Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VAKA-1 AD, 60 yaş, E Kilo kaybı, karında müphem ağrı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VAKA-1 AD, 60 yaş, E Kilo kaybı, karında müphem ağrı"— Sunum transkripti:

1 VAKA-1 AD, 60 yaş, E Kilo kaybı, karında müphem ağrı
Kasım 2009 BT/MR: pankreas korpus-kuyrukta 6 cm kitle, KC de 2 adet 5 ve 8 cm boyutlarında metastaz düşündüren lezyonları 12/2009: KC İİA; az diferensiye Adenokarsinom metastazı (İTF Patoloji)

2 Evre IV pankreas kanseri tanısıyla
Şubat 2010 – Temmuz arasında 6 ay süreyle gemsitabin 1200 mg/m2, d1,8,15, 28 günde bir dozda verildi Yanıt değerlendirme için istenen kesitsel görüntülemelerde; KC ve pankreasta yanıt stabil

3 Hasta tedavisiz izleme alındı.
3 ayda bir kıyaslamalı BT ve rutin kan tetkikleri istendi.. Her kontrolde pankreastaki primer kitle ve karaciğerdeki 2 adet metastatik lezyon stabildi (son KT den 15 ay sonra bile stabil cevap)

4 Pankreas adenoca için alışılmadık seyir…
KT almamasına rağmen uzun süre stabil hastalık Belirgin bir semptom yok. Hasta fit. Lezyon pankreas başında değil korpus ve kuyrukta. Tanı yanlış olabilir mi?

5 Yeniden bx yapıldı. 10/2011 de (22 ay sonra 2. bx), KC’den tru-cut bx: iyi diferensiye Nöroendokrin tümör, Ki-67: %1..

6 SINIFLAMA

7

8 NET Tedavi Algoritması

9 Yeniden Evreleme Ga-68-PET: pankreasta primer kitlede ve KC’de metastazlarda tutulum -Ga68 ile işaretli somatostatin analoglarının srt tarafından tutulumu, GEPNET’ler %90 srt ihtiva ederler -post op ve metastaz evrelemede en duyarlı -tedaviye yanıtı belirleyici, Hormonal sekresyonu bulgusu yok… Bazal kromogranin A.. >770 (27-94) -en faydalı biyobelirteç..nüks-rezidü-tedavi monitorizasyonu Sandostatin LAR 30mg/28gün başlandı

10 TAKİP CgA değerleri 3 ay arayla sırasıyla; >770 -290 - 256
6 ve 12 ayda Radyolojik yanıt, stabil-minimal regresyon.

11 Somatostatin anologlarından beklenen klinik fayda?
Coğu stabil yanıt (%50-60), objektif yanıt %5-10…Antiproliferatif etki semptom kontrolü %70 oranında Somatostatin analogları fonksiyonel ve non-fonksiyonel G1/G2 NETlerde ilk secenek. Adjuvan tedavide yeri yok… Metastatik G3 tümörlerde önerilmez

12 Nöroendokrin Tümörlerde Tedavi Opsiyonları
Cerrahi – Küratif, Ablatif Debulking – RFA, Kemoembolizasyon, Radyoembolizasyon Medikal Tedavi Kemoterapi…G1 tümörlerde yeri yok, KT objektif yanıtı <15%  Biyolojik Tedaviler Somatostatin analogları…octreotid-lanreotid Alfa interferon: Stabil yanıt:%15-40, tm regresyonu<%15, toksik M-TOR inhibitörleri..Everolimus, RADIANT-1,2,3 (RADIANT-3, everolimus vs plasebo PFS..11,0 vs 4,6 ay, p 0,0001 ) VEGF R inhibitörleri: Sunitinib faz 3 (sunitinib vs plasebo; PFS 11.4 vs 5.5 p<0.001 ) Diğer TKİ.. Radyoterapi Eksternal RT (kemik, beyin) Tümör hedefli radyoaktif tedavi (MIBG, Y90-DOTATOC, Lu177 -DOTATATE)

13

14 Teşekkürler…


"VAKA-1 AD, 60 yaş, E Kilo kaybı, karında müphem ağrı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları