Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AVRUPA BİRLİĞİ REKABET EDEBİLİRLİK VE YENİLİK PROGRAMI ( )

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AVRUPA BİRLİĞİ REKABET EDEBİLİRLİK VE YENİLİK PROGRAMI ( )"— Sunum transkripti:

1 AVRUPA BİRLİĞİ REKABET EDEBİLİRLİK VE YENİLİK PROGRAMI (2007-2013)
GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİK PROGRAMI 14 Şubat 2008 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Genel Müdürlüğü

2 Türkiye- Avrupa Birliği İşbirliği (2007-2013)
KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI ( ) IPA- Instrument for Pre-Accession Asssistance) AVRUPA BİRLİĞİ TOPLULUK PROGRAMLARI 7.ÇERÇEVE PROGRAMI- Araştırma ve Geliştirme REKABET EDEBİLİRLİK VE YENİLİK PROGRAMI- KOBİ, Yenilik , Bilgi Toplumu, Enerji Verimliliği HAYAT BOYU ÖĞRENME- Eğitim Gençlik, Kültür, Gümrük vd. alanlardaki programlar

3 COMPETITIVENESS AND INNOVATION FRAMEWORK PROGRAMME-CIP
REKABET EDEBİLİRLİK VE YENİLİK PROGRAMI

4 REKABET EDEBİLİRLİK VE YENİLİK PROGRAMI - CIP
AB’nin Lizbon Hedefleri ile uyumlu, yılları için öngörülen büyüme ve istihdam hedeflerine ulaşılması için bir uygulama aracıdır. İşletmelerin ve özellikle KOBİ’lerin rekabet edebilirliğini artırmak, Eko-Yenilik de dahil olmak üzere yenilikleri desteklemek, Rekabet gücü yüksek, yenilikçi ve kapsamlı bir Bilgi Toplumunun gelişimine hız vermek, Ulaşım da dahil olmak üzere tüm sektörlerdeki yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmek temel amaçlarıdır.

5 REKABET EDEBİLİRLİK VE YENİLİK PROGRAMI - CIP
arasında 7 yıl uygulanacak, Avrupa çapındaki toplam bütçesi 3,6 milyar Avro olan 3 alt bileşenli bir Paket Programdır. Girişimcilik ve Yenilik Programı (EIP- Entrepreneurship and Innovation Programme) 2.17 milyar Avro 2) Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı (ICT Policy Support Programme) 728 milyon Avro 3) Avrupa Akıllı Enerji ve Teknoloji Programı (IEE- Intelligent Energy Europe Programme) 727 milyon Avro

6 GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİK PROGRAMI (EIP- Entrepreneurship and Innovation Programme) milyar Avro- 7 yıl 1-Mali araçlar (Financial Instruments) (%52) 2-Eko-Yenilik de dahil Yenilik Projeleri (%25) 3-İş ve Yenilik Destek Ağları (%17) 4-Politika Geliştirme ve Uygulama Tedbirleri (%6)

7 1. MALİ ARAÇLAR (FINANCIAL INSTRUMENTS)
1.1 Yüksek Büyüme Potansiyelli ve Yenilikçi KOBİ’lere Finansman Desteği (GIF) . 1.2 KOBİ Teminat Desteği (SME Guarantee Facility-SMEG) 1.3 Kapasite Geliştirme Desteği (Capacity Building Scheme) Başvuru için:

8 1.1.Yüksek Büyüme Potansiyelli ve Yenilikçi KOBİ’lere Finansman Desteği (High Growth and Innovative SME Facility -GIF) a. GIF-1 Başlangıç Aşaması Yatırımları (Early Stage Investments) b. GIF-2 Genişleme Aşaması Yatırımları (Expansion State Investments)

9 1.2. Teminat Desteği (SME Guarantee Facility-SMEG)
a. Krediler ve Finansal Kiralama yoluyla KOBİ’lere Borç Finansmanı Desteği (Debt Financing via Loans or Leasing) b. Mikro-Kredi Finansman Desteği (Micro Credit Financing) c. KOBİ’lere yönelik Özsermaye veya Benzeri Yatırımlar için Teminat Desteği (Guarantees for Equity or Quasi-equity Investments in SMEs) d. KOBİ’lerin Borç Finansmanı Portföylerinin Menkul Kıymetleştirilmesi (Securitisation of SME Debt Finance Portfolios)

10 1.3. Kapasite Geliştirme Desteği (Capacity Building Scheme)
1. Çekirdek Sermayesi Faaliyetleri (Seed Capital Action) 2. Ortaklık Faaliyetleri (Partnership Action)

11 Mali Araçların Yürütülmesi
Avrupa Komisyonu Avrupa Yatırım Fonu (EIF) Teminat Fonu sağlar Yatırım Garanti Kuruluşu Girişim (Risk) Sermayesi Fonu Başvuru için: Yatırım Banka Borç/Kredi KOBİ ler KOBİ ler

12 Mali Araçlar ile ilgili Tecrübe
yıllarında AB’de uygulanan ve ülkemizin 2002’de katıldığı “İşletme ve Girişimcilik, özellikle KOBİ’ler İçin Çok Yıllı Program (MAP-Multi-Annual Programme)” kapsamında; Kredi Garanti Fonu (KGF) Avrupa Yatırım Fonu tarafından Ulusal Finansal Aracı olarak seçilmiştir ve KOBİ’lerin garanti ihtiyaçları için Avrupa Yatırım Fonu tarafından KGF’ye 2006 yılı sonuna kadar 14 Milyon Avro’luk kredi garantisi fonu imkanı sağlanmış, bu rakam 2007 yılı sonuna kadar 24 Milyon Avro’ya çıkarılmıştır.

13 2. YENİLİK (INOVASYON) PROJELERİ
İşletmelerin, Yenilikçilik (inovasyon) potansiyelinin arttırılması ve Yenilikçi işletme ve diğer aktörler arasında iletişimin arttırılabilmesi için çeşitli eylemler gerçekleştirilecek ve destekler verilecektir. Europe INNOVA ve Pro-INNO Europe isimli iki program kapsamında gerçekleştirilecektir.

14 2. YENİLİK (INOVASYON) PROJELERİ
Özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri, biyoteknoloji, ileri malzeme, uydu uygulamaları ve çevre teknolojilerinde “Bilgi Yoğun Hizmet Sektörleri için Avrupa Yenilik Platformu” (European Innovation Platform for Knowledge Intensive Services-KIS) konulu 7 Eylül 2007 son başvuru tarihli proje çağrısı, Sanayi ve Ticaret Odalarına, Üniversitelere, Teknoloji Geliştirme Bölgelerine, İşletme Geliştirme Merkezi vd. aktörlere Bakanlığımız tarafından duyurulmuştur Kümelenme, Çevre Teknolojileri, Inovasyon Ölçümü konularında önümüzdeki dönemde de çağrılar olacaktır.

15 3. İŞ ve YENİLİK DESTEK AĞLARI (Business and Innovation Support Networks)
İş ve Yenilik Destek Ağları kapsamında, Avrupa Bilgi Merkezleri (Euro Info Centres - EIC) ve Yenilik Aktarım Merkezleri (Innovation Relay Centres - IRC) deneyimlerinden faydalanacak ve iş ve destek hizmetleri sağlayacak bölgesel merkezler yeni Avrupa iş destek ağlarının önemli bir parçasını oluşturacaktır. Bu merkezler, işletmelerin daha rekabetçi olmalarına yardımcı olmak üzere bir dizi hizmet sunacaklardır.

16 KOBİ Destek Merkezleri tecrübeleri
2003 yılından sonra MAP döneminde ülkemizde 9 Avrupa Bilgi Merkezi (Ankara, İstanbul (2), Bursa, Samsun, Konya, Gaziantep, Denizli ve Adana) KOSGEB birimleri ile Sanayi ve Ticaret Odaları’nda hizmet vermektedir. Bir işletme bir Avrupa Bilgi Merkezi (ABM) ile irtibat kurduğunda, ağın tümüne erişim kazanır. Böylece bir işletme tek bir telefonla 42 ülkeye ulaşabilir. Yaklaşık 300 ABM’nin, 277 şehirde temsilciliği vardır, yani işletmeler her zaman iş desteğini yakınlarında bulabilirler.

17 KOBİ Destek Merkezleri tecrübeleri
6.Çerçeve Programı kapsamında 2 Yenilik Aktarım Merkezi (Innovation Relay Center-IRC) Ankara- ODTÜ, İzmir-Ege Üniv. kurulmuştur. IRC’lerin amacı yenilikçilik hizmetlerini desteklemek ve Uluslararası Teknoloji Transferi’ni teşvik etmektir.  AB ülkeleri, İzlanda, İsrail, Norveç, İsviçre, Türkiye ve Şili’nin de bulunduğu 33 ülkedeki 71 adet IRC, Dünya’nın en büyük teknoloji transfer ağını oluşturmuştur.

18 3. İŞ ve YENİLİK DESTEK AĞLARI (Business and Innovation Support Networks)
Yeni “KOBİ destek merkezlerinde” - Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Avrupa Birliği mevzuatı AB’deki finansman imkanları ve AB projeleri Avrupa çapında iş ortaklıkları, yatırım, tedarikçi bulma ve yeni pazarlara açılma fırsatları Uygunluk değerlendirme, CE işareti gibi konularda bilgi ve danışmanlık hizmeti verilecektir, Ayrıca inovasyon (yenilik), teknoloji ve bilgi transferi alanlarında destek sağlanacak ve KOBİ’lerin 7.Çerçeve Programı’na katılımı teşvik edilecektir.

19 3. İŞ ve YENİLİK DESTEK AĞLARI (Business and Innovation Support Networks)
EIP bileşeni altında yapılan “İş dünyasını ve yenilikleri destekleyen hizmetler” (Services in Support of Business and Innovation ) konulu ve Nisan 2007 ile 27 Kasım 2007 son başvuru tarihli Ağ Çağrılarına ülkemizden 7 konsorsiyum başvuru yapmıştır ve Avrupa Komisyonu’ndan ön kabul almıştır.

20 3.İŞ VE YENİLİK DESTEK AĞLARI
Anadolu Boğaziçi Ege Karadeniz GAP Akdeniz Uludağ Koordinator KOSGEB Kosgeb Boğaziçi Üni. Tekmer Ege Üni. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Kosgeb Gaziantep Üni. Tekmer Kosgeb K.Maraş İgem Kosgeb Bursa İgem Ortak 2 Ortadoğu Teknopark A.Ş. İstanbul Sanayi Odası Denizli Ticaret Odası Kosgeb Karadeniz Teknik Üni. Tekmer Gaziantep Ticaret Odası Adana Ticaret Odası Bursa Ticaret Sanayi Odası Ortak 3 Konya Sanayi Odası Kosgeb İmes İgem Ege İhracatçı Birlikleri Trabzon Ticaret Sanayi Odası Gaziantep Teknoloji Geliştirme Bölgesi Antalya Ticaret Sanayi Odası Kosgeb Gebze Tekmer Ortak 4 Kayseri Ticaret Odası Sabancı Üniversitesi Zonguldak Ticaret Sanayi Odası Elazığ Ticaret Sanayi Odası Kahramanmaraş Ticaret Sanayi Odası Uludağ Üni. Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ortak 5 Erzurum Ticaret Sanayi Odası İstanbul Teknik Üniversitesi Kosgeb Samsun İgem Van Ticaret Sanayi Odası MersinTicaret Sanayi Odası Kocaeli ABİGEM Ortak 6 Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Kosgeb 19 Mayıs Üni. Tekmer

21 4. POLİTİKA GELİŞTİRME VE UYGULAMA TEDBİRLERİ
Politika Geliştirme ve Uygulama Tedbirlerinin hedefi, politika yapma sürecine destek sağlamaktır. EIP kapsamında, sektörel bilgiyi oluşturmak ve kamuoyuna duyurmak, politika yapıcıları bilgilendirmek ve AB üye ülkeleri ile uyumu ve işbirliğini artırmak üzere politika önerilerinde bulunmak amacıyla çeşitli aktiviteler düzenlenecektir. Program ayrıca politika yapıcılarına destek olmak amacıyla da kullanılacak, belirli sektörlerdeki ve Avrupa ve küresel pazarlardaki son eğilimler ve gelişmeler analiz edilecek, sonuçları ilgili taraflara iletilecektir.

22 EKO-YENİLİK (ECO-INNOVATION)
EIP’in bütçesinin % 20’si eko-yenilikçi projeler için ayrılmıştır. Amaç, Eko-yenilikçi ağ ve kümelenme (cluster) yapılarının desteklenmesi, çevre teknolojileri kullanımının teşviki ile Eko-yenilikçi firmalara fon sağlayan risk sermayesi şirketlerine yatırım yapmaktır.

23 EIP 2008 Yılı Taslak Çalışma Programı (Çalışma Yapılacak Alanlar)
(a) KOBİ’lerin kuruluşu ve büyümesi için finansmana erişimi ve yenilik faaliyetlerine yatırım yapılması 1. KOBİ’ler için Mali Araçlar 2. Finansmana Erişim konusundaki politikaların geliştirilmesi (b) KOBİ’lerin işbirliği için uygun bir ortamın özellikle sınır ötesi işbirliği alanında yaratılması 3. İş ve Yenilik Destek Ağları – Topluluk Desteği 4. Avrupa Standardizasyon Sürecine KOBİ’lerin ve esnafın katılımı 5. KOBİ’ler için Avrupa E-İş Destek Ağı (eBSN) 6. Avrupa Turizminin rekabet edebilirliği ve sürdürülebilirliği için ağlar oluşturulması

24 EIP 2008 Yılı Taslak Çalışma Programı (Çalışma Yapılacak Alanlar)
(c) İşletmelerdeki tüm yenilik (inovasyon) biçimleri 7. Avrupa INNOVA: Yenilik projelerinden temin edilen sonuçların toplanması, analizi ve kullanılması 8. Küresel Sektörel Bakış Açıları 9. Sürdürülebilir Sanayi Politikası- Eko-Yenilik Direktifinin temel alınması 10. E-İş İzleme 11. Tarıma Dayalı Gıda Endüstrisinde yeniliklerin yayılması 12. Avrupa Kümelenme Gündemi Konferansı (d) Eko-Yenilik 13. Eko-Yenilik pilot projesi ve pazar projeleri

25 EIP 2008 Yılı Taslak Çalışma Programı (Çalışma Yapılacak Alanlar)
(e) Girişimcilik ve Yenilik Kültürü 14. KOBİ Performansnın Değerlendirilmesi 15. E-Beceriler 16. Avrupa KOBİ Haftası ve hedef gruplar arasında girişimciliğin teşvik edilmesi için teşebbüsler 17. Sorumlu Rekabet edebilirlik: Avrupa Sanayi sektöründe Kurumsal Sosyal Sorumluluk 18. Küçük İşletmeler için Avrupa Şartı kapsamındaki iyi uygulamaların paylaşımı ve bilgilendirme 19. “Önce Küçük Düşün” Prensibi: Topluluk düzeyinde ve Ulusal düzeyde uygulama 20. Girişimcilik Eğitimi uygulama eylemleri 21. KOBİ Örgütlerinin temsil güçleri ile ilgili çalışma (f) İşletmeler ve Yenilik ile ilgili ekonomik ve idari reform 22. Düzenleyici idari masrafların azaltılması için Topluluk programı 23. EIP Programının ara değerlendirmesi

26 GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİK PROGRAMI (EIP- Entrepreneurship and Innovation Programme)
Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülmektedir. Tam katılım kararı alınmıştır. Avrupa Komisyonu ile 12 Şubat 2008’de Brüksel’de gerçekleştirilen törenle Mutabakat Zaptı (Memorandumof Understanding) imzalanmıştır.

27 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKA DESTEK PROGRAMI (ICT Policy Support Programme)
DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülmektedir. Tam katılım kararı alınmıştır. Komisyon ile Mutabakat Zaptı (Memorandum of Understanding) ve katkı payı konularında müzakereler devam etmektedir. ICT konulu 2008 yılı çağrısına 2008 Nisan ayında çıkılması beklenmektedir.

28 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda yürütülmektedir.
AVRUPA AKILLI ENERJİ VE TEKNOLOJİ PROGRAMI (Intelligent Energy Europe Programme-IEE) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda yürütülmektedir. Tam katılım kararı henüz alınmamıştır.

29 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tel: (312) 295 04 30 Faks: (312) 287 12 57
REKABET EDEBİLİRLİK VE YENİLİK PROGRAMI ÜLKEMİZ İLETİŞİM NOKTASI Doç.Dr. Yavuz CABBAR Müsteşar Yardımcısı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tel: (312) Faks: (312)

30 GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİK PROGRAMI ÜLKEMİZ İLETİŞİM NOKTASI
Ali ESER Sanayi ve Ticaret Bakanlığı AB Koordinasyon Genel Müdürlüğü Tel: (312) / 3013 Faks: (312)

31 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Tel: (312) 294 64 15
BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKASI ÜLKEMİZ İLETİŞİM NOKTASI Hakan YERLİKAYA Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Tel: (312)

32 AVRUPA AKILLI ENERJİ PROGRAMI ÜLKEMİZ İLETİŞİM NOKTASI
Erdal ÇALIKOĞLU Elektrik İşleri Etüt İdaresi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tel: (312) Faks: (312)

33 COMPETITIVENESS AND INNOVATION PROGRAMME-CIP
Detaylı bilgi için

34 ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION PROGRAMME -EIP
Detaylı bilgi için

35 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
TEŞEKKÜR EDERİZ Ali ESER Sanayi ve Ticaret Bakanlığı


"AVRUPA BİRLİĞİ REKABET EDEBİLİRLİK VE YENİLİK PROGRAMI ( )" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları