Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla kendinden.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla kendinden."— Sunum transkripti:

1 ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla kendinden farklı atomlara dönüşemezler. Atomda (+) yüklü protonalar,(-) yüklü elektronlar ve yüksüz nötronlar bulunur.

2 ATOM Elektron Çekirdek
Atom çekirdek ve elektron olmak üzere iki temel parçacıktan oluşur ATOM Elektron Çekirdek

3 Çekirdek : Atomun merkezini oluşturur
Çekirdek : Atomun merkezini oluşturur. Hacim olarak çok küçük(1/10000) olmasına karşın tüm ağırlığın(1/1840) toplandığı kısımdır.

4 Protonlar : Bir element için proton sayısı sabittir
Protonlar : Bir element için proton sayısı sabittir. Elementin tümünü ve tüm özellikleri belirleyen protondur . Proton sayısı değiştiğinde elementin türü ve tüm özelliği değişir. ”p” harfiyle gösterilir.

5 Elektron :”e” harfiyle gösterilir
Elektron :”e” harfiyle gösterilir. Çekirdek çevresinde ,belirli yörüngelerde bulunurlar. Elektronlar bağımsız yörüngelerde bulunamazlar.

6 İYON Pozitif(+) ya da negatif(-) elektrik yüküyle yüklenmiş atom veya atom gruplarına iyon denir. İki tür iyon vardır; Pozitif iyon: Nötr atomdan elektron uzaklaştırılması sonucu oluşmuştur Negatif iyon : Nötr atoma elektron ilavesi sonucu oluşur.

7 İZOTOP ATOM Proton sayıları aynı ,nötron sayıları farklı atomlara izotop atomlar denir. İzotop atomların kimyasal özellikleri aynı , fiziksel özellikleri farklıdır.

8 ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASI
Elementler kendilerinden başka daha saf maddelere ayrışamazlar. Kısaca içerisinde bir cins atom bulunduran maddelere element denir. Doğada 115 tane element bulunur. Bu elementleri üç grupta inceleriz. Bunlar metaller , ametaller ve yarı metaller (soygazlar)dır. Şimdi bunları tanıyalım;

9 1)-Metaller : Elementlerin çoğunluğu metal şeklinde bulunurlar
1)-Metaller : Elementlerin çoğunluğu metal şeklinde bulunurlar. Sanayi ve teknolojinin ham maddesidir. Isı ve elektriği ileten ve dövülerek işlenebilen (biçimlendirilen) ,genellikle katı halde bulunan parlak cisimlere metal denir. Altın ,gümüş , demir vb. Metallerin özellikleri şunlardır;

10 _Doğal ortam şartlarında ,cıva hariç hepsi katıdır.
_Tel ve levha haline gelirler _Elektriği ve ısıyı iletirler. _Parlak renklidirler _Asitlerle reaksiyon verirler.

11 _Birbirleriyle bileşik değil, alaşım yaparlar
_Birbirleriyle bileşik değil, alaşım yaparlar. _Belirli şekil ve biçim alırlar. _Canlıların yapısında az bulunurlar. _Pozitif değerlidirler.

12 2)-Ametaller: Isı ve elektriği iletmeyen,dövülerek işlenemeyen katı, sıvı ve gaz halinde bulunan maddelerdir. Azot, oksijen , klor, karbon vb. Ametaller doğada 20 tanedir. Ametallerin özellikleri şunlardır:

13 _Doğal ortam şartlarında gaz halinde bulunurlar.
_Genellikle mat renklidirler. _Grafit hariç ısı ve elektriği iletmez. _Canlıların yapısında bol bulunurlar.

14 3)Yarımetaller(soygazlar): Bazı özellikleriyle metallere ,bazı özellikleriyle de ametallere benzerler. Bu elementlere geçiş elementleri de denir. Arsenik, antimont , germanyum ,silisyum, polonyum ,tellür vb.


"ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla kendinden." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları