Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FEBRİL KONVULSİYON.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FEBRİL KONVULSİYON."— Sunum transkripti:

1 FEBRİL KONVULSİYON

2 DEĞERLENDİRME 6 ay-5 yaş arasında en sık nöbet nedenidir.
Pik dönemi aydır. Görülme sıklığı %3-4 olup ilk ateşli nöbet sonrası yaklaşık % hasta en az bir ateşli nöbet daha yaşar Ateşli nöbet geçiren çocuklarda epilepsi gelişme oranı normal populasyondan sadece % 1-2 oranında yüksektir.

3 Nöbet sıklıkla 38. 8 c’ ve üstüne hızla yükselen ateşle birliktedir
Nöbet sıklıkla 38.8 c’ ve üstüne hızla yükselen ateşle birliktedir. Bu ateş de hastalığın genellikle ilk döneminde olur. Basit ateşli nöbette mortalite nadirdir

4 Altta yatan ciddi bir hastalık olmadığını ortaya koyuncaya kadar haklı olarak aile ve klinisyen için ilk nöbet endişe vericidir. Ateşli nöbet sonrası ilk değerlendirme ateşin nedenini ortaya koymak için yapılır. Burada amaç ateşin iyi seyirli sebeplerinden ateşin tehlikeli sebepleri olan; menenjit, sepsis ,ensefalit, ilaç intoks gibi nedenleri ayırmaktır.

5 Fizik muayenede kafa travması, alkol ve ilaç zehirlenmesi tanılarını dışlamalıyız. (TCA, TEOFİLİN, ANTİDİYABETİK , ANTİHİSTAMİNİK) Fizik bakı travma izini , bombe fontaneli , papil ödemini , meninks irritasyonunu , fokal nörolojik bulguları ve deri lezyonlarını araştırmalıdır

6 Altta yatan hastalık sıklıkla;
- basit bir üst solunum yolu enfeksiyonu - idrar yolları enfeksiyonu - gastroenterittir.

7 TİPLERİ Basit ateşli bir nöbet ; tipik olarak birkaç dakika süren, kendi kendini sınırlayan , jeneralize olan ve postiktal-fokal nörolojik defisit oluşturmayan Kompleks ateşli nöbet; fokal başlangıçlı, 15 dakikadan uzun süren ve postiktal-fokal nörolojik defisit oluşturan ateşli nöbettir.

8 Çocuk eğer 18 aydan büyükse, klinik olarak toksik görünmüyorsa, öncesi normal mental-motor ise, hastalığı için antibiyotik verilmediyse ve klinik tablo santral sinir sistemi enfeksiyonu göstermiyorsa lomber ponksiyon gereksizdir 6-12 ay arasında ise LP şiddetle önerilmekte 12-18 ay arasında ise LP önerilmektedir. EEG sıklıkla tanısal bir epileptik aktivite ortaya koymaz

9 Ateşli Nöbet Risk Faktörleri
Ailede ateşli nöbet hikayesi Hızla yükselen ateş İntrauterin gelişme geriliği hikayesi Hamilelik döneminde alkol ve sigara kullanma

10 Rekürrens İhtimalini Arttıran Faktörler
Nörolojik veya gelişimsel anomalisi olması Çekirdek ailede epilepsi öyküsü 12 ay altında ilk nöbeti geçirme İlk ateşli nöbeti 38.1 c üstünde geçirme (nispeten düşük ateşle) Kompleks ateşli nöbet geçirme

11 Hastaneye Yatış Kriterleri
- 24 saat içinde birden fazla nöbet - Bilinç düzeyinde değişkenlik - Postiktal dönemde letarji. - Emin olunamayan yaşam-ev şartları - Ailenin takibinden emin olunamayan hastalar.

12 TEDAVİ Asıl olan NEDENİ TANI VE TEDAVİ ET Nöbet esnasında gelmişse;
- hava yolu açıklığını sağla , sekresyonları aspire et - nöbet fokal - jeneralize mi bak - süresine dikkat et - postiktal dönem ve defisit var mı bak - oksijen desteği ver

13 - entübasyon için hazırlıklı ol
- ıv damaryolu aç - hemoram , BK , KŞ ,TİT, İdrar kültürü ,gaita mikroskopisi ve şüphe varsa kan toksik ilaç düzeyi - sıvı açığı varsa yerine koy

14 ATEŞ için; mg/kg rektal-oral asetominofen 6x1 (max 600 mg) mg/kg ibuprofen 3x1 (max 40mg/kg) - ılık duş (alkolle soğutma kontrendike)

15 Nöbeti Sonlandırmak İçin
Lorezepam ıv 0.1 mg/kg 2 dakikada 4 kez tekrarlanabilir Diazem - ıv mg/kg (1 mg/dk altında uygula) 3 kez tekrarlanabilir 0-2 yaş 5mg max 2> yaş 10 mg max - rektal yolla tek doz DİOSTAT 0-5 YAŞ 0.5 mg/kg 6-11 yaş 0.3 mg/kg >12 yaş 0.2 mg/kg Midazolam 0.2 MG/kg 2 kez tekrarlanabilir Fenobarbital (luminal) 20 mg/kg (1 mg/dk altında uygulanmalı) (max 400 mg)

16 Kronik AE TEDAVİ Basit ateşli nöbetler nöbet sonrası antiepileptik tedavi gerektirmez Profilaksi endikasyonu pediatrik nöroloji kararı ile başlanır. Fenitoin ve karbamazepin ateşli nöbette etkisiz. Profilakside en ideali fenobarbital (15 mg/kg ıv yükleme 4-6 mg/kg/gün) kullanılmasıdır. Diazem tablette seçenek olarak ateşlenilen ilk 2 günde kullanılmaktadır ( 0.3 mg/kg 3x1)

17 Kronik AE Tedavi Endikasyonları
Kompleks ateşli nöbet Öncesinde Nörolojik defisiti olması(cerebral palsy) 6 aylık olmadan nöbet Aynı hastalıkta tekrarlayan nöbet 6 ay içinde 3 kez nöbet geçirme

18 AİLE EĞİTİMİ Aileye başka bir ateşli nöbette ne yapması ne yapmaması gerektiği, Ateşli nöbetin 10 dakikadan uzun ve postiktal dönemin 30 dakikadan uzun sürdüğünde basit bir ateşli nöbet olmadığı, Basit ateşli nöbetin iyi karakterde olduğu epilepsi anlamına gelmediği, Basit ateşli nöbetin nörolojik problem ve gelişme geriliği yaratmayacağı anlatılmalı.

19 KAYNAKLAR Emergency Medıcıne - Judıth E.Tintinali
Lange Emergency -C. Keith Stone MEDİCİNE Nelson Pedıatrıcs Rıchard E. Behrman


"FEBRİL KONVULSİYON." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları