Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

09/12/2009Ankara Üniversitesi TÜBİTAK ULAKBİM 1996-2009 ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ Prof. Dr. Cem Saraç (ULAKBİM Md.)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "09/12/2009Ankara Üniversitesi TÜBİTAK ULAKBİM 1996-2009 ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ Prof. Dr. Cem Saraç (ULAKBİM Md.)"— Sunum transkripti:

1 09/12/2009Ankara Üniversitesi TÜBİTAK ULAKBİM 1996-2009 ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ Prof. Dr. Cem Saraç (ULAKBİM Md.)

2 09/12/2009Ankara Üniversitesi TÜBİTAK ULAKBİM’in Misyonu:  Üniversite ve araştırma kurumları arasında araştırma ve eğitim amaçlı ağ alt yapısını oluşturmak, işletmek ve geliştirmek; bu ağın yurt içi ve yurt dışındaki ağlarla bağlantısını sağlamak,  Ülkemizdeki bilimsel bilgi üretimine yardımcı olacak şekilde ulusal ölçekte akademik bilgi ve belge erişim hizmetleri sunmak,  Ülkemizin ulusal akademik bilgi birikimini yansıtacak şekilde uluslararası standartlarda bilgi ürünleri geliştirmek...

3 09/12/2009Ankara Üniversitesi TÜBİTAK ULAKBİM’in Vizyonu:  Ulusal akademik ağı ulusal ve uluslararası bağlamda etkileşimli, yüksek hızlı, yeni teknolojilere açık ve dünya standartlarında tutmak,  Bilgi hizmetlerini gelişen teknolojilere uyumlu şekilde ulusal çapta yaygınlaştırmak,  Türkçe bilimsel bilgi ürünlerini içeren bilgi sistemleri geliştirmek ve bilimsel e-bilgi kaynaklarına uzun dönem erişime yönelik çalışmalar yapmaktır.

4 09/12/2009Ankara Üniversitesi Ar-Ge Kolaylık Birimi Ulusal Akademik Ağ (ULAKNET) Cahit Arf Bilgi Merkezi Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (1996 - ) İdari Birim

5 09/12/2009Ankara Üniversitesi Ağ Teknolojileri Birimi  Ağ İşletim Grubu  Ağ Servisleri ve Teknik Destek Grubu  Yazılım Grubu  Grid ve Yüksek Başarımlı Hesaplama Grubu

6 09/12/2009Ankara Üniversitesi ULAKNET  ULAKNET Omurgası  (Ankara ULAKBİM-İstanbul İTÜ-İzmir 9 Eylül) 3 – 1 - 0.5 Gbps (10 – 5 - 5 Gbps 2010’da)  Internet -> TTNET: 7 Gbps  Küresel Araştırma Ağları -> GEANT3: 5 Gbps

7 09/12/2009Ankara Üniversitesi

8 09/12/2009Ankara Üniversitesi ULAKNET 2009 • 174 Üniv. ve Araşt. Kurumu direkt... • 750’den fazla bağlantı

9 09/12/2009Ankara Üniversitesi UlakNET’e Bağlı:  139  Üniversite  750  Üniversitelere bağlı arka uçlar (Fakülteler, MYO, Hastaneleri ve diğer uçları)  12  TÜBİTAK Birimleri  23  Diğer birimler (askeri, kamu, kütüphaneler vd.)

10 09/12/2009Ankara Üniversitesi Ağ Servisleri  IPv4 ve Internet  Temel Ağ Servisleri  Yansı ve Barındırma servisi  DNS (Alan adı servisi) Kök Sunucusu  FTP, Proxy, İçerik Sağlama Sunucu servisleri  İleri Ağ Servisleri  Çoklu Dağıtım (Multicast -Konferanslar,eğitim vs)  Nitelikli Servis (Quality of Service),trafik önceliklendirme  IP Üzerinden Ses İletimi test servisi (VoIP)  Eduroam (educational roaming)  Ağ İstatistikleri Servisi  Bilgisayar Güvenlik Olaylarına Müdahale Birimi (ULAK-CSIRT)  IPv6 (ULAK6NET Görev Gücü)  TR-Grid Servisleri

11 09/12/2009Ankara Üniversitesi Yazılım Grubu  ULAKBİM bilgi hizmetlerine yönelik yazılımlar geliştirmek. Örn.;  Belge Sağlama Sistemi,  Süreli Yayınlar Otomasyon Sistemi,  Makale İstek Sistemi (MIS)  Konu/Atıf Tarama Sistemi,  Ulusal Veritabanları Otomasyon Sistemi  ULAKBİM e-kaynaklarının diğer ulusal ve uluslararası kaynaklarla ilişkilendirilebilmesi işlemlerine yönelik yazılım geliştirmek...

12 09/12/2009Ankara Üniversitesi Grid ve Yüksek Başarımlı Hesaplama Grubu  TR-Grid Oluşumu: 2003 yılında ULAKBİM koordinasyonunda ulusal hesaplama kaynaklarının grid altyapısı altında toplanması amacıyla kurulmuştur.  TR-Grid Oluşumu anlaşması Agrement (2007), üyeler:  TUBITAK ULAKBIM (Koordinatör) ‏  Türkiye Atom Enerjisi Kurumu  Bilkent Üniversitesi  Boğaziçi Üniversitesi  Çukurova Üniversitesi  Erciyes Üniversitesi  Istanbul Teknik Üniversitesi  ODTÜ  Pamukkale Üniversitesi  TR-Grid Oluşumu Danışma Kurulu: 2007 Aralık’ta Türkiye’deki TR-Grid altyapısı konusunda politika önerileri oluşturmak için kurulmuştur. Üyeleri DPT, TÜBİTAK, TAEK ve üniversite temsilcilerinden oluşmaktadır.

13 09/12/2009Ankara Üniversitesi Tr-Grid e-Altyapısı

14 09/12/2009Ankara Üniversitesi Çerçeve Programlarında ULAKBİM FP6 ve FP5  GEANT2 (Delivery of advanced network technology to Europe)  EGEE-II (Enabling Grids for e- Science)  SEE-GRID and SEE-GRID-2: İş Paketi lideri (South Eastern European Grid-enabled elnfrastructure Development)  EUMEDGRID (Empowering eScience Across the Mediterranean)  EUMEDCONNECT (Mediterranean R&E network) FP7 Projelerimiz  Devam Eden: BSI-NET: Proje kordinatörü (BlackSea Interconnection)  Devam Eden: SEE-GRID-SCI: İş paket lideri (SEE-GRID eInfrastructure for regional eScience)  Devam Eden: SEERA-EI (South East European Research Area for eInfrastructures)  Devam Eden: EGEE-III (Enabling Grids for e-Science)  Devam Eden: GEANT3 (Delivery of advanced network technology to Europe)

15 09/12/2009Ankara Üniversitesi Cahit Arf Bilgi Merkezi Ülkemizdeki üniversite, kamu ve sanayi kesiminin bilgi ihtiyaçlarının karşılanması ve akademik bilgi üretimine katkıda bulunmak amacıyla ulusal çapta bilgi ve belge erişim hizmetleri verilmektedir. Faaliyet Alanları:  Bilimsel Bilgi Kaynakları, Koleksiyon Geliştirme  Ulusal Elektronik Lisanslama (TÜBİTAK EKUAL)  Uzaktan Belge Sağlama  Uzaktan Yayın ve Atıf Tarama  Ulusal Veri Tabanları Geliştirme  Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı (UBYT)  Bilgi Merkezi Kullanıcı Hizmetleri

16 09/12/2009Ankara Üniversitesi Bilgi Kaynaklarımız  Zengin basılı ve elektronik dergi koleksiyonu,  Türkçe bilimsel dergiler koleksiyonu,  TÜBİTAK Destekli Proje Raporları  Uluslararası veri tabanları  4 adet konu bazlı ULAKBİM Türkçe veri tabanı  TÜBİTAK destekli projeler veri tabanı,  Süreli yayınlar toplu katalog,  TR bibliyometrik araştırma raporları

17 09/12/2009Ankara Üniversitesi Belge Sağlama ve Yayın Tarama Hizmetleri  Web tabanlı ücretsiz üyelik sistemi üzerinden ulusal belge sağlama  Belge sağlamada yurt içi ve yurt dışı Kurumlar ile işbirliği,  ULAKBİM dergi koleksiyonuna yerinden erişim,  Web tabanlı başvuru sistemi üzerinden yayın ve atıf tarama  Akademik bilgi kaynakları ve yaygın aramada konu alanında uzman ve kütüphaneciler tarafından karşılanan tarama hizmetleri

18 09/12/2009Ankara Üniversitesi Bilgi Merkezi Kullanıcı Hizmetleri  ULAKBİM basılı ve elektronik bilgi kaynakları aracılığı ile merkezimizde doğrudan bilgi ve belge erişim hizmetleri verilmektedir.  Bilgi hizmetleri için kullanıcı eğitim ve destek hizmetleri uzman kütüphaneciler tarafından sağlanmaktadır.

19 09/12/2009Ankara Üniversitesi Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı (UBYT)  Araştırmacıların uluslararası kaliteli bilimsel yayın üretimlerini teşvik etmeye yönelik program,  ISI Atıf İndekslerinde (WoS)indekslenen dergilerin etki değerleri (IF) üzerinden yapılan gruplamaya göre ilgili dergilere yayında teşvik verilmesi,  2006’dan bu yana Sosyal ve Beşeri Bilimler de kapsama alınmıştır.  2007 itibariyle online başvuru sistemi aktif...

20 09/12/2009Ankara Üniversitesi Türkiye’nin uluslararası bilimsel yayın performansının diğer ülke ve kurumlar ölçeğinde değerlendirilmesi amacıyla bibliyometrik çalışmalar yapılmakta ve kitap/rapor olarak paydaşlarla paylaşılmaktadır. Bibliyometrik Çalışmalar

21 09/12/2009Ankara Üniversitesi TÜBİTAK EKUAL (Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı)  19.11.2005 TÜBİTAK B.K. Kararı ile ULAKBİM tarafından hayata geçirilen e-kaynaklar ulusal lisanslama projesidir.  Dünyada otorite durumdaki büyük akademik yayın evleri ve bilgi üreticilerine ait e-bilgi kaynaklarına ulusal lisanslama yapılmakta ve ilgili kaynaklar ülkemizdeki ve KKTC’deki tüm üniversiteler, TÜBİTAK ve Enst., SB EAH, Askeri Okullar ve Polis Akademisi’ndeki kullanıcıların erişimine ücretsiz olarak açılmaktadır.  Ülkemizdeki bilimsel üretim ve Ar-Ge faaliyetlerine katkı sağlamak için akademik bilgiye erişim olanağını artırmayı ve bilgiye erişimde fırsat eşitliği yaratmayı amaçlamaktadır.  Toplam 20 vt, 10.000+ tam metin e-dergi, 7000+ bildiri, 70.000+ I&A makale kaynak bilgisi erişime açık olup, bu kapsamda yılda 8 Milyonun üzerinde makale kullanılmaktadır..

22 09/12/2009Ankara Üniversitesi ULAKBİM Türkçe Veri Tabanları  Ülkemizde yayınlanan bilimsel dergi ve makalelere erişimi etkinleştirmek amacıyla Türkçe veri tabanları oluşturulmakta Web’den ücretsiz erişime sunulmaktadır.  Dergiler ilgili alandaki akademik kurullar danışmalığında, uluslararası standartlara uygun kriterler aracılığı ile değerlendirilmektedir.  Tam metin erişim ve belge sağlama hizmeti sunulmaktadır.  Türkçe bilimsel dergilerin uluslararası WoS atıf indeksinde yer almasını yaygınlaştırmaya yönelik danışmanlık yapılmaktadır (Ekim 2009 itibariyle 71 dergi)... http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/vt/

23 09/12/2009Ankara Üniversitesi  Türk Tıp Veri Tabanı  Yaşam Bilimleri Veri Tabanı  Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı  Sosyal Bilimler Veri Tabanı  TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı ULAKBİM Türkçe Veri Tabanları

24 09/12/2009Ankara Üniversitesi TÜBİTAK ULAKBİM Teşekkürler...


"09/12/2009Ankara Üniversitesi TÜBİTAK ULAKBİM 1996-2009 ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ Prof. Dr. Cem Saraç (ULAKBİM Md.)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları