Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Avrupa Birliği Hayvancılık Politikaları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Avrupa Birliği Hayvancılık Politikaları"— Sunum transkripti:

1 Avrupa Birliği Hayvancılık Politikaları
Birliği Ortak Tarım Politikaları 1.-Sığır ve Dana Eti 2.-Koyun ve Keçi Eti 3.-Kuru Yem 4.-Süt ve Süt Ürünleri 5.Kanatlı Eti ve Yumurta Dr.Mustafa ALTUNTAŞ Uzman Veteriner Hekim

2 Avrupa Birliği Hayvancılık Politikaları
Birliği Ortak Tarım Politikaları 1.- Sığır Eti Dr.Mustafa ALTUNTAŞ Uzman Veteriner Hekim

3 AB Hayvancılık Politikaları
Sığır Eti AB Sığır ve Dana Eti Ortak Piyasa Düzeni Düzenleme 1964 Son şekli AB Hayvancılık Politikaları Dr.Mustafa ALTUNTAŞ,2003

4 AB Hayvancılık Politikaları
Sığır Eti Kalite ve Standartlar Karkas derecelendirme cetveli Katogori A Genç boğalar B Erişkin boğalar C Enkaste boğalar D İnekler E Düveler Sınıflandırma Yağ içeriğine göre sınıf Uygunluk S,E,U,R,O ve P AB Hayvancılık Politikaları Dr.Mustafa ALTUNTAŞ,2003

5 AB Hayvancılık Politikaları
Sığır Eti Topluluk Pazar Fiyatı (Temsili Fiyat) Topluluğun temsili pazarlarındaki erişkin büyükbaş hayvanlar için belirlenen haftalık ağırlıklı ortalama fiyat olup derecelendirme cetveli bazında tespit edilmektedir. AB Hayvancılık Politikaları Dr.Mustafa ALTUNTAŞ,2003

6 AB Hayvancılık Politikaları
Sığır Eti Müdahale Sistemi 30Haziran 2002 tarihine kadar müdahale kuruluşlarınca satın alma şeklinde, bu tarihten sonra ise özel depolama ve emniyet alımları şeklinde AB Hayvancılık Politikaları Dr.Mustafa ALTUNTAŞ,2003

7 AB Hayvancılık Politikaları
Sığır Eti Müdahale Kriteri Topluluk pazar fiyatının müdahale fiyatının %84’ü, üye ülke veya bölgede %80’i düzeyinin altına düşmesi halinde başlatılmaktadır. AB Hayvancılık Politikaları Dr.Mustafa ALTUNTAŞ,2003

8 AB Hayvancılık Politikaları
Sığır Eti Müdahale Miktarı Sığır etinde ton ile sınırlıdır. Ancak genç ve enkaste boğaların ortalama pazar fiyatı müdahale fiyatının %78’inin, üye ülkede %60’ının altına düşmesi halinde başlatılabilmektedir. Bu durumda komisyon ilgili bölgeden tüm sığır etlerini alabilir. AB Hayvancılık Politikaları Dr.Mustafa ALTUNTAŞ,2003

9 AB Hayvancılık Politikaları
Sığır Eti Üreticiler İçin Doğrudan Ödemeler Prim ödemeleri için başvuruda bulunulan hayvanların tanımlama ve kayıt şartı bulunmaktadır. Tüketiciyi bilgilendirmeyi amaçlayan hayvanın menşeinden itibaren tanımlayan yayım önlemleri finanse edilmektedir. AB Hayvancılık Politikaları Dr.Mustafa ALTUNTAŞ,2003

10 AB Hayvancılık Politikaları
Sığır Eti Üreticiler İçin Doğrudan Ödemeler Sığır Eti Özel Primi Bölgesel azami hadler ile sınırlı Takvim yılı ve işletme bazında 90 baş ve altı için ödenir, 9 aylıktan büyük ve asgari 185 kg karkas ağırlığına sahip hayvanlara hayatları boyunca bir kez, enkaste boğalara 9 aylık ve 21 aylık olduklarında olmak üzere 2 kez ödenir. Başvuru miktarı bölgesel tavanı aştığı takdirde yetiştirici başına hayvan sayısı oransal olarak azaltılmaktadır. AB Hayvancılık Politikaları Dr.Mustafa ALTUNTAŞ,2003

11 AB Hayvancılık Politikaları
Sığır Eti Üreticiler İçin Doğrudan Ödemeler Damızlık İnek Primi Başvuru tarihini takiben 6 ay boyunca sahip oldukları hayvan sayısının en az %80’i damızlık inek, en fazla % 20’si düve ( bir yaştan büyük ve doğum yapmamış) olması şartıyla yıllık olarak ödenir. Prim, damızlık inek primi hakedişleri üzerinden belli bir bireysel azami kota veya seçmeli olarak süt kotasına (halihazırda 120 ton süt olmakla birlikte üye ülke farklı sınır belirleyebilir) bağlı bir azami çiftlik kotasına tabi olarak ödenir. .../... AB Hayvancılık Politikaları Dr.Mustafa ALTUNTAŞ,2003

12 AB Hayvancılık Politikaları
Sığır Eti Üreticiler İçin Doğrudan Ödemeler ../..Damızlık İnek Primi Damızlık inek primi yetiştiriciler arasında geçici veya daimi olarak transfer edilebilmektedir, Üye ülkeler ulusal inek prim hakları rezervi muhafaza edilmektedir. Bu rezervler özellikle yeni başlayanlar olmak üzere öncelikli yetiştiricilere verilmektedir. AB Hayvancılık Politikaları Dr.Mustafa ALTUNTAŞ,2003

13 AB Hayvancılık Politikaları
Sığır Eti Üreticiler İçin Doğrudan Ödemeler *Sığır eti primi ve damızlık inek primi ; hayvanların beslenmesi için yem bitkileri yetiştirilen alanın hektar başına 2 canlı hayvan birimini ifade eden stok yoğunluğu limiti içinde kalan hayvan sayısı için ödenir. **Stok limitinde küçükbaşlar da dikkate alınır ancak 15 baş canlı hayvan biriminin altında hayvan bulunduran çiftlikler için bu kural aranmamaktadır. AB Hayvancılık Politikaları Dr.Mustafa ALTUNTAŞ,2003

14 AB Hayvancılık Politikaları
Sığır Eti Üreticiler İçin Doğrudan Ödemeler Ekstansivasyon Primi Canlı hayvan stok yoğunluğu hektar başına 1.4 canlı hayvan ünitesine eşit ve daha düşük olan işletmeler alır, Üye ülkeler ekstansivasyon primini 2001 yılında , 2002 yılından itibaren yoğunluk aralığına ödemeyi tercih edebilir. Süt üretiminin yarıdan fazlasını dağlık bölgelerden sağlayan üye ülkelerde bu bölgelerdeki işletmeler için de prim ödenmektedir. AB Hayvancılık Politikaları Dr.Mustafa ALTUNTAŞ,2003

15 AB Hayvancılık Politikaları
Sığır Eti Üreticiler İçin Doğrudan Ödemeler Kesim Primi Üçüncü ülkelere ihracat veya kesim halinde ödenir 8 aylıktan büyük erkekler,süt inekleri, gebe inek ve düveler için uygulanır. 1-7 aylık buzağılar için daha düşük düzeyde sağlanır /.. AB Hayvancılık Politikaları Dr.Mustafa ALTUNTAŞ,2003

16 AB Hayvancılık Politikaları
Sığır Eti Üreticiler İçin Doğrudan Ödemeler ../.. Kesim Primi Uygun hayvanları asgari 2 ay elinde bulunduracak, İhraç edildiği veya kesime gönderildiği ispat edilecek, Ulusal kota tavanları çerçevesinde ödenir. Kesim primi başvuruları belirli bir hayvan tipi için bölgesel kota sınırlarını aşarsa orantılı olarak düşürülür. AB Hayvancılık Politikaları Dr.Mustafa ALTUNTAŞ,2003

17 AB Hayvancılık Politikaları
Sığır Eti Üreticiler İçin Doğrudan Ödemeler Sezon Dışına Özendirme Primi Kesimleri geleneksel kesim döneminin dışına da taşıma amacını güder AB Hayvancılık Politikaları Dr.Mustafa ALTUNTAŞ,2003

18 AB Hayvancılık Politikaları
Sığır Eti Üreticiler İçin Doğrudan Ödemeler İlave ödemeler Temel prim ödemeleri veya ergin hayvanlar için kesim primine eklenmek suretiyle olabilmektedir. Bu yardım için belirlenen toplam fon üye ülkelere topluluğun toplam sığır eti üretimine katkısı oranında dağıtılmaktadır. AB Hayvancılık Politikaları Dr.Mustafa ALTUNTAŞ,2003

19 AB Hayvancılık Politikaları
Sığır Eti Pazar Destek Önlemleri Havan hastalıklarından korunmak için alınan önlemler nedeniyle serbest dolaşım açısından kısıtlamalara dayalı problemler yaşanması halinde uygulanır. Bu destek belirli bir ülke için belli dönemde uygulanır. AB Hayvancılık Politikaları Dr.Mustafa ALTUNTAŞ,2003

20 AB Hayvancılık Politikaları
Sığır Eti Ani fiyat değişikliği önlemleri Piyasa fiyatlarının ani yükselme ve düşme yaşanması halinde ve bu durumun devam edeceğinin tahmin edilmesi halinde gerekli önlemler alınmaktadır AB Hayvancılık Politikaları Dr.Mustafa ALTUNTAŞ,2003

21 AB Hayvancılık Politikaları
Sığır Eti Sığır ve dana dana eti ithalatı Ortak gümrük tarifesinde yer alan ithalat vergilerine tabidir AB Hayvancılık Politikaları Dr.Mustafa ALTUNTAŞ,2003

22 AB Hayvancılık Politikaları
Sığır Eti İhracat Subvansiyonları Topluluk mevzuatındaki taşıma esnasındaki hayvan refahına ilişkin hükümleri yerine getirme şartına bağlıdır. Subvansiyonlar iki haftada bir belirlenir, İhraç edilecek ülkeye göre değişir, GATT anlaşması ile sınırlıdır. AB Hayvancılık Politikaları Dr.Mustafa ALTUNTAŞ,2003

23 AB Hayvancılık Politikaları
Sığır Eti Özet 1.-Sığır Eti Özel Primi 2.-Damızlık İnek Primi 3.-Ekstansivasyon Primi 4.-Kesim Primi 5.-Sezon Dışına Özendirme Primi 6.-İlave ödemeler 7.-İstisnai Pazar Destek Önlemleri 8.-Ani fiyat değişikliği önlemleri 9.-Sığır ve dana dana eti ithalatı 10.-İhracat Subvansiyonları AB Hayvancılık Politikaları Dr.Mustafa ALTUNTAŞ,2003

24 Avrupa Birliği Hayvancılık Politikaları
1.- Sığır Eti SON Dr.Mustafa ALTUNTAŞ Uzman Veteriner Hekim


"Avrupa Birliği Hayvancılık Politikaları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları