Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OKAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OKAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI"— Sunum transkripti:

1 OKAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI
Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

2 AMAÇ Öğrenci topluluklarının kurulmasındaki amaç;
öğrencilerin ders dışı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri yapmasına, değerlendirmesine, tanıtım ve akademik gelişmelere katkıda bulunmasına yönelik çalışmalara olanak tanımasıdır.

3 Öğrenci Toplulukları Koordinasyon Kurulu
İlgili Rektör Yardımcısının Başkanlığında Topluluk Başkanları ve Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanından oluşur. BU KURUL, TOPLULUKLAR ARASI İLİŞİKİLERİ DÜZENLER VE YÖNLENDİRİR.

4 TOPLULUK NASIL KURULUR?
Devamlı ve öğrencilik haklarından yararlanan en az 10 öğrenci, Topluluk kuruluş tüzüğü, Yönetim kurulu listesi ve iletişim bilgileri Danışman öğretim elemanı bilgisinin ekli olduğu yazılı dilekçeyle SKS Daire Başkanlığı’na başvurur.Evrakları incelenen aday topluluk, faaliyet alanları başka bir toplulukla çakışmıyorsa 3 gün içinde onaylanır.

5 Topluluk Danışmanı, ilgili topluluğa yol göstermek ve yönlendirme yapmak üzere üniversite akademik personelinden olmak kaydıyla, topluluğun talebi ve kendilerinin kabulü üzerine faaliyetlere destek olur ve oy hakkı yoktur.

6 YÖNETİM KURULU (YEDEK)
1 Başkan 1 Başkan Yrd YÖNETİM KURULU (ASİL) 1 Yazman 1 Sayman 1 Denetçi YÖNETİM KURULU (YEDEK) 2 Üye EK BİLGİ: KURULUŞ AŞAMASINDA OLAN TOPLULUKLARDA YUKARIDAKİ TABLOYA EK OLARAK +3 ÜYE DAHA EKLENİR, BÖYLECE MİNİMUM 10 ÖĞRENCİYLE YENİ TOPLULUK OLUŞTURULUR.

7 Genel Kurul Topluluğun tüm üyelerini kapsar Yönetim kurulunu seçer
Yönetim kurulu faaliyet raporlarını görüşür ve karara bağlar Üyelikten çıkarma önerilerini karara bağlar

8 SEÇİMLER Her eğitim-öğretim yılının sonunda (Bahar Döneminde final sınavlarından önce) yönetim kurulu devir teslim töreni yapılır, Bu devir işlemi, genel kurulun toplanması ve yeni yönetimin seçilmesi ile gerçekleşir. Kayıtlı tüm üyelerin oluşturduğu genel kurulda seçim ve kararların alınması için 2/3 çoğunluk yeterlidir. Eski yönetim kurulu tüm evraklarını , faaliyet raporlarını SKS Daire başkanlığına ve yeni yönetime teslim eder. Görevdeki her yönetim kurulu, kendinden bir önceki yönetim kurulunun tuttuğu evrakları saklamak ve kendinden sonraki diğer kurullara aktarmak zorundadır. Evraklarını yıl sonunda SKS’ye ibraz etmeyen toplulukların faaliyetleri geçici olarak durdurulur.

9 TOPLULUKLARIN TUTMASI GEREKEN EVRAKLAR
Üye kayıt defteri Yönetim kurulu karar defteri Genel kurul toplantı tutanak dosyası Varsa demirbaş eşya defteri Gelir-gider belgeleri Tüm bu bilgilerin bir örneği SKS daire başkanlığına sunulur ve onaylatılması zorunludur.

10 TOPLULUK TÜZÜĞÜ Toplulukların kuruluş ve çalışma esaslarında GENEL AMAÇ ayrıntılı biçimde yazılır. Aynı konu ve amaçta sadece bir topluluk kurulabilir.

11 Üyelikten çıkarılma: Öğrencilik herhangi bir nedenle sona ermesi Görevlendirilen konuda, yetersizliğine genel kurulca karar verilmesi İstifa etmesi Topluluk tüzüğünde yer alan çalışma esaslarına aykırı davranıldığına genel kurulca karar verilmesi Mezun ya da azil olunması

12 MALİ ESASLAR Her yıl bahar ayında yapılan yönetim kurulu devir tesliminde, geçen dönemin bütçesi sunulurken, bir sonraki dönemin tahmini bütçesi de belirtilir. Topluluklar faaliyetlerinde harcadıkları, aldıkları para miktarını makbuz, fatura,fiş gibi belgelerle kayıt altına almalıdırlar. Topluluk faaliyetleri ile ilgili olarak yapılacak olan sponsorluk anlaşmaları SKS Daire Bşk ve Rektörlüğün onayı ile gerçekleştirilir.

13 TOPLULUKLARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR
Topluluklar, üniversite içi ve dışı faaliyetlerin tanıtım ve duyuruları için Sağlık, Kültür ve Spor D.Bşk’dan izin almalıdırlar. Bu türdeki duyuruların en az 15 gün öncesinden SKS D.Bşk’na bildirilmesi gerekmektedir. Topluluklar kendi belirledikleri faaliyet alanının dışına çıkamazlar. Bir topluluğun yönetim kurulunda yer alan üye, başka topluluğun yönetim kurulunda görev alamaz.

14 Yönetim kurulu başkanı olmak için en az
1 yıl topluluk yönetim kurulunda görev almış olması gerekmektedir. Yönetim kurulu başkanı her yıl 1 kereliğine seçilir ve 1 yıldan daha uzun süre başkanlık yapamaz. Topluluklara lisans ve önlisans öğrencileri üye olabilirler.

15 Toplulukların faaliyet alanı konusunda doğacak anlaşmazlıklarda, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın kararına göre işlem yapılır. Üniversitenin genelini ilgilendiren etkinliklerde hangi topluluğun yer alacağına Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın önerisiyle Rektörlük karar verir.

16 Topluluklar, kendileri için belirlenmiş etkinlik alanının dışına çıkamazlar ve diğer topluluk alanlarına ait etkinliklerde bulunamazlar. Ancak topluluklar arası anlaşma ile ortak etkinliklerde bulunabilirler.

17 Topluluk Kapatma Topluluk çalışma esaslarına dayanarak hazırlanan tüzükte bulunan hükümlere aykırı davranan ve faaliyette bulunan topluluklar SKS Daire Başkanlığı ve ilgili Rektör Yardımcısının onayı ile kapatılılır. Yukarıdaki gerekçeyle kapatılan topluluklar Rektörlük, Fakülte Dekanlıklarının, Yüksekokul Müdürlüklerinin uygun görmesi ve SKS D.Bşk onayı ile yönerge ve maddeleri doğrultusunda faaliyetlerine başlarlar.

18 Bir yıl süre ile etkinlikte bulunmayan topluluklarının faaliyetlerinin durdurulması, SKS d.Bşk. Oluru ve Rektörlüğün onayı ile gerçekleştirilir. Yıl sonunda faaliyet raporlarını ve evraklarını ibraz etmeyen toplulukların da faaliyetleri geçici olarak durdurulur.

19 Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
TEŞEKKÜR EDERİZ OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı


"OKAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları