Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Koruma Önlemleri Eğitimi Ankara, Türkiye 16-17 Mayıs 2011 Küçük Ölçekli Yapım İşleri için Sadeleştirilmiş Kontrol Listesi ÇYP – Giriş ve Uygulamalar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Koruma Önlemleri Eğitimi Ankara, Türkiye 16-17 Mayıs 2011 Küçük Ölçekli Yapım İşleri için Sadeleştirilmiş Kontrol Listesi ÇYP – Giriş ve Uygulamalar."— Sunum transkripti:

1 Koruma Önlemleri Eğitimi Ankara, Türkiye 16-17 Mayıs 2011 Küçük Ölçekli Yapım İşleri için Sadeleştirilmiş Kontrol Listesi ÇYP – Giriş ve Uygulamalar

2 Kontrol Listesi ÇYP: Mantığı ve Başlangıcı •2007 yılında sağlık ve eğitim sektörlerinde koruma önlemlerinin uygulaması ile ilgili yapılan inceleme aşağıdaki sonuçları ortaya koymuştur : –Projelerin çoğu “düşük B” kategorisinde –Genellikle, çevresel etkiler sadece küçük ölçekli inşaat / bina rehabilitasyon çalışmaları ile ilgili –ÇYP’ler kağıt üzerinde mevcut ancak uzun, karmaşık ve pratik değil – çoğu zaman göz ardı ediliyor (çoğu durumda çevresel saha yönetimi neredeyse hiç yapılmıyor) •Küçük ölçekli inşaat/rehabilitasyon işleri ile ilgili sorunların çoğunlukla standart olduğu düşünüldüğünde, … sürekli tekerleği yeniden icat etmeye gerek olmadığına karar verilmiştir •Sonuç •Sonuç: küçük ölçekli altyapı işleri için özellikle tasarlanmış, standartlaştırılmış, hazırlaması, uygulaması ve izlemesi kolay, etkin ve pratik bir araca ihtiyaç duyulmuştur.

3 Kontrol Listesi ÇYP: Uygunluk Kriterleri •“Düşük B” kategorisindeki proje •Çevresel sorunlar biliniyor ve küçük ölçekli inşaat/rehabilitasyon işleri ile sınırlı* •Etki alanı açıkça tanımlanabilir ve sınırlı: ya mevcut bir “ayak izi” içerisinde ya da bilinen önemli çevresel veya sosyal sorunu bulunmayan nispeten küçük yeni alanlarda * Sulama ve drenaj rehabilitasyonu için de bir tane geliştirmeyi düşünüyoruz … diğer potansiyel uygulamalar için fikirler?

4 Kontrol Listesi ÇYP: Yapısı ve İşlevi •components •Proje faaliyetleri ile ilgili temel bilgiler •Çevre ile ilgili başlangıç durumu bilgileri Bölüm 1: Veri Formu •Çeşitli temalara veya etki türlerine göre gruplandırılır •Gerektiğinde temalar / türler kontrol edilir 2: Tarama: potansiyel etkiler •Bölüm 2’de kontrol edilen her bir madde, spesifik etki azaltma önlemlerini / parametrelerini ve sahada uygulanacak spesifik somut faaliyetleri tetikler 3: Her bir potansiyel etki için etki azaltma önlemleri •Kilit etki azaltma önlemlerine ve etkilere yönelik makul, anlamlı ve pratik izleme parametreleri ve faaliyetleri üzerinde odaklanır 4: İzleme planı

5 •Bölüm 1 ve 2 •Bölüm 1 ve 2: alt projenin açıklanması ve potansiyel etkilerin belirlenmesi : tarayıcı/onaylayıcı tarafından kullanılmak üzere •Bölüm 3 •Bölüm 3: sorunları ve ilgili etki azaltma önlemlerini belirler : yapım sözleşmesinin bir parçası olur •Bölüm 4 •Bölüm 4: etkili etki azaltmayı doğrulamak için izleme/denetleme planı : inşaat sahası kontrolörü ve PYB tarafından kullanılmak üzere 5 ÇYP Kontrol Listesi nasıl kullanılır?

6 6 Tipik olarak, küçük ölçekli yapım işlerini finanse eden bir proje birden fazla alt projeyi içerir Proje düzeyi (Değerlendirme öncesi): alt projelerin kapsamını ve potansiyel sorunları açıklayan kısa bir ÇYÇ Alt proje düzeyi (uygulama sırasında): her bir alt proje için tamamlanan bir Kontrol Listesi ÇYP Not: Kontrol Listesi ÇYP yaklaşımı bir proje bileşenine uygulanabilir ve diğer bileşenlere normal ÇYP veya ÇD uygulanabilir

7 Örnek: Örnek: X Ülkesi Gayrımenkul ve Kadastro Projesi (XRECP) öncesi Tanıtıcı Bilgiler (Değerlendirme öncesi doldurulur): • Proje hepsi halihazırda kullanımda olan 15 Kadastro ofisi binasının rehabilitasyonunu finanse edecektir (alt projeler) • Yeni inşaat veya tesis genişletme çalışması yok – tüm çalışmalar mevcut “ayak izi” çerçevesinde gerçekleştirilecek • Binaların tümü kentsel alanlarda, orta-yüksek yoğunluklu trafiği olan ticari caddeler üzerinde yer alıyor • Bazıları kayıtlı tarihi bina olabilir • Hem bina içi hem bina dışı rehabilitasyon çalışması yapılacak. Çalışmalar şunları içerebilir: çatı ve pencerelerin onarımı ve değiştirilmesi, yeniden kablo döşeme, izolasyon elemanlarının çıkarılması/yenilenmesi, duvar onarımları, taban onarımı/yenilemesi, sıhhi tesisat onarımı/yenilemesi, boya Her bir • Her bir alt proje için sahaya özgü bir Kontrol Listesi ÇYP formu doldurulur ve yapım işleri sözleşmesinin ekine konulur

8 8 Alt Proje Örneği: A Şehrinde kadastro ofisi inşaatı Bölüm 1 (Saha Açıklaması bölümü) SAHA AÇIKLAMASI Sahanın AdıA Şehri Sahanın Yerinin Açıklaması1200 Europe St. Ek 1: Saha Haritası [X ] Y [ ] N Arazi kime ait?Belediye Coğrafi açıklama Tüm belediye hizmetlerinin mevcut olduğu iki katlı mevcut bina; 1000 m2 alan üzerine kurulu, önünde yeşil alan, arkasında otopark var; arazi demir çit ile çevrili MEVZUAT Proje faaliyeti ile ilgili ulusal ve yerel mevzuat ile izinler İnşaat Kanunu, Bina Kanunu, Trafik Kanunu KAMUOYU BİLGİLENDİRME Kamuoyu bilgilendirme sürecinin ne zaman / nerede gerçekleştirileceği Planlanan inşaat çalışmaları ile ilgili duyuru sahada ve yerel gazetede 3 hafta boyunca yayınlandı; Belediye Binasında yapılacak kamuoyu bilgilendirme toplantısının tarihi de bildirildi. Kamuoyu bilgilendirme toplantısı 2 Mayıs 2006’da gerçekleştirildi (Toplantı tutanaklarına Arazi ve Kentsel Gelişim Bakanlığı’nın yerel ofisinden ulaşılabilir.) KURUMSAL KAPASİTE OLUŞTURMA Herhangi bir kapasite oluşturma faaliyeti olacak mı? [X ] Hayır veya [ ] Evet Evet ise, kapasite oluşturma program Ek-2’de sunulur.

9 9 sadece küçük sorunlar Bölüm 2: Tarama/sorunların tespiti (sadece küçük sorunlar) Soru: ne tür sorunlar, Kontrol Listesi ÇYP’nin uygun olmadığı kararına yol açabilir?

10 A Şehri Kadastro Ofisi alt projesi için tamamlanan Bölüm 2

11 ilgili olmayanları siliniz Bölüm 3: Etki Azaltma Önlemleri ( ilgili olmayanları siliniz )

12 Bölüm 4: Seçilen potansiyel etkiler ve etki azaltma önlemleri için İzleme Planı 12


"Koruma Önlemleri Eğitimi Ankara, Türkiye 16-17 Mayıs 2011 Küçük Ölçekli Yapım İşleri için Sadeleştirilmiş Kontrol Listesi ÇYP – Giriş ve Uygulamalar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları