Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sağlık Araştırmaları (Health Interview Surveys (HIS)) Niels Kr. Rasmussen.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sağlık Araştırmaları (Health Interview Surveys (HIS)) Niels Kr. Rasmussen."— Sunum transkripti:

1 Sağlık Araştırmaları (Health Interview Surveys (HIS)) Niels Kr. Rasmussen

2 Sağlık Araştırması nedir? Vatandaşların kendi sağlıkları, davranışları, v.s. hakkındaki raporları. Sağlık bakım ve yönetim sisteminden, özellikle hasta ve sağlıklı olmayan insanların kayıtları, dosyaları, dokümanları verilere önemli bir tamamlayıcıdır. Kişi ile yapılan yüz yüze mülakatla, telefonla, kendilerinin doldurduğu soru formlarıyla, internetle toplanabilmektedir. Nüfus örneklemine uygulanır – nüfus sayımlarında olduğu gibi tüm nüfusa uygulanmaz.

3 Tipik bir Sağlık Araştırması (HIS)’nın Ana Unsurları III Mekânda, fiziksel ve sosyal çevrede kaynaklar IV Mekânda fiziksel ve sosyal çevrede gerginlikler ve risk faktörleri V Kişisel kaynaklar VI Kişisel gerginlikler ve risk faktörleri I Psikolojik işlev ve iyilik hali I Fiziksel / psikolojik işlev ve iyilik hali II Hastalık ve rahatsızlık VII Sosyal katılım VIII Başa çıkmak ve hâkimiyet IX Sosyal içerme ve dışlama Sosyal, ekonomik ve demografik durum

4 Unsur Örnekleri

5 Unsurlar için motivasyon Teorinin yönlendirdiği unsurlar Politikanın yönlendirdiği unsurlar İzleme Amaç belirleme Değerlendirme, kıyaslama için göstergeler

6 Sağlık Araştırması (HIS) Avrupa’da birçok ülkede yaygın olarak kullanılmaktadır Bazıları düzenli olarak – diğerleri ise tek bir araştırma olarak Avrupai karşılaştırma perspektifi açısından, karşılaştırılabilirlikten uzaktır. Sorular farklı şekilde ifade edilmiştir. Tasarım ve veri toplama değişmektedir. Ölçülen frekanslar üzerindeki etkisi AB’deki ülkeler arasındaki sağlıkta ilerlemeyi izlemek, kıyaslamak ve değerlendirmek zordur.

7 Avrupa Sağlık Araştırma Sistemi (EHSS) Bu yüzden Eurostat, Avrupa Sağlık Araştırma Sistemi (EHSS)’ni başlatmıştır. Genel ve özel araştırmalar. Modüllere dayalıdır. Gerçekleştirici olarak veriler ulusal araştırmalarda toplanmaktadır. Avrupa İstatistik işbirliğinde üye devletler ve diğer ülkelerle yakın işbirliğinde.

8 İlk çekirdek modül Minimum Avrupa Sağlık Modülü (MEHM) (SILC ve bazı ulusal sağlık araştırmaları (HIS)’nda uygulanmıştır) Algılanan Sağlık: Kişinin kendi perspektifi Mesleki, tıbbi teşhis perspektifi Sosyal, katılımcı perspektif

9 Modüller Sağlık durum modülü (EHSM) Çekirdek modül ve geliştirilmiş modül Sağlığın belirleyicileri modülü (EHDM) Sağlık bakım modülü (EHCM) Özgeçmiş (Background) Modülü (EBM) Çevirisi yapılmış ve çeşitli üye ülkelerde alan testi yapılmıştır. Uygulamaya konmuş ve geniş ölçekli veri toplamaya konudur. Yeni modül: EDSIM

10 Karşılaştırılabilirliği iyileştirmek için gereken adımlar Ortak bir soru formu Tasarım ve veri toplama Kalite değerlendirme kriteri Eurostat’a veri sunucular: kalitenin kendi tarafından bildirilmesi Üye ülkeler ve diğer ülkeler: centilmenlik anlaşmasıyla kabul edilen soru formu AB yönetmeliği

11 Gelecek Gelecek 3-4 sene süresince, birçok üye ülke EHIS’i uygulamaya koymuş olacaktır. Araştırmayı uygulayan ülkelerden elde edilen deneyimleri dikkate alarak yapılan ilk veri toplama sürecinden sonra modüllerin gözden geçirilmesi beklenmektedir. Beklenti: modüller ulusal sorulara da yer verebilmek için uzunluk olarak kısaltılacaktır. Bir sonraki araştırma uygulama yönetmeliği ile yönlendirilecektir.


"Sağlık Araştırmaları (Health Interview Surveys (HIS)) Niels Kr. Rasmussen." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları