Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1-)ÇOCUGUN FİZİKSEL VE MOTOR GELİŞİMİNDE ETKİNLİK SAĞLAMAK A-)Fiziksel İhtiyaçların Karşılanması ve Sağlığın korunması B-)Fiziksel Yapının Tanınması.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1-)ÇOCUGUN FİZİKSEL VE MOTOR GELİŞİMİNDE ETKİNLİK SAĞLAMAK A-)Fiziksel İhtiyaçların Karşılanması ve Sağlığın korunması B-)Fiziksel Yapının Tanınması."— Sunum transkripti:

1

2

3

4 1-)ÇOCUGUN FİZİKSEL VE MOTOR GELİŞİMİNDE ETKİNLİK SAĞLAMAK A-)Fiziksel İhtiyaçların Karşılanması ve Sağlığın korunması B-)Fiziksel Yapının Tanınması İçin Gerekli Uyarıcı Ortamın Sunulması C-)Fiziksel Yapının Etkin Bir Biçimde Kullanılması D-)Kas Gelişiminin Sağlanması 2-)ÇOCUKTA DUYGUSAL GÜVENİ SAĞLAMAK A-)Etkin Bir Sevgi Alışverişi Ortamının Yaratılması B-)Çocukta Kendine Karşı Olumlu Bir Tavrın Geliştirilmesi C-)Kişiler Arası İlişkilerde Olumlu Tavır Alışların Sağlanması

5 3-)ÇOCUĞUN SAĞLIKLI BİR SOSYALLEŞME SÜRESİ İÇİNDE GELİŞMESİNE OLANAK TANIMAK A-)Grupla Çalışma ve Grup İçi Sağlıklı Etkileşim Olanaklarının Sunulması B-)Sosyal Çevrenin Tanınması C-)Kültürel Değerlerin Özümlenmesine ve Değerlendirilmesine Olanak Tanınması D-)Temel Alışkanlıkların Kazandırılması 4-)ÇOCUĞUN SAĞLIKLI KİŞİLİK GELİŞİMİNE OLANAK TANIMAK A-)Gerçek Benlik Kavramının Geliştirilmesi B-)Kendini Anlatma Açığa Vurma Olanaklarının Sağlanması C-)Bağımsızlığın Geliştirilmesi D-)Özdenetiminin Sağlanması

6 5-)ÇOCUKTA ÖĞRENME BECERİSİNİ GELİŞTİRMEK A-)Uyarıcı Çevre Koşullarının Sunulması B-)Akıl Yürütme Yeteneğinin Geliştirilmesi C-)Dilin Zenginleştirilmesi 6-)ÇOCUĞU OKUL YAŞAMINA HAZIRLAMAK A-)Gerekli Sosyal Becerilerinin Elde Edilmesinin Sağlanması B-)Gerekli Zihinsel Olgunluk Düzeyinin Elde Edilmesine Olanak Tanınması

7 6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ ÖZELLİKLERİ 1-Etkin, atılgan, coşkulu amaca yönelik davranışlar sergiler 2-Ev içi ve ev dışı etkinliklerde çok canlıdır 3-El becerisi gelişmiştir 4-Oyunlarda kız erkek ayrımı olur 5-Pasif kelime hazineleri gelişir 6-Geçmiş şimdi gelecek kavramları şekillenmiştir 7-Kararsız bir kişiliğe bağımsız bir ruha sahip olurlar 8-Yanlız başına iş yapmaya başlar *Burada önemli olan neyi ne zaman kazandıracağımızdır kazandıracağımızdır*

8

9

10

11 1-İLK İLİŞKİLER A-)Okul misyonunu amaç ve metodlarını velilere açıklama imkanını bulur B-)Çocuğun okula çabuk ve zevkle alışmasını sağlar C-)Velilere okul içerisinde kendilerini rahat hissedebilecekleri mesaj verilmeli 2-VELİ ZİYARETLERİ A-)Çocukların yaşadıklarının aile ile görüşülmesi B-)Veliyle diyalogların artması, veliyi okula ısındırma C-)Çocuğun gelişimi ve davranışları hakkında veliyi bilgilendirme

12 -VELİ TOPLANTILARI 3-VELİ TOPLANTILARI A-)Düzenli olarak anasınıfı velileriyle toplantı yapılmalı B-)Karşılıklı iletişim Sağlamak C-)Yapılan faliyetler hakkında bilgi Verilmesi D-)Veliyi Okula alıştırmak 4-MEKTUPLAR VE PANOLAR,PROGRAMLAR A-)Velilere mektuplar gönderme, broşür B-)Yapılan faliyetleri sergileme C-)Ana sınıfına ait bir program düzenlemek 5-BİRLİKTE ÇALIŞMA A-)Çocuğun davranışsal gelişiminde okul ile aile paralel gitmeli B-)Velilere davranış takip formu gönderilmeli kontrol yapılmalıdır

13

14 1-Çocuğun gelişiminde eğitiminde oynadıkları rolün önemi hissettirilmeli 2-Okul aile ile karşılıklı yardımlaşmanın çocuğa sağlayacağı yararları ortaya koymalı 3-Öğretmen çocuk hakkında çok duyarlı ilgili oldugunu veliye hissettirmeli

15

16 1-Temizlik alışkanlığı kazandırılması 2-Tuvalet alışkanlığı kazandırılması 3-Yemek yeme alışkanlığı 4-Okul kurallarına uyma 5-Sınıf içi kurallara uyma 6-Sosyal davranışlar kazanma 7-Duygusal davranışlar kazanma 8-Ahlaki davranışlar kazandırma

17

18 * Çocuklara anlatılan hikayeler milli tarihinden seçilmeli, eğitici,öğretici hikayeler seçilmelidir * Bu dönemde din duygu yönüyle verilmelidir * Hikaye, şarkı, kıssa faliyetlerle dini ve milli(vatan, bayrak vb terimler duygusal seviyede yaşatılmalıdır * Kendi örf adet ve geleneklerimiz çocuklara yerleştirilmelidir * Çocukların duygu ve heycanlarını yapıcı bir biçimde kullanmalarına yardımcı olmalıyız

19 * En iyi eğitim yolu çocuğu soru sorar hale getirebilmektir * Çocukların soruları ciddiye alınmalı kapasitesi göze alınarak cevap verilmelidir * Çocuğa yaptığı davranışın neden iyi neden kötü olduğu örneklerle anlatılmalı * Çocuğa ekmeğin, balın serüveni güzel dramalarla anlatılmalı ufukları açılmalıdır * Çocuklar devamlı motive edilmeli manevi değeri yüksek ödüller verilmelidir * Çocuklara korku degil sevgi fikri aşılanmalıdır

20 * Ortam müsait olursa çocuklarda kültürümüzü arzeden eşya, kitap, oyuncak kullandırılması veya ailesinin kullanması sağlanmalıdır.Bu çocuğun iç hayatınıda etkiler * Dini bayramların, özel günlerin kutlanması çocuklara hediyeler alınması çocuklarda bir tutkunluk oluşturacaktır * Bayramlarda çocuklara mutlaka tebrik kartı hazırlatılıp bu duygu ile meşgul edilmelidir * Dua bu yaş çocukların eğitiminde önemli bir yer tutar * Dua çocuğun Allah’a yaklaşımını sağlayacaktır * Çocukların dua eğitimi sevgi üzerine kurulmalıdır * Kibarlık, özveri, dürüstlük kavramlarına dikkat edilmelidir

21

22

23

24


"1-)ÇOCUGUN FİZİKSEL VE MOTOR GELİŞİMİNDE ETKİNLİK SAĞLAMAK A-)Fiziksel İhtiyaçların Karşılanması ve Sağlığın korunması B-)Fiziksel Yapının Tanınması." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları