Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

09.05.20111. İÇERİK 2  Yasal Yükümlülükler  Görünürlük Faaliyetleri  Görünürlük Araçları  SERKA Logosu  Görünürlük Kurallarına Riayet  Görünürlük.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "09.05.20111. İÇERİK 2  Yasal Yükümlülükler  Görünürlük Faaliyetleri  Görünürlük Araçları  SERKA Logosu  Görünürlük Kurallarına Riayet  Görünürlük."— Sunum transkripti:

1 09.05.20111

2 İÇERİK 2  Yasal Yükümlülükler  Görünürlük Faaliyetleri  Görünürlük Araçları  SERKA Logosu  Görünürlük Kurallarına Riayet  Görünürlük Örnekleri 09.05.2011

3 Serhat Kalkınma Ajansının mali desteğinin (DPT) tarafından koordine edildiğinin açıkça görünmesinin Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) teklif çağrıları kapsamında desteklenen projelerde, Serhat Kalkınma Ajansının mali desteğinin ve Kalkınma Ajanslarının ulusal düzeyde Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından koordine edildiğinin açıkça görünmesinin sağlanması gerekmektedir. 3 09.05.2011

4 YASAL YÜKÜMLÜLÜK 4 Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nin 46. maddesi uyarınca Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nin 46. maddesi uyarınca, yararlanıcılar ve alt yükleniciler hizmet, mal alımı ve yapım işleri faaliyetlerinde SERKA’ nın mali desteğini ve DPT’nin genel koordinasyonunu projelerde görünür kılmak ve tanıtmak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. 09.05.2011

5 5 GÖRÜNÜRLÜK FAALİYETLERİ Genel olarak; destek kapsamında ortaya çıkan her türlü tesis, makine, teçhizat ve basılı materyal üzerinde Ajansın desteği ile sağlandığını belirten ifadeler ile SERKA ve DPT logolarının yer alması sağlanır. SERKA’nın ve DPT’nin logosu en az yararlanıcılar ve ortaklarının logolarıyla aynı büyüklükte ve görünürlükte olmalıdır. Yararlanıcı ve/veya diğer ilgililerin logolarının SERKA ve DPT logolarından daha büyük oranlarda kullanımı kesinlikle önlenmelidir. Ajans ve Devlet Planlama Teşkilatı’nın (DPT) logosu standart olmalıdır. 09.05.2011

6 6 başvuru rehberlerinde belirtilecek istisnalar dışında, kâr amacı güden işletmeler SERKA’NIN izni olmaksızın, bahsi geçen amblem, logo veya sloganları kullanamaz. Ayrıca; başvuru rehberlerinde belirtilecek istisnalar dışında, kâr amacı güden işletmeler proje kapsamı dışında ticari amaçlı ürün, hizmet, ambalaj, broşür ve diğer tanıtım malzemelerinde SERKA’NIN izni olmaksızın, bahsi geçen amblem, logo veya sloganları kullanamaz. Feragat ibaresi bütün yayınlarda yer almalıdır. “Serhat Kalkınma Ajansı 2010 yılı KOBİ/KÖA Mali Destek Programı kapsamında hazırlanan bu yayının içeriği Serhat Kalkınma Ajansı ve/veya Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmamakta olup, içerik ile ilgili tek sorumluluk (yararlanıcı/ortaklar/yükleniciler).....’a aittir.” Proje faaliyeti olan kurs, seminer ve benzeri etkinlikler kapsamında kullanılacak olan bilgisayar sunumlarında, sunumun her sayfasında Ajans ve DPT logolarına yer verilmelidir. 09.05.2011

7 7 GÖRÜNÜRLÜK ARAÇLARI Basın toplantıları, basın bültenleri El ilanları veya broşür Kırtasiye, antet, kartvizitler, zarflar Web sayfaları Bültenler Plaketler, ilan panoları veya özel işaretler, etiketler Konferans ve seminer belgeleri ile eğitim malzemeleri İç ve dış raporlar Sergiler, fuarlar için stant malzemeleri CD, videolar Teçhizat, araç etiketleri Bina tanıtım levhaları 09.05.2011

8 8 SERKA LOGOSU SERKA logosunun doğru kullanımını temin etmek SERKA görsel kimlik standartları belirlenmiştir SERKA logosunun doğru kullanımını temin etmek için SERKA görsel kimlik standartları belirlenmiştir. SERKA logosunda kullanılması gereken standart renkler ve logonun nasıl yaratılacağı hakkında daha detaylı bilgi için ajansın sitesinde bulunan Serhat Kalkınma Ajansı Kurumsal Kimlik Kılavuzuna bakılabilir: http://www.serka.org.tr/ 09.05.2011

9 GÖRÜNÜRLÜK KURALLARINA RİAYET 9 Temel kural; proje faaliyetlerinde ve görünürlük ve tanıtım için kullanılan tüm materyallerde yararlanıcı ve/veya diğer ilgililerin logolarının SERKA ve DPT logolarından daha büyük oranlarda veya yarışır şekilde kullanımının kesinlikle önlenmesidir. Bu kurallara ortaklar, iştirakçiler, alt yükleniciler de dahil olmak üzere tüm ilgililer uymakla yükümlü olup Ajansa karşı yararlanıcılar sorumludur. Bu kurallara ortaklar, iştirakçiler, alt yükleniciler de dahil olmak üzere tüm ilgililer uymakla yükümlü olup, söz konusu kuralların uygulanmasından Ajansa karşı yararlanıcılar sorumludur. 09.05.2011

10 GÖRÜNÜRLÜK KURALLARINA RİAYET Yararlanıcının Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Yönetmeliğinde geçen ilgili kuralları uygulamaması veya gereği gibi uygulamaması nedeniyle SERHAT Kalkınma Ajansı’nın maddi/manevi zarar görmesi veya zarar görme ihtimalinin öngörülmesi halinde SERHAT Kalkınma Ajansı ilgili materyallerin toplatılması da dahil olmak üzere gereken tedbirleri alabilir. Bu durum Yararlanıcının Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Yönetmeliğinde geçen ilgili kuralları uygulamaması veya gereği gibi uygulamaması nedeniyle SERHAT Kalkınma Ajansı’nın maddi/manevi zarar görmesi veya zarar görme ihtimalinin öngörülmesi halinde SERHAT Kalkınma Ajansı ilgili materyallerin toplatılması da dahil olmak üzere gereken tedbirleri alabilir.

11 11 GÖRÜNÜRLÜK ÖRNEKLERİ 09.05.2011

12 12 GÖRÜNÜRLÜK ÖRNEKLERİ 09.05.2011

13 13 GÖRÜNÜRLÜK ÖRNEKLERİ 09.05.2011

14 14 GÖRÜNÜRLÜK ÖRNEKLERİ 09.05.2011

15 1509.05.2011


"09.05.20111. İÇERİK 2  Yasal Yükümlülükler  Görünürlük Faaliyetleri  Görünürlük Araçları  SERKA Logosu  Görünürlük Kurallarına Riayet  Görünürlük." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları