Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PERİYODİK TABLO ALİ DAĞDEVİREN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PERİYODİK TABLO ALİ DAĞDEVİREN."— Sunum transkripti:

1 PERİYODİK TABLO ALİ DAĞDEVİREN

2 Elementlerin atom numaraları belirli bir kurala uyarak sıralanması ile periyodik cetvel oluşur.
Periyodik tablo resmi ALİ DAĞDEVİREN

3 Periyodik cetvelde yatay sıralara PERİYOT, düşey sıralara GRUP denir.
Periyodik cetvelde 7 tane periyot, 8 tane A grubu, 8 tane B grubu vardır. 8 B grubu 3 tanedir. Her periyot kendine ait olan 1A grubu ile başlayıp, 8A grubu ile sona erer. 1 nci periyotta 2, 2 ve 3 ncü periyotta , 4 ve 5’nci periyotta 18, 6 ncı periyotta 32 element vardır. 7’ nci periyot daha tamamlanmamıştır. Periyodik cetvelde, aynı grupta bulunan elementlerin değerlik elektron sayıları aynı olduğundan, benzer kimyasal özellik gösterir. Atomların son yörüngesine (son enerji düzeyde) değerlik tabakası, bu tabakada bulunan elektronlara da DEĞERLİK ELEKTRONLARI denir. Bir elementin bulunduğu A grup numarası o elementin değerlik elektron sayısını gösterir. ALİ DAĞDEVİREN

4 Aşağıya Doğru İnildikçe
Atom Numarası Atom Hacmi İyonlaşma Enerjisi Metalik Özellik Ametalik Özellik Gruplarda Yukarıdan Aşağıya Doğru İnildikçe Periyotlarda Soldan Sağa Doğru Gidildikçe Artar Azalır ALİ DAĞDEVİREN

5 1A grubu elementlerine alkali metal,
Periyodik tabloda “1A,2A,3A”grubu elementleri metal, “4A,5A,6A,7A” grubu elementleri ametal, “8A”grubu elementleri yarımetaldir. 1A grubu elementlerine alkali metal, 2A grubu elementlerine toprak alkali Metal, 3A grubu elementlerine halojenler, 8A grubu elementlerine soygazlar denir. ALİ DAĞDEVİREN

6 Bu grupları tanıyalım. ALİ DAĞDEVİREN

7 METALLER Yüzeyleri parlaktır. Isı ve elektiriği iletirler.
Tel ve levha haline gelebilirler. Oda sıcaklığında(cıva hariç)katı hÂldedirler. Kendi aralarında alaşım yaparlar. Ametallerle iyonik bağlı bileşik yaparlar. Son yörüngelerinde 1,2,3 elektron bulundururlar. Erime noktaları yüksektir. Atomik yapıdadırlar. Şimdi metallerle ilgili kısa filmimizi izleyelim. ALİ DAĞDEVİREN

8 ametaller Son yörüngelerinde 4,5,6,7 elektron bulunduran
Elementlerdir. Yüzeyleri mattır. Isı ve elektriği iletmezler(grafit hariç). Kırılgandırlar. Oda koşullarında sıvı,gaz,katı olabilirler. Metallerle iyonik yapılı,kendi aralarında kovalent yapılı bileşik oluştururlar. Erime ve kaynama noktaları düşüktür. Molekül yapılıdırlar. Şimdi ametallerle ilgili kısa filmimizi izleyelim. ALİ DAĞDEVİREN

9 Alkali metaller 1A grubu elementlere alkali metaller denir.
1A grubunun ilk üç metali lityum, sodyum ve potasyum düşük yoğunluğa sahip olup suyun üzerinde yüzerler. Bir elektron kaybederek +1 değerlik kazanırlar. Alkali metaller ametaller ile reaksiyona girerek iyonik yapılı bileşik oluştururlar. İyonik bileşiklerle beyaz renkli katılar oluşturup suda çözünerek renksiz çözelti elde edilir. Reaktif elementlerdir. Su ile reaksiyona girip metal hidroksit ve hidrojen gazı oluştururlar. ALİ DAĞDEVİREN

10 Geçiş metalleri Demir ve bakır gibi elementleri içeren periyodik tablonun ortasında yer alan bölümdür. Geçiş metallerini alkali metallere göre karşılaştıracak olursak; Daha az reaktiflerdir. Oksijenle veya su ile temas edildiklerinde paslanmazlar. Sert, güçlü ve dayanıklıdırlar. Oda sıcaklığında sıvı hâlde bulunan civa hariç yüksek kaynama noktalarına sahiptirler. Geçiş metalleri yaşantımızdaki pek çok araç ve gereçlerde kullanışlıdırlar. Örneğin; ütü yapımında çelik, elektrik kablolarında bakır kullanılır. Bir çok geçiş metalleri katalizör olarak kullanılır. Bir çok geçiş metali renkli bileşiklerin yapımında kullanılır ALİ DAĞDEVİREN

11 halojenler 7A grubu elementlerine halojenler denir. Halojenler ametal elementlerden oluşurlar. Halojenlerin hepsi zehirli ve renklidir. Halojenler element molekülü hâlinde bulunurlar Halojenler elektron alarak – 1 değerlik kazanırlar. Halojenler metallerle reaksiyona girerek iyonik tuzları oluştururlar. Halojenler diğer ametal elementlerle kovalent bağlar oluştururlar. 7A grubunda yukarıdan aşağıya doğru inildikçe elementlerin reaktifliği azalır, erime ve kaynama noktaları yükselir. 7A grubu elementlerinden flor ve klor oda sıcaklığında gaz, brom sıvı ve iyot ise katı bir hâlde bulunur. Reaktifliği fazla olan halojen reaktifliği düşük olan halojenle yer değiştirerek tuz meydana getirir. ALİ DAĞDEVİREN

12 SOYGAZLAR 8A grubu elementlerine soy gazlar veya asal gazlar denir.
Soy gazlar en kararlı elementlerdir. Son yörüngelerindeki elektron sayılarını sekizdir. Diğer element molekülü yapısındaki gazlara göre tek atomlu hâlde bulunurlar. Soy gazlar lâmba yapımında kullanılırlar. Helyum soy gazı havadan daha hafif olduğu için uçan balonların yapımında kullanılır. ALİ DAĞDEVİREN

13 Periyodik tabloda elementlerin gösterimi
Z=P A=Z+N İ.Y.=p-e ALİ DAĞDEVİREN

14 Grup ve periyodun bulunması
Elementlerin son yörüngelerindeki elektron sayısı grup numarasını,enerji düzeyi ise periyodunu verir. ALİ DAĞDEVİREN

15 Örnek sorular: 1) Atom numarası 23 olan x elementinin e dağılımın ve grup,periyot numaralarını bulunuz . Cvp: X ) ) ) ) 4. periyot 5A gurubu elementidir. ALİ DAĞDEVİREN

16 2.periyot 5A grubundaki X elementinin atom no.su kaçtır?
Cvp: X ) ) = 7 2.periyot 5A grubundaki X elementinin atom no.su kaçtır? ALİ DAĞDEVİREN

17 Bir elementin periyodik cetveldeki yeri hangisiyle belirlenir?
A)atom ağırlığı B)değerlik C)atom numarası D)kimyasal özellikleri ALİ DAĞDEVİREN


"PERİYODİK TABLO ALİ DAĞDEVİREN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları