Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU"— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU

2 TEMEL BASKETBOL ÖĞRETİM MODELİ

3 HAZIRLAYAN PROF.DR.YAŞAR SEVİM

4 İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ 2.Temel Basketbol Öğretim Modelinin Aşamaları
A-7/8 Yaş Gurubu Basketbol Öğretimi B-(8-10 Yaş Gurubu) Mini Basketbol’ a Giriş C-(10-12 Yaş Gurubu) Temel Basketbol Öğretimi I D-(12-14 Yaş Gurubu) Temel Basketbol Öğretimi II E-(14 Yaş ve Sonrası) Basketbol 3.Temel Basketbol Öğretim Modeli Çizelgesi 4.Temel Basketbol Öğretim Modeli Basamak Tablosu 5.Temel Basketbol Öğretim Modeli Örnek Program İçerikleri a-(8-10 Yaş Grubu) *Mini Basketbol ’a Giriş *Mini Basketbol’ da Bazı Temel Oyun Kuralları *Mini Basketbol Öğretim Modeli Örnek Taslak Program İçeriği b-(10-12Yaş.Grubu) Temel Basketbol Öğretimi I Örnek Program İçeriği c Yaş Grubu) Temel Basketbol Öğretimi II Örnek Program İçeriği d-14 Yaş ve Sonrası Basketbol Örnek Program İçeriği 6.Kondisyon Antrenmanları İçin Bazı Öneriler 7.Oyuncu Seçimi Ve Sporcu Bilgi Formu *Sporcu Bilgi Formu Çizelgesi

5

6 1. GİRİŞ

7 Bütün spor dallarında olduğu gibi basketbolda da üst düzeyde istenilen başarıya ulaşmanın temelini, bilinçli ve amacına uygun düzenlenmiş altyapıya yönelik eğitim ve öğretim çalışmalarının oluşturduğu tartışılmaz bir gerçektir.

8 Bu nedenle, çocuğun basketbol oynamaya yönelmesinin yolu; birbiri üzerine örülmüş birçok eğitim kademelerinden geçmesi gerekmektedir. Eğer çocukları basketbol oyununa yönlendirmek istiyorsak,öncelikle büyüklere değil çocuklara özgü öğretim ve gelişim ilkeler öncelikli olmalıdır.

9 Çocuğa, basketbol oyunu için gerekli olan yalnızca saha, pota ve top gibi olanakları sunmak yeterli değildir. Çocuklar için çok daha önemlisi, onlara değişik deneyim alanları ve amacına uygun çalışmalar sunarak coşku, sevinç ve eğlenceyle basketbol sporuna yönlendirmektir.

10 Çocukların basketbol eğitimi ,büyüklerin basketbol eğitiminden tamamen farklıdır. Çocuklar için uygulanan öğretim ilkeleri ,yetişkinlerin antrenman uygulamalarının azaltılmış şekli olmamalıdır.

11 Öncelikle sağlıklı bir spor yaşamı için basketbol sporunun yapabilecek en önemli temel ilke altyapının oluşturulmasıdır.Tüm antrenmanlarda bu temel ilke esas alınacaktır.

12 Basketbolda bu yaş gurubuna yönelik iyi eğitilmiş, deneyimli antrenörler, geleceğin üst düzey basketbolcularının yetiştirilmesinde en önemli etken olacaklardır.

13 Çocuk ve gençlerin ‘’ Teknik-Taktik,Kondisyon Eğitimi ve Gelişimi’’ Türk basketbol oyun anlayışının temel yapısını oluşturan hızlı, dinamik, pozisyona yönelik çok yönlülüğü ve yaratıcı oyun anlayışını içermelidir.

14 Federasyonumuz bu çalışma ile en alt kademeden başlayarak “ Basketbol Öğretim Modeli” anlayışı ve çerçevesi içerisinde kız ve erkek çocuğun gelişim dönemleri de dikkate alınarak basketbola yönelme ve oynayabilme yolunu açmaktadır.

15

16 TEMEL BASKETBOL ÖĞRETİM MODELİ AŞAMALARI
2. TEMEL BASKETBOL ÖĞRETİM MODELİ AŞAMALARI

17 Altyapıya yönelik “Temel Basketbol Öğretim Modeli” Beş aşamada oluşmaktadır.
A) 4,7 ve 8 Yaşa Kadar Olan Grup B) 8-10 Yaş Grubu Mini Basketbol ‘a Giriş C) Yaş Grubu Temel Basketbol Öğretimi I D) Yaş Grubu Temel Basketbol Öğretimi II E) 14 ve Sonrası Yaş Grubu Basketbol

18 TEMEL BASKETBOL ÖĞRETİM MODELİNİN AŞAMALARI
Altyapıya özgü olarak hazırladığımız bu modelle , çalışmanın öğretim içeriklerine (müfredat programı) geçmeden önce her aşamanın genel içeriği, ön şartları ve becerileri konusunda temel bazı bilgileri sizlere sunmak istiyoruz.

19 4 – 7/8 Yaş Grubu Basketbol Öğretimi
(Okul Öncesi İlköğretim 1.2.Sınıf) Bu dönem çocukluğun altın çağıdır.Hareket, bu yaş grubunda ruhsal ve bedensel gelişim için çok önemli ve zorunludur. Çocuk , bu yaşta vücudunu ve çevresini keşfeder, nedenleri ve etkilerini öğrenir. Hareketlerle ve oyunla basketbol için gerekli olan sevinç, coşku ve eğlenmeyi öğrenir.

20 İlk olarak ailesinin yanı sıra arkadaş çevresi içerisinde bir yer edinmeye başladığını hisseder. Bu yaşta bir oyun grubuna katılabilmek için sosyal öğrenim süreci olan kaybedebilmeyi,kendini anlamayı, anlaşılmayı, uyumu ve diğer davranışları da öğrenir.

21 Çocukların bu yaşlarında yürüme, koşma,sıçrama ve atma gibi etkinliklerle hareket dağarcığı ve açıları genişletilir. Hareket koordinasyonları oluşturulur. Ancak koordinatif yeteneklerin gelişimi sağlanırken hareket açısı ve zorluğu yüksek çalışmalar yaptırılmaz.

22 Hareketler dikkati dağıtacak şekilde uzun süreli uygulanmaz
Hareketler dikkati dağıtacak şekilde uzun süreli uygulanmaz.Reaksiyon, denge ve ritim yeteneğin geliştiren ve oluşturan çalışmalar özellikle oyunlar bu dönemde ön planda olmalı ; ancak çalışmalar, oyun formu düzeninde uygulanmalıdır.

23 Mini Basketbol’ a Giriş (İlköğretim I.Kademe 2.3.Sınıf)
(8-10 Yaş Grubu) Mini Basketbol’ a Giriş (İlköğretim I.Kademe 2.3.Sınıf) Bu dönem , çocuk için Beceri (Koordinasyon) Özelliğinin oluşturulduğu yaştır. Çocuk için oluşum dönemi sonrası olan stabilize safhası başlar ve beyinpratik olarak gelişimini tamamlar.Basketbol için geçerli olan yüksek düzeyde öğrenme ve verimliliğe hazır olma safhaları başlamıştır

24 Spor ve performans için öngörülen istek ve coşku çocukta tam oluşur ve dikkatte dayanıklılığı (yaklaşık 15 dk.) gelişmeye başlar. Basketbol için gerekli olan teknik elementlerin temelini öğrenebilecek düzeye gelmeye başlar.

25 Çocuğa, basketbol oyununa özgü temel teknik çalışmalar yaptırılarak basketbol oyunu sevdirilir ; arzu ve isteği oluşturulur.Ancak bu dönemde sonuçtan çok, takımın bir bireyi olması çocuk için en önemli ilke olmalıdır.

26 Kondisyona yönelik çalışmalar eğitsel oyun formu içerisinde kazandırılmalıdır.Yoğun dayanıklılık çalışmaları kesinlikle uygulanmaz. Kendi vücut ağırlığı ile oyun formundaki kuvvetlendirici çalışmalarda,genel hareketlilik antrenmanın ve sürat çalışmalarının düzeltilmesi ön planda yer almalıdır.

27 Koordinatif yeteneği geliştirici çalışmalar kondisyon çalışmalarına göre bu yaşta öncelik taşır. Reaksiyon yeteneğini geliştirici çalışmalar, statik ve dinamik denge çalışmalarının yanı sıra Basketbol topunun ön planda olduğu çalışmalarda top tutma, pas, top sürme gibi temel teknik çalışmalara yer verilmelidir.

28 Temel Basketbol Öğretimi I (İlköğretim I.Kademe 4.5.Sınıf)
(10-12 Yaş Grubu) Temel Basketbol Öğretimi I (İlköğretim I.Kademe 4.5.Sınıf) Bu dönem, çocuklarda genellikle “en iyi öğrenim” ya da“beceri kazanım”yaşı olarak değerlendirilir. Bu yaş grubunda basketbolun tüm temel teknik elementleri, geleceğin basketbolcularına yoğun bir biçimde öğretilebilir ve sporcular eğitilebilir.Basketbola olan ilgi, istek ve motivasyon artmış,en üst düzeye ulaşmıştır

29 Çocukların bu gelişim döneminde İbrahim,Hidayet,
Harun,Mirsad gibi ülke basketbolunda simgeleşmiş olan sporcular en ince detaylarına kadar kopya ve taklit edilir ve örnek alınır. Verimliliğe ve performansa hazır olma durumu, şimdi daha iyi olan dikkatte dayanıklılıkla (konzentrasyon) desteklenir.

30 Bu yaş grubunda kız ve erkek Çocukların gelişiminde ayrılıklar görülebilir. Hatta ilk yıllarda kız çocukların gelişimi önde olabilir. Daha sonra normal yaş ve biyolojik yaş farkları belirginleşmeye başlar. Grup davranış biçimleri daha da olgunlaşır.

31 Hareket akışları bu yaş gurubunda tümüyle görüntülenir, kopyalanır ve hızlı biçimde net olarak öğrenilir. Basketbol oyununun tüm teknik elementleri, bu dönemin çalışmalarında en önemli yeri alır. Amaç: Basketbol oyununun teknik elementlerinin kademeli olarak gelişimini sağlamak olmalıdır.

32 Kondisyon olarak kuvvet gelişir
Kondisyon olarak kuvvet gelişir. Özellikle kendi vücut ağırlığı ile yapılan çabuk kuvvet çalışmaları, topsuz ve topla reaksiyon,sürat, koordinatif çalışmalar ve Hareketlilik bu dönemde ön planda yer alan çalışmalardır.

33 Özetle; motorik özelliklerin (kuvvet, sürat, dayanıklılık, hareketlilik,koordinasyon gibi) bu yaşta çok yönlü gelişimi uzun ve başarılı basketbol kariyeri için önemli ön şartlardan birisidir.

34 Ancak antrenör için de en büyük Tehlike hızlı ve çabuk olarak teknik gelişimi çocuklarda sağlayıp, çok erken yoğun özel eğitime yani branşlaşmaya yönelmesidir . (Erken özelleşme)

35 Temel Basketbol Öğretimi (İlköğretim II.Kademe 6.7.8.Sınıf)
(12-14 Yaş Grubu) Temel Basketbol Öğretimi II (İlköğretim II.Kademe Sınıf) Bu dönem I. Temel Basketbol Öğretiminin üzerine örülmüş çalışmaların yapıldığı yaş grubudur. Basketbol oyununun atraktif, dinamik görsel yapısı ve tekniği bu grup için hedef çalışmalardır.

36 Daha zor ve kombine teknik elementler bu grupta pekiştirilir ve geliştirilir. Genel ve basketbola özgü antrenman içerikleri ile çocuğun oyun anlayışı geliştirilmeye çalışılır.Çok fazla pozisyona özgü teknik ve taktik çalışmalardan kaçınılır.

37 Hücumda bireysel hareketler gurup taktik anlayışları uygulamaya çalışılır.Savunma çalışmalarının ağırlık noktasının adama yönelik savunmalar alır.

38 Çocuğun kendi vücut ağırlığı ile yaptığı topsuz, top ve teknik bağlantılı kuvvet,sürat, dayanıklılık (özellikle topla), hareketlilik ve koordinasyon çalışmaları kondisyon antrenmanlarının temelini oluşturur.

39 Bu dönem basketbol maçlarının gündeme getirildiği yaş grubudur.
(Minik ya da küçük kategorisindeki maçlar – okul ve kulüp düzeyindeki maçlar)

40 (14 Yaş ve Sonrası) Basketbol (Lise ve Sonrası) Bu dönem ülkemizde çocukların okul Müsabakalarına katıldığı ve kulüplerin yıldız takımları kategorilerinde oynadığı yaşlardır.Yaş grubuna uygun olarak Teknik,taktik, kondisyonel,teorik, sosyal ve zihinsel çalışmaların yoğun ve basamaklamalı olarak antrenman düzeni İçerisinde başladığı performansa yönelik yaştır.

41 Temel eğitimden gelişim eğitim devresine geçiş olan bu dönemde takım oyununa yönelik basketbol eğitimi başlar.Ancak tek yönlülükten kaçınılmalıdır.Amacına yönelik olarak oyun anlayışı geliştirilir, hücum ve savunmadaki gurup taktik elementleri pekiştirilir

42 Bir forvet oyuncusu oyun içinde belli sürelerde pivot ve oyun kurucu oynayabilecek şekilde de antrenmanlarda eğitilmelidir. Daha çok baskılı adam adama savunma oynatılarak çocuk ve gençlerin bireysel özellikleri oyun içinde geliştirilmeli ve yaratıcılığı öne çıkarılmalıdır. Hızlı hücum çalışmaları bu dönemin başlangıcında yapılmalıdır.

43 Teknik, taktik ve kondisyon antrenmanları amacına, içeriğine ve yaşlara göre uygun metotlarla uygulanır ve geleceğin üst düzey basketbolcularının yetiştirilmesi hedeflenir.

44

45 TEMEL BASKETBOL ÖĞRETİM MODELİ ÇİZELGESİ
3. TEMEL BASKETBOL ÖĞRETİM MODELİ ÇİZELGESİ

46 TEMEL BASKETBOL ÖĞRETİM MODELİ ÇİZELGESİ
Aşama Yaş Amaç Müsabaka İçerik ve Alıştırma 1 7-8 Yaşa Kadar Topa alışma ve yatkınlığın sağlanması. Genel ve çok yönlü bedensel gelişim. HAYIR Animasyon Topa alışma Hareket, Koordnasyonu ve denge Topla eğitsel oyunlar Tutma,Atma Yuvarlama,Top Tutma Oyunları vb.

47 Mini Basketbol’ a Giriş
Aşama Yaş Amaç Müsabaka İçerik ve Alıştırma 2 8-10 Yaşa Kadar Mini Basketbol’ a Giriş HAYIR Spor Şenliğine Evet Motivasyon Saha ve oyuncu arasındaki psikolojik uyumun sağlanması Oyun deneyimi Kazanma Sosyal deneyim kazanma (Spor Şenlikleri ile) Temel motorik ve teknik elementler (özellikle Koordinasyon + Harektlilik

48 Temel Basketbol Öğretimi
Aşama Yaş Amaç Müsabaka İçerik ve Alıştırma 3 10-12 Yaşa Kadar Temel Basketbol Öğretimi I Evet Yetişkin antrenmanı Yapılmayacak Temel teknik vetemel taktik anlayışın oluşumu Temel motorik özelliklerin gelişimi Dinamik Basketbol (adam adama ve 3:3 savunma) Hızlı hücum (tek pasa ve serbest) Çok yönlü sürat, dayanıklılık ve kendi vücut ağırlığı ile kuvvet gelişimi

49 Temel Basketbol Öğretimi
Aşama Yaş Amaç Müsabaka İçerik ve Alıştırma 4 12-14 Temel Basketbol Öğretimi II Evet 3. Aşamadaki çalışmaların içeriğinin geliştirilip, olgunlaştırılması

50 14 Yaş ve Sonrası Evet 5 Aşama Yaş Amaç Müsabaka İçerik ve Alıştırma
Basketbol Evet Üst düzey Basketbol eğitim ve öğretimine yönelik basamaklamalı antrenman ve maçlar Basketbol’ a özgü Antrenman Bilimi

51

52 TEMEL BASKETBOL ÖĞRETİM MODELİ
4. TEMEL BASKETBOL ÖĞRETİM MODELİ BASAMAK TABLOSU

53 Performans Aşamaları Basketbol Gelişimi ve Üst Düzey Antrenmanı
V.Aşama 14-16 Yaş 16-18 18 ve Sonrası Temel Basketbol Öğretimi 2 IV.Aşama 12-14 I III.Aşama I.Aşama II.Aşama 10-12 Yaş Boş Zaman Sporu Olarak Basketbol 7-8 Yaşa kadar 8-10 Yaş Mini Basketbola Giriş 8 10 12 14 16 18 Yaş

54

55 TEMEL BASKETBOL ÖĞRETİM MODELİ ÖRNEK PROGRAM İÇERİKLERİ
5 TEMEL BASKETBOL ÖĞRETİM MODELİ ÖRNEK PROGRAM İÇERİKLERİ

56 (8-10 YAŞ GRUBU) MİNİ BASKETBOL ‘A GİRİŞ

57 Mini Basketbol’ da Bazı Temel Oyun Kuralları
1 .Oyun her biri 8’ er dakikalık 4 periyotta ayrılmıştır 2.İlk periyotta oynamayan oyuncular ikinci periyotta oyuna girerler. Üçüncü periyotta herhangi bir beş oyuna girer. Oynamayanlar 4.periyotta oynarlar. 3.24’’ Saniye Kuralı yoktur. 4.3 Saniye Kuralı yoktur. 5.Basket Faulde sayıdan sonra serbest atış yoktur.Top dipten savunma tarafından oyuna

58 6.Hata Yapan Oyuncuya avantaj sağlayan adım hataları ve top sürme hataları yoktur.
7.Ortada kalan toplarda (paylaşılmayan top) bir süre mücadeleye izin verilir. 8.Periyotlar içinde oyuncu aşağıdaki haller dışında değiştirilemez. A-Sakatlanma B-Diskalifiye C-5.Şahsi Hata (Faul) Bu durumda Yedek sırasındaki yaşı, gün ,ay,yıl hesabı ile en küçük oyuncu oyuna girer.Aynı yaşta oyuncu bulunması durumunda antrenörün istediği oyuna girer. 9.Her periyotta 60 saniyelik bir mola hakkı vardır.Alınmayan molaların hakları diğer periyotlara taşınmaz.

59 10-Takım arkadaşlarına veya rakiplerine iyi davranmayan oyuncuya yaptığı hareketin ağırlığına göre
A-Sözlü İhtar B-Sportmenlik Dışı Faul C-Diskalifiye 11-Oyuncuya sportmenlik dışı davranışta bulanan antrenör teknik faul ile cezalandırılır,tekrarında diskalifiye edilir. Oyuncusuna fiziksel kuvvet uygulayan antrenör doğrudan diskalifiye edilir. 12-İstenmeden yapılan küçük fauller izin verilir.

60 13-Periyot geçişlerinde ,top sahibi takım oyun durduğu anda topun bulunduğu yere en yakın sınır çizgisinden topu oyuna sokar.Devre başlangıçları hava atışı ile olur. 14-Periyot araları 2 dakika devre araları ise 5 dakikadır. 15-Maçın berabere bitmesi durumunda uzatmaya gidilmez,Sonuç gerekli kılınır. 16-Top küçük mini basketbol topudur.(5 numara) Pota yüksekliği,nizami pota yüksekliğinden düşüktür. 17-Takımlar sahaya 10 oyuncu ve 1 antrenör ile çıkarlar.10 oyuncudan az veya fazla oyuncu ile ve antrenörsüz sahaya çıkamaz. NOT:Yapılan Turnuvalarda kurallar ortak olarak değiştirilebilir.

61 MİNİ BASKETBOL ÖĞRETİMİ
(8-10 YAŞ GRUBU) MİNİ BASKETBOL ÖĞRETİMİ ÖRNEK PROGRAM İÇERİĞİ Denge,koordinasyon,hareketlilik gibi bedensel özelliklerin oyun formları ile geliştirilmesi (Bu tip çalışmaların öncelikle yapılması ve geliştirilmesi temel basketbol tekniklerinin geçişte daha kolaylıkla ve düzgün öğretimini sağlayacaktır.)

62 DOĞRU DURUŞ VE KOŞU TEKNİKLERİ
Sağlıklı büyüme ve gelişme için en uygun hareket türlerinden bir olan koşular,Seviyeye uygun olarak oyun ve taklitlerle ele alınmalıdır.

63 DENGEYİ SAĞLAMA Baş üzerinde cisim taşıma (Kitap.v.s) Oturup Kalkma Çalışmaları,Bir bacağı kaldırıp durma

64 SIÇRAMA Çeşitli Yönlere Sekme,Çeşitli Şekillerde İp Atlama İp Üstünden Atlama ve Geçme,Değişik Sıçrama Oyunları

65 ŞUT’A HAZIRLAYICI EĞİTSEL OYUNLAR
Hedefe Atış Yapmak,Hedef Topu Oyunu,Düz Atış, Tümsek Kavisli Atış,Tümsek Kavisli Atış,Tam Nişanlama Atış İle ilgili Diğer Çalışmalar,Atış İle İlgili Basit Oyunlar .

66 TOP KULLANMA Top Sürmek(Ayakta,Yürürken,Koşarken,Yatarken, Otururken.v.s) Eli Topa Alıştırma Çalışmaları Slalom Top Sürme Çalışmaları, Ortak Top Sürme, Ayakta Dönerek Top Sürme Sürat Değiştirerek Top Sürme, Rakibi Geçme (Çalım) Top Sürme İle İlgili Oyunlar

67 TOP TUTMA VE PASLAŞMA Topu Yakalamada ve Pas Vermede Önemli Olan Şeyler Göğüs Pası, İki Elle yapılan Yer Pası (Bounce Pas) İki Elle yapılan El altı Pası, El topu Pası, Arkaya Pas Verme Çengel Pas, Baş Üstü Pas Top Tutma,Çemberde Paslaşma,Bowling Oyunu,Hareket Halinde Pas Verme, Sektirme Pas ve Duvara Çarptırma, Koşarken Pas Çalışmaları,Uzun Pas Çaprazlama v.b Pas İle İlgili Oyunlar

68 BACAK VE DENGE HAREKETLERİ
Durma Top Süren Oyuncuya Karşı Temel Savunma Duruşu Sıçramalı Duruş,Sıçramalı Adım Duruşu Durup Top Alma,Yıldız Adımı (Geriye Doğru Yıldız Adımı,Rakibi Geçerken Yıldız Adımı,Top Korumada Yıldız Adım) Pivot Ayağı Çalışmaları ,Pota Önünde Pivot Ayağı Çalışmaları Hücum Ve Savunmadaki Bacak Hareketleri. Duruşlar İle İlgili Oyunlar

69 ŞUT TEKNİĞİ Vücut Duruşu ve Top Tutma,Topu Tuttuktan Sonra Baskı Atışı,Top Sürmeden Sonra Baskı Atışı Ayakta Atış,Diğer Atış Şekilleri,Atış Öğrenimi İçin Küçük Oyunlar

70 TEMEL BASKETBOL ÖĞRETİMİ I ÖRNEK PROGRAM İÇERİĞİ
(10-12 YAŞ,GURUBU) TEMEL BASKETBOL ÖĞRETİMİ I ÖRNEK PROGRAM İÇERİĞİ

71 DENGE,KOORDİNASYON,HAREKETLİLİK GİBİ BEDENSEL ÖZELLİKLERİN GELİŞTİRİLMESİ
Bu tip çalışmaların öncelikle yapılması ve geliştirilmesi temel basketbol tekniklerinin daha kolaylıkla ve düzgün öğretimini sağlayacaktır.

72 TOP KONTROL BECERİSİ VE TEMEL DURUŞ
Topla tanışma ve uyum alıştırmaları Değişik pozisyonlarda duruş alıştırmaları ve çıkışlar

73 TOP TUTMA VE PAS Top tutma çalışmaları,Göğüs Pas,Sektirme Pas (Bounce),Beyzbol Pas,Aşırtma pas,Diğer pas çeşitleri Bu çalışmaları içeren eğitsel oyunlar

74 TOP SÜRME Top sürme temel tekniği,Alçak top sürme,Yüksek top sürme,Çift Top Sürme,Değişik Yönlere Top Sürme Önden El Değiştirerek Top Sürme (Cross-over)

75 Bacak Arası El Değişimi,Arkadan El Değişimi
Kekeleme Adımı ,Dönüşler ( Reverse),Top sürmeye hazırlayıcı eğitsel oyunlar

76 DURUŞLAR (STOP) Tek Zamanlı Duruş,Çift Zamanlı Duruş,Pivot Hareketi (Öne-Arkaya-Değişik Yönlere)

77 TURNİKE Sağ El ile Turnike Atışı,Sol El ile Turnike Atışı Her İki Yönden Turnike Atışı,Tek Adım İle Turnike Aldatma Yaparak Turnike Atışı,Diğer Turnike Atış Çalışmaları

78 ALDATMALAR Topsuz Aldatmalar,Topla Aldatmalar (Şut Aldatmaları-Pas Aldatmaları-Dalma (Drive) Aldatmaları-Üçlü Tehdit

79 RİBAUND Temel Ribaund Tekniği,Rakibi Dışarıda Tutma (Box-out) Ribaund Teknikleri ve Hazırlayıcı Alıştırmalar Hücum Ribaundu,Savunma Ribaundu Teknikleri (Yer Tutma-Denge-Zamanlama (Timeing) Top Hakimiyeti-İlk Pas

80 SERBEST ATIŞ Serbest Atış Tekniği,Yüzdeli Serbest Atış Yeteneğini Geliştirme Alıştırmaları

81 ŞUT TEKNİĞİ Durarak Temel Şut Tekniğinin Öğretimi
Şut Tekniğini Geliştirici Temel Çalışmalar

82 SIÇRAYARAK ŞUT (JUMP SHOT)
Sıçrayarak Şut Atma Teknikleri (Yeterince Kuvvetli Olanlara)

83 BİREYSEL SAVUNMA Savunma Temel Duruşu ve Denge,Kayma Adımı ve DengeToplu ve Topsuz Oyuncuyu Savunma,Dış Oyuncuların Savunulması,Uzun Oyuncuların Savunulması,Perdeleme Yapan Oyuncuların Savunulması,Diğer Bireysel Savunma İlkeleri

84 BİRE BİR OYUN (ONE ON ONE)
Yüzü Dönük Hareketler (Dışarıdan),Arkası Dönük Hareketler Dribbling Üzeri Oyun (Off the Dribble)

85 İKİYE İKİ OYUN (TWO ON TWO)
Perdeleme Yuvarlanma (Screen-Roll),Perdeleme Çeşitleri

86 ÜÇE ÜÇ OYUN (TREE ON TREE)
Terse Perdeleme (Cross –Screen),Aşağıya Perdeleme (Down Screen),Arkadan Perdeleme (Back Screen),Toplu Oyuncuya Yapılan Perdeleme (Ball Screen

87 TAKIM SAVUNMASI Yarı Sahada Adam Adama,Tam Saha Adam Adama,Tam Saha Baskılı Adam Adama

88 OYUN KURALLARI ÖĞRETİMİ
TAKIM HÜCUM Paslı Hücum Sistemi (Passing Game),Hareketli Hücum Sistemi (Motıon Offence) OYUN KURALLARI ÖĞRETİMİ

89 TEMEL BASKETBOL ÖĞRETİMİ II
(12 – 14 YAŞ GURUBU ) TEMEL BASKETBOL ÖĞRETİMİ II ÖRNEK PROGRAM İÇERİĞİ

90 Bu yaş gurubuna yaş gurubuna önerilen teknik ve taktik çalışmalar zenginleştirilir ve pekiştirilir. Gurubun düzeyine uygun olarak özellikle oyun anlayışını geliştirici çalışmalara daha çok yer verilir ve pozisyon çalışmalarına ilk adımlar atılır.

91 10-12 YAŞ GRUBUNA AİT ÇALIŞMALAR TEKRARLANIR VE PEKİŞTİRİLİR

92 PAS Tek El Uzun Pas (Beyzbol Pas),Diğer Pas Teknikleri
Pozisyona Yönelik Pas Şekilleri

93 TOP SÜRME Temel Top Sürme Teknikleri
Yön ve El Değiştirerek Top Sürme Çalışmaları Değişik Formlarda Top Sürme Çalışmaları

94 ŞUT VE TURNİKE Aldatmalı ve Diğer Turnike Şekilleri Yarım Çengel Atışı

95 SIÇRAYARAK ŞUT (JUMP SHOT)
Pas Sonrası Sıçrayarak Şut,Top Sürme Sonrası, Sıçrayarak Şut,Hareketli Şut Çalışmaları Pozisyona Özgü Bazı Şutlar (Gerekirse Öğretilecek)

96 TAKIM HÜCUMU 5:5 TAKIMSAVUNMASI
5 : 5 Hücum ve Savunma İlkeleri 5:5 TAKIMSAVUNMASI Adam Adama Savunma ve İlkeleri

97 10-12 VE YAŞ GURUBU ÇALIŞMALARININ TEKRARI VE PEKİŞTİRİLMESİ, DÜZEYE, AMACINA GÖRE OLGUNLAŞTIRILMASI TAKIM SAVUNMASI Savunma çeşitlerinin geliştirilmesi özellikle,Alan savunmaları tanıtımı ve uygulamaları

98 BASKETBOLA ÖZGÜ VE ÜST DÜZEYE YÖNELİK BASAMAKLAMALI ANTRENMAN UYGULAMALARI
TAKIM HÜCUMU Hücum setleri,Hızlı hücum organizasyonları,Alan savunmalarına hücumlar

99 TAM SAHA BASKILI SAVUNMALAR
Tam saha baskılı savunma çeşitleri TAKTİK ANLAYIŞIN GELİŞTİRİLMESİ TAKIM OYUN ANLAYIŞININ GELİŞTİRİLMESİ

100 ÖRNEK TASLAK PROGRAM İÇERİĞİ
14 YAŞ VE SONRASI BASKETBOL ÖRNEK TASLAK PROGRAM İÇERİĞİ

101 HÜCUMA YÖNELİK ÇALIŞMALAR
1-TOPSUZ HÜCUM ÇALIŞMALARI Koşular,Stoplar,Yön Değişmeler,Reverse Back Door Hareketi,Top Almaya Yönelik Hareketler (V Katı,Cris Cross Kat,Screen Kullanarak v.s),Şuta Hazırlık

102 TOPLU HÜCUM ÇALIŞMALARI,TOPA UYUM ÇALIŞMALARI,DRİBBLİNG ÇALIŞMALARI
Çift Top Dribble,Slalom Dribble,Topu Koruma Çalışmaları,Top Sürerek El ve Yön Değişimi Çalışmaları,v.s)

103 PAS ÇALIŞMALARI Göğüs,Bounce,Baş Üstü, Beyzbol,Scip,Lob,Back Pas Sabit ve Hareketli Pas Çalışmaları,Savunma Konularak Pas,Turnike ve Hızlı Hücum Çalışmalarında Paslaşma Çalışmaları

104 ŞUT ÇALIŞMALARI Çembere Atış Tekniğini Geliştirme,Alttan ve Üstten Turnike Atış Tekniği,Şut Mekaniği,Potaya Yüklenme Çalışmaları,Değişik Şekillerde Turnike Atışı,Yakın Şutlar,Dribble üzeri çabuk şutlar,Serbest atış,Kat Sonrası Atışlar,Screen sonrası Atışlar,Give and Go çalışmaları,Screen ve Roll Çalışmaları,

105 HÜCUM VE SAVUNMA ÇALIŞMALARI
1 : 1 (Bire Bir Hücum Ve Savunma Çalışmaları ) 2 : 1 (İkiye Bir Hücum Ve Savunma Çalışmaları ) 2 :2 (İkiye İki Hücum Ve Savunma Çalışmaları ) 3 : 2 (Üçe İki Hücum Ve Savunma Çalışmaları ) 3 : 3 (Üçe Üç Hücum Ve Savunma Çalışmaları )

106 HIZLI HÜCUM ÇALIŞMLARI
Kulvar Eğitimi,İlk Pas Çalışmaları, İki Oyuncu İle Hızlı Hücum, Üç Oyuncu İle Hızlı Hücum, Dört Ve Beş Oyuncu İle Hızlı Hücum,Bir Eksik Savunma İle Hızlı Hücum (3:2 4:3 5:4)

107 HÜCUMU GELİŞTİREN ÇALIŞMALAR
Geçiş Oyunları (Transatıon Offence),Geçiş Savunmaları (Transatıon Defence),Set Hücumunun Parçaları,Give And Go Çalışmaları

108 TAKIM HÜCUMU Adam Adama Savunmaya Hücum Setleri,Transatıon Offence Çalışmaları,Kenar ve Dip Çizgi Setleri Bölge Savunmalarına Karşı Hücum (17 Yaş Sonrası Takımlar İçin),Kombine Savunmalara Karşı Hücum (17 Yaş Sonrası Takımlar İçin)

109 SAVUNMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR
1-TOPSUZ HAREKETLER: Duruş,Kaymalar,Dönüşler ve Sıçramalar,Kayma ve Sıçramalar,Kayma ve Koşma

110 TOPLU OYUNCU SAVUNMASI
Drıbbling Savunması,Topa Press,Top Aldırmama Savunması,Pivot Savunması (Önden ,Yarım Önden ,Arkadan Savunma),Kat Eden Oyuncunun Savunulması Screen Savunması (Sıkıştırma,Swıtch,Arkadan Geçme,Aradan Geçme,Show Up.v.s)

111 YARDIMLI SAVUNMA ÇALIŞMALARI
Show Up İkiye İki ( 2 : 2) Tuzaklar (İkili,Üçlü sıkıştırmalar) Yardım Et Adamına Dön (Help And Recover ) ( Üçe Üç 3:3 Dörde Dört 4:4) Savunma Rotasyonları

112 SAVUNMA RİBAUNDU VE BOX OUT ÇALIŞMALARI
Savunma Ribaundu Çalışmaları,Tersten Engelleme ( Box Out ) Çalışmaları,Atan Oyuncuyu Box Etme Takım Olarak Box Out Çalışması,Savunma ve Box out Geliştirren Çalışmalar

113 TAKIM SAVUNMASI Adam Adama Savunma (Gömülü,Baskılı,v.s),Değişmeli Adam Adama Savunma,Bölge Savunmaları,Kombine Savunmalar,Baskılı Alan Ve Baskılı Adam Adama Savunma (Tam Saha ,4/3 Saha. Yarım Saha)

114 BİREYSEL ANTRENMANLAR
Kısa Oyunculara Yönelik Bireysel Antrenmanlar Uzun Oyunculara Yönelik Bireysel Antrenmanlar Özel Şut Antrenmanları NOT:Çalışmalara Bire Sıfır (1:0) ile başlayıp,Beşe Beş (5:5) kadar basamaklı bir şekilde öğretim hedeflenecektir.

115

116 KONDİSYON ANTRENMANI İÇİN BAZI ÖNERİLER
6. KONDİSYON ANTRENMANI İÇİN BAZI ÖNERİLER

117 10-12 yaş gurubuna eğitimine başlanan teknikler esnasında aktif olan kas guruplarına yönelik kendi vücut ağırlığı ve eşli yapılacak kuvvet çalışmaları, sürat tekniğinin öğretimi ve geliştirici çalışmalar, hareketlilik, denge ve koordinasyon geliştirmeye yönelik çalışmalar

118 12-14 yaş gurubunda kuvvet eğitiminde eşli ve küçük ağırlıklarla (sağlık topu, dambıl vb.) yapılan alıştırmalar, sürat çalışmaları (değişik pozisyonlarda çıkışlar, yön ve hız değiştirmeler vb.) hareketlilik ve koordinasyon çalışmaları

119 Yaş sonrası gurubunun son evresinde basamaklamalı olarak büyük ağırlıklar ile tanışma (yüklenme yüzdesi düşük olacak biçimde), dayanıklılık çalışmaları (uzun mesafeli koşular, yaygın interval çalışmaları vb.), süratte devamlılık çalışmaları, hareketlilik, denge ve koordinasyon çalışmaları yaptırılmalıdır.

120 Temel ilkelerini belirlediğimiz çalışmaların ışığı altında her yaş grubunun amacına uygun antrenman planlaması yapılmalıdır.

121 Özellikle çocuk ve gençlerde yapılacak kuvvet antrenmanlarını uygularken dikkat edilecek bazı noktaları şöyle sıralayabiliriz

122 7 Yaş ve Daha Küçük Taklit ve ağırlıksız kuvvet çalışmaları Çok az tekrar Eşli çalışmalar Genellikle oyun ve yarışma biçiminde çalışmalar

123 8-10 Yaş Basit kuvvet alıştırmaları,Tekrar sayısı basamaklamalı artar.Daha çok teknikle bağlantılı kuvvet çalışmaları Eğitsel oyun anlayışında çalışmalar

124 10-12 Yaş Temel kuvvet alıştırma tekniklerinin öğretilmesi
Alıştırmaların yüklenmesi arttırılır Hafif ve küçük aletlerle çalışmalar

125 12-14 Yaş Temel kuvvet alıştırma teknikleri pekiştirilir.Yüklenme yüzdeleri arttırılır.Genel kuvvet gelişimi ön plandadır

126 14 Yaş Sonrası Üst düzey gençlere yönelik kuvvet antrenmanına geçiş
Büyük ağırlıklarla maksimal kuvvet antrenmanlarına ilk adım,Kuvvet kaldırma ve çalışma tekniği öğretilir ve pekiştirilir.

127

128 OYUNCU SEÇİMİ VE SPORCU BİLGİ FORMU
7. OYUNCU SEÇİMİ VE SPORCU BİLGİ FORMU

129 Basketbol’ de üst düzey sportif verimliliğe ve başarıya ulaşmak için; yetenekli çocuk ve gençlerin zamanında ve doğru seçilerek, uzun süreli, planlı ve programlı bir çalışmaya girmeleri zorunludur.

130 Bu nedenle yetenekli Basketbolcu çocuklarımızın seçiminde kullanılabilecek bazı pratik temel kriterleri burada siz değerli antrenör ve öğreticilerimize sunmak istiyoruz.Oyuncu seçimi için Basketbol ‘da aşağıdaki bazı seçim kriterlerini, buna bağlı norm değerlerini göz önüne alabiliriz. Bu seçim kriterlerinde yaş gruplarına ve yerel şartlara göre değişiklikler yapılabilir.

131 Bedensel (Antropometrik Ön Şartlar)
Özellikler Boy,Kilo,Vücut Yapısı vb.

132 Kondisyonel Özellikler
Sıçrama Kuvveti,Durarak uzun atlama testi (yatay sıçrama),Dikey sıçrama testi,Üç Adım Testi,Diğer Testler

133 Sürat 20 m. Sprint testi (Küçük Yaş Gruplarında) 30 m. Sprint testi Süratte devamlılık 5x30 m. Sürat testi Mekik Koşusu testi (14 Yaş Grubu ve Sonrası İçin) Diğer Testler

134 Otur-uzan (sit-reach) testi Diğer Kol kuvveti Diğer Testler
Esneklik Otur-uzan (sit-reach) testi Diğer Kol kuvveti Sağlık topunu çift ya da tek el fırlatma testi (2 ya da 3 kg) Diğer Testler Reaksiyon testi

135 Yukarıdaki kondisyon alan testleri her antrenörün salonda istenilen zamanda uygulayabileceği ve pratik olması nedeniyle örnek olarak seçilmiştir. Bu testler laboratuar ve diğer testler ile desteklenebilir. (El ve Bacak dinamometresi ve vital kapasiteyi ölçen direkt testler gibi)

136 Teknik Pas testleri Top sürme testleri Şut testleri Pas-top sürme-şut kombinasyonu testleri gibi

137 Taktik Anlayışı Belirleyen Testler
1 : 1 Oyun 2 : 2 Oyun Psikolojik Test Bataryaları

138 ÖNEMLİ : Her grup testler için yaş gruplarına özgü kriter ve normlar belirlenmelidir. Ayrıca “Oyuncu Seçimi” modeli oluşturabilmek için Basketbol Federasyonu tarafından ilgili kişilerden bir “Çalışma Gurubu” oluşturulacak ve detaylı çalışma yapılacaktır.

139

140 SPORCU BİLGİ FORMU ÇİZELGESİ
ADI SOYADI DOĞUM YERİ TARİHİ BABA ADI ANA ADI EV ADRESİ EV TELEFONU BABA İŞ ADRESİ BABA İŞ TELEFONU BABA CEP TELEFONU OKULUN ADI

141 OKUL TELEFONU Beden Eğit.Öğret.Adı Sporcu Boyu Sporcu Kilosu Ayak No Baba Boyu Baba Kilosu Anne Boy Anne Kilo Kardeş Sayısı

142 Ailedeki Uzun Boylu Fertler ve Boyları
Ailede Spor Yapan Fertler ve Branşları Basketbola Başladığı Yıl Çalıştığı Antrenörler Geçirdiği Önemli Rahatsızlıklar Sevdiği Sporlar Yaptığı Diğer Spor Branşları NOT:Antrenör ve Takımlar formu,kendi özelliklerine göre hazırlayabilirler


"TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları