Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

M E T U OFFICE OF AFFAIRS Avrupa Birliği ÇERÇEVE PROGRAMLARI 9 Şubat 2007 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Avrupa Birliği Ofisi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "M E T U OFFICE OF AFFAIRS Avrupa Birliği ÇERÇEVE PROGRAMLARI 9 Şubat 2007 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Avrupa Birliği Ofisi."— Sunum transkripti:

1 M E T U OFFICE OF AFFAIRS Avrupa Birliği ÇERÇEVE PROGRAMLARI 9 Şubat Orta Doğu Teknik Üniversitesi Avrupa Birliği Ofisi

2 Tarihçe İlki 1984 yılında gerçekleştirilen, 4-5 yıl süren,
M E T U OFFICE OF AFFAIRS Tarihçe İlki 1984 yılında gerçekleştirilen, 4-5 yıl süren, Amaç ve bütçesi belirli bir dönem için tasarlanan, Sosyo-ekonomik alanlara yönelik AR-GE faaliyetlerini destekleyen programlardır.

3 Süre 1. Çerçeve Programı: 1984-1987 2. Çerçeve Programı: 1987-1991
T U OFFICE OF AFFAIRS Süre 1. Çerçeve Programı: 2. Çerçeve Programı: 3. Çerçeve Programı: 4. Çerçeve Programı: 5. Çerçeve Programı: 6. Çerçeve Programı: 7. Çerçeve Programı:

4 M E T U OFFICE OF AFFAIRS Bütçelerin Değişimi

5 M E T U OFFICE OF AFFAIRS Türkiye’nin Katılımı 2006 yılı sonunda tamamlanacak olan 6. Çerçeve Programı’ndan ülkemize sağlanan toplam proje gelirlerinin 55 Milyon € düzeyinde olacağı tahmin edilmektedir.

6 Fonlanan Projelerin İllere Göre Dağılımı
T U OFFICE OF AFFAIRS Fonlanan Projelerin İllere Göre Dağılımı

7 M E T U OFFICE OF AFFAIRS ODTÜ’nün Katılımı Üniversitemize sağlanan toplam proje gelirleri 10,6 Milyon € düzeyindedir. Toplam 50 projenin 13 tanesinde Üniversitemiz koordinatör durumundadır. Bu projelerden 7’si ODTÜ Teknokent tarafından yürütülmektedir ve 2’sinde koordinatörlük söz konusudur.

8 Avrupa Birliği YEDİNCİ ÇERÇEVE
M E T U OFFICE OF AFFAIRS Avrupa Birliği YEDİNCİ ÇERÇEVE PROGRAMI

9 Yedinci Çerçeve Programı Hazırlıkları
T U OFFICE OF AFFAIRS Yedinci Çerçeve Programı Hazırlıkları Katılım payının belirlenmesi ve diğer ilgili konularda müzakereleri yürütmekle sorumlu olan kuruluş TÜBİTAK’tır. ABGS, Dışişleri Bakanlığı ve DPT ile işbirliği içinde çalışır. AB Komisyonu ve Türkiye arasındaki 7. ÇP müzakereleri Haziran 2006’da başlamıştır. Türkiye, Ocak 2007 itibari ile katılım anlaşması imzalanması aşamasındadır.

10 Yedinci Çerçeve Programı Katılım Süreci
U OFFICE OF AFFAIRS Yedinci Çerçeve Programı Katılım Süreci MART 2006 AB Parlamentosu’nda öneriye ilişkin ikinci görüşme yapılmıştır. HAZİRAN 2006 Konsey ve Parlamento 7. ÇP ve kurallarını onaylamıştır. ARALIK 2006/OCAK 2007 İlk çağrılar Komisyon tarafından yayınlanmıştır. 12-13 ŞUBAT 2007 TÜBİTAK tarafından Ankara’da 7. ÇP Başlangıç Toplantısı gerçekleştirilecektir.

11 Amaç - Süre - Bütçe Süre : 2007-2013
U OFFICE OF AFFAIRS Amaç - Süre - Bütçe Amaç, 2010 yılı itibariyle, Avrupa’yı dünyanın en büyük bilgi ekonomisi ve toplumu haline getirmek için Avrupa Araştırma Alanı’nı bu yöne taşımaktır. Süre : Bütçe : 53,2 Milyar € (EURATOM ve JRC dahil)

12 + I. İşbirliği Özel Programı (Cooperation)
U OFFICE OF AFFAIRS Özel Programlar (Specific Programmes) I. İşbirliği Özel Programı (Cooperation) II. Fikirler Özel Programı (Ideas) III. Kişiyi Destekleme Özel Programı (People) IV. Kapasiteler Özel Programı (Capacities) + V. EURATOM VI. Ortak Araştırma Merkezleri (JRC)

13 M E T U OFFICE OF AFFAIRS I İşbirliği Özel Programı (Cooperation)

14 Amaç : Sanayi ve araştırma kuruluşları arasındaki
OFFICE OF AFFAIRS Amaç : Sanayi ve araştırma kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek : Kilit bilimsel ve teknolojik alanlarda Avrupa liderliğini sağlamak : “Ortak Teknoloji Girişimleri” oluşturmak Bütçe : 32.3 Milyar € (%65)

15 Tematik Alanlar Sağlık 6,0 milyar €
U OFFICE OF AFFAIRS Tematik Alanlar Sağlık ,0 milyar € Gıda, Tarım ve Biyoteknoloji 1,9 milyar € Bilgi ve İletişim Teknolojileri 9,1 milyar € Nanoteknoloji 3,5 milyar € Enerji ,3 milyar € Çevre (İklim Değişikliği dahil) 1,9 milyar € Taşımacılık (Havacılık dahil) 4,1 milyar € Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler 0,6 milyar € Uzay ,4 milyar € Güvenlik 1,3 milyar €

16 Tematik Alan 1: Sağlık Amaç Etkinlik Alanları
U OFFICE OF AFFAIRS Tematik Alan 1: Sağlık Amaç Avrupa’daki sağlık koşullarının iyileştirilmesi; Sağlığa ilişkin yeni endüstriler geliştirilmesi; Yaşlı sağlığını da içeren yeni teknoloji ve metodlar üretilmesi; Etkin ve sürdürülebilir bir sağlık sistemi oluşturulması. Etkinlik Alanları İnsan sağlığı için biyoteknoloji ve tıbbi teknolojiler üretimi Araştırmaların insan sağlığına yönlendirilmesi Sağlık hizmetlerinin vatandaşların kullanımına sunulması

17 Tematik Alan 2: Gıda, Tarım ve Biyoteknoloji
U OFFICE OF AFFAIRS Tematik Alan 2: Gıda, Tarım ve Biyoteknoloji Amaç Avrupa’da bilim, endüstri ve diğer paydaşları biraraya getirerek bilgi temelli biyo-ekonomi yaratılması; Değişmekte olan sosyal, çevresel ve ekonomik etkenlere uygun yeni araştırma olanakları oluşturulması (Sağlıklı, kaliteli gıda ve yenilenebilir biyo-kaynaklar üretilmesi). Etkinlik Alanları Biyolojik kaynakların sürdürülebilir üretimi ve yönetimi Çataldan Çiftliğe: gıda, sağlık ve esenlik Gıda harici ürünler için biyoteknoloji

18 Tematik Alan 3: Bilgi ve İletişim Teknolojileri
U OFFICE OF AFFAIRS Tematik Alan 3: Bilgi ve İletişim Teknolojileri Amaç Avrupa endüstrisinin rekabet edebilirliğinin artırılması; Bilgi ve iletişim teknolojilerinin vatandaşlar, endüstri, iş dünyası ve hükümet yararına kullanılması. Etkinlik Alanları Bilgi ve iletişim teknolojilerinin içeriğinin tanımlanması (nano-elektronik, mikro-nano sistemler, sınırsız kapasiteli iletişim ağları, bilgisayar ve kontrol sistemleri, yazılım, güvenlik, bilgi ve eğitim sistemleri, simülasyon, vs.) Teknolojilerin entegrasyonu Uygulama araştırmaları

19 Tematik Alan 4: Nanoteknoloji
U OFFICE OF AFFAIRS Tematik Alan 4: Nanoteknoloji Amaç Avrupa endüstrisinin rekabet gücünün artırılması; Farklı disiplinler ve teknolojiler arasında ortak uygulamalar ortaya konulması. Etkinlik Alanları Nano-bilim, nano-teknolojiler Malzeme Yeni üretim Endüstriyel uygulamalar için teknolojilerin bütünleştirilmesi

20 Tematik Alan 5: Enerji Amaç Etkinlik Alanları
U OFFICE OF AFFAIRS Tematik Alan 5: Enerji Amaç İthal edilen yakıtlara bağımlılığı azaltacak enerji kaynaklarının üretilmesi; Üretilen yakıtların etkin enerji kullanımına, korunumuna ve çevresel faktörlere duyarlı olması ve Avrupa endüstrisinin rekabet gücünü artırabilmesi. Etkinlik Alanları Hidrojen ve yakıt hücreleri Yenilenebilir elektrik ve yakıt üretimi Isıtma ve soğutma teknolojilerinde yenilenebilirlik Temiz kömür teknolojisi Enerji etkinliği ve tasarrufu Enerji politikalarında bilgi üretimi

21 Tematik Alan 6: Çevre (İklim değişikliği dahil)
U OFFICE OF AFFAIRS Tematik Alan 6: Çevre (İklim değişikliği dahil) Amaç Doğal ve insan ürünü kaynakların yönetilmesi; Çevre dostu teknolojiler üretilmesi. Etkinlik Alanları İklim değişikliği, kirlenme ve riskler Kaynakların sürdürülebilir yönetimi Çevre teknolojileri Gözlem ve değerlendirme araçları

22 Tematik Alan 7: Taşımacılık (Havacılık dahil)
U OFFICE OF AFFAIRS Tematik Alan 7: Taşımacılık (Havacılık dahil) Amaç Toplumun her kesiminin yararlanabileceği, çevreye duyarlı ve Avrupa endüstrisinin rekabet gücünü artıracak güvenli, çevre dostu ve akıllı Avrupa taşıma sistemleri kurulması. Etkinlik Alanları Havacılık ve hava taşımacılığı Sürdürülebilir yüzey taşımacılığı Küresel Avrupa uydu dolaşımı

23 Tematik Alan 8: Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler
U OFFICE OF AFFAIRS Tematik Alan 8: Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler Amaç Avrupa’nın karşı karşıya kaldığı geniş kapsamlı ve karmaşık sosyo-ekonomik sorunlara açılımlar getirilmesi. Etkinlik Alanları Bilgi toplumunda büyüme, istihdam ve rekabet edebilirlik Ekonomik, sosyal ve çevresel hedefleri Avrupa perspektifinde birleştirmek Toplumdaki temel yönelimler Dünyanın bir parçası olarak Avrupa Avrupa Birliği’nde vatandaşlık Sosyo-ekonomik ve bilimsel göstergeler Öngörü etkinlikleri

24 Tematik Alan 9: Uzay Amaç Etkinlik Alanları
OFFICE OF AFFAIRS Tematik Alan 9: Uzay Amaç AB vatandaşlarının yararı için “Çevre ve Güvenlik için Küresel İzleme” (Global monitoring for environment and security - GMES) gibi uygulamalara odaklanılması gerçekleşmesi; Avrupa uzay endüstrisinin rekabet gücünün artırılması; Avrupa uzay politikalarının geliştirilmesi. Etkinlik Alanları Avrupa toplumuna hizmet eden uzay temelli uygulamalar Uzayın keşfi Uzun soluklu araştırmalara destek

25 Tematik Alan 10: Güvenlik
U OFFICE OF AFFAIRS Tematik Alan 10: Güvenlik Amaç Terör, organize suçlar, doğal afetler vb. konularda, insan hakları konularındaki özenin sürdürülmesi ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla teknolojiler geliştirilmesi; Teknolojilerin sivil Avrupa güvenliği yararına kullanımının sağlanması; Avrupa güvenlik endüstrisinin rekabet gücünün artırılması; Etkinlik Alanları Vatandaşların, altyapıların ve araçların güvenliği Sınır güvenliği Kriz durumlarında güvenliğin yeniden sağlanması Güvenlik sistemlerinin bütünleştirilmesi Güvenlik ve toplum Güvenlik araştırmalarının yapılandırılması ve koordinasyonu

26 Ulus-ötesi İşbirliğinin Gerçekleştirilmesi
OFFICE OF AFFAIRS Ulus-ötesi İşbirliğinin Gerçekleştirilmesi Ortaklı Araştırma (Collaborative Research) Teknoloji Platformları (Technology Platforms) Ortak Teknoloji Girişimleri (Joint Technology Initiatives - JTI) Ulusal Araştırma Programlarının Koordinasyonu (Coordination of National Research Programmes)

27 Ortaklı Araştırma: Avrupa Mükemmelliği
OFFICE OF AFFAIRS Ortaklı Araştırma: Avrupa Mükemmelliği 7. ÇP’nin en önemli kısmıdır. ÇÜNKÜ Ortaklık “Kazan-Kazan” demektir. Avrupa Birliği’nde sanayi yatırım yapmaya hazırdır. AB dışı katılımcılar çok ilgili ve isteklidir. Bilgi üretiminin sağlanacağı alanlarda mükemmel araştırma projeleri ve ağları kurmak hedeflenir. Bu kapsamda, Ortaklı Projeler, Mükemmeliyet Ağları, Eşgüdüm/Destek Eylemleri, vb. araştırma etkinlikleri desteklenir.

28 Teknoloji Platformları
U OFFICE OF AFFAIRS Teknoloji Platformları Sanayi, Ulusal ve Avrupa kamu yetkilileri, Akademisyenler, Araştırmacılar, Finans dünyası temsilcileri, Sivil toplum, Tüketiciler ve kullanıcıların ilgili alanlarda ortak bir vizyon etrafında toplanarak, bir Stratejik Araştırma Planı (SAP) oluşturmalarını hedefler.

29 Ortak Teknoloji Girişimleri (OTG)
U OFFICE OF AFFAIRS Ortak Teknoloji Girişimleri (OTG) Avrupa Teknoloji Platformları’nın (ATP) 6.ÇP kapsamındaki başarılarından esinlenilerek oluşturulmuştur. Teknolojik ve sınai önemi olan konularda geniş ölçekli kamu-özel sektör ortaklığını hedefler. Avrupa Teknoloji Platformları, sanayi liderliğinde ve sınai önemi olan konularda AR-GE paydaşlarının ortak bir vizyon belirlemeleri ve bir Stratejik Araştırma Planı (SAP) oluşturmalarını desteklemiştir. OTG = kamu sektörü + özel sektör, ulusal fonlar + AB fonları

30 Ulusal Araştırma Programlarının Koordinasyonu
E T U OFFICE OF AFFAIRS Ulusal Araştırma Programlarının Koordinasyonu Kamu araştırmalarını yürüten aktörlere yeni ve kapsamı genişletilmiş mevcut ERA-NET’lerle bir çerçeve oluşturmak Ulusal ve bölgesel programlar arası ortak çağrılar için fon yaratan katılımcılara ek AB desteği sağlamak (ERA-NET Plus) AYRICA Madde 169 da Avrupa’daki ulusal araştırma programlarının bir bütünlük ve sinerji yaratma amacına yönelik koordinasyonu için yararlı bir araçtır.

31 M E T U OFFICE OF AFFAIRS II Fikirler Özel Programı (Ideas)

32 Amaç : Avrupa’nın dinamizm, yaratıcılık ve mükemmellik
OFFICE OF AFFAIRS Amaç : Avrupa’nın dinamizm, yaratıcılık ve mükemmellik düzeyini yükseltmek : Yeni bilgi alanlarına yönelik yaratıcı-ilerici araştırmaları (frontier research) teşvik etmek : Bireysel takımların yürüteceği kapsamlı ve detaylı incelemeleri (investigator-driven research projects) desteklemek : “Avrupa Araştırma Konseyi” oluşturmak Bütçe : 7,5 milyar € (%15)

33 Avrupa Araştırma Konseyi
OFFICE OF AFFAIRS Avrupa Araştırma Konseyi (European Research Council - ERC) Yaratıcı-ilerici araştırma etkinliklerini uygulamaya koyarak - Avrupa’daki araştırmaları öncü konuma taşımayı - Yeni bilimsel ve teknolojik sonuçlara erişmeyi amaçlar. Tematik Alanlar: - Mühendislik Bilimleri - Sosyal Bilimler - Beşeri Bilimler Avrupa Araştırma Konseyi = Bilimsel Konsey + İcra Kurumu

34 Avrupa Araştırma Konseyi
OFFICE OF AFFAIRS Avrupa Araştırma Konseyi Bilimsel Konsey - Bilimsel stratejiyi belirler. - Çağrıların genel kurallarını belirler. - Yıllık çalışma programlarını tasarlar. - İnceleme ve seçim prensiplerini belirler. - Programın uygulanışını izler/denetler. İcra Kurumu - Konsey’in işletimsel yönetiminden sorumludur. - Değerlendirme işlemleri, eş denetim ve seçme yöntemini belirler. - Proje bazında kararlaştırılan ödeneklerin finansal ve bilimsel açıdan yönetimini sağlar.

35 M E T U OFFICE OF AFFAIRS III Kişiyi Destekleme Özel Programı (People)

36 Amaç : Araştırma ve teknoloji alanındaki insan potansiyelini
U OFFICE OF AFFAIRS Amaç : Araştırma ve teknoloji alanındaki insan potansiyelini nitel olarak güçlendirmek ve nicel olarak artırmak : Araştırmacılar için Avrupa’nın çekiciliğini artırmak : Marie Curie eylemlerini pekiştirmek (Temel eğitimden yaşam boyu eğitime kadar kariyer gelişimi destekleri) Bütçe : 4,7 Milyar € (%9)

37 Hedefler Yapılanmanın İyileştirilmesi:
U OFFICE OF AFFAIRS Hedefler Yapılanmanın İyileştirilmesi: Bölgesel, ulusal ve uluslararası programların koordinasyonu için Avrupa Ortak-Finansmanı oluşturmak Sanayinin Katılımı: Özel sektörde daha güçlü bir staj ve kariyer geliştirme programı oluşturmak ve KOBİ’lerin katılımını desteklemek Uluslararası Boyutun Güçlendirilmesi: Üçüncü ülkelerden araştırmacılar ile AB’nin komşu ülkeleri arasında işbirliği sağlamak

38 Marie Curie Eylemleri Araştırmacılara Yönelik Başlangıç Eğitimleri
OFFICE OF AFFAIRS Marie Curie Eylemleri Araştırmacılara Yönelik Başlangıç Eğitimleri * Marie Curie Ağları Yaşam Boyu Eğitim ve Kariyer Gelişimi * Bireysel Burslar * Bölgesel/Ulusal/Uluslararası Programlar Üniversite - Sanayi Yakınlaşma ve Ortaklıkları * Üniversite - Sanayi Planı Uluslararası Boyut * Uluslararası Burslar * Uluslararası İşbirliği Planı, Geri Kazanım Hibeleri Spesifik Etkinlikler * Mükemmellik Ödülleri

39 Araştırmacılara Yönelik Başlangıç Eğitimleri
U OFFICE OF AFFAIRS Araştırmacılara Yönelik Başlangıç Eğitimleri MARIE CURIE AĞLARI Başlangıç eğitimlerini güçlendirerek araştırmacıların kariyer perspektiflerini genişletmek Araştırmacıların kariyerini Avrupa düzeyinde geliştirmek Araştırmacıların yeteneklerinin ve beklentilerinin bölünmesini engellemek

40 Yaşam Boyu Eğitim ve Kariyer Gelişimi
OFFICE OF AFFAIRS Yaşam Boyu Eğitim ve Kariyer Gelişimi BİREYSEL BURSLAR BÖLGESEL/ULUSAL/ULUSLARARASI PROGRAMLAR Bireysel burslar sağlayarak kısa süreli deneyimli araştırmacıların kariyer gelişimlerine destek vermek Bölgesel, ulusal ve uluslararası programları finanse ederek deneyimli araştırmacıların kariyerlerine destek sağlamak

41 Üniversite - Sanayi Yakınlaşması ve Ortaklıkları
U OFFICE OF AFFAIRS Üniversite - Sanayi Yakınlaşması ve Ortaklıkları ÜNİVERSİTE - SANAYİ PLANI Akademi ve endüstri arasında kurulabilecek uzun vadeli işbirliği programlarını desteklemek Bu amaçla, bilgi ve deneyim değişiminin sağlanabilmesi ve çalıştaylar düzenlenmesi için personel görevlendirmek

42 Uluslararası Boyut ULUSLARARASI BURSLAR
M E T U OFFICE OF AFFAIRS Uluslararası Boyut ULUSLARARASI BURSLAR ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ PLANI, GERİ KAZANIM HİBELERİ Avrupa dışında bulunan araştırma alanındaki yetenekleri cezbetmek Avrupa dışındaki araştırmalarla karşılıklı yarar sağlayacak işbirlikleri gerçekleştirmek Uluslararası araştırma işbirliklerini destekleyerek Avrupa’daki araştırmacıların kariyer gelişimlerini sağlamak Avrupa dışındaki araştırmacıların değişimini ve kısa süreli ziyaretlerini desteklemek Yeniden entegrasyon fonları ve bilimsel vize uygulamaları ile araştırmacıların dolaşımını kolaylaştırmak

43 Spesifik Etkinlikler MÜKEMMELLİK ÖDÜLLERİ
U OFFICE OF AFFAIRS Spesifik Etkinlikler MÜKEMMELLİK ÖDÜLLERİ Araştırmacılar için Avrupa iş piyasasının oluşumunu sağlamak Marie Curie eylemleri hakkında toplumsal farkındalık yaratılmasına çalışmak

44 M E T U OFFICE OF AFFAIRS IV Kapasiteler Özel Programı (Capacities)

45 M E T U OFFICE OF AFFAIRS Kapsam Amaç : Araştırma ve yenilikçilik yeteneklerini geliştirmek ve uygun şekilde kullanmak : Avrupa Araştırma Alanı’nın zayıf öğelerini güçlendirmek Bütçe : 4,2 Milyar € (%8)

46 Etkinlikler Araştırma Altyapıları 1,8 milyar €
U OFFICE OF AFFAIRS Etkinlikler Araştırma Altyapıları 1,8 milyar € KOBİ Yararına Araştırmalar 1,3 milyar € Bilgi Bölgeleri ,1 milyar € Yakınsayan Bölgelerin Araştırma Potansiyeli 0,3 milyar € Toplumda Bilim ,2 milyar € Uluslararası İşbirliği 0,1 milyar €

47 Araştırma Altyapıları (Research Infrastructures)
OFFICE OF AFFAIRS Araştırma Altyapıları (Research Infrastructures) Mevcut araştırma altyapılarının gelişmesini Avrupa yararına olacak yeni araştırma altyapılarının oluşturulmasını sağlayacak özel hizmetler, tesisler, kaynaklar ve servisler desteklenir.

48 KOBİ Yararına Araştırmalar (For the Benefit of SMEs)
U OFFICE OF AFFAIRS KOBİ Yararına Araştırmalar (For the Benefit of SMEs) Farklı düzeylerde araştırma kapasitesine sahip olan KOBİ’lerin ulus-ötesi araştırma işbirliği kurmaları ve teknoloji transferi yapmaları hedeflenir.

49 Bilgi Bölgeleri (Regions of Knowledge)
M E T U OFFICE OF AFFAIRS Bilgi Bölgeleri (Regions of Knowledge) Ulus-ötesi bilgi ağları oluşturarak; Avrupa bölgelerinin araştırma potansiyelini, Bölgesel rekabet gücünü, AR-GE ve bilgiyi özümseme kapasitesini artırmayı hedefler.

50 Yakınsayan Bölgelerin Araştırma Potansiyeli
U OFFICE OF AFFAIRS Yakınsayan Bölgelerin Araştırma Potansiyeli (Research Potential of Convergence Regions) Yakınsayan bölgelerde çalışan araştırma personeli için ulus-ötesi değişim fırsatları sağlamak Seçilmiş bölgelerde araştırma donanımının oluşum ve gelişimini sağlamak Bilgi transferini kolaylaştıracak çalıştay ve konferanslar düzenlemek Bu bölgelerdeki araştırma merkezleri için, bağımsız ve uzman değerlendirme sistemi edinmelerini sağlayacak “Değerlendirme kolaylıkları” oluşturmak

51 Toplumda Bilim (Science in Society)
OFFICE OF AFFAIRS Toplumda Bilim (Science in Society) Avrupa’da bilimi güçlendirmek ve geliştirmek Araştırmacıların ve toplumun bilime ilgisini artırmak Teknoloji ve bilimin toplumdaki yerini tartışmak Cinsiyet boyutunu araştırmanın her alanına entegre etmek Gençlerde bilime merak uyandıracak bir eğitim biçimini desteklemek Üniversitelerin rolü konusunda politika geliştirmek Bilim dünyası ile politikacılar, medya ve halk arasındaki iletişimi geliştirmek

52 Uluslararası İşbirliği Etkinlikleri
M E T U OFFICE OF AFFAIRS Uluslararası İşbirliği Etkinlikleri (International Cooperation Activities) Aday ülkeler, AB’ye komşu ülkeler ve Akdeniz ülkeleri, Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkeleri, Gelişmekte olan ülkeler, Yükselen ekonomiler ile AB üye ülkeleri arasında, ortak ilgi alanlarında stratejik işbirliği oluşturarak, başarılı bilim adamlarının Avrupa ile birlikte ve/veya Avrupa’da çalışmalarını sağlamak.

53 V Avrupa Atom Enerjisi Birliği (European Atomic Energy Community) M E
OFFICE OF AFFAIRS V Avrupa Atom Enerjisi Birliği (European Atomic Energy Community)

54 M E T U OFFICE OF AFFAIRS Kapsam 1957 yılında kurulmuş olup, yasal statü olarak Avrupa Komisyonu’ndan bağımsızdır. Bütçe : 1 Milyar €

55 M E T U OFFICE OF AFFAIRS Amaç Nükleer kaynakların ve araştırma eylemlerinin yönetimi için belirli işler önerir: Araştırmayı desteklemek ve teknik bilginin yayılımını sağlamak; Ortak güvenlik standartları oluşturmak ve uygulanmasını sağlamak; Avrupa’da nükleer enerjinin geliştirilmesi için yatırımları kolaylaştırmak ve temel kurulumları sağlamak; Tüm Avrupa kullanıcılarının nükleer kaynaklara erişimde eşit haklara sahip olmasını sağlamak; Nükleer maddelerin başka amaçlarla kullanımına engel olmak; Nükleer enerjinin barışçıl biçimde kullanımı için diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla ilişkileri düzenlemek.

56 VI Ortak Araştırma Merkezleri (Joint Research Centres - JRC) M E T U
OFFICE OF AFFAIRS VI Ortak Araştırma Merkezleri (Joint Research Centres - JRC)

57 M E T U OFFICE OF AFFAIRS Kapsam İşbirliği anlaşmaları (Bilgi ve çalışmaları paylaşmak) JRC etkinliklerine katılım JRC için proje önerme Altyapılardan yararlanma Araştırma yoluyla eğitim (Doktora, doktora sonrası, ziyaret programı, vb.) Bilim insanlarının ağırlanması (Konuk araştırmacılar) Bütçe : 1,7 milyar €

58 Etkinlikler (1) Bilgi Yoğunluklu Toplum
OFFICE OF AFFAIRS Etkinlikler (1) Bilgi Yoğunluklu Toplum - Rekabetçilik ve Yenilikçilik - Avrupa Araştırma Alanı - Enerji ve Taşımacılık - Bilgi Toplumu - Yaşam Bilimleri ve Biyo-teknoloji Dayanışma ve Güvenilir Kaynak Yönetimi - Kırsal Gelişim, Tarım ve Balıkçılık - Doğal Kaynaklar - Çevre ve Sağlık - İklim Değişimi

59 M E T U OFFICE OF AFFAIRS Etkinlikler (2) Güvenlik ve Özgürlük - İç Güvenlik - Afetler ve Başa Çıkma Yolları - Gıda ve Yem Güvenliği - Biyoteknoloji Avrupa: Bir Dünya Ortağı - Küresel Güvenlik - Kalkınma İşbirliği

60 7. ÇERÇEVE PROGRAM’DAKİ YENİLİKLER
T U OFFICE OF AFFAIRS 7. ÇERÇEVE PROGRAM’DAKİ YENİLİKLER

61 Avrupa Yatırım Bankası (European Investment Bank)
OFFICE OF AFFAIRS Avrupa Yatırım Bankası (European Investment Bank) Bu yeni uygulamanın temelinde Avrupa’da araştırmaya yönelik özel yatırımları artırma hedefi vardır. Bu kapsamda, “risk paylaşımlı mali düzenleme” (risk-sharing finance facility) uygulanacaktır: - Proje ortakları Avrupa Yatırım Bankası’ndan kredi alabileceklerdir. - Komisyon 7.ÇP proje ortakları için kefil olacaktır. - Öz sermaye riskleri ortaklar arasında paylaşılacaktır.

62 Diğer Yenilikler Uygulamada basitleştirme
OFFICE OF AFFAIRS Diğer Yenilikler Uygulamada basitleştirme Uygulama araçları yerine araştırma temalarına vurgu Çok taraflı finansmanı olan geniş ölçekli girişimler İdari konuların Komisyon dışındaki yapılara devri Avrupa Araştırma Konseyi Teknoloji Platformları ve Ortak Teknoloji Girişimleri Bilgi Bölgeleri Avrupa’daki yatırımları artırmak için “risk paylaşım finansmanı”

63 M E T U OFFICE OF AFFAIRS PROJE UYGULAMASI

64 Uygulama Araçları (Proje Türleri)
OFFICE OF AFFAIRS Uygulama Araçları (Proje Türleri) 6. ÇP Bütünleştirilmiş Projeler (IP) Özel Hedefli Araştırma Projeleri (STREP) Mükemmeliyet Ağları (NoE) Eşgüdüm Eylemleri (CA) Özel Destek Eylemleri (SSA) Madde 169, 171 7. ÇP Ortaklı (Bütünleşik) Projeler Mükemmeliyet Ağları (NoE) Eşgüdüm/Destek Eylemleri Madde 169, 171 Ortak Teknoloji Girişimleri *YENİ*

65 M E T U OFFICE OF AFFAIRS Katılımcılar Ulusal kanunlar, AB kanunları veya uluslararası kanunlara göre kurulmuş her türlü tüzel kişiler Gerçek kişiler (bireyler) ve KOBİ’ler Ortak Araştırma Merkezleri ve Enstitüler Uluslararası Örgütler (araştırma alanında işbirliğini geliştirmeye yönelik olanlar)

66 Proje Katılım Koşulları
OFFICE OF AFFAIRS Proje Katılım Koşulları Genel en az 3 bağımsız kuruluş (3 farklı AB üye/asosiye ülke) Ortaklı Projeler (Uluslararası işbirliği amacı olan) en az 4 bağımsız kuruluş (2 farklı AB üye/asosiye ülkeden + 2 farklı INCO ülkesinden) Yaratıcı-İlerici Araştırmalar (Avrupa Araştırma Konseyi Eylemleri) en az 1 tüzel kişilik (1 AB üye/aday ülke) Destek Eylemleri en az 1 tüzel kişilik Araştırmacıların Eğitimi ve Kariyer Gelişimi Eylemleri en az 1 tüzel kişilik (eşgüdüm eylemleri hariç)

67 Avrupa Birliği Yedinci Çerçeve Programı
T U OFFICE OF AFFAIRS Avrupa Birliği Yedinci Çerçeve Programı YARARLI WEB SAYFALARI

68 Altıncı Çerçeve Programı:
U OFFICE OF AFFAIRS AB Araştırma: Altıncı Çerçeve Programı: Yedinci Çerçeve Programı: Araştırma Programları ve Projeleri: IPR Helpdesk:

69 TÜBİTAK: http://www.tubitak.gov.tr ODTÜ AB Ofisi :
M E T U OFFICE OF AFFAIRS TÜBİTAK: ODTÜ AB Ofisi :

70 ODTÜ Rektörlük 6. Kat 06531 Ankara
M E T U OFFICE OF AFFAIRS TEŞEKKÜRLER Avrupa Birliği Ofisi ODTÜ Rektörlük 6. Kat Ankara


"M E T U OFFICE OF AFFAIRS Avrupa Birliği ÇERÇEVE PROGRAMLARI 9 Şubat 2007 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Avrupa Birliği Ofisi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları