Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İzleme - göstergeler AB Eşleştirme Projesi, Ankara 5. Ders Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İzleme - göstergeler AB Eşleştirme Projesi, Ankara 5. Ders Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü."— Sunum transkripti:

1 İzleme - göstergeler AB Eşleştirme Projesi, Ankara 5. Ders Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü

2 Kanıta dayalı politika oluşturma araçları  Gösterge değerlendirmeleri –Mevcut performansın kalitesini değerlendirmek için nihai araç (olası diğer ülkelere atıf)  Uygulama ile ilgili değerlendirme: tasarım, operasyon, sonuçlar gibi ana alanlarda görüntüler  Süreç değerlendirmesi  Etki değerlendirmesi; spesifik çıktıların değerlendirilmesi (çoğunlukla en zor olan)

3 Kanıta dayalı politika oluşturma NEDEN  Ana göstergeler hatalı gidiyorsa yardımcı olur  Gelecek hakkında öngörüde bulunur  Atılan adımları izler (vermek durumunda olduklarını verebiliyorlar mı?) => Erken müdahaleye yardımcı olur GEREKLİLİKLER  Araştırma ve gösterge takibi (değerlendirme) sürekli olmalıdır –Zorluklar / tuzaklar? (yanlış yönlendirme; açıklanması zor)

4 Finlandiya’da performans izlemesi  Reformların takibi –Özel gözlemler ve analizler; çoğunlukla yasal pakette istenir  Sürekli izleme –İzleme göstergelerinin seçimi  Devletin parlamentoya düzenli raporlamaları  Göstergeler için gereklilikler –Yerinde veri toplama? –Erişilebilir referans veri? –Seçimin uygunluğu?

5 MSH’de kullanılan Finlandiya sürekli göstergeleri  Temel Göstergeler –Gayri safi yurtiçi hasıla –Sosyal harcama: toplam; gayri safi yurtiçi hasılanın yüzdesi; kişi başına –Demografik veri: doğumda beklenen yaşam süresi; –Çalışma istatistikleri: İstihdam oranı, işsizlik oranı –Yoksulluk oranı  cinsiyetlere göre; yaş gruplarına göre; 5’li gelir gruplarına göre  Özel Göstergeler –Sigorta şeması performans göstergeleri –Sosyal göstergeler (örneğin bakıma alınan çocukların sayısı)

6 Bazı örnekler: temel göstergeler  Demografi (nüfus)  Sosyal harcama  Yoksulluk oranları

7 7 24/08/2014 Finans ve Planlama Bölümü 2006 yılında AB ülkelerinde nüfus Toplam nüfusun oranı (%) Kaynak: Eurostat 65 yaş ve üstü nüfusun oranı 0 – 14 yaş arası nüfusun oranı

8 8 24/08/2014 Finans ve Planlama Bölümü 2007 yılında AB ülkelerinde sosyal korumaya ilişkin toplam harcama, gayri safi yurtiçi hasıla oranı, % olarak Gayri safi yurtiçi hasıla oranı (%) Kaynak: Eurostat

9 9 24/08/2014 Finans ve Planlama Bölümü 2007 yılında AB ülkelerinde yoksulluk oranı Nüfus oranı (%) Göreceli yoksulluk ulusal medyan denkleştirilmiş harcanabilir gelirin % 60’ı olarak belirlenmiştir Kaynak: Eurostat Toplam nüfus 0 – 17 yaş arası nüfus

10 Bazı özel göstergeler  Emeklilik yaşı beklentisi  Çalışma hayatında ortalama yıl sayısı  Geri ödenen günlük hastalık teminatı

11 11 24/08/2014 Finans ve Planlama Bölümü 50 yaşında olanlar için emeklilik yaşı beklentisi Kaynak: Fin Emeklilik Merkezi Erkek Kadın Erkek – hedef Kadın - hedef

12 12 24/08/2014 Finans ve Planlama Bölümü Çalışma hayatında ortalama yıl sayısı Kaynak: Finlandiya İstatistik, TVT Erkek Kadın

13 13 24/08/2014 Finans ve Planlama Bölümü Geri ödenen hastalık günlük teminatı (hastalığa göre) Bin hastalık günlük teminatı Kaynak: Finlandiya Sosyal Sigorta Kurumu Erkek Kadın Kas – iskelet sistemi hastalıkları ve destek doku hastalıkları Ruhsal bozukluklar ve davranış bozuklukları Yaralanmalar, zehirlenme ve bazı diğer dış sebepler Dolaşım ile ilgili hastalıklar Sinir sistemi hastalıkları Tümörler Diğer sebepler

14 Sosyal politikaya ilişkin AB Göstergeleri  EUROSTAT veri toplama temeli oluşturur  Üzerinde mutabık kalınan tanımlar karşılaştırılabilir göstergeleri sunar  Komisyon Raporları performansa ilişkin görünürlük sağlar  Sosyal Koruma Komitesi (SKK) Ortak Raporu üzerinde mutabık kalınan göstergeler grubuna dayanır

15 Temel göstergeler  Göstergeler temel ve referans göstergelere ayrılmıştır  Gösterge çalışması aşağıdakiler üzerinde yoğunlaşır: –Yoksulluk ölçümü (EU2020) –Emeklilik yeterliliği –Emeklilik şeması sürdürülebilirliği (ECOFIN: bakış açısı kamu maliyesi bakış açısıdır)  Diğer ana göstergelere atıf: Kamu maliyesi İş piyasası göstergeleri Eğitim ve araştırma göstergeleri

16 EU2020 Yoksulluk hedef göstergeleri Üç grup: –Yoksulluk riski altındakilerin oranı (%60) –Düşük iş yoğunluğu oranı (< %20) –Maddi durumu çok kötü olanlar (9 üzerinden >=4) Üye Ülkeler kendi takip göstergelerini de seçebilirler

17 17 EU 2020 üzerinde mutabık kalınan göstergeler  Yoksulluk riski altında olanlar Medyan Gelir ulusal gelir dağıtım göstergesi  Maddi durumu çok kötü olanlar 9 üzerinden 4 yoksunluk göstergesi => seçilmiş RK 1867-1876 Tissolaset bulgularına hassas  “Uzun vadeli işsiz hane halkı” = Son 12 ayda iş piyasasına düşük (<0.20) bir bağ ile bağlı ev halkı Bazı zorlu gruplar (örneğin öğrenciler)

18 Yoksulluk ya da dışlanma riski altında olan 120 milyon insan Yoksulluk riski altında olan ~ 80 Milyon Kişi Maddi durumu çok kötü olan 40 Milyon Kişi + 20 Milyon İşsiz hanelerdeki 45 Milyon kişi + 20 Milyon

19 Finlandiya: Yoksulluk ya da dışlanma riski altında olan yaklaşık 900 000 kişi ~ 680 000 Yoksulluk riski altında olan kişi Maddi durumu çok kötü olan 180 000 kişi + 100 000 İşsiz hanelerde 330 000 kişi + 125 000

20 JAF - Ortak Değerlendirme Çerçevesi İzleme ve analiz için araçlar 1)Seçilen göstergeler dönüştürülmüş / standartlaştırılmış: [ (Gösterge – AB ortalaması / Standart sapma ]*10 2) Ülkelerin “doğal” gruplar olarak gruplandırılması ortak zorluklar grubu 3) Her politika alanının görselleştirilmesi 4) Durumu analiz etmek ve ana zorlukları tanımlayabilmek için kullanılan referans göstergeler

21 Adım 1.3: Görselleştirme “İş piyasasına katılımı artırma” politika alanı Ülke A (ağırlıksız puanlar) Toplam Erkek Kadın OW Erkek OW Kadın Genç Az yetenekli Ulusal olmayan

22 Adım 1.4: Ülke gruplamaları Standartlaştırılmış puan

23 Adım 3: Öncelikler PriorityDefinition Yüksek Ulusal kapsam göz önünde tutulursa, bu zorluğu aşmak iyi bir iş piyasası ve sosyal çıktılar bakımından büyük farklar yaratacaktır. Orta Bu zorluğu aşmak iyi iş piyasası ve sosyal çıktılar bakımından birtakım farklılıklar yaratacaktır ve / veya bu zorluk yakın bir gelecekte ele alınmazsa büyük bir önem arz edecektir. Düşük Bu zorluğu aşmak iyi bir iş piyasası ve sosyal çıktı bakımından sadece göreceli olarak küçük farklar yaratacaktır.

24 Kriz izlemesi - örnek

25 Şekil 1 – Gerçek gayri safi yurtiçi hasıla, işsizlik oranı, bütçe dengesi ve sosyal koruma harcaması: 1995 – 2009 yılları arasındaki tarihi inceleme ve 2010 – 2011 yılları için tahmin GSYH büyümesi % Bütçe dengesi (% GSYH) İşsizlik oranı % Sosyal koruma harcaması (GSYH%) Kaynak: ECFIN (Bahar dönemi ekonomik tahmin 2010)

26 Şekil 2 – AB27’de, 2000 – 2007 yılları arasında sosyal yapının (GSYH yüzdesi; ileri yaş, kazazedeler ve hastalık / sağlık bakımı hariç) ve işsizlik oranının gelişimi AB27*: 2004 yılına dek AB25 daha sonra AB27 Sosyal harcamanın yapısı (GSYH %) AB27 Sosyal harcama (Gayri safi yurtiçi hasılanın yüzdesi olarak) İşsizlik oranı Kaynak: EU LFS ve ESPROSS: AB27: 2004’e dek AB25 daha sonra AB27

27 Finlandiya Kaynak: ECFIN (Bahar dönemi ekonomik tahmin 2010) GSYH büyümesi % Bütçe dengesi (% GSYH) İşsizlik oranı % Sosyal koruma harcaması (GSYH%)

28 Finlandiya Sosyal harcamanın yapısı (GSYH %) Finlandiya İşsizlik Aile / Çocuklar Engellilik Konutlandırma Sosyal Dışlama İşsizlik oranı Sosyal harcama (Gayri safi yurtiçi hasılanın yüzdesi olarak) İşsizlik oranı Kaynak: EU LFS ve ESPROSS

29 Kaynak: ECFIN (Bahar dönemi ekonomik tahmin 2010) GSYH büyümesi % Bütçe dengesi (% GSYH) İşsizlik oranı % Sosyal koruma harcaması (GSYH%) Fransa

30 Sosyal harcama (Gayri safi yurtiçi hasılanın yüzdesi olarak) İşsizlik oranı İşsizlik Aile / Çocuklar Engellilik Konutlandırma Sosyal Dışlama İşsizlik oranı Kaynak: EU LFS ve ESPROSS Sosyal harcamanın yapısı (GSYH %) Fransa

31 Kaynak: ECFIN (Bahar dönemi ekonomik tahmin 2010) İngiltere GSYH büyümesi % Bütçe dengesi (% GSYH) İşsizlik oranı % Sosyal koruma harcaması (GSYH%)

32 İşsizlik Aile / Çocuklar Engellilik Konutlandırma Sosyal Dışlama İşsizlik oranı Sosyal harcamanın yapısı (gayri safi yurtiçi hasılanın yüzdesi) İngiltere Sosyal harcama (Gayri safi yurtiçi hasılanın yüzdesi olarak) İşsizlik oranı Kaynak: EU LFS ve ESPROSS


"İzleme - göstergeler AB Eşleştirme Projesi, Ankara 5. Ders Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları