Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KADIN ÇALIŞMA GURUBU KADIN ÇALIŞMA GURUBU. Odamız Kadın Çalışma Gurubu 2010-2012 dönemi Gerçekleştirdiği Faaliyetler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KADIN ÇALIŞMA GURUBU KADIN ÇALIŞMA GURUBU. Odamız Kadın Çalışma Gurubu 2010-2012 dönemi Gerçekleştirdiği Faaliyetler."— Sunum transkripti:

1 KADIN ÇALIŞMA GURUBU KADIN ÇALIŞMA GURUBU

2 Odamız Kadın Çalışma Gurubu 2010-2012 dönemi Gerçekleştirdiği Faaliyetler

3 Demokratik Katılım Platformu olarak Odamızın 22. Olağan Genel Kurulundan aldığımız y etkiyle Oda yönetimi görevini üstlendiğimiz bu dönemde JMO Kadın Çalışma Gurumuz bilgi ve birikimlerini birleştirerek oda çalışmalarımız içinde etkin faaliyetler yürütmüştür.

4 Kadın Çalışma Gurumuz bir yanda cinsiyetçilik, eşitsizlik, kadına karşı şiddetle mücadele politikaları üzerinde kafa yorarken diğer yanda mesleğimizin sorunlarıyla mücadele etmek için odamız bünyesindeki diğer komisyonlarda yer alarak mesleğimize, odamıza katkı sunan faaliyetlerin içinde yer aldı.

5 8 mart etkinlikleri başta olmak üzere Toplumsal cinsiyet, kadına karşı şiddet ve ülkemizde kadının yeri temalı, geniş katılımlı toplantılar düzenledi.

6 Kadın meslektaşlarımızın kendi karalarını kendileri alabilme, kendi sözlerini söyleyebilme ve karar alma organlarına çoğulcu kadın katılımını sağlamak için Kadın Çalışma Gurubuna yeni üyeler kazandırma politikaları yürüttü.

7 Kadın arkadaşlarımızın sosyal, siyasal, kültürel ve sanatsal alandaki birikim ve yeteneklerini birbirine aktaran, paylaşan etkinliklerin içinde yer aldı.

8 Düşünce özgürlüğü ve ifade hakkını kürsü konuşmalarıyla seslendirdi.

9

10 - Odamızın içinde yer aldığı yürüyüş ve mitinglere katıldı.

11 Cinsiyet ayrımcılığına ve kadına karşı şiddete dur diyen bildiri ve basın açıklamaları hazırlayarak kamu oyunda toplumsal duyarlılığın oluşmasına çaba sarfetti.

12 TMMOB Kadın Çalışma Gurubu, İKK Kadın Çalışma Gurubu ve TMMOB Kadın Kurultayı kapsamında yürü- tülen toplantı ve etkinliklerin içinde yer aldı.

13

14 Kadın Çalışma Gurubumuz yalnızca kadın sorunlarıyla sınırlı kalan faaliyetler yürütmedi. Odamızın ve mesleğimizin gelişmesine ve mesleği- mizin kamu oyunda tanıtılmasına yönelik faaliyetler de yürüttü.

15 Mesleğimizi ilgilendiren konular ve oda görüşlerimizin kamu oyuyla paylaşılmasına yönelik radyo ve televizyon programlarına katılarak Odamız çalışmalarına katkı sağlayan faaliyetlerin içinde yer aldı.

16 Birliğimiz ve odamız dışındaki kadın örgütlenmeleri ve Kadın guruplarıyla iletişim ve dayanışma içinde olmaya önem verdi. Kadın cinayetleri dava ve duruşmalarını sistematik olmasa da olanaklar dahilinde takip etmeye özen gösterdi. Sığınma evlerinde kalan şiddet mağduru kadınlarla dayanışma- yı sağlayan kimi faaliyetler içinde yer aldı.

17 Kadın Çalışma Gurubu üyelerimizin hemen her biri ayrı ayrı odamız bünyesinde faaliyet gösteren farklı komisyonlarda görev alarak mesleğimizin gelişmesine ve sorunların çözülmesine katkı sunan çalışmalar içinde olduğu gibi Odamızın ana etkinlikleri kapsamında yürütülen kurultay, seminer, eğitim kursları, sosyal etkinlikler vb. faaliyetlerin içinde yer aldı.

18 Odamız yönetsel organlarının, mesleğimizi ilgilendiren tüm yasa ve yönetmelikler aşamasında sürdürdüğü etkin çalışmalar arasında yer alan TBMM, ilgili Bakanlıklar, Genel Müdürlükler, en yetkili makam ve mercilerle yaptığı görüşmelerde de etkin rol alan kadın meslektaşlarımız, odamıza ve mesleğimize katkı sağlayan çalışmaların içinde yer aldı. Maden uygulama yönetmeliği Kızılcahamam Çalıştayında Enerji Bakanı Sn. Taner Yıldız’la görüşülerek mesleğimizin sorunları ve taleplerimiz aktarıldı.

19 8 Mart etkinlikleri düzenledi

20

21 Odamız sosyal etkinlikler komisyonu ile ortaklaşa düzenlediğimiz 3 şiir bir saz etkinliği

22 Yoğun emek gerektiren bu faaliyetleri gerçekleştiren Kadın Çalışma Gurubu üyelerimize özverili çalışmaları ve Odamıza sundukları katkılardan dolayı Teşekkür ederiz. Önümüzdeki dönemde de tüm kadın üyelerimizi bizlerle birlikte olmaya, Birlikte üretmeye ve birlikte yönetmeye çağırıyoruz!.. BİLİMLE EMEKLE İNATLA UMUTLA... DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU


"KADIN ÇALIŞMA GURUBU KADIN ÇALIŞMA GURUBU. Odamız Kadın Çalışma Gurubu 2010-2012 dönemi Gerçekleştirdiği Faaliyetler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları