Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. Yükseköğretim Kurulu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. Yükseköğretim Kurulu"— Sunum transkripti:

1 T.C. Yükseköğretim Kurulu
BOLOGNA SÜRECİ - AKTS ve TANINMA -

2 AKTS (ECTS) NEDİR? Başlangıçta öğrencilerin çeşitli yüksek öğretim kurumlarından almış oldukları eğitimlerin, Avrupa’daki diğer yüksek öğretim kurumları tarafından da tanınması ile ilgili sorunlara çözüm getirmek üzere ‘kredi aktarım sistemi’ olarak geliştirilmesine karşın, aynı ülkenin yüksek öğretim kurumları arasında da ‘kredi biriktirme sistemi’ olarak uygulanmaktadır.

3 AKTS (ECTS) Nedir? Bir dersin hedeflenen öğrenme çıktılarını kazandırmak amacıyla planlanan öğrenim aktivitelerini başarıyla tamamlamak için gerekli zamanı temel alarak belirlenen İş Yükü (Student workload) ne dayanan kredi sistemidir. İş Yükü: Bir dersin başarı ile tamamlanması için gerekli olan tüm öğrenim faaliyetlerini derse katılım, uygulamalara katılım, seminer, proje hazırlama, sınav, tüm bireysel çalışmalar, staj için gerekli zamanı kapsar.

4 İŞ YÜKÜ (STUDENT WORKLOAD)
Öğrencinin harcadığı zamana/emeğe öğrencinin iş yükü denir. Bu yük ortalama bir öğrenci göz önüne alınarak öğretim elemanı tarafından hesaplanır. Hesaplamaya öğrenci görüşlerinin de katılması, uygulamanın kalite güvencesini ve kabul edilebilirliğini arttırır. AKTS sistemini kullanan yükseköğretim kurumları ortak bir dil kullanıyor demektir. Dolayısıyla bu kurumların herhangi bir programındaki öğrencilerin iş yükleri karşılaştırılabiliyor demektir. İş yükleri karşılığında öğrencinin bilgi, beceri ve yetkinlikler şeklinde ifade edilen öğrenme kazanımları da belli ise bir öğrenci başka bir ülkedeki öğrenci ile daha karşılaştırılabilir bir duruma gelir.

5 AKTS’İN KURUMLARA SUNDUĞU OLANAKLAR
Ders programları ve ders içerikleri hakkında ayrıntılı bilgi vermek. Akademik tanınma konusunda, akademisyenlere yardımcı olmaktadır Ders programlarının yapısı, öğrencilerin ders yükü ve öğrenim sonundaki kazanımlarının yeniden gözden geçirilmesine yardımcı olmaktadır.

6 Dersler için AKTS kredisinin Belirlenmesi
Bu değer aslında, her dersin bir akademik yılın tam zamanlı olarak tamamlanması için gereken toplam çalışma yükünün ne kadarlık bölümünü kapsadığının bir göstergesidir. AKTS ‘de bir akademik yıllık (iki dönem) eğitime 60 AKTS, bir dönemlik eğitime 30 AKTS verilir. Bazı yükseköğretim kurumlarında 1 akademik yılda 3 dönem uygulaması bulunur. Böyle durumda her bir dönem için 20 AKTS kredisi verilir. 1 akademik yıl= 60 AKTS saat/yıl (37,5-45 hafta/yıl) 1 AKTS kredisi=25-30 çalışma saati AKTS kredisi sadece ders saatine bağımlı olmayıp, o dersin oluşturduğu iş yükünü kapsar.

7 AKTS/ECTS KREDİLERİNİN BELİRLENMESİ
1 akademik yılda alınması gereken tüm derslerin kredilerinin toplamı 60, 1 dönemde 30 olması zorunludur. Bazı hallerde, 28-32, veya 32-28, yapılabilir. ECTS kredisi tam sayı olarak verilmeli, ancak zorunlu ise buçuklu sayılar kullanılmalıdır. (Küsurlu sayılardan 1,63 gibi kaçınılmalıdır.) Programlarda seçmeli derslerin tek tek isimleriyle dönemler içine yerleştirilmemesi, seçmeli havuzlarında gösterilmesi gerekir. Ortak Servis derslerine aynı AKTS verilmesi Stajlara, Bitirme Çalışmalarına ve tüm kredisiz derslere AKTS verilmesi şarttır. Bir dersin AKTS kredisinin, o dersin yerel kredisinin altında olmamasına dikkat edilmelidir.

8 AKTS/ECTS KREDİLERİNİN BELİRLENMESİ
Herhangibir Öğrencinin ne kadarlık çalışmasını gerektirir (Student Workload) Kredinin belirlenmesi

9 AKTS/ECTS KREDİLERİNİN BELİRLENMESİ
Bir öğrencinin tam zamanlı görevinin öğrencilik yapmak olduğu göz önüne alınarak,tam zamanlı bir işçi gibi düşünülürse 45 saat çalışması gerekeceği öne sürülerek 1 AKTS’nin saat bazında karşılığını hesaplamaya çalışalım. Biz Atılım’da bir öğrencinin derslerinde başarılı olması için haftada 45 saat çalışacağı düşüncesi ile hesap yapalım. Bir dönemde toplam 30 AKTS kredisi alınmalı. Atılım’da bir dönem 17 haftadır.(14 hafta dersler+1 hafta sınava hazırlık arası + 2 hafta sınav haftası) Bunlara göre: (45 saat)x(17 hafta) = 765 saat (öğrencinin bir eğitim döneminde çalışması gereken saat) 1 ECTS = (765 saat/30 AKTS) = 25.5 saat Bu saati öğrenci dersler, ödevler, laboratuvarlar, sınavlar, projeler ve kendi başına çalışarak geçirir. Her dersin hocası kendi dersine ait gereklilikleri ortaya çıkarıp bu bazda AKTS kredilerini belirler.

10 AKTS Kredisi Hesaplama Örneği
Örneğin: 3 kredilik bir havuz dersi; 10 ödev veriliyor; 2 ara sınav var. Öğrencinin kendi kendine çalışma saati de 30 olarak belirlenmiş olsun. Ders için ECTS: (14 hafta ders)x (3 saat) = 42 saat / öğrencinin derste geçirdiği zaman) (10 ödev) x (3 saat) = 30 öğrencinin ödevleri çözmek için harcadığı zaman (2 ara sınav)x(3 saat) = 6 sınavda geçirilen zaman = 30 saat kendi kendine evinde, kütüphanede vb. çalıştığı zaman. Toplam= 118 saat 1-ECTS= 25.5 saat Bu dersin ECTS kredisi böylesi: (118 saat / 25.5 ECTS) = 4.23  4.5 veya 5 ECTS olarak hesaplanabilir.

11 Tahmin Edilen İş Yükü (saat/yarıyıl)
Akademik Yıl: hafta Haftalık Saat: saat Yıllık Çalışma Saati: saat/yıl Ortalama Yıllık Çalışma Saati:( )/2= 1520 saat/yıl 1 AKTS kredisi başına düşen iş yükü: 1520 saat / 60 AKTS = saat Örnek: 2. Yıl / 2.Yarıyıl Ders Saat/hafta Tahmin Edilen İş Yükü (saat/yarıyıl) AKTS Kredisi A 2 105 4 B 160 6 C 155 D 3 120 5 E 203 7 F 55 Toplam 20 798 30

12 AKTS Notlandırma Sistemi
AKTS Notu Tahmini Yüzdesi Notun Tanımı A Mükemmel B Çok iyi C İyi D Orta E Geçer FX Başarısız F Başarısız Başarısız öğrencilere FX veya F notu verilir. FX notu, başarısız olan ancak biraz daha çalışmayla “E” notu, nadiren de daha yüksek bir not alabilecek öğrencilere verilir. Böyle bir ayırım, bazı kurumlarda, başarılı olmayan bazı öğrencilerin daha sonra alacakları dersleri belirlemede de yardımcı olmaktadır.

13 ECTS Not Dönüşüm Tablosu
Atilim Üniversitesi           AKTS                   Appreciation            AA A                      EXCELLENT         BA / BB B                     VERY GOOD CB / CC C                      GOOD DC D                SATISFACTORY DD E                  SUFFICIENT   FD                                 FX                    FAIL FF                                  F                       FAIL 

14 AKTS FAYDALARI İş yükü ve öğrenme çıktıları açısından karşılaştırılabilir öğrencilerin hareketliliği artar. Örneğin bu öğrenciler Erasmus değişim programına katılabilirler. Mezunların ulusal ve küresel iş pazarlarında tanınırlığı ve hareketliliği artar. Bu onların iş bulmasını kolaylaştırır, istihdam edilebilirliğine katkı sağlar. Bir öğretim programı çerçevesinde öğrencinin aldığı dersler, notlar ve AKTS kredileri; program içeriğine ve yükseköğretim sistemine ilişkin diğer bilgilerle birlikte mezun olduğunda öğrenciye verilen İngilizce Diploma Eki içinde ifade edilir. Böylece mezun, kendisini AKTS sistemi ile değerlendirilmiş diğer mezunlarla karşılaştıran bir tanınırlık belgesi elde etmiş olur.

15 ÖZET: TOPLAM OLARAK NE YAPIYORUZ ?
Öğretim süreci boyunca öğrencinin harcadığı zamanı/emeği (iş yükünü) standartlaştırma (4 yıl öğretim = 240 AKTS) ve yaygın bir dilde belgeleme (Diploma Eki, Akademik Tanınma) Öğrencinin bir öğretim programında kazanması gereken yeterlilikleri (program öğrenme çıktıları olarak bilgi, beceri ve yetkinlikleri) paydaşlara danışarak tasarlama, öğrencilere duyurarak görünür kılma ve belgelendirme (Ders Tanımlama Formları, Diploma Eki). Bir öğretim programından beklenen toplam öğrenme çıktılarını, o programın derslerine ders öğrenme çıktıları olarak dağıtma.

16 ÖZET: TOPLAM OLARAK NE YAPIYORUZ ?
Öğretim programındaki dersleri AKTS’ye göre tasarlarken veya yenilerken öğretme biçimlerini ve öğrenme yöntemlerini çeşitlendirerek ve öğrencinin harcadığı tüm zamanı hesaplayarak öğrenci iş yükünü yeniden tanımlıyoruz. Dersleri, öngörülen öğrenme çıktıları ile öğrencilerin değerlendirmesine açarak sürekli iyileştirme (Öğrenci anketleri).

17 KADEMELER VE AKTS Seviye Derece Programı AKTS Kredisi 8
Third Cycle (Doktora) ??? 7 Second Cycle (Yüksek Lisans) AKTS 6 First Cycle (Lisans) AKTS 5 Short Cycle (Ön Lisans) 120 AKTS

18 SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME VE KALİTE KÜLTÜRÜ
Öğrenci Anketleri AKTS Öğrenme Çıktıları İş Yükü Tanınma Hareketlilik İstihdam Edilebilirlik İşveren Anketleri Mezun Anketleri

19 AKTS Aynı Zamanda Bir Kredi Biriktirme Sistemi Olabilir mi?
Yaşam Boyu Öğrenme: Kişilerin yaşamları boyunca değişik yer ve zamanlarda aldıkları eğitimlerin de kredilendirilmesi Kredi birikiminin, kişilerin istihdamında ya da sonraki eğitim aşamalarına devamında da bir ölçüt olarak kullanılması

20 TEŞEKKÜR EDERİZ


"T.C. Yükseköğretim Kurulu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları