Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Normal Karaciğer ve Hastalıklarında Renkli Doppler US

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Normal Karaciğer ve Hastalıklarında Renkli Doppler US"— Sunum transkripti:

1 Normal Karaciğer ve Hastalıklarında Renkli Doppler US
Dr. Hasan Özcan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

2 Karaciğer vaskuler yapılarının değerlendirilmesi
RDU Uygulama Alanları Karaciğer vaskuler yapılarının değerlendirilmesi Hepatik venler Portal ven Hepatik arter Karaciğerin diffüz hastalıkları Karaciğerin benign ve malign fokal lezyonları Karaciğer transplantasyonu ve komplikasyonları

3 RDU Uygulama Tekniği 8-12 saatlik açlık Supin, Lateral dekupitis, gerektiğinde pron pozisyonu Prob seçimi: Konveks/sektör problar, MHZ Subkostal, interkostal, epigastrik kesitler Renkli Doppler, Power Doppler, Gri skala akım görüntüleme (dynamic flow)

4 Hepatik venler Sayı ve seyir değişken; en sık olarak trifukasyon görünümü (sağ/sol/orta HV) İVC- konfluens Kapakçık yapısı yok Sağ HV genellikle tek olarak intersegmental fissürde seyreder, orta HV ve sol hepatik ven ana trunkus olarak IVC ye dökülür. Optimal görüntü için: Orta hattan transvers kesitler İnterkostal kesitler

5 Hepatik venler Renk modunda ve spektral değerlendirme
Gri skala akım görüntüleme Trifazik akım deseni Solunumsal fazisite Spektral değerlendirme Uygun Doppler açısı İnterkostal kesitler

6 Hepatik venler

7 Budd-Chiari Sendromu Hepatik venler ve/veya vena kava inferiorun obstruksiyonu Venlerde daralma, tromboz, duvar kalınlaşması, intrahepatik kollateraller Trifazik akım kaybı: sürekli (continous/psödoportal akım, türbülan akım, ileri geri akım (bifazik desen) Daha az oranda portal ven trombozu, yavaşlamış akım formu

8 Hepatik venler

9 Hepatik venler

10 Portal Ven Karaciğer beslenmesinin %75-80’inden sorumlu
SMV-IMV ve SV in birleşmesi sonrasında ana portal ven Portal hilus sonrasında sağ ve sol ana dallar, sağ dal anterior ve posterior dallara ayrılır Duvarı daha ekojen ve kalın Kapakçık yok Optimal görüntü için: Orta hattan transvers kesitler Oblik kesitler Hepatofugal akım

11 Portal Ven Spektral değerlendirme Hafif formda ondülasyon
Solunumsal fazisite Pulsatilite yok Hız:20-30 cm/sn

12 Portal Ven Trombozu İnfeksiyon, hiperkuagubilite, invasyon-kompresyon, siroz, travma… Komplet/inkomplet, ekojenik/hipoekoik Komplet ekojenikse tanı kolay Renk doluşu yok Spektral akım saptanmaz Kollateral (kavernöz transformasyon) İnkomplet-hipoekoik trombüs tanısı daha zor

13

14 Portal Ven Trombozu

15 Kavernöz transformasyon (periportal kollateral sirkülasyon)

16

17

18 Portal Hipertansiyon -RDUS
Portal ven basıncının vena kava inferiordaki basınçtan 5 mm-Hg den daha fazla artışı En önemli neden siroz (> %90) Portal ven ve intrahepatik dalları Portal ven çapı Ven açıklığı-trombüs? Akım yönü Akım profili Splenik ven SMV Porto-sistemik kollateraller Gastroözefagial Spleno/gastrorenal Paraumbilikal İntestinal Hemoroidal (rektal)

19 Portal Hipertansiyon -RDUS
Portal ven çapı <13 mm 13-15 mm- % 40 >15 mm - % 12.5 duyarlılık Kollateraller devreye girdiğinde çap azalır Akım profili Ondülasyon kaybı Akım Yönü Hepatopedal Hepatofugal İki yönlü (helical akım)

20 Portal Ven

21 Porto-sistemik kollateraller
PHT tanısında %70-85 duyarlılıkta Paraumblikal kollateral dışında PHT lokalizasyon ve nedeni arasında bağlantı yok Gastroözefagial Özofagus varislerine neden olur Paraumblikal Portal ven sol dalı-umblikus arasında Hepatik ve suprahepatik blokajlarda devreye girer >3 mm Ciddi PHT Splenorenal-gastrorenal Splenik-renal hilus düzeyinde Hemoroidal (rektal) TRUS ortaya konabilir

22 Porto-sistemik kollateraller

23 Porto-sistemik kollateraller

24

25 Portal ven Kollateraller Çap Akım yönü Açıklık-trombüs oluşumu
Kavernöz transformasyon Kollateraller

26 Portal venöz anevrizma
Doğumsal Edinsel (PHT) Küçükler asemptomatik Büyük anevrizmalarda duodenal-koledokal-portal bası, portal tromboz, PHT, rüptür… Kistik sakkuler görünümler RDUS portal venöz akım-türbulans

27 Portal venöz anevrizma

28 Hepatik arter Karaciğer beslenmesinin %25’i sağlar
Çöliyak akstan ayrılır Portal ven ve portal ven dallarına eşlik eder Düşük rezistanslı akım Pik sistolik hız: cm/sn, Karaciğer transplantasyonu komplikasyonu /tıkanıklık/darlık)

29 Hepatik arter Tıkanıklık Darlık Anastomoz bölgesi
Pik sistolik hızda artış 2 kat hız artışı, < 200 cm/sn Rezistivite indeksi < 0.5 Akselarasyon zamanı > 0.8

30 Hepatik arter

31 KC tümörleri Karaciğer tm tümüyle HA’den beslenir
En sık görülen tm hemanjiomlardır: Çoğunluk hipovasküler Düşük frekanslı (<10-15 cm/sn) devamlı akım Santral spot kanlanmalar Fokal Nodüler Hiperplazi İkinci sıklıkta izlenen fokal benign lezyon Santral skar dokusu çevresinde ve daha çok arteriyel kanlanma deseni Çevresel-santral kanlanma daha az oranda Hepatik adenom Santral-çevresel arteriyel-venöz akım Frekans şifti 2-4 kHz Hepatoselüler karsinoma Basket tipi arteriyel kanlanma Yüksek sistolik hızlar >4.5 kHz Metastatik lezyonlar Çevresel kanlanma deseni

32 Hepatik arter

33

34

35


"Normal Karaciğer ve Hastalıklarında Renkli Doppler US" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları