Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TükoDer Bilişim Geliştirme ve Test Uygulaması Projesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TükoDer Bilişim Geliştirme ve Test Uygulaması Projesi"— Sunum transkripti:

1 TükoDer Bilişim Geliştirme ve Test Uygulaması Projesi
Basın Toplantısı

2 Konuşmacılar Ali ER - TükoDer Genel Başkanı Firdevs KOROĞLU – TükoDer Genel Sekreteri Esra ZARA – Proje Koordinatörü

3 Ali ER TükoDer Genel Başkanı

4 TükoDer Genel Sekreteri
Firdevs KOROĞLU TükoDer Genel Sekreteri

5 TükoDer Tüketiciyi Koruma Derneği
25 Ekim 1990 yılında İstanbul’da kuruldu. Derneğin amacı; tüketici haklarının korunması ve geliştirilmesidir. Bu doğrultuda örgütlenerek, tüketici bilincini oluşturmak, evrensel tüketici hakları paralelinde, tüketicilerin kendilerini koruyabilecek bilinç ve örgütlülük düzeyine gelmesi için çalışmalar yapmaktadır.

6 TükoDer İlkeleri TükoDer;
Hiçbir politik düşünce, inanç, din, cins, ırk farkı gözetmez. Toplumun her kesiminden tüketicilerin üyeliğine açıktır. Ticari kuruluşlardan ve siyasi partilerden bağımsız bir tüketici örgütüdür. Hiçbir ticari kurum ve kuruluştan bağış, reklam ve ilan kabul etmez. Ticari ve politik hiçbir bağımlılığı olmayan, bütünüyle üyelerinin gönüllü katkı ve katılımlarıyla çalışmalarını sürdüren, bir BAĞIMSIZ TÜKETİCİ ÖRGÜTÜ ve Sivil Toplum Kuruluşudur.

7 Kurucu Genel Başkan Ayşe Akman

8 Tükoder örgütleniyor

9 Tükoder örgütleniyor

10 Tükoder örgütleniyor

11 Tükoder örgütleniyor

12 Ağustos 1996 TükoDer, Uluslararası Tüketiciler Örgütü’ne üye oldu

13 12 Mart 1998 TükoDer, Kamu Yararına Çalışan Dernek statüsü kazandı

14 Birleşmiş Milletler’den TükoDer’e plaket 1999

15 TükoDer, kampanyaları ile kamuoyunu bilinçlendirdi

16 TükoDer, kampanyaları ile kamuoyunu bilinçlendirdi

17 TükoDer, verdiği hukuk mücadelesi ile tüketicinin yanında oldu

18 TükoDer Bilişim Geliştirme ve Test Uygulaması Projesi

19 Proje bileşenleri Program: Katılım Öncesi Süreçte Sivil Toplumun Güçlendirilmesi: STK Hibe Programı

20 Proje bileşenleri Finansör: Avrupa Birliği

21 Proje bileşenleri Uygulama: Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS)

22 Proje bileşenleri Yürütme: Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)

23 Proje bileşenleri Paydaş: Beşiktaş Belediyesi

24 Proje bütçesi Projenin toplam bütçesi 60.495,13 €
54.445,61 €  Avrupa Komisyonu via MFİB Kalan %10’luk dilim  TükoDer eşfinansman katkısı

25 Projenin genel amacı Tüketici hakları ve tüketiciyi koruma önlemleri ile ilgili bilinç ve duyarlılığın toplumda yerleşmesi ve çözüm üretici kurumların güçlendirilmesi.

26 Projenin özel amacı TükoDer’in kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi ve hizmet kapasitesinin arttırılması; Tüketici koruma faaliyetlerinin hızlandırılması, iyileştirilmesi, takip edilebilirliğinin arttırılması ve buna bağlı olarak, Tüketici şikayet ve taleplerinde niteliksel ve niceliksel bir gelişme sağlanması; TükoDer’in tanınırlığının arttırılması; Bölge halkına dönük bilgilendirici faaliyetler düzenlenmesi ve tüketicilerin sürece dahil edilmelerinin sağlanması.

27 Projenin faydaları Tüketici şikayetleri daha kısa sürede sonuçlandırılıyor; Dernek daha etkin hale gelerek tanınırlığını artıyor; TükoDer üye sayısı artıyor; TükoDer merkez yönetimi şubelerinin etkinliği artıyor; Pilot bölgede, AB uyum sürecini de destekleyecek şekilde tüketici bilinci gelişiyor; Farkındalık çalışmaları, tüketici gruplar arasında davranış değişikliği yaratarak sürece aktif katılımları sağlanıyor; Talep, şikayet ve geribildirim sayılarında gözle görülür artış yaşanıyor, Tüketici bilincinin artması ile uzun vadede mal ve hizmet arzında kalite artışı sağlanıyor.

28 Proje faaliyetleri Projenin uygulama pilot bölgesi olarak Beşiktaş ilçesi seçildi. Öncelikle derneğin donanım ihtiyaçları giderildi. Tüm şubelerin kullanımına açık web tabanlı danışman programı geliştirildi. Bu yazılım sayesinde gelen tüketici şikayetleri ile dernek üye bilgilerinin takibi ve denetiminde şubeler arası entegre bir sistem oluşturuldu. TükoDer şubelerinde çalışmakta olan gönüllüler, aldıkları eğitim sonunda yazılımı verimli ve etkili bir şekilde kullanmaya başladılar. Tüketiciler, yenilenen web sitesi ve geliştirilen yazılımın imkanları sayesinde internet aracılığı ile şikayetlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde derneğe iletebilir hale geldiler.

29 Proje faaliyetleri Beşiktaş Belediyesi’nin koordinasyonunda muhtarlıklar, zabıta karakolları ve belediye kültür merkezlerinde tüketici hakları konusunda farkındalık yaratıcı faaliyetlerde bulunuldu. Bu kurumların binalarına şikayet kutuları yerleştirildi. Şikayet kutularına gelen başvurular alındı ve sonuçları derlenmekte.

30 Proje çıktıları Danışman programı
İşlemler web tabanlı yürüyecek

31 Proje çıktıları Danışman programı
Tüm şubeler arası entegrasyon sağlanacak

32 Proje çıktıları Danışman programı
Tüm işlemler ortak sistemde kayıt altına alınacak

33 Proje çıktıları Danışman programı
Tüm süreçlerin hukuka uygunluk denetimi kolaylaşacak

34 Proje çıktıları Danışman programı
Bütün rapor ve teşhirler kolayca paylaşıma açılacak

35 Proje faaliyetleri Tüketici şikayet kutuları muhtarlıklara dağıtıldı

36 Proje faaliyetleri Tüketici şikayet kutuları muhtarlıklara dağıtıldı

37 Proje faaliyetleri Tüketici şikayet kutuları muhtarlıklara dağıtıldı

38 Proje faaliyetleri Tüketici şikayet kutuları muhtarlıklara dağıtıldı

39 Proje faaliyetleri Muhtarlara yönelik eğitim düzenlendi

40 Proje faaliyetleri TükoDer gönüllülerine yönelik danışman programı eğitimleri düzenlendi

41 Proje faaliyetleri TükoDer gönüllülerine yönelik danışman programı eğitimleri düzenlendi

42 Proje faaliyetleri TükoDer gönüllülerine yönelik danışman programı eğitimleri düzenlendi

43 Proje faaliyetleri Tüketici hakları ve proje hakkında bilgi veren broşür bastırıldı ve dağıtıldı

44 Proje faaliyetleri Tüketici hakları ve proje hakkında bilgi veren afişler bastırıldı ve dağıtıldı

45 TükoDer ve Tüketiciler Artık Daha Güçlü!


"TükoDer Bilişim Geliştirme ve Test Uygulaması Projesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları