Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OKUL YÖNETİMİNDE PERSONEL EĞİTİM VE İŞLETMECİLİKLE İLGİLİ İŞLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OKUL YÖNETİMİNDE PERSONEL EĞİTİM VE İŞLETMECİLİKLE İLGİLİ İŞLER"— Sunum transkripti:

1 OKUL YÖNETİMİNDE PERSONEL EĞİTİM VE İŞLETMECİLİKLE İLGİLİ İŞLER

2 Personel Kavramı Personel Geliştirme ile İlgili Kavramlar Yönetimde İnsan Faktörü Yönetimde İş Gören ve İş Veren Tutumunu Etkileyen Faktörler (İhtiyaçlar, Beklentiler..) Yöneticilerin Motivasyon Araçları

3 Giriş Geleneksel yönetim biçimi meydana gelen yeniliklere uygun olarak değişim göstermiştir. Örgütte çalışanların etkili yönetilme koşulları: _ Artan rekabet ortamı -Beşeri ilişkiler alanındaki gelişmeler -Nüfusun artması _ Eğitim ve ögretimin artması - Beklentilerin ve isteklerin değişmesi.

4 PERSONEL Klasik personel yönetim anlayışı yerini modern yönetim yaklaşımına bırakmıştır. (ilişkiler geliştirici ve iş birliğine dayalı, müşteri odaklı bir anlayış.) Kurumlar arası rekabet; daha iyiyi yapabilme ve farkedilme. İşletmeler için rekabet dar kalıbından çıkmış; yüksek üretim kalitesi, ürün çeşitlemesi, yükses ürün kalitesi,yaratıcılık ve pazarda hızlı hareket edebilme gibi yeni düşünceler üstüne yoğunlaşma. işletmelerin artan rekabet ortamı sonucu ‘insan’ faktörü önemli bir değer kazanmıştır.

5 Yönetimde İnsan Faktörünün Önemi
İnsan kaynakları,bireylerin ihtiyaçları, eğitim ve gelişmeleri üzerine insan odaklı bir anlayış benimsemektedir. Birinci dünya savaşı sonrası insan’ın sosyal sistemin en önemli öğesi olduğu kabul görmüştür. Bu gelişmeler sonucu; yeni yönetim anlayışı; insan ilişkileri üzerine durmuştur.

6 Yönetimde İş Gören Tutumuna Etki Eden Faktörler
İhtiyaçlar İhtiyaçlar önem derecesine göre: Fizyolojik ihtiyaçlar Korunma Sevgi Kendine değer verme Kendini gerçekleştirme Kurumlar bu ihtiyaçları doyuracak şekilde düzenlendiğinde personel de uyumlu, huzurlu ve güvenli olacak böylece olumlu yönde katkı sağlayacak.

7 2.) İşle İlgili Beklentiler
İşe Başlama İşin İş Görene Uyması ve İş Doyumu İş Doyumsuzluğu Ücret Doyum Moral Çalışma Ortamı

8 İş Gören İlişkilerini Etkileyen İş Veren Faktörleri
Bilgi verme: İhtiyaç duyulan bilgilerin verilmesi. Yöneticiye güven verme: Yöneticinin samimi olması ve iş görenin kendisini tanıma fırsatı vermesi. Emrin verilişi:Emrin veriliş biçimi,emrin benimsetilmesi. İstikrarlı disiplin: Disiplin cezadan çok, kuralları benimsetme. Yönetime katılma: İşin planlanmasında iş görenin fikrini almak.

9 Yönetimle İşgören Arasındaki İletişim
İletişim: ‘Bilgi ve anlayışın aktarılması,anlamın paylaşılması ve yöneticinin işlerini yönetmek için başkalarına ulaşma süreci.’ İletişim araçları: -Dil -Resimler -Eylem -Beden dili

10 Çalışanlar Ne İster? Anlamlı bir iş: Yaptıkları işlerle gurur duymak.
Yüksek standartlar: Kaybedenlerle olmak istemezler. Berrak bir amaç ve yön duygusu: Gizemli olayları yaşamak değil, kitaplarda okumak ister. Dengeli karşılıklar: Çalışanlara doğru biçimde ilgi ve destekleyici davranışlar gösterilmeli. Düz bir oyun alanı: Karşılıklı özen, adalet ve hak gözetme ifade eder. Uzmanlık: İşlerinin uzmanı olmak ve öyle hissetmek.

11 Yöneticilerin Motivasyon Araçları:
Kötücül rekabeti ortadan kaldırmak: ‘İşletmenin farklı bölümleri veya yan kuruluşları aynı müşteri için kavga ederse kar oranı sıfır olacaktır. Maddi ve manevi teşvikler Açık iletişim: ‘ işgörenler neyin neden yapılması gerektiğini bilmeli.’ Geri besleme: ‘yapılan eleştiri olumlu olmalı.’ Yöneticinin davranışları: ‘personelin motivasyonunu olumlu etkilemeli.’

12 Kararlara katılım ve Sorumluluk Vermek: ‘ yönetici kararlarında personel dahil edilmeli ve sorumluluk verilmeli.’ Makul işe alma uygulamaları Performans değerlendirmeleri yerine hedef belirleme oturumları: ‘Üç aylık veya yıllık hedef belirleme oturumları.’ Çalışanların güçlü yönlerine odaklanmak Çalışmayı takdir etmek ve ödüllendirmek Yükselme olanakları sağlamak İşinin önemli olduğunu hissettirmek Çalısanların şikayetini dikkate almak

13 TEŞEKKÜRLER 


"OKUL YÖNETİMİNDE PERSONEL EĞİTİM VE İŞLETMECİLİKLE İLGİLİ İŞLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları