Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Nuray Demirkol Ziraat Yüksek Mühendisi Başuzman 13 Ekim 2009 Ankara TÜBİTAK-ULAKBİM CAHİT ARF BİLGİ MERKEZİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Nuray Demirkol Ziraat Yüksek Mühendisi Başuzman 13 Ekim 2009 Ankara TÜBİTAK-ULAKBİM CAHİT ARF BİLGİ MERKEZİ."— Sunum transkripti:

1 Nuray Demirkol Ziraat Yüksek Mühendisi Başuzman 13 Ekim 2009 Ankara TÜBİTAK-ULAKBİM CAHİT ARF BİLGİ MERKEZİ

2 ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi CABİM Cahit Arf Bilgi Merkezi

3 ULAKBİM 1996 yılında TÜBİTAK'a bağlı bir enstitü olarak kurulmuştur. Ar-Ge kolaylık birimidir Ulusal Akademik Ağ (ULAKNET) Cahit Arf Bilgi Merkezi (CABİM)‏

4 ULAKBİM-Misyon Üniversite ve araştırma kurumları arasında araştırma ve eğitim amaçlı ağ alt yapısını oluşturmak, işletmek ve geliştirmek; bu ağın yurt içi ve yurt dışındaki ağlarla bağlantısını sağlamak, Ülkemizdeki bilimsel bilgi üretimine yardımcı olacak şekilde ulusal ölçekte akademik bilgi ve belge erişim hizmetleri sunmak, Ülkemizin ulusal akademik bilgi birikimini yansıtacak şekilde uluslararası standartlarda bilgi ürünleri geliştirmek.

5 ULAKBİM-Vizyon Ulusal akademik ağı ulusal ve uluslararası bağlamda etkileşimli, yüksek hızlı, yeni teknolojilere açık ve dünya standartlarında tutmak, Bilgi hizmetlerini gelişen teknolojilere uyumlu şekilde ulusal çapta yaygınlaştırmak, Türkçe bilimsel bilgi ürünlerini içeren bilgi sistemleri geliştirmek ve bilimsel e-bilgi kaynaklarına uzun dönem erişime yönelik çalışmalar yapmaktır.

6 Cahit Arf Bilgi Merkezi Ülkemizdeki üniversite, kamu ve sanayi kesiminin bilgi ihtiyaçlarının karşılanması ve akademik bilgi üretimine katkıda bulunmak amacıyla ulusal çapta bilgi ve belge erişim hizmetleri verilmektedir. Bilgiye erişimde teknolojik kolaylıklar sunan Cahit Arf Bilgi Merkezi koleksiyonu ile 14.500'den fazla elektronik dergiye, 40.000.000'den fazla bibliyografik kayıta, 775.000'den fazla uluslararası bildiriye ve yaklaşık 1800 standarda çevrim içi erişim mümkündür. 2006 - 2009 yılları arasında koleksiyonumuzdan kullanılan makale sayısı 27.700.000'dir.

7 Cahit Arf Bilgi Merkezi Faaliyet Alanları: Bilimsel Bilgi Kaynakları, Koleksiyon Geliştirme Ulusal Elektronik Lisanslama Uzaktan “Belge Sağlama” Hizmetleri Uzaktan “Yayın Tarama” Hizmetleri Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı (UBYT)‏ Bilgi Merkezi Danışma ve Kullanıcı Hizmetleri Türkçe Veri Tabanları Geliştirme

8 Bilgi Kaynakları 1983’den günümüze ~10.000 başlık basılı dergi koleksiyonu,8000’in üzerinde tam metin e-dergi, Türkçe bilimsel dergiler ve TÜBİTAK Destekli Proje Raporları Farklı konu ve disiplinlerde 50den fazla uluslararası veri tabanı ULAKBİM tarafından üretilen 4 adet konu bazılı Türkçe veri tabanı ve TÜBİTAK destekli projeler veri tabanı Üniversitelerarası kaynak paylaşımına yönelik “Ortak Belge Sağlama Projesi (OBES)”e kaynak olan “Süreli Yayınlar Toplu Kataloğu” Türkiye adresli bilimsel yayın performans ölçümüne ilişkin yıllık bibliyometrik araştırmalar ve ilgili kitaplar

9 EKUAL (Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı)‏ 19.11.2005 TÜBİTAK Bilim Kurulu kararı ile ULAKBİM tarafından hayata geçirilen, e-kaynaklar ulusal lisanslama projesidir. Dünyada otorite durumdaki büyük akademik yayın evleri ve bilgi üreticilerine ait e-bilgi kaynaklarına ulusal lisanslama yapılmaktadır. İlgili kaynaklar, Türkiye ve KKTC’deki tüm üniversiteler, TÜBİTAK ve Enstitüleri, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, Askeri Okullar ve Polis Akademisi’ndeki kullanıcıların erişimine ücretsiz olarak açılmaktadır. Akademik bilgiye erişim olanağını artırarak ve bilgiye erişimde fırsat eşitliği yaratarak, ülkedeki bilimsel üretim ve Ar-Ge faaliyetlerine katkı sağlamak amaçlamaktadır. http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/ekual

10 Ulusal Belge Sağlama Hizmetleri Web tabanlı ücretsiz üyelik sistemi ile Türkiye’nin her yerinden araştırmacılara belge sağlama hizmeti verilmekte, yılda ~60.000 makale isteği karşılanmaktadır. Makale vd. istekleri ULAKBİM bilgi kaynakları ve OBES kaynak kütüphanelerinden veya yurt dışındaki merkez ve kütüphanelerden sağlanarak kullanıcılara iletilmektedir. Ayrıca ULAKBİM okuyu salonu aracılığı ile bilgi kaynaklarına yerinde de ulaşılabilmektedir. Basılı bilgi kaynaklarından fotokopi işlemleri Web tabanlı “Makale İstek Sistemi” ile önceden tanımlanabilmektedir. www.ulakbim.gov.tr/cabim/bs

11 Uzaktan Yayın Tarama Hizmeti Web tabanlı başvuru sistemi Türkiye’nin her yerinden araştırmalara yayın (konu ve/veya atıf) tarama hizmetleri verilmektedir. ULAKBİM konu uzmanları ve kütüphaneciler başvuru sahibinin araştırma konusu ile ilgili otorite e-bilgi kaynaklarını tarayarak alandaki son yayınlara ait bilgileri kişiye elektronik ortamda iletmektedir. Başvuru sahibinin WoS yayın ve atıflarına ait güncel bilgiler taranmaktadır. www.ulakbim.gov.tr/cabim/tarama

12 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT)‏ Üniversitelerimizdeki araştırmacıların uluslararası kaliteli bilimsel yayın üretimlerini teşvik etmeye yönelik bir programdır. Dergiler ISI Atıf İndekslerinde (WoS)indekslenen dergiler arasından etki değerlerine (IF) göre A, B, C kategorilerine ayrılmaktadır. 2006’dan itibaren Sosyal ve Beşeri Bilimler alanındaki yayınlara da teşvik verilmeye başlanmıştır. 2008 yılında 17.000’in üzerinde başvuru, 10.000 yayın ve 10.000’in üzerinde araştırmacı teşvik almıştır. Web üzerinden Online başvuru şeklindedir. http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/ubyt

13 Bilgi Merkezi Danışma ve Kullanıcı Hizmetleri ULAKBİM basılı ve elektronik bilgi kaynakları aracılığı ile merkezimizde doğrudan bilgi ve belge erişim hizmetleri verilmektedir. ULAKBİM okuyucu salonu PC’leri üzerinden abonelik kapsamında erişilen otorite elektronik bilgi kaynakları taranabilmektedir ve çıktı/e- kayıt alınabilmektedir. Bilgi hizmetleri için kullanıcı eğitim ve destek hizmetleri uzman kütüphaciler tarafından sağlanmaktadır.

14 Bilimsel Yayın Göstergeleri Türkiye'nin evrensel bilime katkısı ve uluslararası yayın sıralamasındaki yerinin belirlenmesi amacıyla, TÜBİTAK ULAKBİM Cahit Arf Bilgi Merkezi bünyesinde her yıl düzenli olarak Bibliyometrik çalışmalar yürütülmektedir. Türkiye Bilimsel Yayın Göstergeleri – 1 (1981-2006)‏ Türkiye Bilimsel Yayın Göstergeleri – 2 (1981-2007)‏ Sağlık Bakanlığı Kurumlarının Türkiye’nin Bilimsel Yayın Sayısına Katkıları Türkiye Bilimsel Yayın Haritası

15 ULAKBİM Türkçe Veri Tabanları TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı [1963 -] TÜBİTAK Destekli ~7500 projenin sonuç raporları Yaşam Bilimleri Veri Tabanı [1992 -] (Eski adı: Tarım, Veteriner ve Biyoloji Bilimleri Veri Tabanı)‏ 95 dergi, 1500’ü tam metin ~16.000 makale Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı [1992 - ] 110 dergi, 1000’i tam metin ~14.000 makale Türk Tıp Veri Tabanı [1996 -] 224 dergi, ~4500’i tam metin ~40.000 makale Sosyal Bilimler Veri Tabanı [2002 -] 139 dergi, 3000’i tam metin ~11.000 makale

16 ULAKBİM Türkçe Veri Tabanları Ülkemizde yayınlanan bilimsel dergi ve makalelere erişimi etkinleştirmek amacıyla Türkçe veri tabanları oluşturulmakta Web’den ücretsiz erişime sunulmaktadır. Dergiler ilgili alandaki akademik kurullar danışmalığında, uluslararası standartlara uygun kriterler aracılığı ile değerlendirilmektedir. Tam metin erişim ve belge sağlama hizmeti sunulmaktadır. Türkçe bilimsel dergilerin uluslararası WoS atıf indeksinde yer almasını yaygınlaştırmaya yönelik danışmanlık yapılmaktadır (Eylül 2009 itibariyle 70 dergi). http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/vt

17 Türkçe Veri Tabanları: Temel Hedefler Ulusal kavramsal dizin oluşturmak Bilim dilinin gelişimini ve dil birliğini sağlamak Bibliyografik denetimi gerçekleştirmek ve tekrar çalışmalarını engellemek Bilgi paylaşımını sağlamak Bilimsel kaliteyi artırmak Veri tabanları için uluslararası normlarda standart geliştirmek Araştırmaların ulusal bibliyografik verilerle desteklenmesini sağlamak Araştırma makalelerinin bibliyografik verilerini depolayarak gelecek nesillere aktarmak. Ulusal içeriğe, uluslararası sistemler üzerinden de erişimi sağlamak ve yaygınlaştırmak.. Ulusal yayın performansının ölçülmesine yönelik ulusal atıf indeksleri geliştirmek.

18 Teşekkürler Zir. Yük. Müh. Nuray DEMİRKOL Başuzman 13 Ekim 2009 Ankara


"Nuray Demirkol Ziraat Yüksek Mühendisi Başuzman 13 Ekim 2009 Ankara TÜBİTAK-ULAKBİM CAHİT ARF BİLGİ MERKEZİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları