Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

11.REÇETE GÜNLERİ Prof.Dr.Gül Serdaroğlu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "11.REÇETE GÜNLERİ Prof.Dr.Gül Serdaroğlu"— Sunum transkripti:

1 11.REÇETE GÜNLERİ 28.03.2014 Prof.Dr.Gül Serdaroğlu
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Çocuk Nörolojisi BD

2 AKUT NÖBET TEDAVİSİ 4 yaş kız olgu
Jeneralize tonik klonik nöbet ile başvurdu VA: 16 kg Tedavi??

3 NÖBET ANINDA YAPILACAKLAR:
Hastanın diğer kolunu göğsü çaprazlayacak şekilde ,size yakın taraftaki yanağını el sırtı ile destekleyecek şekilde uzatınız. Elinizle hastanın elini destekleyiniz. Hastanın size yakın kolunu, avuç içi yukarı bakacak şekilde dirsekten bükünüz.

4 NÖBET ANINDA YAPILACAKLAR:
Diğer elinizle hastanın size uzak bacağını dizi yukarı çekiniz, ayak tabanı yere basacak şekilde tutunuz. Eliniz hastanın çenesindeyken, diğer elinizle hastanın dizini kendinize doğru çekiniz. Hasta yanına dönecektir. Kurtarma pozisyonu

5 ACİL SERVİSE GELDİKTEN SONRA;
Vital fonksiyonları kontrol edelim O2 verelim Hava yolunu açık tutalım

6 Rektal Diazepam 5 yaş altı 5 mg 5 yaş üstü 10 mg 0.3 -0,5mg/kg
Yan etki: (% 40) Ataksi Letarji İrritabilite Solunum yüzeyelleşmesi

7 Diazepam 8-10 dakikada kan-beyin bariyerini geçer.
Nöbet durmazsa 10 dakika sonra 2. dizepam yapılabilir Veya intravenöz yoldan uygulanır.

8 11-20 dakika tedavisi IV Diazepam Diazem ampul 10 mg/2 cc 1x1 cc, IV
VA: 16 kg Doz: 0.3 mg/kg, 5 dakikada yavaş

9 20-40 dakika tedavisi IV Difenilhidantoin yüklemesi
VA: 16 kg Doz: 20 mg/kg, yükleme İnf.hızı: 1 mg/kg/dk 20 dakikada infüzyon IV Difenilhidantoin yüklemesi Epanutin ampul 250 mg/5 cc 16x20=320 mg 320x5=1600 mg 1600/250=6.4 cc 4 kat SF ekle 6.4 cc , 30 cc SF’e tamamlanıp 20 dakikada infüzyon Max. 1 gram

10 Yükleme yapılan ilacı 24 saat sonra idame dozuna geçilir.
Epdantoin tablet 100 mg 2x1/2 tablet 5 mg/kg/G

11 EÜTF Pediatri SE protokolü
MİDAZOLAM IV YÜKLEME IV İNFÜZYON Entübasyon Propofol Ketamine Diazepam R/IV VLP LEV DPH BZD BZD 0.dk 10.dk 20.dk 40.dk 90.dk 1 2 3 4 5 EÜTF Pediatri SE protokolü

12 Olgu 2 12 yaş erkek olgu Epilepsi tanılı olgu evde başlayan sağ fokal nöbet ile başvurdu. Evde 1 kez rektal diazepam yapıldığı öğrenildi. Acil Serviste nöbeti halen devam ediyor! FM: Bilinç kapalı Vital bulguları stabil VA: 55 kg

13 OLGU 2 0-10 DAKİKA: 0-10 DAKİKA: Rektal Diazepam 10mg
Damar yolu açılıp ilk kan örnekleri alındı 0-10 DAKİKA: Bukkal Midazolam Epistatus 1ml=10mg mg/kg maks.10 mg

14 OLGU 2 VA: 55 kg Epistatus damla (bukkal midazolam) 55x0.3=16.5 mg
Max: 10 mg Yani 1 cc yanak mukoza içine verilir.

15 OLGU 2 Nöbet halen devam etti, sekonder jeneralize oldu

16 OLGU 2 Epanutin max 1 gram veriyoruz. 11-20 DAKİKA: 1 mg/kg/dk hızında
20 mg/kg yükleme 20 dakikada yapılır. Damar dışına kaçarsa nekroz yapar, hiperosmolardır. Hızlı verilirse solunum yüzeyelleşmesi, hipotansiyon, aritmi gibi YE’ler ortaya çıkar 11-20 DAKİKA: Epanutin ampul 250 mg/5 cc 1x4 ampul,IV infüzyon 1100 mg-max. 1 gram 4 ampul Epanutin, 100 cc SF’e tamamlanıp 20 dakikada IV infüzyon

17 EÜTF Pediatri SE protokolü
MİDAZOLAM IV YÜKLEME IV İNFÜZYON Entübasyon Propofol Ketamine Diazepam R/IV VLP LEV DPH BZD BZD 0.dk 10.dk 20.dk 40.dk 90.dk 1 2 3 4 5 EÜTF Pediatri SE protokolü

18 40.dakika Nöbet halen devam ediyorsa :
Suda eriyen BZD Yarı ömrü s 0.15 mg/kg BOLUS IV İnfüzyon dozu: 0.1 mg/ kg/s Doz arttırma 0.1 mg/kg/5 dk Nöbet halen devam ediyorsa : Midazolam puşe ve ardından infüzyon başlanır. VA: 55 kg Dormicum ampul 5 mg/5 cc ; 15 mg/3 cc 1)8,25 mg IV puşe 5mg/5 cc cc puşe 2)5.5 mg/saat infüzyon Dormicum amp.5 mg/5 cc: 5.5 cc Dormicum 4 saatlik infüyon hazırlarsak; 22 mg=22 cc 40 cc SF’e tamamlayıp 10 cc/saat infüzyon

19 Olgu 3 2 yaş kız olgu Evde, 39 C ateşle gözlerini bir noktaya dikme, kendini salıverme şeklinde nöbet tarifleniyor. Acil Servise geldiğinde nöbet sonlanmıştı Nöbet 4 dakika sürmüş Jeneralize atonik nöbet Basit febril konvülziyon

20 Olgu 3 FM: Bilinç açık, ateş: 39 C VA: 12 kg
Solunum ve KVS bakıları olağan Farenks hiperemik, ÜSYE bulguları (+) Öz geçmiş: Gelişim basamakları: Normal Aşıları tam İlki 14 aylık iken, ikincisi 20 aylık iken geçirilmiş BFK öyküsü (+) Soy geçmiş: Yakın akrabalarda FK öyküsü yok

21 Olgu 3 Akut tedavi: Profilaktik tedavi Ateşi düşürelim Ilık duş
Calpol sirop 4x1 ölçek Profilaktik tedavi Aralıklı profilaksi Sürekli tedavi

22 Olgu 3- Aralikli Profilaksi
Aksiller ateş 38 C° derece üzerinde ise; Diazem Desitin rektal 5 mg S: 12 saatte bir, en fazla günde 2 kez 22

23 Olgu 3 Aynı olgu 6 ay sonra tekrar febril nöbetle başvurdu.
Anne çalıştığı için Diazem profilaksisi uygulanamamış 2.5 yaşında 4. basit febril konvülziyon Tedavi??

24 Kararlı bir kan düzeyi solüsyon 3 doz**
Olgu 3 Doz: mg/kg/g Kararlı bir kan düzeyi solüsyon 3 doz** Sürekli profilaksiye geçelim Na Valproat Fenobarbital

25 Olgu 3 Rp/ 28.03.2014 1.Convulex sirop 2.Polivit sirop S: 3x50 mg
7 gün sonra mg 7gün sonra mg 3x100 mg ile devam 2.Polivit sirop S: 1x1 ölçek

26 Olgu 4 8 yaş kız olgu yaklaşık 6 aydır olan gözlerde kırpıştırma hareketi nedeni ile başvurdu Daha önce tik bozukluğu olabileceği söylenmiş FM: VA:25 kg Sistem bakıları olağan Okul başarısı: son aylarda düştüğü söyleniyor Öz-soy geçmiş: Özellik yok

27 TANI TEDAVİ Çocukluk çağı absans epilepsi Na Valproat:
Nöbetleri çok sık olduğu için IV yükleme ardından oral tedaviye geçildi

28 15-20 mg/kg yükleme, 5 dakikada Rp/ Depakin ampul 400 mg/4 cc 1x1 ampul, IV 10 dakikada bolus 12 saat sonra; Depakin Chrono tablet 500 mg 2x1/2

29 Kontraendikasyonlar Karaciğerde metabolize olur Akut hepatit
Kronik hepatit

30 Meslek yaşamınızda başarılar
TEŞEKKÜRLER Meslek yaşamınızda başarılar


"11.REÇETE GÜNLERİ Prof.Dr.Gül Serdaroğlu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları