Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Şirket Profili  Projeler ve Uygulamalar  Hizmet Alanlarımız  Belgelerimiz  Referanslar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Şirket Profili  Projeler ve Uygulamalar  Hizmet Alanlarımız  Belgelerimiz  Referanslar."— Sunum transkripti:

1

2  Şirket Profili  Projeler ve Uygulamalar  Hizmet Alanlarımız  Belgelerimiz  Referanslar

3 Livane Zirai Mühendislik ve Danışmanlık Ltd.Şti 2006 Yılı son çeyreğinde kurulmuştur. Şirketimiz Tarımsal Mühendislik firmasıdır. Şirketimiz Sahibi Ergin Kahveci Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Müh. Mezunu ve ulusal-uluslararası iş tecrübesine sahiptir. Ar-Ge Başkanlığı ve bir çok projede yer almıştır.  Şirketimizin 7 Yıllda bir çok iş tecrübesi vardır.

4  1- Şirketimiz Proje kabulünü; “Projenin bütünselliği” kavramını esas alarak ve 7472 Sayılı Ziraat Mühendisliği Kanunu ile bu Kanuna dayalı Tüzüğün 8. Maddesinin vermiş olduğu yetki çerçevesinde, “Tarım İşletmelerinin Planlanması ve Projelendirilmesi Madde 8 – Ziraat mühendisleri, bitkisel veya hayvansal üretim yapan, tarım işletmelerinin, üretim, hasat, sınıflandırma, ambalajlama, muhafaza, depolama, değerlendirme ve pazarlama faaliyetleriyle ilgili etüd, planlama ve projelendirme işleriyle bunların uygulama ve kontrol işlerini yapmaya yetkilidirler.” yasal dayanağına göre yapmaktadır.

5  Etüt, hazırlık ve ön inceleme, Vaziyet Planı, Avam Proje, Mimari Proje, İnşaat, Betonarme, Statik, Keşif Özeti ve istenirse Metrajları, Elektrik, Makine/Sıhhi Tesisat Projeleri, Keşif Özeti ve istenirse Metrajları, AB Standartlarında Fizibilite, İşlerini bir bütün olarak almakta ve hazırlamaktadır.

6  Her planlama ve Proje “kendine özgü”dür. Her proje de olduğu gibi, Tarımsal Projeler de bir bütün olarak ele alınmalıdır. Yer seçimi, konu seçimi, içeriğin şekillendirilmesi, tasarım, yapım şekil ve konstrüksiyonunun tayini, maliyet unsurlarının başlangıçta objektifleştirilmesi gibi birincil önemdeki hususlar, analiz edilmeden Projelendirme kararı verilemez.

7  Tarımsal Mühendislik ve Tarımsal Yapılar Lisans düzeyinde bir Bilim ve Mühendislik Formasyonu’dur. Konu Uzmanı Ziraat Mühendislerince koordine edilmeyen tüm diğer işler ( İnşaat, Mimari, Tesisat vs gibi ), sadece genel amaçlara hizmet edebilir ve asla canlı materyallerin yaşam koşullarını planlayamaz.  Ruhsat almış dahi olsa, bu tür projeler ancak, bina ve yapı unsurlarının inşaat kalitesini, inşaat kurallarını, statik kriterlerini ve depremsellik değerlerini garanti eder. Ancak asla canlı materyal yetiştiriciliğini ve işletmenin sürdürülebilirliğini garanti edemez, mühendislik sorumluluk ve yükümlüğünü içermez. 30 yıllık birikimimiz, atıl veya kapanmış işletmelerin çok büyük bölümünün bu eksiklikler nedeniyle başarısızlığa uğradığını göstermektedir.

8  Bir bütün olarak planlanıp projelendirilmemiş, fotokopi edilmiş, kesilip yapıştırılmış, bakılarak veya görerek dizayn edilmiş, kaynağı ne olursa olsun “aşırılmış” projeler, ilk etapta avantaj olarak görülse de, işletmenin faaliyete geçmesinden sonra, giderilmesi mümkün olmayan sorunlara yol açacaktır. Kaldı ki, bu yaklaşım öncelikle emeğe sonra da kişinin kendi çıkarlarına kayıtsız kalmasıdır. Her kim olursa olsun bu tür davranışlar etik de değildir. Ayrıca her proje, yasal açıdan “ telif ve marka” hakkına sahiptir.

9  Sonuç olarak; Tarımsal projeler, bitki ve hayvanlara yani canlılara yönelik projelerdir. Sektör ve planlama; sürekli gelişen, teknoloji kullanan, yenilenen ve özellikle de ulusal ve uluslar arası gelişmeler ve işletme ekonomisinden etkilenen bir sektördür. Bu projelerdeki temel öncelikler, canlıların refahı, verimliliği ve yatırımcısına sağlayacağı faydanın karlılığıdır ( karlılık, kar anlamı taşımaz ). İyi ve özgün verilere göre planlanmamış bütün tarımsal yapılar, “ Domino” etkisi yaratarak, üzerinde çalışılan canlılara zarar verir. Bu zarar yatırımcının zararı ile sonuçlanır.

10  Ergin KAHVECİ' YE Ait Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Mühendis Diploması Ergin KAHVECİ' YE Ait Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Mühendis Diploması

11  Ergin KAHVECİ'ye Ait T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Mesül Müdür Sertifikası Ergin KAHVECİ'ye Ait T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Mesül Müdür Sertifikası

12  Ergin KAHVECİ'ye Ait Ankara Üniversitesi Eğitim Merkezi Tarafından Avrupa Birliği Çevrimi Yönetimi Sertifikası Ergin KAHVECİ'ye Ait Ankara Üniversitesi Eğitim Merkezi Tarafından Avrupa Birliği Çevrimi Yönetimi Sertifikası

13  Ergin KAHVECİ'ye Ait T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilen Tarım Sigortaları Havuzu Eksperlik Belgesi Ergin KAHVECİ'ye Ait T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilen Tarım Sigortaları Havuzu Eksperlik Belgesi

14  Livane Zirai Müh. Danş.Ltd.Şti ile iletişime geçmek için aşağıdaki bilgileri kullanabilirsiniz. › E-posta: livanetarim@hotmail.comlivanetarim@hotmail.com › Web: www.livanetarim.comwww.livanetarim.com › Telefon: (312) 2852585 › Fax: (312) 2200306 Teşekkürler


" Şirket Profili  Projeler ve Uygulamalar  Hizmet Alanlarımız  Belgelerimiz  Referanslar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları