Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEOG VE TERCİH DANIŞMANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEOG VE TERCİH DANIŞMANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 TEOG VE TERCİH DANIŞMANLIĞI

2 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
MESLEK; Bir kimsenin hayatını kazanmak için yaptığı, Diğer insanlara yararlı bir hizmet ya da ürün sağlamaya yönelik olan, Kuralları toplumca belirlenmiş, Belli eğitimle kazanılan bilgi ve becerilere dayalı, etkinlikler bütünüdür.

3 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Belli bir meslek alanında sürdürülen benzer etkinlikler bütünüdür. Bir mesleği icra ederken yapılan görev ve aktivitelerdir.

4 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Örneğin; Öğretmenlik bir meslektir. Öğretmenin ders planı hazırlaması, Öğrenme yaşantıları düzenlemesi, sınav ve değerlendirme yapması vb. görevleri iş olarak tanımlanabilir.

5 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
KARİYER; Bir kimsenin yaşamının herhangi bir anında sahip olduğu tüm yaşam rollerinin gerektirdiği etkinliklerin bileşimidir ve bu roller bireyin “çalışan” olarak üstlendiği rolleri de kapsar. Yaşam boyu devam eder, bir meslek seçmekle / mesleğe girmekle tamamlanmaz.

6 MESLEKİ REHBERLİK; Bireyin mesleki seçim yapma ve mesleki kararlar vermesine yardım olarak tanımlanabilir. Kariyer Danışmanlığı; Yaşam boyu kariyer gelişimine yardım süreci olarak tanımlanabilir.

7 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KARİYER DANIŞMANLIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

8 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
*Bireyin yetenek ve becerileri, ilgi alanları ve kişilik özellikleri… *Aile ve çevresinin bireyden beklentileri… *Kurum ve işletmelerin ya da toplumun çalışanlardan, (bireyden) talepleri… KARİYER DANIŞMANLIĞI sürecini etkileyebilmektedir.

9 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
YETENEK; Çeşitli alanlarda sergilenebilen performans kapasitesi anlamına gelir. BECERİ; Bireyin bilişsel, psikomotor ya da fiziksel işlev görmesi olarak tanımlanan alanlarda şu andaki performans düzeyidir. Yetenek kavramında doğuştan getirilen kalıtsal özelliklerin, Beceri kavramında ise çevresel faktörlerin etkisi daha fazladır.

10 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
İLGİ; Bir faaliyet, görev ya da bir nesneye karşı duyulan sevme ya da sevmeme durumudur. İlgilerimiz iş doyumumuzu doğrudan etkiler…

11 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
CİNSİYET; Cinsiyete göre meslek seçimleri de farklılaşmaktadır. Örneğin, Bazı mesleklerde kadın oranları çok düşükken bazı mesleklerde yüksektir.

12 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ; Kişilik, bir bireyin değişik durumlarda nasıl davranacağının belirlenmesinde önemli bir rol oynar.

13 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
AİLE; Çocuklar eğitim ve mesleki kararlarını verirken en çok anne ve babalarından etkilenirler. Anne ve babalar çocuklarını olumlu yönde etkileyebilecekleri kadar olumsuz da etkileyebilmekteler…

14 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Çocuklar kendi tercihleri ile anne ve babalarının tercihleri arasında seçim yapmakta güçlük yaşamaktadırlar. Bazen de anne ve babaların beklentileri ile çocuklarının yetenek düzeyleri uyuşmamaktadır.

15 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
SOSYOEKONOMİK DÜZEY; Ailenin içinde bulunduğu sosyoekonomik düzey de öğrencilerin eğitim ve meslek seçimlerini etkilemektedir.

16 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
MESLEK DEĞERLERİ; Ulaşmayı istediğimiz hedeflere ve ideallere atfettiğimiz önemdir. Mesleğin kazanç durumu, sosyal güvencesi, kazandırdığı toplumsal saygınlık, güvence, meslekte ilerleme, yaratıcılık, bağımsızlık, rekabet, düzenlilik, seyahat…vb.

17 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
EKONOMİK FAKTÖRLER; Ekonomik duruma göre işletmelerin hangi mesleklere ihtiyaç duyacağı da değişmektedir. Bir dönem yüksek gelir kazandıran kimi meslekler günümüzde aynı önemi taşımazken, Geçmişte bilinmeyen kimi meslekler ise günümüzde ön plana çıkmaktadır.

18 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
TEOG

19 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Meslek seçimi için önemli bir basamak… Mesleki ve Akademik Liselere giriş yolu… 8. Sınıf öğrencisi doğru adımlar attığı taktirde geleceği için önemli bir kazanım elde etmiş olacak… TEOG SÜRECİ

20 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
TEOG sürecinde; Öğrencilerimizi doğru bir şekilde bilgilendirelim! Rehber Öğretmenin Sürece Katkısı: Yıl boyunca öğrencinin ve ailesinin durumunu göz önüne alarak takip etmek 2. Tercih sürecinde destek vermek

21 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Yıl boyunca öğrencinin takibi: Öğrencinin farklı seçeneklerden haberdar olmasına, meslekleri tanımasına ve okul türlerini gezmesine aracılık etmek, hedef belirlemesine, motivasyonuna, verimli ders çalışmasına katkı sağlamak, stres ve kaygı konulu aktiviteler yapmak… vb. etkinliklerdir.

22 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Tercih sürecinde destek vermek: Tercih sürecinde rehber öğretmenler okulda görev yapacaklardır. Öğrencinin yüzdelik dilimine göre yapacağı tercihler konunun uzmanı olmayan kişiler tarafından yanıltılabilir. Güvenilir ve konuda yeterliliği olan rehber öğretmenlerin desteğiyle tercihlerin düzenlenmesi önemlidir.

23 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
DİKKAT 1: Sadece akademik başarısı yüksek öğrencilerin değil, tüm öğrencilerin uygun okullara yerleşmesine katkı sağlamak önemlidir. Böylece öğrencinin, ailesinin ve tüm toplumun faydasına sonuçlar alınabilir. Ülke kaynakları boşa harcanmış olmaz…

24 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
DİKKAT 2: “Yüksek puan alan ‘BAŞARILI’ (Tırnak içinde) öğrenciler Anadolu Liselerine, düşük puan alan ‘BAŞARISIZ’ öğrenciler ise Mesleki Okullara gider” algısı %100 doğru değildir. Eğitim sistemimizin amacı her alanda tüm öğrencilerimizin belli bir başarı elde etmesidir.

25 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
DİKKAT 3: Eğitim sistemimizde bir takım telafi imkanları mevcuttur. Örneğin Sağlık alanında bir lisede okuyan bir öğrenci liseyi bitirip mesleğine başladıktan sonra üniversitede tercihlerinden vazgeçip farklı bir alana yönelebilir.

26 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
İLGİ ÇEKEN KİMİ OKUL VE BÖLÜMLER TAPU KADASTRO SAĞLIK MESLEK BİYOMEDİKAL YAŞLI VE HASTA BAKIMI ADALET MESLEK UÇAK MOTOR, RAYLI SİSTEMLER TARIM, LABORATUAR

27 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
İLGİ ÇEKEN KİMİ OKUL VE BÖLÜMLER İTFAİYECİLİK PASTACILIK RADYO-TV LOJİSTİK…vb. çoğu yeni açılmış bölümlerin öğrencilerimizce keşfedilmesinde fayda var…

28 Herkes dünyayı değiştirmek ister
Herkes dünyayı değiştirmek ister. Ama kimse kendini değiştirmeyi düşünmez.! Tolstoy


"TEOG VE TERCİH DANIŞMANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları