Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

A. Nuray Demirkol Başuzman 9 Aralık 2009 Ankara TÜBİTAK-ULAKBİM ULUSAL VERİ TABANLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "A. Nuray Demirkol Başuzman 9 Aralık 2009 Ankara TÜBİTAK-ULAKBİM ULUSAL VERİ TABANLARI."— Sunum transkripti:

1 A. Nuray Demirkol Başuzman 9 Aralık 2009 Ankara TÜBİTAK-ULAKBİM ULUSAL VERİ TABANLARI

2 TÜBİTAK – ULAKBİM Veri Tabanları ULAKBİM, ülkemizde bilimsel araştırma faaliyetlerine temel oluşturmak amacıyla Türkçe akademik dergileri içeren ulusal veri tabanları oluşturma faaliyetlerini 1990’ların başından bu yana yürütmektedir ve web üzerinden araştırmacıların erişimine açmaktadır. Ulusal veri tabanları ile araştırmacıların, uzmanlar tarafından indekslenen akademik bilgi kaynaklarına daha etkin ve hızlı bir şekilde ulaşmaları hedeflenmektedir.

3 Tarihçe 1992’de başladı. 2000lerin basında web üzerinden veri tabanı sorgulanmaya başladı. Makalelerin yanında kaynakça/referanslar da taranabilmeye başlandı. 2004 tam metinlere erişim sağlandı. 2005 atıf indeksi çalışmaları başladı. 2008 dergilerin elektronik ortamda editörler tarafından iletilmesine olanak sağlayacak web tabanlı program çalışmaları tamamlandı 2009 yılında; - Web tabanlı dergi izleme sistemi devreye girdi, -Atıf İndeksi yazılımı ihalesi gerçekleştirildi, -Google Scholar’da taranmaya başladı. -Ankara Üniversitesi, ULAKBİM Veri Tabanlarına giren dergileri atama ve yükseltmelerde kullanmaya karar verdi. Devam ediyoruz..

4 ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları Türkçe veri tabanları, ülkemizde yayınlanan bilimsel dergi ve makalelere erişimi etkinleştirmek amacıyla oluşturulmaktadır. Web’den ücretsiz erişime sunulmaktadır. Dergiler ilgili alandaki akademik kurullar danışmalığında, uluslararası standartlara uygun kriterler aracılığı ile değerlendirilmektedir. Tam metin erişim ve belge sağlama hizmeti sunulmaktadır. Türkçe bilimsel dergilerin uluslararası WoS atıf indeksinde yer almasını yaygınlaştırmaya yönelik danışmanlık yapılmaktadır (Kasım 2009 itibariyle 72 dergi). http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/vt

5 Ulusal Veri Tabanları: Temel Hedefler Ulusal kavramsal dizin oluşturmak Bilim dilinin gelişimini ve dil birliğini sağlamak Bibliyografik denetimi gerçekleştirmek ve tekrar çalışmalarını engellemek Bilgi paylaşımını sağlamak Bilimsel kaliteyi artırmak Veri tabanları için uluslararası normlarda standart geliştirmek Araştırmaların ulusal bibliyografik verilerle desteklenmesini sağlamak Araştırma makalelerinin bibliyografik verilerini depolayarak gelecek nesillere aktarmak. Ulusal içeriğe, uluslararası sistemler üzerinden de erişimi sağlamak ve yaygınlaştırmak. Ulusal yayın performansının ölçülmesine yönelik ulusal atıf indeksleri geliştirmek.

6 Dergi Değerlendirme Kriterleri Düzenli aralıklarla ve zamanında yayımlanmalı, Bilimsel araştırma yazısı ağırlıklı olmalı, Danışman/hakem değerlendirme sistemi bulunmalı, Kültür Bakanlığı'ndan ISSN alınmalı, Makalelerde Türkçe ve yabancı dilde başlık, öz ve anahtar kelimeler yer almalı, Dergilerin yazım kuralları içerisinde araştırma ve yayın etiğine uyum gerekliliği açık olarak belirtilmelidir.

7 Elektronik Dergileri Değerlendirme Kriterleri Basılı dergiler için kullanılan değerlendirme kriterleri, elektronik ortamda yayımlanan dergiler için de geçerlidir. Buna ek olarak; Derginin elektronik adresi (Web sayfası) erişilebilir ve kullanılabilir olmalıdır. Elektronik derginin arayüzü kullanıcı dostu olmalı, hata mesajları ve erişim sorunları yaşanmamalıdır. Elektronik dergide "arama/search" ve eski sayılar için arşiv alanları bulunmalıdır. E-posta aracılığı ile TÜBİTAK - ULAKBİM’e yayınlandı bilgisini iletmesi gerekmektedir.

8 Son bir yıla ait dergi sayılarının basılı ve elektronik kopyalarının ULAKBİM’e iletimi İlgili veri tabanı komitesi’ne hitaben yazılmış başvuru yazısı Daha sonra yayınlanacak dergi sayılarının da zamanında ve düzenli gönderilmeye devam etmesi Ulusal Veri Tabanlarına Başvuru

9 Ulusal Veri Tabanları Dergiler; ULAKBİM veri tabanlarında yer almak için başvuruda bulunur. İlgili alandaki akademik Komiteler, dergi değerlendirme kriterleri doğrultusunda dergileri değerlendirir.

10 Ulusal Veri Tabanları Kabul edilen bir dergi içindeki makalelerin veri girişi: Bibliyografik künye, Türkçe ve yabancı özler ile kaynakça veri giriş operatörleri tarafından yapılır. İlgili konu uzmanlarınca Türkçe ve yabancı dilde anahtar kelimeler atanarak indekslemesi tamamlanır.

11 !!!BİLGİYE ERİŞTİRMEK!!! EKİP ÇALIŞMASI Yazılım grubu Türkçe veri tabanları sekreteryası Komite üyeleri Veri giriş operatörleri Konu uzmanları

12 TÜBİTAK – ULAKBİM Veri Tabanları TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı [1966-] Tarım, Veteriner ve Biyoloji Bilimleri Veri Tabanı [1992-] Türk Tıp Veri Tabanı [1996-] Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı [1992-] Sosyal Bilimler Veri Tabanı [2002-]

13 Tübitak Destekli Projeler Veri Tabanı (1966- )‏ TÜBİTAK Araştırma Grupları tarafından desteklenmiş araştırma projelerine ait sonuç raporlarının bibliyografik veri ve özleri http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/vt/uvt/proje 8900 Proje Sonuç Raporu 6350 Tam Metin

14 Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı(1992 -)‏ Mühendislik, Temel ve Uygulamalı Bilimler alanlarında Türkiye'de yayınlanan süreli yayınlarda bulunan Türkçe ve diğer dillerdeki özgün araştırma/derleme makaleleri ve olgu sunumları http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/vt/uvt/muh 120 Dergi 17500 Makale 1400 Tam Metin

15 Yaşam Bilimleri Veri Tabanı (1992- )‏ Eski Adı: Tarım, Veteriner ve Biyoloji Bilimleri Veri Tabanı Tarım, Ormancılık, Veterinerlik, Su Ürünleri, Gıda ve Gıda Teknolojisi ile Biyoloji bilim dallarında Türkiye'de yayımlanan süreli yayınlarda bulunan Türkçe ve diğer dillerdeki özgün araştırma/derleme makaleleri ve olgu sunumları http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/vt/uvt/tarim 95 Dergi 17000 Makale 4000 Tam Metin

16 Türk Tıp Veri Tabanı [1996-] Sağlık Bilimleri (Tıp, Dişhekimliği, Eczacılık, Hemşirelik vd.) alanında Türkiye'de yayımlanan süreli yayınlarda bulunan Türkçe ve diğer dillerdeki özgün araştırma makaleleri ve olgu sunumları http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/vt/uvt/tip 224 Dergi 40000 Makale 7000 Tam Metin

17 Sosyal Bilimler Veri Tabanı (2002- )‏ Antropoloji,Arkeoloji, Coğrafya, Dil Bilim, Eğitim Bilimleri, Felsefe, İletişim, Ekonomi ve İşletme, Kamu Yönetim, Kütüphanecilik ve Bilişim, Mimarlık, Psikoloji, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Şehir Bölge Planlama, Tarih, Siyasal Bilimler bilim dallarında Türkiye'de yayımlanan süreli yayınlarda bulunan Türkçe ve diğer dillerdeki özgün araştırma/derleme makaleleri ve olgu sunumları http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/vt/uvt/sbvt 139 Dergi 16500 Makale 8500 Tam Metin

18 ULAKBİM Veri Tabanları Komiteleri tarafından düzenlenen toplantılar: –Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık Sempozyumu (2003 –)‏ –Ulusal Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık Kurultayı (2006 – )‏ –Yaşam Bilimleri Süreli Yayıncılık Editörler Çalıştayı (2007 – )‏ –Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı Sempozyumu (2008 – )‏ Ulusal Veri Tabanları

19 Kullanım İstatistikleri YıllarProjeler Yaşam Bilimleri Mühendislik ve Temel BilimlerTıp Sosyal Bilimler 2002814070311490419522 - 200313161117442003731578 - 20041517514744214073487714571 20054678940221479976988390522 2006781314955568959100677152689 200768333446525699291649139011 200877359372275600394437171584 2009317580256273269724299650391103 TOPLAM629142461447560228759124959480

20 Kullanım İstatistikleri

21

22

23

24

25

26

27

28

29 YENİLİKLER Ulusal yayın performansının ölçülmesine yönelik Ulusal Atıf Veri Tabanı Sosyal Bilimler Veri Tabanı konu kapsamınına Hukuk, Din ve İnanç Araştırmaları konularının dahil edilmesi Ulusal Bilimsel Toplantılar ve Bildiriler Veri Tabanı TÜBİVES (Türkiye Taksonomik Tür Veritabanı)‏ Kapsamını Türk Cumhuriyetleri Dergilerinin oluşturacağı yeni bir veri tabanı geliştirilmesi

30 Teşekkürler A. Nuray DEMİRKOL Başuzman 9 Aralık 2009 Ankara


"A. Nuray Demirkol Başuzman 9 Aralık 2009 Ankara TÜBİTAK-ULAKBİM ULUSAL VERİ TABANLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları