Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Avrupa Birliği Ofisi-ODTÜ ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (6ÇP)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Avrupa Birliği Ofisi-ODTÜ ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (6ÇP)"— Sunum transkripti:

1 Avrupa Birliği Ofisi-ODTÜ ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (6ÇP)

2 Avrupa Birliği Ofisi-ODTÜ ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI AB ve ulusal düzeyde yapılan araştırmaların koordinasyonu ve bütünleştirilmesi amacı ile kullanılan mali araç HEDEFLER:  Araştırmaların Bütünleştirilmesi  AAA’nın Güçlendirilmesi  AAA’nın Yapılandırılması

3 Avrupa Birliği Ofisi-ODTÜ ARAŞTIRMALARIN BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ 7 Öncelikli Alan  Yaşam Bilimleri, Genbilim ve Sağlık İçin Biyoteknoloji  Bilgi Toplumu Teknolojileri  Nanoteknoloji ve Nano Bilimler, Bilgi Tabanlı Çok Fonksiyonlu Malzemeler, Yeni Üretim Süreçleri ve Araçları  Havacılık ve Uzay  Gıda Kalitesi ve Güvenliği  Sürdürülebilir Kalkınma, Küresel Değişim ve Eko Sistemler  Bilgi Temelli Toplumda Yurttaşlık ve Yönetişim

4 Avrupa Birliği Ofisi-ODTÜ Araştırma Araçları  Bütünleştirilmiş Projeler (IP)  Mükemmeliyet Ağları (NoE)  Özel Hedefli Araştırma Projeleri (STREP)

5 Avrupa Birliği Ofisi-ODTÜ AAA’nın GÜÇLENDİRİLMESİ  Araştırma Etkinliklerinin Koordinasyonu: Ulusal ve bölgesel araştırma ağları kurulması (270 milyon Euro)  Araştırma ve İnovasyon Politikalarının Geliştirilmesi: Bu politikaların düzenli bir şekilde gelişmesinin sağlanması (50 milyon Euro)

6 Avrupa Birliği Ofisi-ODTÜ AAA’nın YAPILANDIRILMASI  Araştırma ve Yenilikler (290 milyon Euro)  İnsan Kaynakları ve Araştırmacıların Dolaşımı (Marie Curie Actions) (1580 milyon Euro)  Araştırma Altyapısı (655 milyon Euro)  Bilim ve Toplum (80 milyon Euro )

7 Avrupa Birliği Ofisi-ODTÜ İnsan Kaynakları ve Araştırmacıların Dolaşımı (Marie Curie Etkinlikleri)  Kurumsal Etkinlikler  Bireysel Etkinlikler  Mükemmelliğin Desteklenmesi  Geri Dönüş Mekanizmaları Bütçe: 1580 milyon Euro, Amaç: AAA’nın yapılandırılması amacı ile araştırmacıların eğitiminin ve uluslararası dolaşımının desteklenmesi

8 Avrupa Birliği Ofisi-ODTÜ 1. KURUMSAL ETKİNLİKLER  Araştırma Eğitim Ağları (RTN)  Deneyimsiz Araştırmacıların Bursları (EST)  Bilgi Aktarım Bursları (ToK)  Eğitim Kursları (SCF) ve Konferanslar (LCF)

9 Avrupa Birliği Ofisi-ODTÜ Araştırma Eğitim Ağları (RTN)  En az 3 ülkeden 3 kurum bir ağ kurarak Komisyon’a ortak başvuruda bulunur  Komisyon teklifi seçer ve ev sahibi kurumlarla bir anlaşma imzalar  Araştırmacıların seçiminden sonra, ev sahibi kurumlar, 3 aydan 3 yıla kadar olabilen bir süre için, hazırlanan araştırma projesi kapsamında bilimsel eğitim verir  Bu etkinlikten deneyimsiz araştırmacıların yanısıra 10 yıllık bir deneyime sahip olan araştırmacılar da yararlanabilirler

10 Avrupa Birliği Ofisi-ODTÜ HOST-DRIVEN ACTIONS Deneyimsiz Araştırmacı Bursları (EST)  En az 2 değişik ülkeden bir veya daha fazla sayıda kurum Komisyon’a başvurur  Komisyon seçimini yapar ve ev sahibi kurumlarla anlaşma imzalar  Bursiyerlerin seçimini takiben, ev sahipleri, 3 aydan 3 yıla kadar sürebilen önceden planlanmıs ve araştırmacının eksik yönlerini tamamlayıcı nitelikteki becerileri vermekle yükümlüdür  Bu programdan deneyimsiz araştırmacılar yararlanabilir

11 Avrupa Birliği Ofisi-ODTÜ HOST-DRIVEN ACTIONS Bilgi Aktarım Bursları (ToK) Bu programın iki temel amacı vardır: Bu programın iki temel amacı vardır:  Gelişme/Geliştirme : Araştırma potansiyellerini artırmak amacı ile Avrupa Birliği’nin göreceli olarak geri kalmış bölgelerine ve aday ülkelerdeki ilgili yapılara bilginin transferi

12 Avrupa Birliği Ofisi-ODTÜ HOST-DR I VEN ACTIONS  Endüstri-Akademi Stratejik Ortaklığı :  Araştırmacıların değişimi ile üniversite ve endüstri arasındaki işbirliğini gelişiirme  Ev sahibi kurumlar Komisyona başvurur  Komisyon seçimi yapar ve ev sahipleri ile anlaşma imzalar  Ev sahibi kurumlar 2 ay ile 2 yıl arasında değisebilen bir süre için uluslararası bir duyuru ile adayı seçebilir veya kendi araştırmacılarını başka bir ülkeye gönderebilir  Bu programdan deneyimli araştırmacılar yararlanabilir

13 Avrupa Birliği Ofisi-ODTÜ HOST-DRIVEN ACTIONS Eğitim Kursları (SCF) ve Konferanslar (LCF)  Bir dizi konferans ve eğitim etkinlikleri ile araştırmacıların eğitimini desteklemek ve aralarındaki ilişkiyi canlandırmak amaçlanmıştır (tüm ülkelerdeki araştırmacılar yararlanabilir)  Genç araştırmacıların büyük katılımlı konferanslara eğitim amaçlı katılarak desteklenmesi amacı ile düzenlenmektedir (AB üye ve aday ülkelerinden herkese açıktır)

14 Avrupa Birliği Ofisi-ODTÜ HOST-DRIVEN ACTIONS HOST-DRIVEN ACTIONS  Organizasyonu yapacak olanlar Komisyon’a başvurur  Komisyon teklifi değerlendirir  Organizasyonu üstlenenler ile bir anlaşma imzalar  Organize edenler katılımcıları seçerler

15 Avrupa Birliği Ofisi-ODTÜ HOST-DRIVEN ACTIONS  Konferans organizasyonu ve eğitim programları ile amaçlanan genç araştırmacıların daha deneyimli araştırmacıların birikimlerinden ve deneyimlerinden yararlanmasına yardımcı olmak ile amaçlanan genç araştırmacıların daha deneyimli araştırmacıların birikimlerinden ve deneyimlerinden yararlanmasına yardımcı olmak  Önerilen projede en az 4 etkinlik olmalı (üst sınır yok) ve bunlar 4 yıl içinde gerçekleştirilmelidir  Proje teklif süresinin takip ettiği ilk 6 ay içinde gerçekleştirilen etkinlikler geçersiz sayılır  Etkinlikler değişik yerlerde gerçekleştirilebilir

16 Avrupa Birliği Ofisi-ODTÜ 2. BİREYSEL ETKİNLİKLER  Avrupa İçi Bireysel Burslar  Avrupa Dışından Gelecek Araştırmacılara Bireysel Burslar  Avrupa Dışına Gidecek Araştırmacılara Bireysel Burslar

17 Avrupa Birliği Ofisi-ODTÜ INDIVIDUAL-DRIVEN ACTIONS Avrupa İçi Bireysel Burslar  Ev sahibi kurum ve aday Komisyon’a başvurur  Komisyon seçimini yaparak ev sahibi kurum ile anlaşma imzalar  Seçilen aday ev sahibi kurum ile 1- 2 yıllık anlaşma imzalar  Bu programdan yararlanabilmek için AB üye ve aday ülkelerindeki parlak ve deneyimli araştırmacıların bir üniversite, araştırma merkezi veya Avrupa’daki girişimciler tarafından kabul edilmesi gerekir  Araştırmacıların gereksinimleri paralelinde ileri düzeyde eğitim veren bu program, onlara bağımsız çalışabilme yolunu açmayı amaçlar

18 Avrupa Birliği Ofisi-ODTÜ INDIVIDUAL-DRIVEN ACTIONS Avrupa Dışından Gelecek Araştırmacılara Bireysel Burslar  Aday ve ev sahibi kurum birlikte Komisyon’a başvurur  Komisyon seçimini yapar  Komisyon ev sahibi ile anlaşmayı imzalar  Seçilen aday ev sahibi ile 1- 2 yıllık bir anlaşma imzalar (dönüş bölümü dahil toplam 3 yıl)

19 Avrupa Birliği Ofisi-ODTÜ  Programın amacı 3. ülkelerden gelecek araştırmacılara Avrupa’da araştırma olanağı sağlamaktır  Üçüncü ülkelerdeki deneyimli araştırmacılara verilecek eğitim ile bu ülkelerle işbirliğini artırmak hedeflerden biridir  Kalkınmakta olan, yeni kurulmuş veya geçiş ekonomisinde olan ülkelerden gelen araştırmacılar için mali destek olasılığı vardır

20 Avrupa Birliği Ofisi-ODTÜ INDIVIDUAL-DRIVEN ACTIONS Avrupa Dışına Gidecek Araştırmacılara Bireysel Burslar  Aday, ev sahibi ve dönülecek kurum Komisyon’a başvurur  Komisyon seçimini yapar ve dönülecek kurumla bir anlaşma imzalar  Seçilen aday, (zorunlu bir çalışma dönemi olan) döneceği kurum ile ve onların onayını da alarak bir anlaşma imzalar  Avrupa dışı kısmı için aday 1- 2 yıllık gideceği kurum ve bunun yarısı kadar bir süre içinde döneceği kurum ile bir anlaşma imzalar  Dönüste zorunlu bir ‘Bilgi Aktarımı’ dönemini de kapsayan bu programın amacı, AB üye ve aday ülkelerindeki deneyimli araştırmacılara üçüncü ülkelerde araştırma imkanı sağlamaktır

21 Avrupa Birliği Ofisi-ODTÜ 3. MÜKEMMELİYETİN DESTEKLENMESİ  Mükemmeliyet Bursları : Avrupa araştırma gruplarının kurulabilmesi ve gelişebilmesi için mükemmeliyet potansiyeli olan bir grup liderine destek temin etmek  Mükemmeliyet Ödülleri : Birlik’in dolaşım ve eğitim desteğinden yararlanan araştırmacıların mükemmeliyetinin toplum tarafından bilinmesini sağlamak  Mükemmeliyet Kürsüleri : Dünya çapındaki araştırmacıların çalışmalarına Avrupa’da yeniden başlamalrını veya devam etmelerine destek sağlamak

22 Avrupa Birliği Ofisi-ODTÜ 4. GERİ DÖNÜŞ MEKANİZMALARI  Avrupa Yeniden Bütünleştirme Fonları: Bir AB üye veya aday ülkesinden olup herhangi bir Marie Curie etkinliğinden en az 2 yıl yararlanmış olan araştırmacıların yeniden araştırmacı olarak kariyerine geri dönmesini destekler  Uluslararası Yeniden Bütünleştirme Fonları: En az 5 yıldır çalışmalarını Avrupa dışında sürdüren araştırmacıları Avrupa’ya çekmek için kullanılan bir mekanizmadır

23 Avrupa Birliği Ofisi-ODTÜ KONU İLE İLGİLİ SİTELER  http://www.cordis.lu/en/home.html  http://fp6.cordis.lu/fp6/home.cfm  http://www.cordis.lu/fp6/mobility.htm  http://www.tubitak.gov.tr  http://www.fp6.org.tr  http://europa.eu.int/comm/research/fp6/mariecurie- actions

24 Avrupa Birliği Ofisi-ODTÜ Teşekkürler...


"Avrupa Birliği Ofisi-ODTÜ ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (6ÇP)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları