Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Bilgiye Erişim Hizmetleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Bilgiye Erişim Hizmetleri"— Sunum transkripti:

1 Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Bilgiye Erişim Hizmetleri
Şubat 2012 Ankara

2 AR-GE (MAM, BİLGEM, UME, UZAY, SAGE, TÜSSİDE)
AR-GE Kolaylık (ULAKBİM, TUG, BUTAL) Araştırma Destekleri (ARDEB, TEYDEB) Bilim İnsanı Destekleri (BİDEB) Uluslararası İşbirlikleri (UİDB) Bilim ve Toplum (BTDB) Bilim Politikası (BTYPDB)

3 TÜBİTAK ULAKBİM Kanuni Dayanak
TÜBİTAK Kuruluş Kanununun 2. maddesinin (i) bendinde belirtilen kurumun görevleri: Araştırma ve eğitim kuruluşları arasında araştırma ve eğitim amaçlı elektronik haberleşme hizmeti verecek ağlar kurmak, işletmek ve bu ağların yurt içi ve yurt dışındaki ağlarla bağlantısını sağlamaktır (ATB - Ağ Teknolojileri Birimi). Dokümantasyon, bilgi sistemleri, bilgi bankaları, veri tabanları, kütüphane ve arşiv gibi bilimsel ve teknolojik destek birimleri kurmak, mevcut ulusal ve uluslararası yapı ve sistemlerle işbirliği yapmaktır (CABİM-Cahit Arf Bilgi Merkezi).

4 TÜBİTAK ULAKBİM’in Yaklaşımı
Araştırmacıların uluslararası meslektaşları ile eşit şartlarda rekabet etmelerine imkan sağlayacak araştırma altyapısı ve servisleri sunmak Henüz ticarileşmemiş fakat gelecekte ekonomik değer yaratabilecek ağ servislerini geliştirmek, geliştirilmesine katkıda bulunmak, sunmak ve yaygınlaştırmak Eğitim ve araştırma kuruluşlarına, mevcut altyapı ve bilgi birikimi kullanılarak normal şartlarda ULAKNET dışından temini imkansız veya çok maliyetli olan ticarileşmiş hizmetleri ulusal çapta sunmak

5 TÜBİTAK ULAKBİM Faaliyet Alanları
Ağ Teknolojileri ULAKNET Ağ İşletim Grubu Yüksek Başarımlı Bilgi İşlem Grid Hesaplama Grubu Yazılım Grubu Cahit Arf Bilgi Merkezi Koleksiyon Geliştirme ve Bilgi hizmetleri Yayın Tarama ve Danışma Ulusal Belge Sağlama Ulusal Veri Tabanları Bibliyometrik Çalışmalar Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik

6 ULAKNET ( ) 170 Üniversite ve Araştırma Kurumu doğrudan olmak üzere yaklaşık 900 bağlantı araştırmacı, öğrenci

7 ULAKNET

8 GEANT (Avrupa Akademik Ağı)

9 ULAKBİM Cahit Arf Bilgi Merkezi
Ülkemizdeki üniversite, kamu ve sanayi kesiminin bilimsel bilgi ihtiyaçlarının karşılanması ve akademik bilgi üretimine katkıda bulunmak amacıyla ulusal ölçekte akademik bilgi hizmetleri sunmaktadır. Ulusal akademik bilgi birikimini yansıtacak şekilde dünya standartlarında elektronik bilgi kaynakları geliştirmek ve araştırmacıların hizmetine sunmaktadır.

10 Bilgi Merkezi Stratejik Amaç ve Hedeflerimiz
Bilgi kaynaklarına akademik erişimi ülke genelinde yaygınlaştırmak ve etkinleştirmek, bu yolla Türk bilim insanlarının araştırma faaliyetlerine doğrudan katkıda sağlamak ve bilimsel yayın üretimi etkinliğini artırmak, Ulusal ve uluslararası ölçekte bilgi merkezleri arası işbirliği ve kaynak paylaşımı faaliyetlerini etkinleştirmek, araştırmacıların akademik bilgi ve belge erişim olanaklarını artırmak, Ülkemizde üretilen bilimsel dijital veri setlerinin (makale, tez, bildiri vd.) korunması ve uzun dönem erişimine yönelik ulusal bir sistem geliştirmek ve işletmek, Ulusal bilimsel içeriğe erişim için yeni “ulusal bilgi ürün ve sistemleri” geliştirmek,

11 TÜBİTAK ULAKBİM Cahit Arf Bilgi Merkezi Koleksiyonunda neler var?
Uluslararası E-Dergi 600+ Ulusal Akademik Dergi Tam Metin TÜBİTAK Proje Raporu 50+ Elektronik Veri Tabanı 750+ Konferans Serisi Uluslararası Konferans Bildirisi Uluslararası Standart 1.252 Bilimsel Elektronik Kitap

12 Belge Sağlama Bağlantıları
Elektronik Bilgi Kaynakları Tam Metin Veri Tabanları Dergi Sayısı A C M – COMP. MACH. 439 A C S – AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 54 A I P – AMERICAN INST. OF PHY. ANNUAL REV. SERIES 41 BMJ Journals 29 CAMBRIDGE UNIV.PRESS 279 MD CONSULT + CLINICS SERIES 78 EBSCOHOST 12.645 ELSEVIER SD 2.708 IEEE Xplore Journals 399 I O P – INST. OF PHY. 100 N P G – NATURE PUB. GROUP 90 O U P – OXFORD UNIV.PRESS 229 OVID LWW (MEDLINE) 408 SCIENCE ONLINE 1 SCIENTIFIC NET 11 SPRINGER 1300 SPRINGER LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE TAYLOR & FRANCIS 1.396 SPIE DIGITAL LIBRARY 9 WILEY ONLINE LIBRARY 1.642 Index ve Abst. Veri Tabanları, E-Kitaplar & Standartlar, Tezler OCLC Databases (ArticleFirst, ERIC, Gov. Pub., MEDLINE, ProceedingsFirst, WilsonSelectPlus vd.) 45 Milyon Kayıt. Kayıtlardan Belge Sağlama Bağlantıları PROQUEST Digital Dissertations SCIFINDER SCOPUS GEOREF ULRICHS PERIODICAL DIRECTORY WORLD TEXTILE C A B I CHEMWATCH ISI WEB of KNOWLEDGE (WoS, Biological Abs., BIOSIS Previews, FSTA,JCRs, MEDLINE ) JANE'S IEEE Xplore Standartlar/ Konferans Bildirileri 1.800 / ELSEVIER + MD CONSULT E-BOOKS 1.252 I H S STANDARTLAR (ISO, ASTM, EURO FILE, MILSPEC)

13 Bilimsel Araştırma Yapan Herkes TÜBİTAK ve Enstitüleri
Bilgi kaynaklarımızı Kimler kullanıyor? Bilimsel Araştırma Yapan Herkes Özel AR-GE Kamu AR-GE TÜBİTAK EKUAL Üyesi Kurumlar TÜBİTAK ve Enstitüleri Üniversiteler Askeri Okullar Polis Akademisi KKTC Üniv. SB EAH ULAKBİM TÜBİTAK Başkanlık MAM BİLGEM SAGE UME TUSSIDE UZAY BUTAL TUG

14 TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL (Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı) Ülkemiz araştırma kurumlarının akademik içerikli elektronik bilgi kaynaklarına etkin ve yaygın erişimlerinin sağlanması, Ulusal ve uluslararası bilimsel yayın üretiminin etkinleştirilmesi amacıyla, Dünyanın önde gelen yayınevleri ve veri tabanı üreticileri ile yapılan ulusal lisans anlaşmaları ve çalışmalarını kapsamaktadır.

15 TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL Temel Amaçlar
Ulusal akademik ağ üzerinden araştırmacıların bilimsel içeriğe erişimini yaygınlaştırmak, Uluslararası ve ulusal bilimsel yayın üretiminin ve bu yolla Türkiye’nin bilimsel çalışmalarda rekabet gücünün artırılması, Akademik kurumlar ve araştırmacılar arasında bilimsel bilgiye erişimde fırsat eşitliği yaratmak.

16 TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL Üyesi Kurumlar

17 TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL Üyeler (2011)
Devlet Üniv. Vakıf Üniv. Askeri Okullar SB EAH

18 Cahit Arf Bilgi Merkezi’nden
Bir Araştırmacı Cahit Arf Bilgi Merkezi’nden nasıl faydalanabilir

19 Uluslararası bilgi kaynaklarında konu taraması yapmak
Cahit Arf Bilgi Merkezi Uluslararası Veri Tabanları Koleksiyonu üzerinden Fen Bilimleri ve Temel Bilimler Beşeri Bilimler İşletme-Ekonomi Mühendislik Sağlık Bilimleri Sosyal Bilimler Referans Kaynakları konunuzla ilgili olanı seçerek

20 Konu Taramasında Yeni Gelişmeler
ULAKBİM veri tüm veri tabanlarını tek bir ara yüzden tarayabilmeye imkan sunan Federe Arama Motoru

21 Türkiye’de yapılan makaleleri taramak
Ülkemizde ulusal akademik dergilerde yayınlanan makalelere ve bilimsel içeriğe hızlı erişim için “ulusal veri tabanları” geliştirmekte ve Web üzerinden erişime açmaktayız. Ulusal Veri Tabanlarımız: Türk Tıp Veri Tabanı [1996-] Yaşam Bilimleri Veri Tabanı [1992-] Temel Bil. ve Müh. Bil. [1992-] Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı [2002-] Hukuk Veri Tabanı [2010-] TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı Ulusal Veri Tabanları TÜBİTAK Destekli Proje Yaşam Bilimleri Tıp Mühendislik ve Temel Bilimler Sosyal Bilimler Hukuk Toplam Kaynak Sayısı 11.247 21.911 54.203 17.735 27.745 1.560 Tam Metin Makale Sayısı 10.975 12.382 30.329 6.217 19.556 816 Toplam Kayıt Toplam Tam Metin Kayıt 80.275

22 Ulusal Veri Tabanlarında Yeni Gelişmeler
2012 yılı itibariyle Ulusal Atıf Veri Tabanı ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları'nda yer alan dergilerde yayınlanan makaleler ve bu makalelerin atıf bilgileri üzerinden, objektif nicel ölçüm kriterleri aracılığı ile yazar, kurum, bilim dalı, dergi vb. alanlardan, yayın ve atıf performans verilerini görüntüleyecek şekilde geliştirilmiştir. TÜBİTAK BİDEB ile işbirliği çerçevesinde “Bilimsel Etkinlikler Portalı” Türkiye’de düzenlenen bilimsel etkinlikler (konferans, kongre vd.) ile bilgileri içeren bir portaldır. ULAKBIM Web üzerinden arama ve görüntüleme yapılabilecektir. Bildiriler Veri Tabanı Bilimsel Etkinlikler Portalı’nda yer alan etkinliklere ait bildirileri içeren bir e-veri tabanıdır. Veri tabanı kapsamında yer alan veriler ULAKBİM tarafından belirlenmiş olan etkinlik türlerine ve değerlendirme kriterlerine uygun olanlar arasından seçilmektedir.

23 Aradığınız Makaleye Erişmek
TÜBİTAK ULAKBİM Süreli Yayınlar Toplu Kataloğu

24 Herhangi bir bilgi kaynağını Türkiye’deki Tüm Kütüphanelerde aramak
Ulusal Toplu Katalog

25 Atıf Taraması

26 Bilimsel Yayınlarınıza Teşvik Almak
UBYT - Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Türk bilim insanını uluslararası bilimsel yayın üretimine teşvik ederek, Türkiye’nin uluslararası bilimsel yayın sayısını artırmak hedeflenmektedir. Başvuru yapabilmek için ULAKBİM'e üye olmak aynı zamanda UBYT programından yararlanabilmek için ARBİS veri tabanına da üye olup, oradan bir kullanıcı adı almanız gerekmektedir. UBYT Performans Ölçütleri 2007 2008 2009 2010 2011 Yapılan Başvuru Sayısı 24,089 20,989 21,869 22,199 22.621 Teşvik Verilen Yayın Sayısı 13,453 12,272 12,879 13,141 11.342 Teşvik Verilen Araştırmacı Sayısı 12,244 12,118 13,341 13,422 11.721 Verilen Destek Tutarı (Milyon TL) 6.470 5.900 6.540 7.150 7.029

27 Elektronik Bilgi kaynaklarına Uzaktan Erişmek
UlakVekil Uzaktan Erişim Hizmeti Lisanslı E-kaynaklarına TÜBİTAK Personelinin uzaktan erişimini sağlayan bir hizmettir.

28 Basılı Bilgi Kaynaklarına Uzaktan Erişmek
Ulusal Belge Sağlama Hizmeti Web tabanlı üyelik ve başvuru sistemi ile araştırmacılara ulusal ölçekte uzaktan belge sağlama hizmeti verilmektedir. Bu hizmet ile yılda ’in üzerinde akademik belge (makale vd.) sağlanmaktadır.

29 Belge sağlama Hizmetlerinde Yeni Gelişmeler
Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi (TÜBESS) DPT Bilgi Toplumu Stratejisi ( ) ve Ek Eylem Planının 38. Maddesinde yer alan E-Entegre Kütüphane Sistemi (EE-KS) kapsamında, Ulusal ölçekte yaygın kaynak paylaşımı sunmayı hedefleyen bir sistemdir. Kullanıcıların akademik bilgi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ülkemizdeki bilgi merkezlerinin kaynak paylaşımında işbirliği yapmalarını amaçlamaktadır. Kaynak paylaşımı TÜBESS'e dahil olan bilgi merkezinin Belge Sağlama Birimleri aracılığı ile fotokopi ve ödünç verme şeklinde gerçekleştirilecektir.

30 TÜBİTAK ULAKBİM Koleksiyonunda olmayan bir kaynağa erişmek
Ulusal Belge Sağlama Sistemi üzerinden Yurt dışı belge sağlama hizmeti de verilmektedir. Yurt dışından makale dışında kitap ve tez de sağlanmaktadır.

31 Bibliyometrik Analizler
Türkiye Bilimsel Yayın ve Atıf Göstergeleri Türkiye'nin evrensel bilime katkısı ve uluslararası yayın sıralamasındaki yerinin belirlenmesi amacıyla bibliyometrik / bilimsel performans değerlendirme çalışmaları yürütülmektedir.

32 Geleceğe Bakış Ağ İşletimi  Bulut Bilişim
Veri Tabanları  Bilgi Tabanları (Knowledge Bases) Kurumsal Çalışma  İşbirliği Ağ Modelinde Çalışma


"Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Bilgiye Erişim Hizmetleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları