Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FEN VE TEKNOLOJİ PROJE ÖDEVİ OKAN DEGİRMENCİ 8-H / 571.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FEN VE TEKNOLOJİ PROJE ÖDEVİ OKAN DEGİRMENCİ 8-H / 571."— Sunum transkripti:

1 FEN VE TEKNOLOJİ PROJE ÖDEVİ OKAN DEGİRMENCİ 8-H / 571

2 Metaller Oda koşullarında cıva elementi hariç hepsi katı halde bulunur. Hepsi parlaktır ve ışığı yansıtır. Tel ve levha hâline getirilebilir, esnektir ve eğilip bükülebilir. Elektrik ve ısıyı iyi iletir. Birbirleriyle bileşik yapamaz. Daima katyon “+” yüklü iyon oluşturur.

3

4 Ametaller Mattır. Oda sıcaklığında her 3 hâlde de bulunur.
Elektron alarak “-” yüklü iyon (anyon) oluştururlar. Elektrik ve ısıyı iyi iletmezler. Kırılgandır.

5

6 Yarı Metaller Parlak veya mat olabilir.
Elektrik ve ısıyı ametallerden daha iyi metallerden daha az iletir. İşlenebilir. Tel ve levha hâline gelebilir. Kırılgan değildirler.

7

8

9

10 İYONİK BAĞ Element atomları en son enerji seviyesindeki elektron sayısını tamamlayarak kararlı hale gelmek ister. Bu sebeple bazı atomlar en dış enerji seviyesinden elektronları verip (+)yüklü iyon haline geçerken, bir diğer element de elektron alarak (-) yüklü iyon haline geçer.Böylece elektron veren atomla elektron alan atom arasında bir bağ oluşur.Bu bağ iyonik bağdır. Metal atomları ile ametal atomları arasında elektron alışverişi sonucunda oluşan bağa iyonik bağ denir.

11

12

13 KOVALENT BAĞ Bütün element atomları son yörüngelerini dolu hale getirmek eğilimindedirler.Bu nedenle en dış enerji seviyesindeki elektronlarını tamamlayabilmek için başka bir atomla ortaklaşa elektron kullanırlar Ortaklaşa elektron kullanarak oluşturulan bağa kovalent bağ denir. Aynı cins yada farklı cins atomların kovalent bağ ile birbirlerine bağlanmaları sonucu oluşan taneciklere molekül adı verilir.

14

15

16 KİMYASAL TEPKİMELER Bir maddenin farklı maddelere ayrışmasına ya da farklı maddelerin etkileşerek yeni maddeler oluşturmasına kimyasal tepkime (reaksiyon) denir. Kimyasal tepkimeler, olaya giren maddelere ait taneciklerin (molekül, atom ya da iyon) çarpışmaları ile gerçekleşirler.Enerjileri yeterli olan taneciklerin çarpışmaları sonucunda kimyasal bağlar koparak moleküller atomlarına dağılır ve atomlar yeniden düzenlenerek farklı maddeler oluştururlar.Kimyasal tepkime, kimyasal değişim ve kimyasal olay eş anlamlıdır.Tepkimelerin sembol ve formüllerle gösterilmesine ise tepkime denklemleri adı verilir.

17 Kimyasal bir tepkimede; Korunan nicelikler şunlardır; - Atomların türü ve sayısı - Toplam kütle (Kütle değişimi önemsizidir.) - Toplam elektriksel yük - Toplam enerji - Atomların çekirdek yapıları (Proton ve nötron sayıları)

18 BASİT DENKLEM DENKLEŞTİRME Basit denklemleri denkleştirmek için atom sayısı en fazla olan bileşiğin kat sayısı 1 olarak alınır. Diğerlerinin katsayısı buna bağlı olarak sayılarak bulunur. HCI + NaOH -->NaCI + H2O CO2 + 2NaOH -->Na2CO3 + H2O 2NH3 + H2SO4 -->(NH4)2SO4 CaCO3 + 2HCI -->CaCI2 + CO2(g) + H2O Zn + 2NaOH -->Na2 ZnO2 + H2(g)

19


"FEN VE TEKNOLOJİ PROJE ÖDEVİ OKAN DEGİRMENCİ 8-H / 571." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları