikere karşı koyar.

6 Biçimsel olmayan (informal) Psikolojik Güçlükler
Yenilik ve değişikliklere insan doğal olarak karşı koyma eğilimindedir. Değişikliğin getirdiği yenilikler karşısında kalan kişiler, karakterleri psiko-sosyal özellikleri değişikliğin meydana getirdiği ortam koşullarına bağlı olarak tepki gösterir.

7 Yeniliğe Karşı Gösterilen Tepkilerin Niteliği
Üretim miktarı değişmesi Üretim kalitesi değişmesi İşe geç gelme alışkanlıklarının oluşması İşçi devrinin yükselmesi İş kazalarının artması Toplu direnişlerin ve grevlerin meydana gelmesi

8 Değişikliklere Karşı Tepkilerin Frenlenmesi
Planlanan değişiklikler, işletme personeli tarafından kesin ve açık olarak bilinmelidir. Değişiklik bir organizasyonun hangi kısmı için yeni teknoloji, süreç ve yöntemler uygulamaya koyacksa: bunların açık ve net şekilde bildirilmesi değişikliğin niteliğinin, personele getireceği yararlı durum ve sonuçların açıklanması gerekecektir.

9 Örgütlerde Psikolojik Sorun ve Şikayetler
İşin yapılış koşullarına ve iş aletlerine bağlı şikayet ve tatminsizlikler Belli bir işde çalışma sonucunda elde edilecek maddi çıkarlara ilişkin şikayet ve tatminsilikler Takdir edilme ve sosyal prestij durumlarına ilişkin şikayet ve tatminsizlikler

10 Psikolojik Tatminsizlik Sonucunda Ortaya Çıkan Davranış Bozuklukları
Saldırgan davranışlar Geriye yöneliş veya dönüş davranışları Tekrar denenmek istenen sabit davranışlar Oluruna bırakma

11 İşe Devamsızlık Sorunu
Devamsızlık işgörenin çalışma programı veya planına göre, çalışması gereken zamanlarda işine gelmemesidir.

12 Uygulamada Başlıca Devamsızlık Nedenleri
Yaş Durumu Cinsiyyet Aile Durumu İşyerinin Uzaklığı İşyerinde Uzun Süreden Beri Çalışma Öğrenim Derecesi ve Monotonluğun Etkisi Dönemsel Faktörlerin Etkisi Günlük Çalışma Sürelerinin Etkisi Ücret Miktarlarının ve Ödeme Biçiminin Etkisi Hastalık Sigortasının Etkileri İşgörenin İçinde Bulunduğu Çalışma Grubunun Yapısı


"Yenilik ve Değişikliklere karşı Direnişler ve Giderilmesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları