Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. Armağan Erdoğan KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 11 OCAK 2011 Yükseköğretimin Uluslararası Boyutu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. Armağan Erdoğan KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 11 OCAK 2011 Yükseköğretimin Uluslararası Boyutu."— Sunum transkripti:

1 Dr. Armağan Erdoğan KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 11 OCAK 2011 Yükseköğretimin Uluslararası Boyutu

2 21. Yüzyılda Yaşanan Gelişmeler Bologna Süreci Ülkemizde Yapılan Çalışmalar BEK’lerin İşlevleri Karşılaşılan Sorunlar Yapılması Gerekenler İçindekiler

3 21. Yüzyılda Yaşanan Gelişmeler  Küreselleşme  Teknolojik ilerlemeler  Bilgi ekonomisi  Sosyal hareketlilik  Çok kültürlülük her alanda  Rekabet  Kalite  Şeffaflık, karşılaştırılabilirlik  İşbirliği yapmayı gerektiriyor

4 Dünyada Yükseköğretimde Neler Yapılıyor?

5 Bologna Süreci Nedir? Yükseköğretimin son on yılda en hızlı ve en kapsamlı yapılanması  1998 tarihinde 4 ülkenin (İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya) bir araya gelerek başlattığı  1999 yılında 29 ülkenin üye olduğu  2010 yılında 47 ülkenin üye olduğu bir  2010 yılında AYA oluşturulması hedeflenen Yükseköğretim Reform Süreci

6 25.11.2014 6 Bologna Süreci’ne Üye Ülkeler

7 25.11.2014 7

8 Bologna Süreci Nasıl İşliyor? Yükseköğretim Bakanları Konferansı (2 yılda bir) Bologna İzleme Grubu (BFUG) Çalışma Grupları Paydaş Kuruluşlar (ESU, EUA, ENQA, UNESCO Politika Forumu (Diğer ülkeler ve kuruluşlar)

9 2009 Türkiye Bologna Karnesi DERECE SİSTEMİ 1. İkili derece sisteminin uygulama düzeyi 2. Bir sonraki dereceye geçiş 3. Ulusal yeterlilikler çerçevesi uygulamaları KALİTE GÜVENCESİ 4. Dış kalite güvence sistemi gelişmelerindeki durum 5. Kalite güvencesinde öğrenci katılımı 6. Kalite güvencesinde uluslararası katılım TANIMA 7. Diploma Eki uygulamaları 8. Lizbon Tanıma Sözleşmesi ilkelerinin ulusal düzeyde uygulanması 9. AKTS uygulamaları 10. Önceki öğrenimin tanınması YEŞİL(5) MÜKEMMEL AÇIK YEŞİL(4) ÇOK İYİ PERFORMANS SARI(3) İYİ PERFORMANS TURUNCU(2) BİR KISIM İLERLEME KAYDEDİLMİŞ KIRMIZI(1) ÇOK AZ İLERLEME KAYDEDİLMİŞ

10 Yükseköğretim Kurulu’nun Çalışmaları 2008 yılı sonu itibarıyla bütün yükseköğretim kurumlarında Bologna Eşgüdüm Komisyonları (BEK) kuruldu. Amaç: Bologna Süreci esasları doğrultusunda yükseköğretim kurumlarının  yeniden yapılandırılmasını  sürdürülebilir gelişmesini yönlendirmek

11 Türk Yükseköğretimi ile Bologna Süreci’nin Ortak Hedefleri  önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinin bilgi, beceri ve yetkinliklere dayalı olması (Yeterlilikler çerçevesi, AKTS-Diploma Eki)  verdiği derecelerin diğer ülkelerde de tanınması (ortak derece, öğrenci ve öğretim elemanı değişimi)  mezunların dünyanın diğer ülkelerinde de kolay istihdam imkanı bulması (istihdam edilebilirlik)  rekabet edebilir olması(kalite güvence sistemleri)  öğretici değil öğrenen merkezli olması  toplumun bütün kesimlerine yükseköğretime erişim fırsatları sunması (hayat boyu öğrenme ve sosyal boyut)

12 Yükseköğretim Kurumlarımızın Çalışmaları  Her yükseköğretim kurumunda oluşturuldu  Kurumun yıllık eylem planı hazırlandı?  Kurum içinde paylaşımlar ve bilgilendirmeler yapıldı?  Düzenli toplantılar yapıldı?  Alt komiteler oluşturuldu?  Yıllık BEK Raporu hazırlanıp YÖK’e ulaştırıldı

13 Süreçte Karşılaşılan Sorunlar  BEK’lerin Yapılanmalarında Aksamalar  BEK’lerin üniversitenin işlerinden bağımsız görülmesi  BEK Raporlarının doldurulmasında sıkıntılar  Üst Yönetimde İlgi Eksikliği  Öğretim Elemanlarının Bilgi Eksikliği  Bilgi Akışı yollarının verimli kullanılmaması

14 Yapılması Gerekenler  Üst Yönetimin sürece yakın ilgisi ve sürekli desteği  BEK çalışmalarının ve önerilerinin Senato Kararlarıyla bağlayıcılığının sağlanması, ek bir iş gibi değerlendirilmemesi  Kurum içinde bilgi akışının sağlanması Öğrenci Öğretim elemanı İdari personel  Ders müfredatının öğrenci ihtiyacı gözetilerek planlanması  AKTS’lerin öğrenci iş yüküne dayalı olarak belirlenmesi İş yükünün gerçekçi olarak hesaplanması Belirli aralıklarla geri besleme alınması  Alan içi ve alan dışı seçimlik ders oranının artırılması: %25 Kurumlararası öğrenci değişimini özendirmek Öğrenci merkezliliği artırmak

15 Yapılması Gerekenler  Yurtiçi ve yurtdışı öğrenci-öğretim elemanı değişiminin özendirilmesi Uluslararasılaşmayı artırır Kaliteyi ve rekabeti artırır  Yurtiçi ve yurtdışı ortak diploma programlarının artırılması Eğitim ve araştırmada işbirliğini artırır Uluslararasılaşmayı artırır Derecelerin karşılıklı tanınmasını ve akreditasyonu sağlar Kaliteyi artırır  Öğrencilerin ve diğer paydaşların tüm süreçlere katılmasının sağlanması Müfredatların öğretim elemanlarına göre değil, öğrenci ihtiyaçlarına göre hazırlanmasını sağlar İstihdam edilebilirliği artırır Yükseköğretimin toplumsal sorumluluk rolünü artırır Mezunların takibini sağlar

16 Yapılması Gerekenler  Öğrenci konsey oluşumunda cinsiyet dengesinin gözetilmesi Öğrenci nüfusunun dengeli rol paylaşımını sağlar Geniş katılımı sağlar Kararların çoklu bakış açısıyla çıkmasını önler  Dezavantajlı grupların (engelliler, ekonomik statüsü düşük olanlar) öğrenimlerini sürdürmelerinin kolaylaştırılması Yurtlar Engellilere uygun mimari yapılar Burslar Ulaşım imkanları

17 Yüksek öğretime katılımı sağlamak Öğrencilerin eğitim-öğretim süreçlerine aktif katılımı Öğrenci merkezli eğitim Öğrencilerin öğrenme süreçlerine katılımı Öğrenci öncelikli yönetim Öğrencilerin yönetim mekanizmalarına katılımı

18 Teşekkürler… http://bologna.yok.gov.tr


"Dr. Armağan Erdoğan KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 11 OCAK 2011 Yükseköğretimin Uluslararası Boyutu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları