Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Konsey Tüzüğünün Sunumu (EC) n° 1234/2007

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Konsey Tüzüğünün Sunumu (EC) n° 1234/2007"— Sunum transkripti:

1

2 Konsey Tüzüğünün Sunumu (EC) n° 1234/2007
OĞUZ REVİZE TAMAM Konsey Tüzüğünün Sunumu (EC) n° 1234/2007 Michel Ferret FranceAgriMer Paris

3 Sunuma Genel Bakış OPD Nedir ? OPD’nin tarihçesi Komisyonun Yaklaşımı
Sonuçlar Konsey Tüzüğü 1234/2007’ün Yapısı Sonsöz

4 Ortak Piyasa Düzeni (OPD) Nedir ?
Tarım sektörünü (hububat, şeker, süt..) yöneten AB Tüzüklerinin oluşturulması Genel olarak CMO’nun ilgili hükümleri İç piyasa (destekleme fiyatları./ müdahale….) Dış Ticaret (ithalat mekanizmaları, ihracat sübvansiyonları) Karar mekanizmaları ( Üye ülkeler) İlk Ortak Piyasa Düzeni : Hububat OPD (1967) Her OPD, çerçeve bir Konsey tüzüğüne (« Ana tüzük ») dayanır. Ana tüzük, uygulama tüzükleri (« ayrıntılı tüzükler ») ile tamamlanır; Çoğunlukla Komisyon tüzükleri Tüzükler, tüm üye ülkelerde eş zamanlı olarak uygulanırlar.

5 Tarihçe ve sürükleyiciler (1)
1243/2007 no.lu tüzük yürürlüğe girmeden önce, her bir bağımsız Ortak Piyasa Düzeni kendi Ana Tüzüğüne sahipti. Örneğin, Hububat için 1784/2003 no.lu tüzük Not : Zamanla, Çoğu Ortak Piyasa Düzenleri köklü değişikliklere (« Reformlar ») uğramışlardır. >> Ana Tüzükler yeniden biçimlendirilmiş, yürürlükten kaldırılmış ve « isim » değiştirmişlerdir Örneğin, hububat için; 120/67 (1967) no.lu tüzük >>> 2727/75 no.lu tüzük >>> 1784/2003 no.lu tüzük …

6 Tarihçe ve sürükleyiciler (2)
2005, dönüm noktası : Lizbon Anlaşmasına Fransızların « Hayır’ı » (29 /5/2005) Hollanda : Yukarıdakinin aynısı oldu (1/6/2005) AB Komisyonu aşağıdakileri amaçlayan bir kampanya yürütür (Ekim 2005) : AB-vatandaşlarının güvenini geri kazanmak AB-Tüzüklerinin yürütülmesine ilişkin idari yükü kolaylaştırmak Örneğin, ithalat / ihracat lisanslarına tabi ürünlerin sayısının azaltılması Ortak Tarım Politikasının (OTP) sadeleştirilmesi

7 Tarihçe ve sürükleyiciler (3)
Ancak o zaman, AB-Komisyonu oldukça liberal yönlüydü ( ) : >>> OTP’yi sadeleştirmek aynı zamanda piyasa enstrümanlarının zayıflatılması yönünde bir güdü anlamına da geliyordu

8 Komisyonun Yaklaşımı (1)
Tüm eski ve gereksiz hükümlerin kaldırılması Yatay yaklaşım : Yeni tüzüğün (1234/2007 no.lu) çeşitli Ortak Piyasa Düzenlerinden gelen tüm « özdeş » mekanizmalarla aynı bölüme konulması Örneğin : Müdahale, dış ticaret … Gerek duyulduğunda, ilgili mekanizmanın adının uyumlulaştırılması Mekanizmaları « aynı seviyeye düşürmek » için zemin hazırlanması Adı geçen mekanizma için ilgili sektörlerin en düşük mevcut seviyeli sektör ile bir hizaya getirilmesi Örneğin; Süt için « referans miktarlar » şeker sektörü modelinde « kotalar » olmaktadır. (o zaman, şeker kotalarının aşamalı olarak azaltılmasına karar verilmişti) 2009 yılındaki hububat müdahalesi için ihaleler yoluyla satın alma uygulamasının başlaması (et ve süt müdahalesi modellerinde olduğu üzere)

9 Komisyonun Yaklaşımı (2)
Bazı durumlarda, Üye ülkeler (Konsey ve yönetim komitesi) ve Komisyon arasındaki güç dengesinin değiştirilmesi (Madde 195, 1234/2007 no.lu tüzük) …. Not : 1234/2007 no.lu tüzük bir Konsey tüzüğüdür ancak Konsey tüzüğü için olan taslaklar daima Komisyon tarafından hazırlanırlar.

10 Sonuç 21 farklı OPD birleştirilerek « Tek OPD Tüzüğü » olarak düzenlendi (1234/2007 no.lu tüzük) 78 Konsey tüzüğü yürürlükten kaldırıldı (21 Ana Tüzük + çeşitli Konsey uygulama tüzükleri) 920 Madde >>> 204 madde Not : « Bu da cabası » Daha da basitleştirme / Dahiyane bir fikir : hatırlanması kolay Tüzük « Adı »

11 1234/2007 no.lu Tüzük’ün Yapısı. Ana Kısımlar
Kısım I : Tanımlar Kısım II : İç Piyasa Müdahale ve özel depolama Kotalar (şeker, süt) İşleme yardımı Kısım III : Dış ticaret Kısım IV : Rekabet kuralları Kısım VII, Fasıl I Tüm sektörel Yönetim Komiteleri tek bir Yönetim Komitesi ile değiştirildi (Bkz. Bir sonraki slayt) Ekler

12 Sonsöz Komisyon büyük bir görevi başardı Gerçek bir sadeleştirme :
Bir bakışta tüm sektörler, Mevzuat kullanılmayan hükümlerden temizlendi Ancak .. Piyasa dalgalanması artarken piyasa enstrümanları zayıflamaktadır ! Komisyonun piyasa tecrübesi zayıflamaktadır (< Tek Yönetim Komitesi)


"Konsey Tüzüğünün Sunumu (EC) n° 1234/2007" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları