Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İMAN VE ÇEŞİTLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İMAN VE ÇEŞİTLERİ."— Sunum transkripti:

1 İMAN VE ÇEŞİTLERİ

2 İMAN NEDİR? İman, lügatte, bir şey'e tereddütsüz inanmak ve kesin olarak, içten ve yürekten bağlanmak demektir.

3 Dinî manası ise, Allah'ın varlığına, birliğine, tereddütsüz inanmak ve Hz. Muhammed’in peygamber olduğunu ve bize bildirdiği şeylerin hepsinin hak ve doğru bulunduğunu, hiçbir şüphe duymadan kabul ve tasdik etmektir.

4 İMANIN ÇEŞİTLERİ İslam dinine göre; insanlar iman yönünden üç kısımdır.

5 1- MÜ'MİN İmanın esaslarına, İslam dininin öğrettiği şekilde inanan kimselere "Mü'min" denir.

6 2- KAFİR İslam dininin öğrettiği iman esaslarını reddeden, kabul etmeyen kimselere "Kafir" denir.

7 3- MÜNAFIK İslam dininin öğrettiği iman esaslarına inandığını sözleriyle söyleyerek "Mü'min" gibi, inanmış gibi göründüğü halde gerçekten, içten ve samimi olarak inanmayan, içi dışına uymayan kimselere "Münafık" denir.

8 İMAN'IN ŞARTLARI 1– ALLAH'A İNANMAK, 2– ALLAH'IN MELEKLERİNE İNANMAK , 3– ALLAH'IN KİTAPLARINA İNANMAK, 4– ALLAH'IN PEYGAMBERLERİNE İNANMAK, 5– AHİRET GÜNÜNE İNANMAK, 6– KAZA VE KADERE İNANMAK

9 1- ALLAH'A İNANMAK Allah'ın varlığını ve birliğini kabul etmek, O'ndan başka kulluk yapılacak başka hiç bir İlah olmadığına inanmaktır. Bizleri yaratan O, yaşatan O ve rızık veren O`dur. Her şeyi O yaratmıştır ve sonunda O'nun huzurunda toplanılıp dünyada yapılan şeylerden sorguya çekilecek, kişi yaptığı şeylere göre mükafat veya cezasını görecektir.

10 2- ALLAH'IN MELEKLERİNE İNANMAK
Melekler Allah'a itaat ve ibadetle meşgul olan nurani yaratıklardır. Sayıları kesin olarak bilinmemekle beraber yaptıkları görevlere göre bilinen bazı melekler vardır. Büyük melekler olarak bilinen dört melek şunlardır;

11 1 - AZRAİL 2 - CEBRAİL 3 - MİKAİL 4 - İSRAFİL
DÖRT BÜYÜK MELEK 1 - AZRAİL 2 - CEBRAİL 3 - MİKAİL 4 - İSRAFİL

12 İnsanların yaptığı iyi veya kötü şeyleri yazarak kaydeden KİRAMEN KATİBİN melekleri ile öldükten sonra insanı sorguya çeken MÜNKER ve NEKİR melekleri de vardır.

13 3- ALLAH'IN KİTAPLARINA İNANMAK
Yüce Allah insanoğluna kendi emir ve yasaklarını haber vermek ve onları hem bu dünya hem de ahiret aleminde mutlu kılmak için zaman zaman bazı kitaplar göndermiştir. Allah-u Teala tarafından gönderilen dört büyük kitap vardır. Bunların isimleri ile hangi peygambere gönderildikleri aşağıda gösterilmiştir;

14 Gönderildiği Peygamber
Dört Büyük Kitap ve Gönderildiği Peygamber 1- İncil (Hz. İsa Peygamber) 2- Tevrat (Hz. Musa Peygamber) 3- Zebur (Hz. Davut Peygamber) 4- Kuran-ı Kerim (Hz. Muhammed s.a.v.)

15 4 - PEYGAMBERLERE İNANMAK
Cenabı-ı Allah insanoğluna yol gösterici kılavuzlar olarak zaman zaman peygamberler göndermiştir. İlk Peygamber Hz. Adem (a.s), son peygamber de Hz. Muhammed'dir (a.s). Bu ikisi arasında pek çok peygamber gelmiş ve insanoğlunu hak yola, Allah yoluna çağırmışlardır.

16 Biz hiç bir ayırım yapmadan bütün peygamberlere iman ederiz
Biz hiç bir ayırım yapmadan bütün peygamberlere iman ederiz. En son peygamber olarak da Hazreti Muhammed'e (s.a.s) inanır, Onun getirdiği dine ve Onun getirdiği kitaba göre amel ederiz

17 5 - AHİRET GÜNÜNE İNANMAK
Hepimizin de bildiği gibi hayat vardır, ölüm vardır. Ölümden sonraki alem vardır, öldükten sonra dirilip Allah'ın huzurunda hesap verme, dünyada yaptıklarının mükafat veya cezasını görme durumu vardır. Biz bunların hepsine inanıyor ve öbür alemde zor durumlara düşmemek için bu dünyada yaptıklarımıza dikkat etmeye çalışıyoruz. Bir taraftan Allah'ın emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınıyoruz.

18 Cennet var, cehennem vardır
Cennet var, cehennem vardır. Dünyada iken güzel amel işleyenler, Allah'ın emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçanlar, üzerlerine aldıkları vazifeleri hakkıyla yapanlar ve kul hakkına girmekten kaçınanlar cennete gideceklerdir. Cennet mükafat yeridir. Cehennem ceza yeridir. Dünyada iken Allah'ın emirlerini yerine getirmeyenler, yasaklarından uzak durmayanlar ve kul haklarına dikkat etmeyenler cehenneme gideceklerdir.

19 Onun için bu dünyada ne yaparsak ahirette onun karşılığını alacağız, burada ne ekersek ahirette onu biçeceğiz. Bu nedenle sevgili Peygamberimiz “Dünya ahiretin tarlasıdır buyurmuştur.”

20 6 - KAZA VE KADERE İNANMAK
Her şeyi yaratan Allah'tır. Takdir O'nundur, her şeye gücü yeten O`dur. İnsan sebeplere sarılacak, alınması gereken bütün tedbirleri alacak, takdiri Allah'a bırakacaktır. Sebeplere sarılmadan, gerekli tedbirleri almadan kader böyleymiş demek ve kadere sığınmak doğru değildir. Çünkü hiç bir kimse kaderini, hakkında ne takdir buyrulduğunu kesinlikle bilmemektedir. Onun için ne yapalım takdir böyleymiş, kaderimiz bu imiş diyerek kendimizi avutmak yoktur.

21 Cenab-ı Allah insanı en mükemmel bir şekilde yaratmış, hem de yaratıkların en üstünü olarak ilan etmiştir. Hiç bir yaratığa vermediği akıl, fikir ve irade nimetlerini insana vermiştir. Her şeyi insanoğlunun ermine ve hizmetine sunmuş, kitaplar ve peygamberler göndererek insanlara dünya ve ahiret saadetinin yollarını göstermiştir.

22 Hayrı da şerri de yaratan Allah'tır, ancak şerre rızası yoktur
Hayrı da şerri de yaratan Allah'tır, ancak şerre rızası yoktur. İnsanları hür ve serbest iradeleri ile hareket etmek için serbest bırakmış ama sonunda imtihan olduğunu bildirerek insanların iyilikleri, güzellikleri ve Allah'ın rızasına uygun olan işleri yapmaya davet etmiştir. İnsana düşen görev aklını, fikrini ve iradesini kullanarak hayırlı işleri, dünyası ve ahireti için yararlı olan şeyleri yapmaktır.

23 AYETLER

24 Gerçek şu ki, kâfir olanları (azap ile) korkutsan da korkutmasan da onlar için birdir; iman etmezler. BAKARA SURESİ 6. AYET

25 (Bu münafıklar) müminlerle karşılaştıkları vakit "(Biz de) iman ettik" derler. (Kendilerini saptıran) şeytanları ile başbaşa kaldıklarında ise: Biz sizinle beraberiz, biz onlarla (müminlerle) sadece alay ediyoruz, derler. BAKARA SURESİ 14. AYET

26 Yoksa siz de (ey Müslümanlar), daha önce Musa'ya sorulduğu gibi peygamberinize sorular sormak mı istiyorsunuz? Kim imanı küfre değişirse, şüphesiz dosdoğru yoldan sapmış olur. BAKARA SURESİ 108. AYET

27 Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin, eğer siz yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız O'na şükredin. BAKARA SURESİ 172. AYET

28 Ey iman edenler! Kendisinde artık alış-veriş, dostluk ve kayırma bulunmayan gün (kıyamet) gelmeden önce, size verdiğimiz rızıktan hayır yolunda harcayın. Gerçekleri inkâr edenler elbette zalimlerdir. BAKARA SURESİ 254. AYET

29 İşte o şeytan, ancak kendi dostlarını korkutur
İşte o şeytan, ancak kendi dostlarını korkutur. Şu halde, eğer iman etmiş kimseler iseniz onlardan korkmayın, benden korkun. ÂLİ IMRÂN SURESİ 175. AYET

30 Ey iman edenler. Allah'a itaat edin
Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden olan ülülemre (idarecilere) de itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız onu Allah'a ve Resûl'e götürün (onların talimatına göre halledin); bu hem hayırlı, hem de netice bakımından daha güzeldir. NİSA SURESİ 59. AYET

31 Allah'a iman edip O'na sımsıkı sarılanlara gelince, Allah onları kendinden bir rahmet ve lütuf (deryası) içine daldıracak ve onları kendine doğru (giden) bir yola götürecektir. NİSA SURESİ 175. AYET

32 Kötülükler yaptıktan sonra ardından tevbe edip de iman edenlere gelince, şüphesiz ki o tevbe ve imandan sonra, Rabbin elbette bağışlayan ve esirgeyendir. A'RAF SURESİ 153. AYET

33

34 Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu: "Kim Allahtan başka hiçbir ilah olmadığına, Muhammed’in de Onun Resûlü olduğuna şahadet ederse, Allah ona ateşi haram eder.“ Ubâde radıyallahu anh. Tirmizî.

35 Allah Resûlü Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu: "Şüphesiz Allah, yalnız kendi rızasını isteyerek, "Lâ ilâhe illallah" diyen kimseye, ateşi haram etmiştir." İbn Şihâb radıyallahu anh. Buhârî

36 Allah Resûlü Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu: "Muhammed’in nefsi elinde olana yemin ederim ki, Yahudi olsun, Hıristiyan olsun, bu insanlardan beni duyup da, getirdiğim kitaba iman etmeden ölen kimse, kesinlikle cehennemlik olur." Ebû Hureyre radıyallahu anh. Müslim.

37 Allah Resûlü Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu: “İman, Allaha, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanman ve kadere iyisiyle kötüsüyle iman etmendir." İbn Yâmer radıyallahu anh. Müslim

38 Allah sizleri, imanını yaşayan gençlerden eylesin.
Abdullah KARDAŞ Hazırlayan:Ü.Kemal YILMAZ


"İMAN VE ÇEŞİTLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları