Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STRTEJİK PLAN HAZIRLAMA TAKIMININ OLUŞTURULMASI. Hazırlık Dönemi Çalışmaları ve Takımın Oluşturulması Stratejik planlama çalışmalarının başarısı plan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STRTEJİK PLAN HAZIRLAMA TAKIMININ OLUŞTURULMASI. Hazırlık Dönemi Çalışmaları ve Takımın Oluşturulması Stratejik planlama çalışmalarının başarısı plan."— Sunum transkripti:

1 STRTEJİK PLAN HAZIRLAMA TAKIMININ OLUŞTURULMASI

2 Hazırlık Dönemi Çalışmaları ve Takımın Oluşturulması Stratejik planlama çalışmalarının başarısı plan öncesi hazırlıkların yeterli düzeyde yapılmasına ve tüm birimler ile personelin planlama sürecine dâhil edilmesine bağlıdır. Bu nedenle hazırlık programına bağlı olarak kurulacak kurul ve ekiplerin çalışmalarda aktif rol almaları çok büyük önem arz etmektedir.

3 Hazırlık Dönemi Çalışmaları Stratejik plan hazırlama çalışmalarının başlatıldığının duyurulması, Stratejik Planlama Üst Kurulu ve Ekiplerinin oluşturulması, Stratejik Planlama Ekiplerine eğitimlerin verilmesi, Stratejik Plan Hazırlama Takviminin Oluşturulması Stratejik plan hazırlama çalışmalarının başlatıldığının duyurulması, Stratejik Planlama Üst Kurulu ve Ekiplerinin oluşturulması, Stratejik Planlama Ekiplerine eğitimlerin verilmesi, Stratejik Plan Hazırlama Takviminin Oluşturulması

4 Stratejik plan hazırlama çalışmalarının başlatıldığının duyurulması, Stratejik plan hazırlama çalışmalarının başlatıldığı bir genelge veya iç yazışmayla tüm çalışanlara duyurulur.

5 Stratejik Planlama Üst Kurulu Kurumun karar merciinde bulunanlardan ve planın hazırlanmasında aktif olarak görev alacak hazırlık ekibinden en az bir üyeden oluşan stratejik planlama üst kurulu belirlenir. Stratejik planlama üst kurulları stratejik planlama çalışmalarını takip etmek ve ekiplerden bilgi alarak çalışmaları yönlendirmek üzere kurulurlar. Üst kurulların çalışmaları yönlendirebilecek şekilde belirli aralıklarla toplanması zorunludur.

6 Stratejik Planlama Üst Kurulunun Görevleri Bu kurul; 1. Plan hazırlama ekibini belirler, 2. Plan hazırlama kurulunun çalışma takvimini onaylar, 3. Stratejik Plan çalışmalarını yönlendirir, 4. Planın hazırlanması aşamasında önemli kararların alınmasında yetkilidir, 5. Tamamlanan planın son onayını verir, 6. Stratejik planın uygulaması ve değerlendirme aşamasına ilişkin kararları alır.

7 Stratejik Plan Hazırlama Takımı Stratejik planlama çalışmalarını doğrudan yürütmesinden sorumlu ve üst kurula belirli dönemlerde, kurulun önerileri doğrultusunda raporlar sunarak çalışmaları yürüten ekiplerdir.

8 Stratejik Plan Hazırlama Takımının Oluşturulması Stratejik plan takımı oluştururken takım elemanlarında aşağıdaki özelliklerin bulunmasına dikkat edilmelidir. 1. Özverili çalışma yapabilecek, 2. Analitik düşünme yeteneği olan, 3. Bilgisayar kullanımını bilen (Word, Excel başta olmak üzere), 4. Metin yazma becerisi olan, 5. Zaman planlaması yapan ve çalışma planına sadık kalan, 6. Temel sayısal işlemleri yapabilen, 7. Temel İstatistik kavram ve uygulamalarını bilen, 8. İletişim becerisine iyi, 9. Sorumluluk sahibi, Kişilerden oluşması stratejik planın istenilen şekilde hazırlanmasında etkili olacaktır.

9 Stratejik Plan Hazırlama Takımının Görevleri  Stratejik Plan hazırlıklarıyla ilgili toplantılara katılmak,  Stratejik Planlama çalışmalarının çeşitli aşamalarında, çalışmaların gerektirdiği belgelerin taslaklarının hazırlamak,  Stratejik Planlama çalışmaları sırasında yararlanılacak formların geliştirilmesi, bu formların kurum ve kuruluşlarca doldurulmasını sağlamak,  Stratejik Planlama çalışmaları sırasında yararlanılacak bilgi ve dokümanları toplamak,  Paydaşların kurumdan beklentilerini ve önerilerini derlemek ve sentezlemek,  Gerektiğinde kurum organ ve personeliyle tartışmalı toplantılar düzenlemek,  Diğer Kuruluşların Stratejik Plan çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerine katılmak,  Stratejik plan editörlüğünü yapmak.  Stratejik Plan hazırlıklarıyla ilgili toplantılara katılmak,  Stratejik Planlama çalışmalarının çeşitli aşamalarında, çalışmaların gerektirdiği belgelerin taslaklarının hazırlamak,  Stratejik Planlama çalışmaları sırasında yararlanılacak formların geliştirilmesi, bu formların kurum ve kuruluşlarca doldurulmasını sağlamak,  Stratejik Planlama çalışmaları sırasında yararlanılacak bilgi ve dokümanları toplamak,  Paydaşların kurumdan beklentilerini ve önerilerini derlemek ve sentezlemek,  Gerektiğinde kurum organ ve personeliyle tartışmalı toplantılar düzenlemek,  Diğer Kuruluşların Stratejik Plan çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerine katılmak,  Stratejik plan editörlüğünü yapmak.


"STRTEJİK PLAN HAZIRLAMA TAKIMININ OLUŞTURULMASI. Hazırlık Dönemi Çalışmaları ve Takımın Oluşturulması Stratejik planlama çalışmalarının başarısı plan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları