Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ"— Sunum transkripti:

1 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
BOLOGNA SÜRECİ PAYDAŞ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AŞAMASI 12 EYLÜL 2011 BEK EĞİTİM SUNUMU DEU İİBF Bologna Koordinasyonu tarafından hazırlanmıştır

2 BOLOGNA SÜRECİ İŞ TAKVİMİMİZDE PAYDAŞ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

3 İLK ADIM Fakülte Bologna Komisyonunda soruları değerlendirildi.
Paydaşlarımız kimlerdir? Paydaş görüşleri neden gerekli? Paydaşlarımızın görüşleri aracılığıyla hangi sorulara yanıt arayacağız? soruları değerlendirildi. Aynı başlıkların Bölümler içerisinde değerlendirilmesi istendi.

4 Paydaş Kimdir ? Program ile etkileşime girmiş ve halen etkileşim halinde olan; - Bireyler (Mezun olan ya da henüz öğrenim görmekte olan öğrenciler) - Toplumsal Birimler (İşveren, Meslek Odaları, Sendikalar, Dernekler ….) - Program Yürütücüleri (Öğretim Elemanları, Bölüm Personeli … ) İç ve dış paydaşlarımızdır.

5 Paydaş Görüşleri Neden Gerekli ?
Program Yeterliliklerinin (Çıktılarınının) belirlenmesinde Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Alan Yeterlilikleri ile Bölüm Misyonu Paydaş Görüşleri Eğitim Amaçları temel oluşturmaktadır.

6 Bölüm Misyonu Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi
Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Alan Yeterlilikleri Bölüm Misyonu Paydaş Görüşleri Eğitim Amaçları Program Çıktıları Ders Öğrenme Çıktıları

7 Paydaş Görüşleri Programların belirlenirken oluşturulurken
Eğitim Amaçları Program Yeterlilikleri belirlenirken içerik ve yapıları güncellenerek, ders planları oluşturulurken EN ÖNEMLİ GİRDİLERİMİZDEN BİRİ

8 Görüş Almak İstediğimiz Ana Başlıklar
NASIL BİR MEZUN ? Program mezunları hangi bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanmış olmalı ? Neyi bilmeli, neyi yapabilmeli, nelere yetkin olmalı? Bu program yeterliliklerini kazandıracak program içeriği nasıl olmalı ? Programlarımızın sağladığı mevcut yeterlilikler ne ölçüde paydaşlarımızın beklentileri ile örtüşüyor ? Kazandırmayı planladığımız bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırabildik mi ? Program mezunlarımızı ayırt eden üstün yanlar neler ? (programlarımızın amaç ve yeterliliklerini tanımlarken öne çıkaracağımız ayırt edici üstünlükler) Program mezunlarımızda geliştirilmesi gereken yanlar neler ? (programlarımızı güncellerken program içeriğinde, derslerin belirlenmesi ve yeniden tasarımlanmasına üzerinde durulacak noktalar)

9 İKİNCİ ADIM Bölümler programları ile etkileşimde olan iç ve dış paydaşları belirlediler. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölüm Programları ile etkileşime giren dış paydaşlar büyük oranda ortak olmakla birlikte, bölümler için öne çıkan bazı paydaşlar farklılaşmaktaydı. Genel olarak bölümler İÇ PAYDAŞ grubundan öğretim üyesi ve öğrencilere DIŞ PAYDAŞ grubundan işverenlere ve mezunlara ulaştılar

10 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Paydaşları

11 ÜÇÜNCÜ ADIM Her bölüm farklı iç ve dış paydaş gruplarının görüşlerine hangi yöntem ve teknikle ulaşacağına ve veri toplama aracına karar verdi. Bu aşamada Bologna Koordinatörleri örnekler üzerine araştırma yaparak Bologna Komisyonu ile paylaştılar. Komisyon toplantılarında Bölümlerin seçtikleri yöntem, teknik ve veri toplama araçları üzerine görüşüldü.

12 Kullanılan Yöntem ve Teknikler
Odak Grup Çalışmaları (Ekonometri Bölümü hem öğrenci hem de öğretim elemanlarından görüş alırken, İşletme Bölümü araştırma görevlilerinden görüş alırken) Survey Yöntemi ve Yazılı Soru Sorma Tekniği Toplantılar (Kamu Yönetimi ve İktisat Bölümleri öğrenciyi hem bilgilendirme hem de görüşlerini alma amacıyla) Yüzyüze Görüşmeler Eleman Arama İlanlarının İncelenmesi

13 Ekonometri Bölümü Öğrenci Odak Grup Çalışması
Ekonometri Bölümü Üçüncü ve Dördüncü sınıf örgün öğrencilerinden 10, Üçüncü ve Dördüncü sınıf ikili öğretim öğrencilerden 10 kişilik iki grupla odak grup görüşmesi yapmış, bölüm öğretim üyelerinden biri görüşmede moderatör olarak yer almıştır. Okuldan mezun olduktan sonra hangi vasıflarınızın olmasını istersiniz? Bölüm size bu vasıflardan hangisini kazandırıyor?

14 Soruların Sınıflandırılması
DEU İİBF mezunlarının istihdamına yönelik genel tanımlayıcı sorular Genel yetkinlikler ile ilgili sorular Alana özgü yetkinlikler ile ilgili sorular Öğrenci ve mezunların ders planı ve dersleri genel olarak değerlendirmelerinin istendiği sorular

15 Soru Grupları Açık uçlu sorular Evet/Hayır soruları Sıralama soruları
Seçenekli sorular Likert Tipi Ölçeklendirilmiş sorular

16 Mezunların İstihdamına Yönelik Tanımlayacı Soru Örnekleri

17 AÇIK UÇLU SORU ÖRNEKLERİ
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlşkileri Bölümü Dış Paydaş (İşveren) Görüş Formu Kuruluşunuzda çalıştırılmak üzere yükseköğretim mezunu bir eleman almayı düşündüğünüzde, seçeceğiniz adayların hangi bilgi, beceri, ve kişisel-mesleki yetkinliklere sahip olmasını beklersiniz ? Kuruluşunuzda mezunumuzu çalıştırdınız veya çalıştırıyorsanız, mezunlarımızda gördüğünüz eksiklikler (-) ve/veya olumlu yönler (+) ?

18 Sizi diğerlerinden üstün (olumlu anlamda farklı) kılan nitelikler:
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlşkileri Bölümü Dış Paydaş (Mezun) Görüş Formu Bölümümüzdeki lisans öğreniminizin size kazandırdıklarını düşündüğünüzde, sizi mesleki açıdan benzer konumdaki diğer kişilerden ayıran, onlardan üstün kılan ya da diğerlerini sizden üstün kılan nitelikler/farklılıklar nelerdir? Sizi diğerlerinden üstün (olumlu anlamda farklı) kılan nitelikler: Diğerlerini sizden üstün kılan, eksikliğini hissettiğiniz nitelikler:

19 Ekonometri Bölümü Dış Paydaş (Mezun) Görüş Formu
Ekonometri mezunu olmanın iş hayatında size getirdiği avantajlar nelerdir? Ekonometri mezunu olmanın iş hayatında size getirdiği dezavantajlar nelerdir? Ekonometri bölümünde okuduğunuz derslerin dışında hangi konularda ders almış olmak isterdiniz?

20 Gerekli ve eksik olduğunu düşündüğünüz dersler/konular?
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlşkileri Bölümü İç Paydaş (Öğrenci) Görüş Formu Ders programlarının hazırlanmasında istihdam edilebilirlik açısından verilen dersleri yeterli buluyor musunuz? Yeterli / Yetersiz Yetersiz ise, Gerekli ve eksik olduğunu düşündüğünüz dersler/konular? b) Gereksiz ve fazla olduğunu düşündüğünüz dersler/konular?

21 SEÇENEKLİ SORU VE SIRALAMA SORUSU ÖRNEKLERİ İşletme Bölümü İç Paydaş (Öğrenci) Görüş Formu

22 Kamu Yönetimi Bölümü Dış Paydaş (İşveren) Görüş Formu

23 Ölçeklendirilmiş Soru Örnekleri
İktisat Bölümü İç Paydaş (Öğrenci) Görüş Formu

24 İşletme Bölümü İç Paydaş (Öğretim Üyesi) Görüş Formu

25 DÖRDÜNCÜ ADIM Soru formları aracılığıyla toplanan veriler ‘anket komisyonu’nun desteği ile değerlendirilmiş, gerekli analizler komisyon ve ilgili öğretim üyelerince gerçekleştirilmiştir. Bölümler Paydaş Görüşleri ile ilgili raporlarını hazırlayarak Bologna Komisyonunda sunumlarını gerçekleştirmişlerdir. Raporların Bölümler içinde de görüşe açılarak tartışılması istenmiştir.

26 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

27

28 Ekonometri Bölümü

29

30 Kamu Yönetimi Bölümü

31

32 Maliye Bölümü Hangi Teorik/kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmalarını istersiniz? Maddeler halinde belirtiniz. Maliye alan bilgisine sahip olma Mali mevzuat bilgisi ve yorum yapabilme Genel ekonomi bilgisine sahip olma Muhasebe uygulamaları bilgisine sahip olma Finansman bilgisine sahip olma İyi bir hukuk alt yapısına sahip olma Küresel ve yerel aktörlerin önemini kavrama Meslek sınavlarına yönelik bilgiler Kamu-özel sektör görev ve fonksiyonlarını kavrama Teknik bilgileri gerçek yaşama aktarabilme Türkiye ekonomisine ilişkin gelişmeleri takip edebilme Akademik bilgileri iş dünyasının beklentilerine dönüştürebilme Mali olayların sosyal etkilerini inceleyebilecek düzeyde sosyoloji bilgisi Türkiye’nin mali yapısına yönelik kurumsal ve uygulamalı bilgi Global ve yerel piyasa ekonomisi ve devletin düzenleyici rollerini ve sorumluluklarını iyi kavrama İletişim ve bilgi teknolojileri konusunda bilgi sahibi olma Küresel ekonomik ilişkileri değerlendirebilme Hangi Teorik/kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmalarını istersiniz? Sorusunda ön plana çıkan hususları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür: Maliye bölümü öğretim üye ve elemanları, maliye bölümü öğrencileri açısından öncelikli olarak maliye literatürüne hakim olmaları gerektiğini belirtmişlerdir. İkinci olarak maliye bölümü öğrencilerinin kapsamlı bir şekilde mali mevzuat bilgisine sahip olmaları ve bu bilgileri yorumlayabilmeleri gerektiğini ifade etmişlerdir. Maliye bölümü öğrencilerinin dersler açısından mali mevzuat, bütçe ve mali yapı gibi alan derslerinin yanı sıra iktisat, muhasebe, genel hukuk ve sosyoloji bilgisine sahip olmaları gerektiğini vurgulamışlardır. Bunun yanı sıra maliye bölümü öğrencilerinin teorik ve pratik düzeyde küresel ve yerel aktörlerin önemini kavramaları, kamu-özel sektör fonksiyonlarını kavramaları, Türkiye’nin mali yapısına yönelik kurumsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmaları, akademik bilgileri iş dünyasının beklentilerine dönüştürebilmeleri, mesleki sınavlara yönelik bilgi düzeylerini arttırmaları gerektiğini belirtmişlerdir.

33

34 İktisat Bölümü

35

36 İşletme Bölümü

37

38 ÖZELLİKLE DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİĞİMİZ BAZI NOKTALAR
Her aşamada olduğu gibi dokümantasyona önem verilmesi Tutanaklar Raporlar Görüş aldığımız öğrencilerin özellikleri dikkate alınmalı Derse devamları Başarı düzeyleri Bu aşama ve izleyen aşamalarda eğitimin niteliğinin geliştirilmesi için mezunlarla iletişimin güçlendirilmesi gereği Mezun İzleme Sistemi

39 İİBF Bologna Koordinatörleri
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi PAYDAŞ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Bilgi ve Sorularınız ile İlgili İİBF Bologna Koordinatörleri Doç. Dr. Pınar Süral Özer Doç. Dr. Dilek Dileyici İİBF Dış İlişkiler Koordinatörü Dr. Nihal Kırkpınar Acar

40 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
BOLOGNA SÜRECİ PAYDAŞ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AŞAMASI 12 EYLÜL 2011 BEK EĞİTİM SUNUMU DEU İİBF Bologna Koordinasyonu tarafından hazırlanmıştır


"DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları