Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI"— Sunum transkripti:

1 AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI
AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

2 TARİHSEL GELİŞİM MEDA (1996-2001) : 3.ülke
Katılım Öncesi Mali Yardımlar ( ) : Aday Ülke Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA) ( ) : Aday Ülke – Müzakere süreci Oft werden Sprecher dadurch herausgefordert, dass sie Fachmaterial vor einem Publikum vortragen müssen, das nicht mit dem Thema oder dem Vokabular vertraut ist. Das Material kann komplex sein oder voller Details stecken. Um einen technischen Fachbericht effektiver zu präsentieren, verwenden Sie folgende Richtlinien von Dale Carnegie Training®. Bedenken Sie die Dauer der Präsentation und organisieren Sie dementsprechend Ihr Material. Begrenzen Sie die Menge des besprochenen Materials. Teilen Sie Ihre Präsentation in klare Abschnitte auf. Erstellen Sie eine logische Reihenfolge. Behalten Sie dabei Ihren Hauptgedanken bei. Beenden Sie Ihre Präsentation mit einer Zusammenfassung, wiederholen Sie die Schlüsselschritte und einer logischen Folgerung. Bedenken Sie, dass Ihr Publikum mit dem technischen Bereich nicht vertraut ist. Zum Beispiel, stellen Sie sicher, dass die Daten eindeutig und klar sind und die Information relevant ist. Gleichen Sie das Niveau in Bezug auf Detail und Vokabular auf das des Publikums an. Nutzen sie grafische Darstellungen um Schlüsselpunkte visuell zu unterlegen. Gehen Sie auf die Bedürfnisse Ihres Publikums ein und Sie werden ein aufmerksameres Publikum haben.

3 KATILIM ÖNCESİ AB MALİ YARDIMI (2002-2006)

4 YENİ DÖNEM : ADAYLIK PERSPEKTİFİ Türkiye’ye Adaylık Statüsü
Aralık 1999 Türkiye’ye Adaylık Statüsü Helsinki Zirvesi ADAYLIK STATÜSÜNÜN MALİ İŞBİRLİĞİNE YANSIMALARI: AB tarafından “Türkiye için Katılım Öncesi Mali Yardıma Dair Çerçeve Tüzük” yayımlanmıştır. (17 Aralık 2001) Sonuçları : Oft werden Sprecher dadurch herausgefordert, dass sie Fachmaterial vor einem Publikum vortragen müssen, das nicht mit dem Thema oder dem Vokabular vertraut ist. Das Material kann komplex sein oder voller Details stecken. Um einen technischen Fachbericht effektiver zu präsentieren, verwenden Sie folgende Richtlinien von Dale Carnegie Training®. Bedenken Sie die Dauer der Präsentation und organisieren Sie dementsprechend Ihr Material. Begrenzen Sie die Menge des besprochenen Materials. Teilen Sie Ihre Präsentation in klare Abschnitte auf. Erstellen Sie eine logische Reihenfolge. Behalten Sie dabei Ihren Hauptgedanken bei. Beenden Sie Ihre Präsentation mit einer Zusammenfassung, wiederholen Sie die Schlüsselschritte und einer logischen Folgerung. Bedenken Sie, dass Ihr Publikum mit dem technischen Bereich nicht vertraut ist. Zum Beispiel, stellen Sie sicher, dass die Daten eindeutig und klar sind und die Information relevant ist. Gleichen Sie das Niveau in Bezug auf Detail und Vokabular auf das des Publikums an. Nutzen sie grafische Darstellungen um Schlüsselpunkte visuell zu unterlegen. Gehen Sie auf die Bedürfnisse Ihres Publikums ein und Sie werden ein aufmerksameres Publikum haben. 1. AB mali yardımlarının yapısı ve öncelikleri değişmiştir. 2. Türkiye’ye sağlanan mali yardımların kullanımı için Merkezi Olmayan Yapılanma “DIS” oluşturulmuştur.

5 MALİ YARDIMDA ÖNCELİKLER
Katılım Ortaklığı Belgesi AB’nin çizdiği yol haritası Ulusal Program ve Ön Ulusal Kalkınma Planı Ulusal taahhütler, ihtiyaçlar ÖNCELİKLER İlerleme Raporları AB’nin sürece ilişkin değerlendirmesi, özellikle siyasi kriterler alanında güncel ihtiyaçlar

6 MERKEZİ OLMAYAN YAPILANMA (DIS)
Ulusal Mali Yardım Koordinatörü National Aid Coordinator (NAC) Genel koordinasyon, projelerin öncelikler doğrultusunda seçilmesi, programlama ve izleme çalışmalarının yürütülmesi Ulusal Yetkilendirme Görevlisi National Authorising Officer (NAO) Ulusal Fon National Fund (NF) Ulusal Fonun yönetimi, proje uygulamalarının denetimi AB hibeleri ve ulusal katkıların öngörülen takvim doğrultusunda tahsili ve aktarımından sorumlu birim Program Yetkilendirme Görevlisi Program Authorising Officer (PAO) Merkezi Finans ve İhale Birimi Central Finance and Contracts Unit (CFCU) Merkezi Finans ve İhale Biriminin yönetimi İhalelerin Avrupa Birliği kural, düzenleme ve usullerine göre yürütülmesinden sorumlu birim Denetim (İç ve Dış Denetim) Projelere ilişkin hesap ve işlemlerin denetimi iç denetim, Finansman Anlaşmalarına ilişkin mali prosedürlerin denetimi dış denetim olarak ifade edilmektedir. Faydalanıcı Kurumlar-Kuruluşlar Projelerin faydalanıcısı olan ve uygulamaya ilişkin teknik birimlerin oluşturulduğu kurum ve kuruluşlar

7 MALİ YARDIM MİKTARLARI
milyon € Yıl 2002 2003 2004 2005 2006 TOPLAM Tahsisat 126 144 250 300 500 1.320 Türkiye’ye yapılan mali yardımlar artırılacak... milyon € Yıl 2007 2008 2009 2010 TOPLAM Tahsisat 497.2 538.7 566.4 653.7 2.256

8 (Dört farklı Finansman Anlaşması)
DÖNEMİ PROGRAMLARI 126 M € hibe - Toplam 18 Proje 2002 Yılı Programı Projelerin uygulamaları tamamlandı. 144 M € hibe - Toplam 28 Proje 2003 Yılı Programı Projelerin uygulaması tamamlandı. 235,6 M € hibe - Toplam 38 Proje 2004 Yılı Programı Projelerin uygulaması tamamlanmak üzeredir. 276,7 M € hibe - Toplam 35 Proje 2005 Yılı Programı Proje uygulamaları başladı. 450 M € hibe - Toplam 45 Proje 2006 Yılı Programı (Dört farklı Finansman Anlaşması) Finansman anlaşması imzalandı uygulamalar başladı.

9 PROGRAMLAMA : BİR ÇEŞİT MÜZAKERE Ulusal Mali Yardım Koordinatörü
Sektörel Çalışma Grupları Proje sahibi Kurumlar Mali İşbirliği Komitesi Avrupa Komisyonu Delegasyonu Mali İşbirliği Paketi ABGS Ulusal Mali Yardım Koordinatörü AB Kamu Kuruluşları Proje Fikirleri Eylül………………………………………………………………………Mayıs

10 YÜRÜTÜLMEKTE OLAN - YÜRÜTÜLECEK PROJE SAYISI VE BÜYÜKLÜĞÜ
( Dönemi sonu itibarıyla) MEDA Yardımları 23 Proje (451,8 m €) + Katılım Öncesi Mali Yardım 164 Proje (1.232,3 m €) TOPLAM 187 Proje (1.684,1 m €)

11 2002-2006 DÖNEMİNDE HANGİ ALANLARDA MALİ YARDIM KULLANILDI ?
Mevzuat Uyumu ve Kurumsal Yapılanma için Teknik Yardım Ekonomik ve Sosyal Uyum Bölgesel Kalkınma KOBİ’ler Sınır Ötesi İşbirliği Mevzuat Uyumunun Desteklenmesi için Yatırımlar 1/3

12 2002-2006 AB Mali Yardım Projeleri Sektörel Dağılımı
AB Mali Yardım Projeleri Sektörel Dağılımı

13 2002-2006 DÖNEMİNDEN BAZI PROJE ÖRNEKLERİ
YIL ÖNCELİK ALANI PROJENİN ADI FAYDALANICI AB HİBESİ ULUSAL KATKI TOPLAM BÜTÇE (M €) 2002 Adalet ve İçişleri Kara Para Aklama ile Mücadelenin Güçlendirilmesi Maliye Bakanlığı 7.7 1.5 9.2 2005 İstinaf Mahkemelerinin Kuruluşunun Desteklenmesi Adalet Bakanlığı 22.5 7.5 30 Tarım ve Kırsal Kalkınma Sınır Kontrol Noktalarının Kurulması Projesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 10 3.2 13.2 Çevre Kuşadası Bölgesel Katı Atık Yönetimi Projesi Kuşatak Birliği 13.8 6.4 20.2 Enerji Deniz Taşımacılığı Güvenliğinin Arttırılmasının Desteklenmesi Denizcilik Müsteşarlığı 2.3 0.4 2.7 2003 Demiryolu Taşımacılığı Sektörünün Yeniden Yapılandırılması ve Güçlendirilmesi Projesi Ulaştırma Bakanlığı (TCDD) 4.3 4.7

14 2002-2006 DÖNEMİNDEN BAZI PROJE ÖRNEKLERİ
YIL ÖNCELİK ALANI PROJENİN ADI FAYDALANICI AB HİBESİ ULUSAL KATKI TOPLAM BÜTÇE (M €) 2006 İdari Kapasite TBMM’nin Kurumsal Kapasitesinin Artırılması Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 0,04 1,04 2004 Tek Pazar/ Gümrük Birliği Türk Gümrük İdaresinin Modernizasyonu Gümrük Müsteşarlığı 22.7 6.1 28.8 2002 Ekonomik ve Sosyal Uyum Aktif İşgücü Piyasaları Projesi İŞKUR 40 10 50 2005 Kentsel Alanlarda Ekonomik ve Sosyal Sorunların Çözümüne Destek Projesi Erzurum, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Gaziantep Yerel İdareleri 15.0 3.7 18.7 TR 90 Trabzon (Trabzon, Rize, Giresun, Ordu, Gümüşhane ve Artvin) NUTS II Bölgesel Kalkınma Programı DPT Müsteşarlığı 18 6 24 Sivil Toplum Diyaloğu Türkiye-AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğunun Güçlendirilmesi AB Genel Sekreterliği 21 -

15 AB MALİ YARDIMLARINDA YENİ DÖNEM : 2007-2013

16 2007-2013 DÖNEMİ AB MALİ PERSPEKTİFİ
IPA Bütçesi : 11,5 Milyar Euro IPA’nın Kapsadığı Ülkeler : Aday Ülkeler Türkiye Hırvatistan Makedonya Potansiyel Aday Ülkeler Arnavutluk, Bosna-Hersek, Sırbistan Karadağ

17 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI: 2007-2013 DÖNEMİ
IPA ÜLKE TAHSİSATLARI Ülkeler 2007 2008 2009 2010 Türkiye 497.2 538.7 566.4 653.7 Hırvatistan 138.5 146.0 151.2 154.2 Makedonya 58.5 70.2 81.8 92.3 Sırbistan 186.7 190.9 194.8 198.7 Karadağ 31.4 32.6 33.30 34.0 Kosova 63.3 64.7 66.1 67.3 Bosna Hersek 62.1 74.8 89.1 106.0 Arnavutluk 61.0 70.7 81.2 93.2 TOPLAM 1098.7 1188.6 1263.9 1399.4

18 KATILIM ÖNCESİ YARDIM MEKANİZMASI (2007 – 2013)
Ulusal Koordinatör (NIPAC) AB Genel Sekreterliği Stratejik Uyum Çerçeve Belgesi ( ) Devlet Planlama Teşkilatı Kurumsal Kapasite -Siyasi kriterler -Adalet, İçişleri -Müktesebat Uyumu -İdari Kapasite -STK’lara destek -Sivil Toplum Diyaloğu Bölgesel ve Sınırötesi İşbirliği Bölgesel Kalkınma İnsan Kaynakları Kırsal Kalkınma Operasyonel Program - Çevre (Çevre Bakanlığı) OP – İnsan Kaynakları. (Çalışma Bakanlığı) Kırsal Kalkınma Planı (Tarım Bakanlığı) Operasyonel Program – Ulaştırma (Ulaştırma Bakanlığı) Operasyonel Program – Bölgesel Rekabeti Artırma (Sanayi Bakanlığı)

19 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI: 2007-2013 DÖNEMİ
IPA ( ): Türkiye’ye Sağlanacak AB Mali Yardımı Alt Başlıklar 2007 2008 2009 2010 Kurumsal Gelişme 252.2 250.2 233.2 211.3 Sınır Ötesi İşbirliği 6.6 8.8 9.4 9.6 Bölgesel Kalkınma 167.5 173.8 182.7 238.1 İnsan Kaynakları 50.2 52.9 55.6 63.4 Kırsal Kalkınma 20.7 53.0 85.5 131.3 TOPLAM 497.2 538.7 566.4 653.7

20

21 I- Kurumsal Kapasite Geliştirme (Institution building):
Yararlanıcı ülkenin (aday ülke olması şart değil) çeşitli müktesebat başlıkları altında müktesabatı uygulamaya yönelik kurumsal kapasitesini geliştirmeyi hedeflemektedir. II- Bölgesel ve Sınır Ötesi İşbirliği (Regional and Cross Border Cooperation): Yararlanıcı ülkenin (aday ülke olması şart değil) diğer yararlanıcılar ile veya üye devletlerle bölgesel, bölgelerarası ve sınır ötesi işbirliği konularını desteklemeyi hedeflemektedir Oft werden Sprecher dadurch herausgefordert, dass sie Fachmaterial vor einem Publikum vortragen müssen, das nicht mit dem Thema oder dem Vokabular vertraut ist. Das Material kann komplex sein oder voller Details stecken. Um einen technischen Fachbericht effektiver zu präsentieren, verwenden Sie folgende Richtlinien von Dale Carnegie Training®. Bedenken Sie die Dauer der Präsentation und organisieren Sie dementsprechend Ihr Material. Begrenzen Sie die Menge des besprochenen Materials. Teilen Sie Ihre Präsentation in klare Abschnitte auf. Erstellen Sie eine logische Reihenfolge. Behalten Sie dabei Ihren Hauptgedanken bei. Beenden Sie Ihre Präsentation mit einer Zusammenfassung, wiederholen Sie die Schlüsselschritte und einer logischen Folgerung. Bedenken Sie, dass Ihr Publikum mit dem technischen Bereich nicht vertraut ist. Zum Beispiel, stellen Sie sicher, dass die Daten eindeutig und klar sind und die Information relevant ist. Gleichen Sie das Niveau in Bezug auf Detail und Vokabular auf das des Publikums an. Nutzen sie grafische Darstellungen um Schlüsselpunkte visuell zu unterlegen. Gehen Sie auf die Bedürfnisse Ihres Publikums ein und Sie werden ein aufmerksameres Publikum haben.

22 III- Bölgesel Kalkınma (Regional Development):
1-Ulaştırma: 2-Çevre (su, atık su ve hava kalitesi konuları) 3-Bölgesel Rekabet Edebilirlik: Kişi başı milli geliri%75 in altında kalan bölgelerde uygulanacaktır.Kaynakların önemli bir oranda 15 Cazibe Merkezi il merkezinde kullandırılması öngörülmektedir. (Samsun,Sivas,Kayseri,Gaziantep,Diyarbakır,Elazığ,Erzurum,Malatya,Van,Şanlıurfa,Trabzon,Kastamonu,Kahramanmaraş,Kars, Batman) Oft werden Sprecher dadurch herausgefordert, dass sie Fachmaterial vor einem Publikum vortragen müssen, das nicht mit dem Thema oder dem Vokabular vertraut ist. Das Material kann komplex sein oder voller Details stecken. Um einen technischen Fachbericht effektiver zu präsentieren, verwenden Sie folgende Richtlinien von Dale Carnegie Training®. Bedenken Sie die Dauer der Präsentation und organisieren Sie dementsprechend Ihr Material. Begrenzen Sie die Menge des besprochenen Materials. Teilen Sie Ihre Präsentation in klare Abschnitte auf. Erstellen Sie eine logische Reihenfolge. Behalten Sie dabei Ihren Hauptgedanken bei. Beenden Sie Ihre Präsentation mit einer Zusammenfassung, wiederholen Sie die Schlüsselschritte und einer logischen Folgerung. Bedenken Sie, dass Ihr Publikum mit dem technischen Bereich nicht vertraut ist. Zum Beispiel, stellen Sie sicher, dass die Daten eindeutig und klar sind und die Information relevant ist. Gleichen Sie das Niveau in Bezug auf Detail und Vokabular auf das des Publikums an. Nutzen sie grafische Darstellungen um Schlüsselpunkte visuell zu unterlegen. Gehen Sie auf die Bedürfnisse Ihres Publikums ein und Sie werden ein aufmerksameres Publikum haben.

23 IV- İnsan Kaynakları (Human Resources):
Bu başlık da IPA mekanizması ile getirilen yeni bir yaklaşımdır. Sadece aday ülkelerin kullanımına açık olup, aday ülkeyi Avrupa İstihdam Stratejisi çerçevesinde Avrupa Sosyal Fonunun kullanımına hazırlamayı hedeflemektedir. İstihdama erişim, sosyal içerme, insan sermayesine yatırım (eğitim-sağlık) gibi alanlarda faaliyetleri destekleyecektir.

24 V. Kırsal Kalkınma (Rural Development):
Bu başlıkta yeni bir yaklaşım olup, sadece aday ülkelerin kullanımına açıktır. Tarım sektörünün ve kırsal alanların sürdürülebilir uyumunu hedefler; ancak bu konuda hangi faaliyetleri destekleyeceğine ilişkin kesin bir yaklaşımı yoktur. SAPARD çerçevesindeki tarım işletmelerine yatırımlar, tarım ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, kırsal ekonominin çeşitlendirilmesi gibi tedbirler, desteklenebilir faaliyetler olarak değerlendirilebilecektir. SAPARD’a benzer bir uygulamayı oluşturmaya çalışmaktadır.

25 AB Mali Yardımınlarının Kullanımına Yönelik Yapılanma
DÖNEMİ DÖNEMİ AB’YE ÜYELİK İLE BAŞLAYACAK DÖNEM MERKEZİ OLMAYAN YAPILANMA (DIS) MERKEZİ OLMAYAN IPA YAPILANMASI GENİŞLETİLMİŞ MERKEZİ OLMAYAN YAPILANMA (E-DIS) Ulusal Mali Yardım Koordinatörü Ulusal IPA Koordinatörü Stratejik Koordinatör Program Otoriteleri IPA YAPILANMASI ÜYELİK SÜRECİ İÇİN BİR HAZIRLIK DÖNEMİ NİTELİĞİ TAŞIMAKTADIR. BU SEBEPLE, ÜYELİĞE GEÇİŞ İLE İLGİLİ BİR “YOL HARİTASI” HAZIRLANMASI GEREKMEKTEDİR. -Ulusal Yetkilendirme Görevlisi -Ulusal Fon -Merkezi Finans ve İhale Birimi -Yetkili Akreditasyon Görevlisi -Program Otoriteleri -Hazine Kontrolörleri -Sayıştay Başkanlığı Denetim Otoritesi Hazine Kontrolörleri Başbakanlık Teftiş Kurulu (OLAF) Faydalanıcı Kurumlar-Kuruluşlar Oft werden Sprecher dadurch herausgefordert, dass sie Fachmaterial vor einem Publikum vortragen müssen, das nicht mit dem Thema oder dem Vokabular vertraut ist. Das Material kann komplex sein oder voller Details stecken. Um einen technischen Fachbericht effektiver zu präsentieren, verwenden Sie folgende Richtlinien von Dale Carnegie Training®. Bedenken Sie die Dauer der Präsentation und organisieren Sie dementsprechend Ihr Material. Begrenzen Sie die Menge des besprochenen Materials. Teilen Sie Ihre Präsentation in klare Abschnitte auf. Erstellen Sie eine logische Reihenfolge. Behalten Sie dabei Ihren Hauptgedanken bei. Beenden Sie Ihre Präsentation mit einer Zusammenfassung, wiederholen Sie die Schlüsselschritte und einer logischen Folgerung. Bedenken Sie, dass Ihr Publikum mit dem technischen Bereich nicht vertraut ist. Zum Beispiel, stellen Sie sicher, dass die Daten eindeutig und klar sind und die Information relevant ist. Gleichen Sie das Niveau in Bezug auf Detail und Vokabular auf das des Publikums an. Nutzen sie grafische Darstellungen um Schlüsselpunkte visuell zu unterlegen. Gehen Sie auf die Bedürfnisse Ihres Publikums ein und Sie werden ein aufmerksameres Publikum haben.

26 IPA: Yasal Çerçeve… TAMAMLANAN YASAL DÜZENLEMELER:
-17 Temmuz 2006 tarih ve 1085/2006 sayılı Konsey Tüzüğü: IPA Kurucu Tüzüğü -12 Haziran 2007 tarih ve 2499/2007 sayılı Konsey Tüzüğü IPA Uygulama Tüzüğü TAMAMLANACAK YASAL DÜZENLEMELER: -Çerçeve Anlaşma (Framework Agreement) -Sektörel Anlaşma (Tarım ve Kırsal Kalkınma) -Finansman Anlaşmaları

27 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI 2007-2013 DÖNEMİ: PROJE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR…
IPA çerçevesinde ilk programlama olan 2007 yılında IPA’nin 1.Bileşeni “Kurumsal Kapasite” başlığı altında proje oluşturma çalışmaları Genel Sekreterliğimizin koordinasyonunda sona erdi. Toplam 37 proje için 261,4 Milyon Avro tahsis edildi.

28 2007 PROGRAMLAMASINDAN BAZI PROJE ÖRNEKLERİ
YIL ÖNCELİK ALANI PROJENİN ADI FAYDALANICI AB HİBESİ ULUSAL KATKI TOPLAM BÜTÇE (M €) 2007 Siyasi Kriterler “Mehmetçik” Projesi Genel Kurmay Başkanlığı 12.7 2.6 15.3 Sivil Toplum Diyaloğu Türkiye-AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğunun Güçlendirilmesi II AB Genel Sekreterliği 5.1 - Balıkçılık Türkiye’de Balık Yönetim ve Stok Sisteminin Güçlendirilmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 2.2 Adalet ve İçişleri Hapishane Reform Sisteminin Desteklenmesi ve Yaygınlaştırılması Adalet Bakanlığı 6 1 7 Geri Kalmış Bölgelerde Kadının Sosyal Hayata Kazandırılması GAP İdaresi 5 Sosyal Politika İş Sağlığı ve Güvenliğinin Güçlendirilmesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 3.9 0.1 4.0

29 KATILIM ÖNCESİ AB MALİ YARDIMI VE İLLERE YÖNELİK PROJELER

30 İLLERE YÖNELİK PROJELERİN YAPISI
Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında uygulanan projeler vasıtası ile İllerimizin AB mali yardımından faydalanma imkanı olmuştur. İllerimizin AB mali yardımından faydalanması iki farklı şekilde gerçekleşmektedir. PİLOT UYGULAMALAR: Kamu kurum ve kuruluşlarımızın geliştirdiği projelerin pilot uygulamaları İllerimizde olabilmektedir. HİBE PROGRAMLARI: Hibe programları İllerimizdeki Belediye, Valilik, İl Özel İdaresi, Sivil Toplum Kuruluşları, KOBİ’ler vb kuruluşlar tarafından geliştirilen projelere doğrudan finansman sağlamaktadır. Oft werden Sprecher dadurch herausgefordert, dass sie Fachmaterial vor einem Publikum vortragen müssen, das nicht mit dem Thema oder dem Vokabular vertraut ist. Das Material kann komplex sein oder voller Details stecken. Um einen technischen Fachbericht effektiver zu präsentieren, verwenden Sie folgende Richtlinien von Dale Carnegie Training®. Bedenken Sie die Dauer der Präsentation und organisieren Sie dementsprechend Ihr Material. Begrenzen Sie die Menge des besprochenen Materials. Teilen Sie Ihre Präsentation in klare Abschnitte auf. Erstellen Sie eine logische Reihenfolge. Behalten Sie dabei Ihren Hauptgedanken bei. Beenden Sie Ihre Präsentation mit einer Zusammenfassung, wiederholen Sie die Schlüsselschritte und einer logischen Folgerung. Bedenken Sie, dass Ihr Publikum mit dem technischen Bereich nicht vertraut ist. Zum Beispiel, stellen Sie sicher, dass die Daten eindeutig und klar sind und die Information relevant ist. Gleichen Sie das Niveau in Bezug auf Detail und Vokabular auf das des Publikums an. Nutzen sie grafische Darstellungen um Schlüsselpunkte visuell zu unterlegen. Gehen Sie auf die Bedürfnisse Ihres Publikums ein und Sie werden ein aufmerksameres Publikum haben.

31 KATILIM ÖNCESİ AB MALİ YARDIMI: İLLERDE PİLOT PROJE ÖRNEKLERİ

32 İllerde Uygulanan Pilot Proje Örnekleri
I. Pilot Uygulamaları Belediyeler Aracılığı ile olan Projeler: 1.Altyapı Projeleri Şanlıurfa İçme Suyu (1997, 21 milyon €) Çanakkale Bölgesel Katı Atık Yönetimi (2005, 16.6 milyon €) Kuşadası Bölgesel Katı Atık Yönetimi (2005, 20.2 milyon €) Amasya Bölgesel Katı Atık Yönetimi (2006, 24 milyon €) Kütahya Bölgesel Katı Atık Yönetimi (2006, 24.2 milyon €) Bitlis Bölgesel Katı Atık Yönetimi (2006, 19.5 milyon €) Nevşehir Atık Su Tesisi (2006, 8.8 milyon €) Tokat Atık Su Tesisi (2006, 13.6 milyon €) 2. Kentlerde Ekonomik ve Sosyal Sorunlar İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa’da Göç Kaynaklı Ekonomik ve Sosyal Entegrasyon Problemlerinin Çözümüne Destek (2006, 12.9 milyon €) Erzurum, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep’te Ekonomik ve Sosyal Sorunların Çözümüne Destek (2005, 12.5 milyon €) Oft werden Sprecher dadurch herausgefordert, dass sie Fachmaterial vor einem Publikum vortragen müssen, das nicht mit dem Thema oder dem Vokabular vertraut ist. Das Material kann komplex sein oder voller Details stecken. Um einen technischen Fachbericht effektiver zu präsentieren, verwenden Sie folgende Richtlinien von Dale Carnegie Training®. Bedenken Sie die Dauer der Präsentation und organisieren Sie dementsprechend Ihr Material. Begrenzen Sie die Menge des besprochenen Materials. Teilen Sie Ihre Präsentation in klare Abschnitte auf. Erstellen Sie eine logische Reihenfolge. Behalten Sie dabei Ihren Hauptgedanken bei. Beenden Sie Ihre Präsentation mit einer Zusammenfassung, wiederholen Sie die Schlüsselschritte und einer logischen Folgerung. Bedenken Sie, dass Ihr Publikum mit dem technischen Bereich nicht vertraut ist. Zum Beispiel, stellen Sie sicher, dass die Daten eindeutig und klar sind und die Information relevant ist. Gleichen Sie das Niveau in Bezug auf Detail und Vokabular auf das des Publikums an. Nutzen sie grafische Darstellungen um Schlüsselpunkte visuell zu unterlegen. Gehen Sie auf die Bedürfnisse Ihres Publikums ein und Sie werden ein aufmerksameres Publikum haben.

33 İllerde Uygulanan Pilot Proje Örnekleri
II. Pilot Uygulamaları Kamu Kuruluşları Tarafından Yürütülen Projeler: 1. Temel Eğitim: Müfredat uygulamaları için: Ankara, İzmir, Van, Hatay, İstanbul, Diyarbakır, Samsun, Kocaeli ve Bolu Kırsal alan uygulamaları için: Adıyaman, Ardahan, Kars, Şanlıurfa, Bayburt, Diyarbakır, Siirt, Erzurum, Muş, Ağrı, Sakarya ve Bingöl Kentsel alan uygulamaları için: İstanbul, Antalya, Adana, Bursa,Mersin 2. Çocuk İşçiliği: Sinop, Van, Ordu, Çankırı, Kastamonu, Erzurum ve Elazığ 3. İstinaf Mahkemeleri: Ankara, Erzurum, Diyarbakır 4. İş Merkezleri: 1. Proje için, Gaziantep, Kocaeli, İzmir, 2. Proje için, Afyon, Çorum, Denizli, Eskişehir, Erzurum, Kayseri, Konya, Malatya Oft werden Sprecher dadurch herausgefordert, dass sie Fachmaterial vor einem Publikum vortragen müssen, das nicht mit dem Thema oder dem Vokabular vertraut ist. Das Material kann komplex sein oder voller Details stecken. Um einen technischen Fachbericht effektiver zu präsentieren, verwenden Sie folgende Richtlinien von Dale Carnegie Training®. Bedenken Sie die Dauer der Präsentation und organisieren Sie dementsprechend Ihr Material. Begrenzen Sie die Menge des besprochenen Materials. Teilen Sie Ihre Präsentation in klare Abschnitte auf. Erstellen Sie eine logische Reihenfolge. Behalten Sie dabei Ihren Hauptgedanken bei. Beenden Sie Ihre Präsentation mit einer Zusammenfassung, wiederholen Sie die Schlüsselschritte und einer logischen Folgerung. Bedenken Sie, dass Ihr Publikum mit dem technischen Bereich nicht vertraut ist. Zum Beispiel, stellen Sie sicher, dass die Daten eindeutig und klar sind und die Information relevant ist. Gleichen Sie das Niveau in Bezug auf Detail und Vokabular auf das des Publikums an. Nutzen sie grafische Darstellungen um Schlüsselpunkte visuell zu unterlegen. Gehen Sie auf die Bedürfnisse Ihres Publikums ein und Sie werden ein aufmerksameres Publikum haben.

34 İllere Yönelik Pilot Uygulamalar
5. Kadın Sığınma Evleri: İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Gaziantep, Antalya, Eskişehir ve Bursa 6. Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi: Proje (1997) Ankara, Bursa, Denizli, Mersin, Çorum Proje (2005) Adana, Antalya, İstanbul, Konya, Malatya, Manisa, Nevşehir, Samsun, Amasya, Balıkesir, Düzce, Eskişehir, Erzurum, Hatay, Kastamonu, Kırklareli, Muğla, Ordu, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Uşak, Yozgat 7. Aktif İstihdam Önlemleri Projesi Proje (2002) tüm Türkiye 2. Proje (2006) İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Adana, Zonguldak, Gaziantep,Tekirdağ, Mersin, Antalya, Manisa, Eskişehir, Konya, Kayseri, Sakarya, Balıkesir, Samsun, Malatya, Aydın, Şanlıurfa, Denizli, Trabzon, Sivas, Diyarbakır, Çorum, Hatay ve K.Maraş Oft werden Sprecher dadurch herausgefordert, dass sie Fachmaterial vor einem Publikum vortragen müssen, das nicht mit dem Thema oder dem Vokabular vertraut ist. Das Material kann komplex sein oder voller Details stecken. Um einen technischen Fachbericht effektiver zu präsentieren, verwenden Sie folgende Richtlinien von Dale Carnegie Training®. Bedenken Sie die Dauer der Präsentation und organisieren Sie dementsprechend Ihr Material. Begrenzen Sie die Menge des besprochenen Materials. Teilen Sie Ihre Präsentation in klare Abschnitte auf. Erstellen Sie eine logische Reihenfolge. Behalten Sie dabei Ihren Hauptgedanken bei. Beenden Sie Ihre Präsentation mit einer Zusammenfassung, wiederholen Sie die Schlüsselschritte und einer logischen Folgerung. Bedenken Sie, dass Ihr Publikum mit dem technischen Bereich nicht vertraut ist. Zum Beispiel, stellen Sie sicher, dass die Daten eindeutig und klar sind und die Information relevant ist. Gleichen Sie das Niveau in Bezug auf Detail und Vokabular auf das des Publikums an. Nutzen sie grafische Darstellungen um Schlüsselpunkte visuell zu unterlegen. Gehen Sie auf die Bedürfnisse Ihres Publikums ein und Sie werden ein aufmerksameres Publikum haben.

35 İllere Yönelik Hibe Programları
8. Doğu Anadolu Bölgesel Kalkınma Programı: Van, Hakkari, Bitlis, Muş 9. GAP Bölgesel Kalkınma Programı: Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Adıyaman, Batman, Kilis, Şırnak, Gaziantep 10. NUTS-II Bölgesel Kalkınma Programları: Amasya, Çorum, Samsun, Tokat, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars, Kayseri, Sivas, Yozgat, Karaman, Konya, Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon 11. Bulgaristan ile Sınırötesi İşbirliği Programları: Edirne, Kırklareli 12. STK’lara Destek – Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programları: Tüm İller Oft werden Sprecher dadurch herausgefordert, dass sie Fachmaterial vor einem Publikum vortragen müssen, das nicht mit dem Thema oder dem Vokabular vertraut ist. Das Material kann komplex sein oder voller Details stecken. Um einen technischen Fachbericht effektiver zu präsentieren, verwenden Sie folgende Richtlinien von Dale Carnegie Training®. Bedenken Sie die Dauer der Präsentation und organisieren Sie dementsprechend Ihr Material. Begrenzen Sie die Menge des besprochenen Materials. Teilen Sie Ihre Präsentation in klare Abschnitte auf. Erstellen Sie eine logische Reihenfolge. Behalten Sie dabei Ihren Hauptgedanken bei. Beenden Sie Ihre Präsentation mit einer Zusammenfassung, wiederholen Sie die Schlüsselschritte und einer logischen Folgerung. Bedenken Sie, dass Ihr Publikum mit dem technischen Bereich nicht vertraut ist. Zum Beispiel, stellen Sie sicher, dass die Daten eindeutig und klar sind und die Information relevant ist. Gleichen Sie das Niveau in Bezug auf Detail und Vokabular auf das des Publikums an. Nutzen sie grafische Darstellungen um Schlüsselpunkte visuell zu unterlegen. Gehen Sie auf die Bedürfnisse Ihres Publikums ein und Sie werden ein aufmerksameres Publikum haben.

36 KATILIM ÖNCESİ AB MALİ YARDIMI: HİBE PROGRAMLARI

37 MİKRO PROJELERE NASIL KARAR VERİLİYOR?
ÇERÇEVE PROJE HİBE Çerçeve Proje Bütçesi Çerçeve Projenin Hedef Kitlesindeki Kuruluşlar -STK’lar -KOBİ’ler -Yerel Yönetimler -diğer kuruluşlar

38 AB HİBE PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
yılları arasında aşağıda belirtilen toplam bütçesi 222,3 milyon Euro olan 14 farklı hibe programı çerçevesinde şehirlerin ve başvuru sahibi kuruluşların başarı durumları analiz edilmiştir: Hibe Programını Uygulayan Kuruluş Hibe Programı Bütçe (Euro) 1. Türkiye İş Kurumu İŞKUR Projesi 2. AB Genel Sekreterliği STK’lar ile Kamu Diyaloğunun Artırılması 3. Sivil Toplum Geliş. Merk. Sivil Toplumun Geliştirilmesi 4. Çalışma ve Sosyal Güv.Bak. Sosyal Diyaloğun Güçlendirilmesi Hibe Programı 5. AB Genel Sekreterliği Bilgi Köprüleri Hibe Programı 6. Devlet Planlama Teşkilatı Sürdürülebilir Kalkınmanın Desteklenmesi 7. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültürel Haklara Destek Programı 8. AB Genel Sekreterliği STK Hibe Programı 9. Devlet Planlama Teşkilatı Samsun-Kastamonu-Erzurum Bölgesel Kalkınma Pr. 10. Devlet Planlama Teşkilatı Doğu Anadolu Bölgesel Kalkınma Programı 11. Devlet Planlama Teşkilatı Ağrı-Konya-Kayseri-Malatya Bölgesel Kalkınma Pr. 12. Devlet Planlama Teşkilatı Doğu Karadeniz Bölgesel Kalkınma Programı 13. Devlet Planlama Teşkilatı Bulgaristan ile Sınır Ötesi İşbirliği I 14. Devlet Planlama Teşkilatı Bulgaristan ile Sınır Ötesi İşbirliği II TOPLAM BÜTÇE :

39 İLLERE GÖRE HİBE PROGRAMLARININ DAĞILIMI
yılları arasında uygulanan toplam bütçesi 222,3 milyon Euro olan 14 farklı hibe programı çerçevesinde şehirlerimizin başarı durumları: Sıralama Başarılı Olan İl Hibe Almaya Hak Kazanan Projelerin Toplam Bütçesi Hibe Almaya Hak Kazanan Proje Adeti 1 Van (Bölgesel Kalkınma Prog. Uyg.) 171 2 Konya (Bölgesel Kalkınma Prog. Uyg.) 165 3 Kayseri (Bölgesel Kalkınma Prog. Uyg.) 93 4 İstanbul 83 5 Samsun (Bölgesel Kalkınma Prog. Uyg.) 85 6 Karaman (Bölgesel Kalkınma Prog. Uyg.) 43 7 Ankara 75 9 Kastamonu (Bölgesel Kalkınma Prog. Uyg.) 51 15 Bingöl (Bölgesel Kalkınma Prog. Uyg.) 24 Erzurum (Bölgesel Kalkınma Prog. Uyg.) 65 34 İzmir 17 38 Bursa 20 44 Antalya 10 53 Kütahya 59 Düzce Karabük 40.280 Toplam proje finanse edilmiştir. Aksaray, Bilecik, Çanakkale, Kilis ve Tekirdağ AB hibe programlarından finansman sağlayamamıştır.

40 KURULUŞLARA HİBE PROGRAMLARININ DAĞILIMI
yılları arasında uygulanan toplam bütçesi 222,3 milyon Euro olan 14 hibe programı çerçevesinde başvuru sahibi kuruluşların başarı durumları: Sıralama Kuruluş Hibe Almaya Hak Kazanan Projelerin Toplam Bütçesi (Milyon Euro) Hibe Almaya Hak Kazanan Proje Adeti 1 Belediye 65.5 181 2 Özel İşletme (KOBİ) 39.4 551 3 Köylere Hizmet GB 15.2 51 4 Dernek 14.3 168 5 Oda 13.2 162 6 İl Özel İdaresi 11.6 39 7 Vakıf 9.6 105 8 Çiftçi Örgütü 5.3 65 9 Koopertif 5.1 63 10 Üretici Birliği 4.2 50

41 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA YÖNELİK HİBE PROGRAMLARI :
SİVİL TOPLUM GELİŞTİRİLMESİ HİBE PROGRAMI: Uygulayıcı Kuruluş: AB Genel Sekreterliği ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Toplam bütçe: € Uygulama Takvimi: hibe almaya hak kazanan projeler belirlendi. Toplam 581 başvuru arasından 93 projeye hibe sağlanmasına karar verildi. Kadın Hakları için Hibe Programı Özürlülere YönelikHibe Programı Tüketicinin korunmasına Yönelik Hibe Programı Çocuk İşçiliğinin Önlenmesine Yönelik Hibe Programı Çevrenin Korunmasına Yönelik Hibe Programı

42 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA YÖNELİK HİBE PROGRAMLARI :
SİVİL TOPLUM DİYALOĞU HİBE PROGRAMI: Uygulayıcı Kuruluş: AB Genel Sekreterliği Toplam bütçe: € Uygulama Takvimi: Hibe çağrıları sona erdi. Başvurular değerlendiriliyor. Kentler ve Belediyeler ( 5 M Euro (50,000 – 250,000) ) Mesleki Örgütler ( 3 M Euro (50,000 – 300,000) ) Üniversiteler ( 9.3 M Euro (150,000 – 465,000) ) Gençlik Girişimleri ( 2 M Euro (30,000 – 100,000) )

43 HİBE PROGRAMLARINA NASIL BAŞVURULUR?

44 HİBELERE NASIL BAŞVURULACAK?
I. AŞAMA Hibe Duyurusunu Kim Yapar? Hibe Programını Uygulayacak Kuruluş Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (www.deltur.cec.eu.int) AB Genel Sekreterliği (www.abgs.gov.tr) Merkezi Finans ve İhale Birimi (www.mfib.gov.tr) HİBE DUYURUSU

45 HİBELERE NASIL BAŞVURULACAK?
II. AŞAMA Başvuru Rehberi Başvuru Formu -Bütçe -Mantıksal Çerçeve PROJE HAZIRLAMA Başvuru için Temel Belgeler *Proje Duyurusu ile birlikte faydalanmak isteyen kuruluşlara proje hazırlamaları için 60 ile 90 gün arasında süre verilir!!! Kuruluş Tüzüğü En Son Mali Rapor En son hesaplar (kar/zarar hesabı ve bilanço) Destekleyici Belgeler

46 HİBELERE NASIL BAŞVURULACAK? MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNE
III. AŞAMA Hibe Başvurusu Nereye Yapılır? Proje Başvuruları MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNE (www.mfib.gov.tr yapılır!!! HİBE BAŞVURUSU PROJELER

47 DİĞER ÜLKELER VE TÜRKİYE
Ülkemize Avrupa Birliği tarafından sağlanan mali yardımların yetersiz olduğu görülmektedir. Dönemi Romanya Bulgaristan Polonya Türkiye Tahsisat (milyar €) 5,1 2,8 15,3 1,7

48 PROJELERE İLİŞKİN DUYURULAR
-Avrupa Birliği Genel Sekreterliği -Avrupa Komisyonu Delegasyonu veya -Merkezi Finans ve İhale Birimi -Devlet Planlama Teşkilatı (Bölgesel Kalkınma Programları) -Europeaid


"AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları