Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 GENEL BAĞLAYICI KURALLAR GBK’ler ÇEVRESEL İZİN No. 4.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 GENEL BAĞLAYICI KURALLAR GBK’ler ÇEVRESEL İZİN No. 4."— Sunum transkripti:

1 1 GENEL BAĞLAYICI KURALLAR GBK’ler ÇEVRESEL İZİN No. 4

2 2 GBK NEDİR? Belirli bir sektördeki işletmelerin tamamı için eşit şekilde geçerli olan bir Kurallar dizisidir. –Briç Kulüpleri ve Golf Kulüpleri EPD yaklaşık 10 ayrı grup için GBK belirleyecektir. –Oteller –Atık yağ depolama tesisleri –Hastaneler –Akaryakıt istasyonları vb.

3 3 FAALİYETLERİ GBK TARAFINDAN DENETLENECEK İŞLETMELER İZİNLER GBK’ler MUAF OLASI ÇEVRESEL ETKİLER

4 4 GBK’NİN ELE ALDIĞI ÇEVRESEL KONULAR Tesis alanının yönetimi Havaya Salınan Emisyonlar Atık Yönetimi Atık Suyun Boşaltılması Depolama Gürültü Diğer konular önümüzdeki yıllarda eklenebilir.

5 5 GBK KOŞULLARI Çok çeşitli koşullar mevcuttur. Bu konuda sayısal sınır yoktur. Yeni işletmeler üzerindeki ekonomik etkisi küçüktür. Anlaması ve uygulaması kolaydır. –Ancak Malta diline çevrilmesi gereklidir. Pek çok firma arasında yürütülen iyi uygulamaları temsil eder.

6 6 GBK KAPSAMINDAKİ ATIK KOŞULLARINA ÖRNEKLER Tesis alanında atık yakılmaması Atık yağların, pis su boruları yoluyla bertaraf edilmemesi Tesiste faaliyetin durdurulması halinde, atıkların alanda bırakılmaması Atıkların denetimli alanlarda depolanması –Atıkların 1 yıldan fazla süreyle alanda depolanmaması EPD onayı olmaksızın alanda atık bertarafı yapılmaması Çalışanların bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi gereklidir.

7 7 GENEL KOŞULLAR HAVAYA SALINAN EMİSYONLAR Ciddi düzeylerde hava kaynaklı kirletici açığa çıkaran süreçlerin tamamı için etkin bir yerel toplama sistemi bulunur ve açığa çıkan gazlar, bölgede sorunlara yol açmayacak şekilde yerleştirilmiş/tasarlanmış baca veya hava delikleri aracılığıyla tasfiye edilir. Yeni gelişmelerin mevcut olması halinde, yağ kazanları veya katı yakıt kazanlarından çıkan baca gazları, çatı seviyesinin en az 2 metre üzerinde olan bacalardan havaya salınır. Baca sisteminin tasarımı ve konumu için gürültü ve görüntü kirliliği ile civardaki yerleşim birimlerinin göz önünde bulundurulması gerekir.

8 8 GENEL KOŞULLAR HAVAYA SALINAN EMİSYONLAR Havaya salınan emisyonlar nedeniyle yerel sorunların oluşması halinde, EPD’nin yazılı talebi ile operatör, sorunun spesifik kaynağını belirler ve aşağıdaki işlemler de dahil olmak üzere, sorunun ortadan kaldırılmasına veya en aza indirgenmesine ilişkin yöntemleri inceler : Bacaların veya hava deliklerinin yeniden konumlandırılması / yeniden tasarlanması Yakıtın, sülfür seviyesi daha düşük olan veya daha temiz yanan bir yakıtla değiştirilmesi Ek hafifletme önlemlerinin kullanılması Maddelerin depolanma şekillerinin geliştirilmesi Belirli kapı ve pencerelerin kapatılması

9 9 GENEL KOŞULLAR ATIK SUYUN BOŞALTILMASI Uygulanabilir olduğu hallerde, kirli su taşıyan boruların, sel suyu taşıyan borulardan ayrılması gerekir. EPD tarafından onaylanmadığı sürece, her türlü atık suyun (yıkama suları ve kirli sel suyu dahil olmak üzere) araziye, sel suyu taşıyan borulara ve denize boşaltılması yasaktır. Araba yıkandıktan sonra oluşan atık suyun toplama kanalından geçirilmesi gerekir.

10 10 GENEL KOŞULLAR DEPOLAMA Tesis alanı dışında kalan mülkte hiçbir atık, ekipman veya malzeme depolanmasına izin verilmez. Dökme yağ depolama tanklarının tamamı için gerektiği gibi tasarlanmış, geçirimsiz tabanı ve duvarları bulunan set sistemi tedarik edilir. Setin kapasitesi, en az set içindeki en büyük tankın %110’u kadar olmalıdır.

11 11 GBK’LERİN GELECEKTEKİ UYGULAMALARI 10 GBK türü geliştirilecektir. GBK’lere ilişkin Kılavuz Notu hazırlanacaktır. Bunların tamamı EPD’nin internet sitesinde yayımlanacaktır. GBK’ler öncelikle işletmelere kılavuzluk etmeleri amacıyla kullanılacaktır. Taslak GBK’lere ilişkin geribildirim talep edilecektir.


"1 GENEL BAĞLAYICI KURALLAR GBK’ler ÇEVRESEL İZİN No. 4." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları