Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERASMUS PROGRAMI AKADEMİK YILI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERASMUS PROGRAMI AKADEMİK YILI"— Sunum transkripti:

1 ERASMUS PROGRAMI 2013-2014 AKADEMİK YILI
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ BİRİMİ

2 Ulusal Ajans Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türk Ulusal Ajansı), Türkiye’de AB Eğitim ve Gençlik Programlarını yöneten ve yasayla kurulmuş bir devlet kurumudur. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları’nın Türkiye’deki ilgili tüm yararlanıcılara tanıtılması; Proje teklifleri ve diğer başvuruların kabul öncesi değerlendirilmesi ve görüş oluşturulması; Türkiye’de programlardan yararlanacak kişilerle ve AB Komisyonu ile gerekli sözleşmelerin yapılması ve programlardan yararlanma hakkını kazananlara ödemede bulunulmasından Türk Ulusal Ajansı sorumludur.

3 Ulusal Ajans(II) Amacı: Avrupa Birliği başta olmak üzere diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla, eğitim ve gençlik alanında finansal destek, öğrenme ve hareketlilik fırsatları sağlayan programların yürütülmesi ve yenilerinin hayata geçirilmesidir.

4 Ulusal Ajans(III) Türk Ulusal Ajansı, hareketlilik dönemi başlamadan önce seçilecek Erasmus öğrencileri için yıllık ulusal öncelikleri ve seçilebilmeleri için gerekli olan kriterleri belirler. Yükseköğretim kurumları Türk Ulusal Ajansı tarafından belirlenen seçim kriterlerine göre öğrencilerini seçerler.

5 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları
Türkiye Hangi Ülkelerle değişim yapar? Avrupa Birliği üyesi 27 ülke Türkiye Hangi Ülkelerle değişim yapamaz? Avrupa Ekonomik Alanı üyesi, Lihtenştayn, Norveç, İsviçre Avrupa Birliğine aday ülkeler: Hırvatistan

6 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları (II)
AB Eğitim ve Gençlik Programları Hayatboyu Öğrenme Programı Comenius Programı (Okul Eğitimi Programı) ERASMUS PROGRAMI (Yükseköğretim Kurumları) Leonardo da Vinci (Meslek Eğitim Programı) Grundtvig (Yetişkin Eğitimi) Gençlik Programı

7 Erasmus Kimdir? Hümanizm akımının öncülerinden ve en büyük temsilcilerinden biri olan Erasmus, Avrupa’nın ortak bir sanat ve bilim çatısı altında birleşmesine yaptığı katkılardan dolayı ve çağının eğitim felsefesine olan etkisi ile programa uygun bir isim olarak düşünülmüştür.

8 Erasmus Programı Nedir?
Erasmus programı yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yükseköğretim kurumlarının birbiriyle ortak projeler üretmesi; Yükseköğretim kurumlarına kısa süreli öğrenci ve personel değşimleri yapabilmeleri için karşılıksız mali desteğin sağlanması; Üniversite mezunlarının iş dünyasında istihdam edilebilirliğinin arttırılması amaçlanmaktadır.

9 Erasmus Programı Ne Değildir?
Erasmus Programı bir ‘Yabancı Dil Programı’ değildir. Erasmus Programı tam anlamıyla bir ‘burs’ programı değildir. Erasmus programı bir ‘diploma’ programı değildir.

10 Erasmus Programı: Temel Hedefler
Avrupa’da yüksek öğretim kalitesini arttırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Nasıl? Ülkelerarası işbirliğini teşvik ederek; Öğrenci ve eğitimcilerin Avrupa’da karşılıklı değişimini sağlayarak; Alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak.

11 Erasmus Programı Öğrenci Personel Öğrenim Hareketliliği
Staj Hareketliliği Personel Personel Ders Verme Hareketliliği Personel Eğitim Alma Hareketliliği

12 Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Programı
Program ile Türkiye’de örgün eğitim veren Erasmus Üniversite beyannamesi sahibi bir yüksek öğretim kurumunda kayıtlı olan öğrenciler, 1 akademik yıl (3-12 ay arasında) diğer bir Avrupa ülkesinde değişim öğrencisi olarak öğrenim görme şansına sahip olmaktadırlar. Öğrenciler program dahilinde yurtdışında kaldıkları süre için mali destek (hibe) almaktadırlar. Verilen hibe ile öğrencilerin bütün harcamalarının karşılanması amaçlanmamaktadır. İstenildiğinde hibesiz olarak da programa dahil olunabilmektedir. Bir öğrenci erasmus öğrenim hareketliliğinden hibeli olarak bir defa yararlanabilir. Hibesiz olarak ise tekrar yaralanma şansına sahiptir.

13 Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Programı (II)
Ders seçimi yapılırken 3 ay için 15 AKTS, 1 dönem için 30 AKTS, 1 yıl için ise 60 AKTS kredisi hedeflenmektedir. Öğrenciler aldıkları derslerden %70 oranında başarılı olmalıdırlar. Başarılı sayılan öğrencilerin yurtdışında geçirdikleri dönem Türkiye’de geçirilmiş olarak sayılır. Başarısız sayılan öğrenciler ise kaldıkları dersleri sonraki akademik yılda tekrarlayarak eğitimlerine devam eder, sadece başarılı oldukları derslerin kredileri toplamı kadar dersten muaf tutulur.

14 Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Programının Öğrencilere Sunduğu Fırsatlar(I)
Akademik hayat ve kariyer hedeflerine yönelik olarak: Farklı eğitim kurumlarının sunduğu farklı olanakları değerlendirme fırsatı. Farklı öğretim üyeleriyle çalışma ve onların deneyimlerinden yararlanma fırsatı Farklı eğitim sistemlerini deneyimleme ve öğrenim görme fırsatı İlerde yükseklisans, doktora, doktora sonrası eğitimler için uluslararası ölçekte bir iletişim ağı oluşturma fırsatı. Çok kültürlü bir ortamda farklı görüşler ışığında renkli bir eğitim süreci

15 Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Programının Öğrencilere Sunduğu Fırsatlar(II)
Yabancı dilleri geliştirme ve bu yabancı dillerde pratik yapma şansı. Farklı kültürlerden insanlar tanıma yeni arkadaşlıklar kurma fırsatı Eğitim ve eğlencenin iç içe geçtiği bir yurtıdışı deniyimi fırsatı Farklı bir ülkede yaşama deneyimi

16 Başvuru Sürecinde Aranan Asgari Şartlar
Öğrencilerin bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olmaları. Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik ortalamalarının asgari 2.20/4.00 olması Yüksek Lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik ortalamalarının 2.50/4.00 olması Yabancı dil notu. Öğrenim amaçlı hareketlilikte, en az ikinci sınıfta olma şartı aranmaktadır. Birinci sınıf öğrencileri sonraki yıl için başvuruda bulunabilirler

17 Başvuruların Değerlendirilmesi
Genel akademik not ortalamasının % 50’si, Yabancı dil puanının %50’si hesaplanarak yapılır. Başvuran öğrencilere kontenjan öğrenim hareketliliği için gelen hibe ve bölüm performansları doğrultusunda belirlenir.

18 Kimler Nasıl Başvuru Yapabilirler?
Başvuru koşulları; Başvuru için gerekli belgeler; Değerlendirme Kriterleri ve Önemli tarihler hakkında bilgi için Hacettepe Üniversitesi Avrupa Birliği Ofisi

19 ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ

20 Erasmus Staj Hareketliliği Programı Nedir?
Yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede veya organizasyonda mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Program ile öğrenci, bir Avrupa ülkesinde, öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde eder. Öğrencinin faaliyet süresi lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 95 gün- 12 ay arasındadır. Meslek yüksekokulu gibi kısa dönemli yükseköğretim programları öğrencileri için 2-12 ay arasıdır.

21 Staja Ev Sahipliği Yapacak Kuruluşlar
İşletmeler, Eğitim Merkezleri Araştırma ve Uygulama Merkezleri İşletme Tanımına Uyan Diğer Kuruluşlar; -Özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.

22 Erasmus Staj Faaliyeti için Uygun Olmayan Kuruluşlar
Avrupa Birliği Kurumları AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciliklerimiz. Örn: büyükelçilik ve konsolosluklar.

23 Başvuru Sürecinde Aranan Asgari Şartlar
Öğrencilerin bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olmaları. Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik ortalamalarının asgari 2.20/4.00 olması Yüksek Lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik ortalamalarının 2.50/4.00 olması Yabancı dil notu. Birinci sınıf öğrencilerinin seçiminde ilk yarıyıl sonundaki akademik ortalamaları dikkate alınır.

24 Başvuru Sürecinde Aranan Asgari Şartlar
Niyet mektubu (letter of intent) belgesinin staj yapılacak kurum tarafından imzalı olarak alınmış olması. Staj hareketliliği programına katılacak öğrencinin ders yükünün bulunuyor olması.(Son sınıfta olup bütün kredi ve yükümlülüklerini tamamlayan öğrenciler, ilişiklerini kestirmeseler dahi mezun kabul edileceklerinden, programdan yararlanamazlar) Yabancı Dil Notu

25 Başvuru Süreci Başvuru koşulları; Başvuru için gerekli belgeler;
Değerlendirme Kriterleri ve Önemli tarihler hakkında bilgi için Hacettepe Üniversitesi Avrupa Birliği Ofisi

26 Başvuruların Değerlendirilmesi
Genel akademik not ortalamasının % 55’i, Yabancı dil puanının %45’i hesaplanarak yapılır. Başvuran öğrencilere kontenjan staj programı için gelen hibe ve bölüm performansları doğrultusunda belirlenir.

27 Erasmus Staj Hareketliliği Programının Öğrencilere Sunduğu Fırsatlar
İletişim ağı kurma Yurtdışında iş tecrübesi kazanma Üniversite sonrası iş dünyasına ve çalışma hayatına yurtdışında farklı bir deneyim ile başlama şansı. Staj yapılan yerlerde iş dünyasından yeni insanlar tanıma fırsatı

28 Erasmus Staj Hareketliliği Programının Öğrencilere Sunduğu Fırsatlar
Staj yapılan yerlerde iş bulma fırsatı Yurtdışında staj tecrübesiyle iş bulma yarışında bir adım önde olma fırsatı

29 Öğrencilere Yapılacak Hibe Ödemeleri
Seçilen öğrenciye karşı kuruma / kuruluşa gitmeden önce ilk ödeme olarak, öngörülen toplam faaliyet süresine göre hesap edilen toplam hibenin % 80’i ödenir. Öğrenim /staj dönemi sonunda ise kalan % 20 hibe öğrenciye ödenir. İkinci ödeme (%20’lik ödeme); Öğrenciye verilen katılım belgesi ve pasaport giriş/çıkış tarihlerinde yer alan kesin gerçekleşme süresine göre hesaplanır. Sorumluluklarını yerine getirmeyen ve/veya başarısız öğrencilerin %20’lik hibelerinde kesinti yapılması söz konusudur.

30 Öğrencilere Yapılacak Hibe Ödemeleri
Öğrenim Hareketliliği Staj Hareketliliği Ders devamsızlığı, sınavlara girilmemesi ve/veya sorumlulukların yerine getirmemesi gibi durumların belgelenmesi halinde öğrencilerin kalan %20’lik hibeleri kesinlikle ödenmez. %20’den fazla kesinti yapılmasına ise Hacettepe Üniversitesi AB Birimi karar verir. Sorumluluklarını kasıtlı olarak yerine getirmeyen ve gittiği kurumda katılım sağlamayan öğrencilerin %20’lik hibeleri kesinlikle ödenmez. %20’den fazla kesinti yapılmasına ise Hacettepe Üniversitesi AB Birimi karar verir. Öğrenim Anlaşmasında belirlenen derslerin en az %70’inden başarılı olmayan öğrencilerin %20’lik hibeleri ödenmez. Öğrencinin öğrenim faaliyeti ile ilgisi olmadan tatil günleri hariç 1 haftadan fazla süre ile misafir olduğu şehir/ülkeden ayrılması durumunda ayrı kaldığı süreler için hibe ödenmez. Daha önce ödeme yapılmış olsa bile bu dönem verilen hibenin iadesi talep edilir. Öğrencinin staj faaliyeti ile ilgisi olmadan tatil günleri hariç 1 haftadan fazla süre ile misafir olduğu şehir/ülkeden ayrılması durumunda ayrı kaldığı süreler için hibe ödenmez. Daha önce ödeme yapılmış olsa bile bu dönem verilen hibenin iadesi talep edilir.

31 Erasmus Öğrenim-Staj Hareketliliği Programından Vazgeçen Öğrenciler
Erasmus öğrenim ya da staj hareketliliği programına yerleştirilen öğrenciler en fazla bir buçuk ay içersinde programa katılmaktan vazgeçebilirler. (Tarihler AB Birimi web sayfasında ilan edilmektedir.) Bu süreyi aşan ve programa katılmaktan vazgeçen öğrenciler Okul içerisinde kendilerine tanınan bazı haklar ve kolaylıklardan yararlanamayacaklardır. Bu haklar Yemeklerde öğrencilere verilen indirim Öğrencilere kampüs içinde faydalanmaları için sunulan hizmetler (Örneğin: Yurtlar) gibi haklardır. BU NEDENLE ÖĞRENCİLER VAZGEÇME KARARLARINI ONLARA TANILAN SÜRE İÇERİSİNDE ALMALIDIRLAR!!!

32 SON OLARAK.. Hayatlarınızda sizlere yepyeni deneyimler ve unutulmaz anılar yaşatıcak olan Erasmus Programı’na başvurularınızı bekliyoruz.

33 İletişim Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım (Kurum Koordinatörü)
Telefon: / Uzm. Dr. Bugay Turhan (Koordinatör Yardımcısı) Telefon: /119 Barış Çavuşoğlu (Öğrenim Hareketliliği) Telefon: /122 Ceren Yılmaz,MBA (Staj Hareketliliği) Telefon: /118

34 TEŞEKKÜRLER VE BAŞARILAR HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ BİRİMİ


"ERASMUS PROGRAMI AKADEMİK YILI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları