Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Erciyes Üniversitesi Vakfınca 1 Ocak 2006 Tarihinden İtibaren Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel Çalışmalara Verilecek Maddi Desteklerle İlgili İlkeler Doç.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Erciyes Üniversitesi Vakfınca 1 Ocak 2006 Tarihinden İtibaren Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel Çalışmalara Verilecek Maddi Desteklerle İlgili İlkeler Doç."— Sunum transkripti:

1 Erciyes Üniversitesi Vakfınca 1 Ocak 2006 Tarihinden İtibaren Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel Çalışmalara Verilecek Maddi Desteklerle İlgili İlkeler Doç. Dr. Sibel SARAÇOĞLU Erciyes Üniversitesi

2 1) Science Citation Index (SCI), Social Sciences Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (AHCI) tarafından taranan hakemli ve sürekli dergilerdeki yayınlar, uluslararası yabancı dillerde yayımlanan kitaplar, Erciyes Üniversitesi anteti ile yayımlanan kitaplar ve ulusal veya uluslararası patentler dikkate alınarak; öğretim elemanlarına aşağıdaki ölçütler çerçevesinde maddi teşvik ödülleri verilecektir: dikkate alınarak; öğretim elemanlarına aşağıdaki ölçütler çerçevesinde maddi teşvik ödülleri verilecektir:

3  Derleme (Review) Kitap Bölümü (Chapter) için maksimum teşvik miktarı (M) kadar ödeme yapılır. Maksimum teşvik miktarı (M) 1.000,00 YTL’dir.  Erciyes Üniversitesi Yayın Kurulundan geçmiş ve “Erciyes Üniversitesi” anteti ile basılmış kitaplar için (ders kitapları hariç) maksimum teşvik miktarı (M) kadar ödeme yapılır.

4  TÜBİTAK, Devlet Planlama Teşkilatı ve uluslararası proje alanlara (veya uluslararası proje ortaklığı olanlara, FP6 vs. gibi) maksimum teşvik miktarı (M) kadar ödeme yapılır. 4 Uluslararası patent alanlara maksimum teşvik miktarının beş katı (5M), ulusal patent alanlara maksimum teşvik miktarının iki katı (2M) kadar ödeme yapılır.

5 Bu maksimum değer (M) esas alınarak Madde 1 d'de tanımlanan yayın türlerine verilecek teşvik miktarları; Bu maksimum değer (M) esas alınarak Madde 1 d'de tanımlanan yayın türlerine verilecek teşvik miktarları; A1 türü yayınlara M:(1.000,00 YTL) A2 türü yayınlara M/2:(500,00 YTL) B1 türü yayınlara M/2:(500,00 YTL) B2 türü yayınlara M/4:(250,00 YTL) C1 türü yayınlara M/4:(250,00 YTL) C2 türü yayınlara M/8:(125,00 YTL) A1 türü yayınlara M:(1.000,00 YTL) A2 türü yayınlara M/2:(500,00 YTL) B1 türü yayınlara M/2:(500,00 YTL) B2 türü yayınlara M/4:(250,00 YTL) C1 türü yayınlara M/4:(250,00 YTL) C2 türü yayınlara M/8:(125,00 YTL) D1 türü yayınlara M/10:(100,00 YTL) D1 türü yayınlara M/10:(100,00 YTL) D2 türü yayınlara M/20: (50,00 YTL) D2 türü yayınlara M/20: (50,00 YTL) olarak belirlenmiştir. olarak belirlenmiştir.

6 Ödemelerde yayının basım yılı esas alınır. Ödemelerde yayının basım yılı esas alınır. Ödemeler yayın çıktıktan sonra yapılır. Ödemeler yayın çıktıktan sonra yapılır. Türk veya yabancı uyruklu herhangi bir araştırıcıya bu program çerçevesine giren bir yayını nedeniyle teşvik verilebilmesi için, ilk yazar Erciyes Üniversitesinden olmasa dahi yayında adres olarak Erciyes Üniversitesi’nin gösterilmesi gerekir. Türk veya yabancı uyruklu herhangi bir araştırıcıya bu program çerçevesine giren bir yayını nedeniyle teşvik verilebilmesi için, ilk yazar Erciyes Üniversitesinden olmasa dahi yayında adres olarak Erciyes Üniversitesi’nin gösterilmesi gerekir.

7 Birden fazla yazarlı ortak yayınlarda teşvik, Türk ve yabancı uyruklu tüm yazarlar arasında, eşit olarak bölüştürülür. Ancak; yazar bazında verilebilecek desteğin alt limiti her yıl Vakıf Yönetim Kurulu'nca belirlenir. Basım yılı 2006 olan yayınlar için yazar bazında verilebilecek minimum destek miktarı 50,00 YTL’nin altında ise, bu yazarlar teşvikten yararlanamayacaklardır.

8 Makaleler için başvuruda EK-1’de verilen form kullanılır. Makaleler için başvuruda EK-1’de verilen form kullanılır.EK Kitap veya kitap bölümü için başvuruda EK- 2’de verilen form kullanılır. Kitap veya kitap bölümü için başvuruda EK- 2’de verilen form kullanılır.EK- 2’de EK- 2’de Makalenin, 1.e maddesinde belirtilen dergilerden hangi gruba girdiği “Kütüphane ve Dökümantasyon Dairesi Başkanlığı”na tasdik ettirilecektir. Makalenin, 1.e maddesinde belirtilen dergilerden hangi gruba girdiği “Kütüphane ve Dökümantasyon Dairesi Başkanlığı”na tasdik ettirilecektir.

9 2006 yılında yurt dışında tebliğli olarak bir kongreye katılanlardan bir kişiye (başka bir kurum ya da kuruluştan yardım almamışsa) kongre kayıt makbuzu ve uçak biletinin asıllarını ibraz etmek şartıyla yılda bir defa 750,00 YTL’ye kadar maddi destek verilecektir. TÜBİTAK ve TÜBA ile benzeri ulusal veya uluslararası bilimsel kuruluşlardan ödül alanlara ayrıca 500,00 YTL maddi destek verilecektir. 3) Yurt içinde bilimsel toplantılara tebliğli olarak katılanlardan bir kişiye, ilgili birimin vereceği yolluk-yevmiye hariç, kongre kayıt ücreti ödenecektir. Bu miktar yılda toplam 500,00 YTL’yi geçemez.

10 Gideceği kurumdan kabul belgesi almak ve ilgili birim yönetim kurulunun kararı olmak kaydıyla kısa ve uzun süreli bilgi ve görgüsünü artırmak amacıyla bir aydan az olmamak kaydıyla yurtdışına gidecek olanlara (başka bir kurum veya kuruluştan yardım almayanlara) her ay 500,00 YTL destek verilecektir. Bu miktar 2006 yılı için en çok 2.000,00 YTL olabilecektir.

11 Yurtdışına hiç çıkmamış olan “öğretim üyelerine” bilgi ve görgüsünü artırmak amacıyla 2006 yılı içinde en fazla üç aylık süre için 1.250,00 YTL/ay maddi destek verilecektir. Bu amaçla yapılması gerekenler için bakınız: http://www.erciyes.edu.tr/duyurular/bilimsel_dest ek.html http://www.erciyes.edu.tr/duyurular/bilimsel_dest ek.html

12 Duyuru afiş/broşüründe Erciyes Üniversitesi adı ve amblemini kullanmak kaydıyla kendi bilim alanıyla ilgili bireysel sergi açanlar ile proje yarışmasında derece alan öğretim elemanlarına 500,00 YTL destek verilecektir.


"Erciyes Üniversitesi Vakfınca 1 Ocak 2006 Tarihinden İtibaren Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel Çalışmalara Verilecek Maddi Desteklerle İlgili İlkeler Doç." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları