Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ"— Sunum transkripti:

1

2 ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ
MADDE SAF MADDE KARIŞIM HOMOJEN KARIŞIM ELEMENT HETEROJEN KARIŞIM BİLEŞİK

3 SAF MADDE: Kendisinden başka madde bulundur-mayan maddelere denir
SAF MADDE: Kendisinden başka madde bulundur-mayan maddelere denir. ELEMENT: İçerisinde tek cins atom bulunduran maddelere denir. Yani elementlerin yapı yaşı atomlardır. BİLEŞİK: En az iki farklı cins elementin belirli oranlarda bir araya gelerek, oluşturdukları yeni özellikteki maddeye denir. Yani bileşiklerin yapı taşı moleküldür. MOLEKÜL: İki veya daha çok atomun bir araya gelerek oluşturduğu atom gruplarıdır.

4 MOLEKÜL 1) ELEMENT MOLEKÜLÜ 2) BİLEŞİK MOLEKÜLÜ
AYNI CİNS ATOMLARDAN OLUŞUR. 2) BİLEŞİK MOLEKÜLÜ FARLI CİNS ATOMLARDAN OLUŞUR.

5 ELEMENTLER Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere element denir. Bir elementi oluşturan bütün atomların büyüklükleri ve atomların arasındaki uzaklık aynıdır. Fakat bir elementin atomları ile başka bir elementin atomlarının büyüklükleri ve atomların arasındaki uzaklıkları farklıdır. Aynı elementten yapılan farklı maddeler de aynı cins atomlardan oluşurlar.

6 ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ : 1- En küçük yapı birimleri atomlardır
ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ : 1- En küçük yapı birimleri atomlardır. 2- Aynı cins atomlardan oluşurlar. 3- Kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamazlar. 4- Saf maddelerdir. 5- Sembollerle gösterilirler ELEMENT ÇEŞİTLERİ : Atomik Yapıdaki Elementler : Bazı elementleri oluşturan aynı cins atomlar doğada tek başlarına bulunurlar. Böyle atomlara sahip elementlere atomik yapılı elementler denir. Atomik yapılı elementlerin en küçük taneciği atomlardır.

7 Demir, bakır, alüminyum, çinko, kurşun, altın gibi elementler atomik yapılıdır.

8 MOLEKÜLER YAPIDAKİ ELEMENTLER : Bazı elementleri oluşturan aynı cins atomlar doğada ikili (veya daha fazla sayıda atomdan oluşan karmaşık yapılı) gruplar halinde bulunurlar. Böyle atomlara sahip elementlere moleküler yapılı elementler denir. Moleküler yapılı elementlerin en küçük taneciği moleküllerdir.  

9 ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ: Günümüzde bilinen 118 element vardır
ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ: Günümüzde bilinen 118 element vardır. Bu elementlerin 92 tanesi doğada bulunurken geri kalanı da laboratuarlarda elde edilen yapay elementlerdir. Elementler sembollerle gösterilir ve her elementin kendine özgü sembolü vardır. Element sembolü yazılırken; • Sembol tek harfli ise büyük harfle yazılır. • Sembol iki veya üç harfli ise ilk harf daima büyük, diğer harfler küçük yazılır. (Sembollerin iki veya üç harften oluşmasının nedeni, bazı elementlerin baş harflerinin aynı olmasıdır).

10 Elementlerin sembollerle gösterilmesinin nedeni, bütün Dünya’da ortak bir bilim dili oluşturmak, bilimsel iletişimi ve yazımlarını kolaylaştırmaktır. Elementlerin bütün Dünya’da kullanılan sembolleri aynı olmasına rağmen isimleri dillere göre farklıdır.

11 ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASI Elementler kimyasal özellikleri bakımından üçe ayrılır; Metaller ametaller Soygazlar Metaller Tabiatta atomik halde bulunur Genellikle yüzeyi parlak görünüşlüdür Levha ve tel haline getirilebilir Isı ve Elektrik akımını iletir Oda sıcaklığında hepsi katıdır ( cıva hariç )Ametaller Yüzeyleri parlak görünüşlü değil, mattır Genellikle erime noktası düşüktür Katı olan ametaller tel ve levha hâline getirilemez Kırılgandır

12 Soy gazlar He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn Elementleri soy gazdır
Soy gazlar He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn Elementleri soy gazdır. Soy Gazlar son yörüngesinde maksimum sayıda elektron bulundurur. Bu s ayı Helyum için 2, diğer beş soy gaz için 8 dir. Soy gazlar nötr atomlar olarak kalmayı tercih ederler Elektron almaz, vermez ve ortaklaşmazlar Elementlerin Simgeleri Element simgesi, her elemente ait bir ya da iki harften oluşan simgelerin, uluslararası geçerliliği vardır.

13 Çok az sayıda elementin bilindiği zamanlarda, Elementler, Plato’nun Eski Yunanlıların kullandığı toprak – hava – su ve ateş sembollerinden yaptığı uyarlamalarla simgeleniyordu Daha sonra yeni elementler keşfedildikçe, tüm elementlerin eninde sonunda ” altın “a dönüşeceği düşüncesinden yola çıkan simyacılar tarafından, Güneş ( Altın ) merkezli sistemdeki her gezegenin adı, bir elemente verildi O dönemde bilinen elementlerin bazılarının ” simya ” sembolleri kullanılıyordu

14 ELEMENTLERİN SİMGELERİ Element simgesi, her elemente ait bir ya da iki harften oluşan simgelerin, uluslararası geçerliliği vardır Çok az sayıda elementin bilindiği zamanlarda, Elementler, Plato’nun Eski Yunanlıların kullandığı toprak – hava – su ve ateş sembollerinden yaptığı uyarlamalarla simgeleniyordu Daha sonra yeni elementler keşfedildikçe, tüm elementlerin eninde sonunda ” altın “a dönüşeceği düşüncesinden yola çıkan simyacılar tarafından, Güneş ( Altın ) merkezli sistemdeki her gezegenin adı, bir elemente verildi O dönemde bilinen elementlerin bazılarının ” simya ” sembolleri kullanılıyordu.

15


"ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları