Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİ Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Program Geliştirme Daire Başkanlığı

2 Personele yönelik eğitimler (hizmet içi eğitim)
T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı EĞİTİMLERİMİZ Personele yönelik eğitimler (hizmet içi eğitim) Vatandaşa yönelik eğitimler (yaygın din eğitimi) Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Program Geliştirme Daire Başkanlığı

3 Eğitim vereceklerde aranacak nitelikler
T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim vereceklerde aranacak nitelikler Hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlerde görev verileceklerin yüksek öğrenim mezunu olması, yüksek öğrenim görmüş eleman bulunmaması halinde ise en az orta öğretim mezunu olmaları ve ayrıca; Başkanlık personelinin, Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilen personel Üniversitelerden görevlendirilen personel Üzerinde resmî görev bulunmayanlar Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Program Geliştirme Daire Başkanlığı

4 PERSONELE YÖNELİK EĞİTİMLER
T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı PERSONELE YÖNELİK EĞİTİMLER DİB Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine Dair Yönetmeliği Çerçevesinde adaylık eğitimleri DİB Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği Çerçevesinde hizmet içi eğitimler Düzenlenmektedir. Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Program Geliştirme Daire Başkanlığı

5 DERS VE EK DERSE SAATLERİ
T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı DERS VE EK DERSE SAATLERİ Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Program Geliştirme Daire Başkanlığı Eğitim merkezleri eğitim görevlilerinin: Aylık karşılığı ders görevleri, Ek ders karşılığı ders görevleri

6 DERS VE EK DERSE SAATLERİ
T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı DERS VE EK DERSE SAATLERİ UNVANI AYLIK KARŞILIĞI DERS SAATİ EK DERS KARŞILIĞI DERS SAATİ TOPLAM MÜDÜR --- 15 MÜDÜR YARDIMCISI 6 18 24 EĞİTİM GÖREVLİSİ 12 20 32 Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Program Geliştirme Daire Başkanlığı

7 Ek ders saatlerinde sınırlar
T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı Ek ders saatlerinde sınırlar Başkanlık personeline; haftada 25 ve yılda 250 saati, Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilecek yükseköğrenimli personele, haftada 15 ve yılda 250 saati, Üzerinde resmî görev bulunmayanlara, haftada 25 saati, Üniversite öğretim elemanları ile eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil personele, çalışmakta oldukları kurumun ek ders görevi ile ilgili mevzuatında belirtilen zorunlu ve isteğe bağlı ek ders saatini, aşmayacak şekilde, eğitim programlarında yer alan konularda gerekli bilgi, beceri ve öğretme yeteneğine sahip olanlara ek ders görevi verilebilir. Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Program Geliştirme Daire Başkanlığı

8 T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı Müfettiş ve İç Denetçilerce, personele yönelik eğitimlerde şu konularda sorun olduğu tespit edilmiştir. Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Program Geliştirme Daire Başkanlığı Uygulamalı eğitimin onaysız olarak yapıldığı, 250 saatten fazla ek derse ücreti ödendiği, Ders defterinin gereği gibi tutulmadığı, Eğitim programına uyulmadığı, Ders saatlerinin tam olarak tamamlanmadığı halde ücret ödemesi yapıldığı

9 Vatandaşa yönelik eğitimlerde ders ve ek ders saatleri
T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı Vatandaşa yönelik eğitimlerde ders ve ek ders saatleri Kur’an kursları, Yüzünden okuyanlar, Hafızlığa çalışanlar, Yaz Kur’an kursları, Camilerde Kur’an eğitimi kursları, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Program Geliştirme Daire Başkanlığı

10 Öğreticilerinin aylık karşılığı ders görevi
T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Öğreticilerinin aylık karşılığı ders görevi Yüksekokul mezunu Kur'an kursu yöneticisi haftada 12 saat, Yüksekokul mezunu olmayan Kur'an kursu yöneticisi haftada 15 saat, Yüksekokul mezunu Kur'an kursu öğreticisi haftada 15 saat, Yüksekokul mezunu olmayan Kur'an kursu öğreticisi haftada 18 saat, Öğrenci sayısı 100'ün üzerinde olan gündüzlü Kur'an kursundaki yönetici ile yatılı öğrenci sayısı 50'den fazla olan yatılı Kur'an kursunda kurs ve yurt yöneticiliğini birlikte yapan yöneticiler haftada 6 saat, aylık karşılığı ders okutmakla yükümlüdür. Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Program Geliştirme Daire Başkanlığı

11 Yöneticilere; Aylık karşılığı haftalık ders görevini tamamlayanlara:
T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Aylık karşılığı haftalık ders görevini tamamlayanlara: Yöneticilere; Yüksekokul mezunu olanlara istemeleri halinde haftada 18 saate, Yüksekokul mezunu olmayanlara istemeleri halinde haftada 15 saate, kadar ek ders görevi verilebilir. Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Program Geliştirme Daire Başkanlığı

12 Öğreticilere; Aylık karşılığı haftalık ders görevini tamamlayanlara:
T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Aylık karşılığı haftalık ders görevini tamamlayanlara: Öğreticilere; Yüksekokul mezunu olanlara 9 saati zorunlu olmak üzere haftada 20 saate, Yüksekokul mezunu olmayanlara 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 17 saate, kadar ek ders görevi verilebilir. Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Program Geliştirme Daire Başkanlığı

13 Geçici öğretici ders saatleri sayısı
T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Geçici öğretici ders saatleri sayısı Öğretici sayısının yetersiz olması halinde; Başkanlık personeli ile diğer kurumlarda çalışan personele haftada 8 saate, Üzerinde resmî görev bulunmayıp ek ders ücreti karşılığında görevlendirilenlere gündüzlü kurslarda haftada 25, yatılı kurslarda haftada 30 saate, Kadar ek ders görevi verilebilir. Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Program Geliştirme Daire Başkanlığı

14 Hafızlık eğitiminde görev yapan öğreticiler
T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı Hafızlık eğitiminde görev yapan öğreticiler Kur'an kurslarında en az 5 öğrenciyi hafızlığa çalıştırması nedeniyle yarıyıl ve yaz tatillerinde görev yapan ve fiilen derse giren öğreticilere, anılan dönemlerde, ek ders saatlerini aşmamak üzere ek ders görevi verilebilir. Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Program Geliştirme Daire Başkanlığı

15 nöbet (yönerge) T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı
Yatılı Kur'an kurslarında, öğrencilerin ders çalışma, yeme, yatma, dinlenme ve benzeri hizmetlerin yürütülmesinde; öğretici, geçici öğretici, istemeleri halinde yönetici veya anılan Yönetmeliğin 21 inci maddesinde belirtilen niteliklere haiz olmaları kaydıyla Başkanlık personeli veya resmi görevi bulunmayanlar da mülki amirin onayı ile görevlendirilebilir. Nöbetler, nöbet mahallinde kalınacak şekilde günlük ders saatinin bitiminden ertesi gün ders saatinin başlamasına kadar devam eder. Kendilerine bu şekilde nöbet görevi verilenlere fiilen görev yaptıkları her gün karşılığında, haftalık olarak fiilen girilen ders ve ek ders saatleri dışında ayrıca 2 saat ek ders ücreti ödenir. Bu şekilde ek ders ücreti ödenecek görevli sayısı; öğrenci sayısı 100'e kadar olan yerlerde gün başına bir görevliyi, 100 ve daha fazla olan yerlerde ise gün başına iki görevliyi geçemez. Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Program Geliştirme Daire Başkanlığı

16 Sınav ve komisyon üyeliği
T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav ve komisyon üyeliği Eğitim merkezlerine kursiyer seçimi ve bu merkezlerde yapılan kursların dönem başı ve dönem sonu ile bitirme sınavlarında ve Kur'an kurslarında gerçekleştirilen hafızlık tespit, yarışma ve yıl sonu sınavları ile eğitim hizmetlerine yönelik projeler ve özellik arz eden faaliyetler kapsamındaki komisyonlarda görevlendirilenlere; her bir komisyon üyeliği ve her bir sınav gözcülüğü için günde 5 saat ek ders ücreti ödenir. Bir sınavda aynı kişiye hem komisyon üyeliği hem de sınav gözcülüğü görevleri için ek ders ücreti ödenemez. Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Program Geliştirme Daire Başkanlığı

17 Asli görevinden alınarak uzun süreli görevlendirme
T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı Asli görevinden alınarak uzun süreli görevlendirme Asli görevinden alınarak eğitim merkezleri veya Kur'an kurslarında eğitim-öğretim hizmetlerini yürütmek üzere görevlendirilen personele, aylık karşılığı ders ve ek ders ücretlerinin ödenmesinde eğitim görevlisi/öğreticilerin tabi oldukları hükümler uygulanır. Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Program Geliştirme Daire Başkanlığı

18 T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı yaz Kur’an kursları Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Program Geliştirme Daire Başkanlığı En az 15 kursiyeri bulunan ve aranan niteliklere haiz olanlardan yaz Kur'an kurslarında görevlendirilenlere, yılda iki ayı aşmamak üzere, haftada 15 saate kadar ek ders görevi verilebilir.

19 Yaz Kur'an kurslarında kimlere görev verilebilir.
T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Yaz Kur'an kurslarında kimlere görev verilebilir. Yaz Kur'an kurslarında öncelikli olarak din hizmetleri sınıfında bulunan personele görev verilir. İhtiyaç duyulması halinde: Dinî yüksek öğrenim mezunlarına, Hafızlık belgesine sahip imam hatip lisesi mezunlarına, Kur'an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin- kayyımlık yeterlilik belgelerinden en az birine sahip olanlar da, görevlendirilebilir. Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Program Geliştirme Daire Başkanlığı

20 camilerde Kur’an eğitimi
T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı camilerde Kur’an eğitimi En az 15 kursiyeri bulunan camilerde açılan Kur'an öğretimi kurslarında görev yapan din hizmetleri sınıfındaki personele; yılda 100 saati geçmemek üzere, haftada 3 gün ve günde 2 saate kadar ek ders görevi verilebilir. Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Program Geliştirme Daire Başkanlığı

21 camilerde Kur'an eğitimi kurslarında kimlere görev verilebilir.
T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı camilerde Kur'an eğitimi kurslarında kimlere görev verilebilir. Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Program Geliştirme Daire Başkanlığı Din hizmetleri sınıfında çalışan Başkanlık personeline görevlendirilebilir.

22 sıkça sorulanlar Geçici görevlendirmelerde aranan kriterler,
T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı sıkça sorulanlar Geçici görevlendirmelerde aranan kriterler, Ek ders saatlerine nöbet ders saati sayısı, Hafızlık eğitiminde haftalık derslerin 30 saat uygulanması, Hafızlık eğitiminde sınıf mevcudu ve sınıfların oluşturulması, Hizmet çeşitliliğinde ders ve ek ders saatleri, Sözleşmeli personelin ek ders saatleri, Personelin ders vermek üzere başka kurumlarda görevlendirilmesi Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Program Geliştirme Daire Başkanlığı

23 Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Program Geliştirme Daire Başkanlığı
T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Program Geliştirme Daire Başkanlığı İletişim E-Posta : Tel : (0.312) Fax : (0.312) Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Program Geliştirme Daire Başkanlığı


"DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları