Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Futbol Gelişim Direktörlüğü Futbolda Fair Play ve Etik Değerler

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Futbol Gelişim Direktörlüğü Futbolda Fair Play ve Etik Değerler"— Sunum transkripti:

1 Futbol Gelişim Direktörlüğü Futbolda Fair Play ve Etik Değerler
Eğitim Müdürlüğü Futbolda Fair Play ve Etik Değerler

2 Eğitim Hedefleri Bu eğitimin sonunda:
Fair Play ve Etik Değerlerin ne olduğunu, Futbolda fair play ve etik değerlerin neden önemli olduğunu, Fair play ruhu ve etik değerleri, futbolun gelişim süreçleri içinde nasıl benimseyebileceğimizi, Olumsuz örneklere karşı neler yapılabileceğini, Bütün bu bilgileri, futbolda kazandığımız deneyimlerimizle nasıl birleştirebileceğimizi daha iyi anlayabileceğiz. 2. Ana Hatlar (Süre: 2 dak.) İçerikle ilgili notlar: Bu eğitim oturumunun beş açık hedefi vardır: Talimatlar: Tanıtım: Eğitim Hedefleri (2 dak.) Slaydı gösterin. Katılımcılara, eğitim oturumu ile ilgili soruları olup olmadığını sorun. Soruları varsa uygun bir şekilde yanıtlayın.

3 ETİK NEDİR? Etik kelimesi,
temelde “ahlak, ahlakla ilgili” anlamına gelen bir ahlak felsefesini ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu kelimenin günümüzdeki karşılığı ise, insan tutum ve davranışlarının, iyi ya da kötü veya doğru ya da yanlış temelinde değerlendirilmesine dayanmaktadır. Burada Etik kavramının ne olduğu en basit şekliyle açıklanarak konuya başlanacaktır. Etik içinde yaşadığımız toplumda Bu değerlendirmeyi Kim yapacak? ve bu değerlendirme Neye göre yapılacak?

4 ETİK NEDİR? Bu değerlendirme, içinde yaşadığımız toplum tarafından yapılmaktadır; Bunlar, toplumda benimsenmiş, yerleşmiş değerlerin bütünüdür ve İyi - kötü ayrımı da, işte bu değerlere göre yapılmaktadır.

5 ETİK NEDİR? Bütün bunlar, doğru davranışı, yanlış davranıştan ayırabilmek amacıyla, ahlak kavramının doğası içinde nesilden nesile aktarılarak, anlatılmış ve anlaşılmaya çalışılmıştır. Halkın toplum yaşamı içinde kendi kendine oluşturduğu, hiçbir yazılı metine dayanmayan bu değerlere, “etik ilkeler” diyoruz.

6 insanların toplum halinde birlikte yaşayabilmesi için,
ETİK NEDİR? Bu ilkeler, insanların toplum halinde birlikte yaşayabilmesi için, yine insanlar tarafından zaman içinde geliştirilmiş ve benimsenmiş değerlerin bütünüdür.

7 ETİK NEDİR? Buna göre Etik, İnsanların kendi aralarında yapılmış,
Onların karşılıklı olarak, birbirlerine ve dış dünyaya karşı nasıl davranmaları gerektiğini belirten, Çoğu kez yazılmamış temel ilkelere verdiğimiz ad olmaktadır.

8 ETİK ve AHLAK Tam da burada birbirlerine karıştırılan ahlak ve etik kelimelerini de yeri gelmişken netleştirelim: Ahlak, toplumsal ve yerel değerlere dayanırken, Etik ise evrensel insani değerlere dayanmaktadır. Ancak günlük dilde bu iki kavramın hemen hemen aynı anlamda kullanıldığını ve değerlendirildiğini görüyoruz.

9 Bizim burada esas dikkat etmemiz gereken husus;
ETİK ve AHLAK Bizim burada esas dikkat etmemiz gereken husus; Bütün bunların (ahlak ve etiğin) bir takım toplumsal ve evrensel insani değerlere dayanıyor olmasıdır.

10 İşte burada bizim için önemli olan esas konu budur...
DEĞERLERİMİZ Bu değerleri futbola aktarabilmek ve futbolun içindeki tüm süreçlerde yaşatmak, yaşatabilmek… İşte burada bizim için önemli olan esas konu budur...

11 DEĞERLERİMİZ ve FUTBOL
Bu değerleri futbola aktararak, futbolun gelişim süreçleri içinde, futbolun tüm tarafları ve paydaşlarının yararlanacağı bir futbol ortamı ve futbol anlayışı oluşturmak için, gerekli etik değerleri benimsetmek ve bu değerleri yaşatabilmek. Şimdi, futbol için her şeyin üstünde tutmamız gereken bu değerleri hep birlikte anlamaya çalışalım:

12 Buraya kadar konuştuklarımızı Futbol’a aktarırsak,
ETİK ve FUTBOL Buraya kadar konuştuklarımızı Futbol’a aktarırsak, Futboldaki Etik Değerler için, Futbolun içinde yer alan, aynı amaca yönelmiş ve aynı hizmeti veren insanların kendi aralarında yapılmış, ve Onların karşılıklı olarak, futbolun içindeki tüm süreçlerde birbirlerine, çevrelerine ve dış dünyaya karşı nasıl davranmaları gerektiğini belirten, temel ilkelerdir. diyebiliriz.

13 Etik Değerler ve Futbol
Futbol için etik değerler: Futbolunun gelişmesinde önemli rol oynayan futbolun tüm paydaşlarının, taraflarının (antrenör, futbolcu, yönetici, hakem, vb.) görev ve sorumluluklarını Dürüstlük, Adil Olma ve Adalet Duygusu Açıklık, Tarafsızlık ve Saygı gibi evrensel değerler doğrultusunda yerine getirmeleri, çalışmalarını bu ilkelere bağlamalarını kapsamaktadır.

14 SPOR ETİĞİ NEDİR? Konuya daha geniş anlamda SPOR açısından bakarsak:
Bireylere SPOR alanında kabul görmüş evrensel etik ilkelerin benimsetilerek, Bu ilkelerin sportif ortamlarda davranış boyutunda sergilenmesini sağlamaktır.

15 Etik Değerler ve Futbol
Spor için benimsenen evrensel etik ilkeler bütün bunları temsil ederken, hepimizin bildiği gibi futbolda maalesef şunlara da tanık oluyoruz: ŞİDDET / sporda şiddet ADALETSİZLİK IRKÇILIK CİNSİYET AYRIMI ZARAR VERME HAKARET

16 Etik Değerler ve Futbol
Bunların yanında, Futbol müsabakalarında, hatta öncesi ve sonrasında da, Rakibe zarar veren hareketlere, Hakemi kandırmaya çalışan hareketlere, Seyirciyi kışkırtıcı hareketlere, Rakibi küçümseyen demeç ve söylemlere de tanık oluyoruz. Bunların çok sayıda örneği vardır ve her gün yenileri eklenmektedir.

17 Etik Değerler ve Futbol
Bütün bu etik dışı davranışları, futboldan nasıl uzak tutabiliriz? Fair play ve etik değerleri, ilgili tüm taraflara benimseterek ve yaşatarak… Öyleyse, genel olarak spor ve özel olarak da futboldaki etik değerler ne üzerine inşa edilecek?

18 Fair Play Bunların başında Fair Play gelmektedir…
Nedir Fair Play ve dilimize nasıl girmiştir? Temelde, Dürüst oyun, Dürüst Davranış anlamını taşır. Bir Anglosaxon terimidir ve kullanımı çok eskilere gitmektedir.

19 Fair Play terimi ilk olarak:
“Fair Play” ve Futbol Fair Play terimi ilk olarak: 15. Yüzyılda şövalyelerin yarışmalarında “fırsat eşitliğini korumak” ve “centilmenlik dışı davranışları” ortaya koymak amacıyla kullanılmıştır.

20 “Fair Play” ve Futbol Spor Diline ise, 18. Yüzyılda İngiltere’de girmiştir. Fair Play, İngiliz Kolejlerinde öncelikle “iyi oyun” anlamında kullanılmış ve Bu haliyle uluslararası bir terime dönüşmüştür.

21 şeklinde değerlendirilmiştir.
“Fair Play” ve Futbol Daha sonra bu terim, “iyi oyunu ortaya koyacak ruh hali ve sporcuya yakışan davranış biçimi” şeklinde değerlendirilmiştir.

22 olarak değerlendirilmiştir.
“Fair Play” ve Futbol Fair Play, daha sonra da “iyi oyunu ortaya koyabilmek için, oyuna katılan tüm tarafların mutlak olarak yerine getirmek zorunda oldukları davranış biçimleri” olarak değerlendirilmiştir.

23 “Fair Play” ve Futbol Fair Play terimi ülkemizde genelde:
“Sportmenlik” veya “Sportmence” şeklinde kullanılıyordu. Sportif Erdem ve Adil Spor ifadeleri de kullanılmıştır. Ancak, son yıllarda yabancı bir terim olmasına rağmen dilimize de “fair play” olarak yerleşti ve Bu şekliyle kullanılır oldu.

24 “Fair Play” ve Futbol Uluslararası Fair Play komitesine göre,
“Fair play, bir takımın veya sporcunun, galibiyeti veya performansının düşmesini göz ardı ederek yaptığı jesttir” . Fair play, buna göre, sporcuların oyun içerisinde sadece oyunun gözlenebilir kurallarına değil, ruhuna da saygılı olmalarını ifade etmektedir.

25 “Fair Play” ve Futbol Bunu biraz daha açarsak:
Fair play, etik davranışın da ötesinde, Kişisel çıkarları ve hırsları bastırarak, yaşamda ve sporda üstün insan ruhunu ortaya koymak, koyabilmektir… Çünkü futbol da sonuçta, bir insan etkinliği ve insanlar tarafından oynanan bir oyundur… Bu yüzden, buradaki insan unsurunu asla göz ardı etmemeliyiz.

26 Bu belgede Fair Play için;
“Fair Play” ve Futbol 1974 yılında Uluslararası Fair Play Komisyonu tarafından hazırlanan Fair Play Deklerasyonu tüm üye ülkelere gönderildi. Bu belgede Fair Play için; “Kendisine ve dolayısıyla diğerlerine (rakibine, takım arkadaşlarına, hakemlere, izleyicilere ve kamuoyuna) saygıya dayanan bir hayat görüşüdür; Bu görüş, her ne pahasına olursa olsun kazanmayı ve ‘başarılı olmayı’ reddetmektedir” yazmaktaydı.

27 Etik Değerler ve Futbol
Futbol Oyununda Fair Play ne demektir? FAIR PLAY ( SPORTİF ERDEM – ADİL SPOR) Sporun iyi bir şekilde yapılmasını sağlamak (İYİ SPOR) BİREYLERİN AHLAKİ VE ERDEMLİ DAVRANMA TEMELİNDE KENDİLERİNİ MOTİVE ETMELERİ SADECE REKABET DEĞİL, “ADİL BİR REKABET”

28 Futbolda Fair Play ve Etik Değerler
Futbol Oyununda Fair Play ne demektir? Bunlara Oyuna Saygının Altın Kuralları da diyebiliriz… Nedir bu Fair Play ilkeleri:

29 Oyuna Saygının Altın Kuralları
Antrenöre saygı

30 Oyuna Saygının Altın Kuralları
Hakeme saygı

31 Oyuna Saygının Altın Kuralları
Rakibe saygı,

32 Takım arkadaşlarına saygı
Oyuna Saygının Altın Kuralları Takım arkadaşlarına saygı

33 Oyuna Saygının Altın Kuralları
Seyirciye saygı

34 Oyuna Saygının Altın Kuralları
Özetle, Antrenöre Rakibe Hakeme Takım arkadaşlarına Seyirciye saygı göstermek…

35 Futbolda Fair Play ve Etik Değerler
Fair Play tanımıyla getirilen bu yaklaşım, sadece sporcular için değil, Yöneticiler, hakemler, seyirciler, antrenörler ve sporla ilgilenen tüm medya kurumları için de geçerliydi.

36 Futbolda Fair Play ve Etik Değerler
Buna göre spor medyasının da, Sporun yukarıda ifade edildiği biçimde Fair Play ve Etik Değerlere göre yerine getirilmesi için çaba sarf etmesi gerekmektedir.

37 Aldatmak- Kandırmak ve Kötü Oyun
Kimsenin farkına varmayacağı inancıyla oyun kurallarını kendi lehine ihlal etmek, “Sonuca giden her yol mübahdır” anlayışı.

38 Aldatmak- Kandırmak ve Kötü Oyun
Adil olmayan bir avantaj sağlamak için, bilerek- isteyerek veya hakemi aldatarak oyun kurallarını ihlal etmek.

39 Etik dışı davranışa nasıl karar vereceğiz?
Futbolda Etik Dışı Davranış Etik dışı davranışa nasıl karar vereceğiz? “İyi ahlaklı” olmanın nereden başladığına bakarak; Örneğin: “Sana yapılmasını istemediğini, başkalarına yapma” “Başkalarına, sana davranmalarını istediğin gibi davran”

40 Etik dışı davranışa nasıl karar vereceğiz?
Futbolda Etik Dışı Davranış Etik dışı davranışa nasıl karar vereceğiz? Kendimizi karşımızdaki insanın yerine koymak, empati kurabilmek: Bu adil mi? sorusunu önce kendimize sorarak; Örneğin: Aynı davranış size yapılsaydı, bunun adil olduğunu düşünür müydünüz?

41 Etik dışı davranışa nasıl karar vereceğiz?
Futbolda Etik Dışı Davranış Etik dışı davranışa nasıl karar vereceğiz? Aşağıdaki soruları önce kendimize sorarak; Eğer birisi zarar görecekse bu kim? Kim kazanacak? Kazanan, kaybetmeyi mi yoksa kazanmayı mı hak ediyor?

42 Etik dışı davranışa nasıl karar vereceğiz?
Futbolda Etik Dışı Davranış Etik dışı davranışa nasıl karar vereceğiz? Aşağıdaki soruları önce kendimize sorarak; Aileniz, çocuğunuz veya akrabalarınız için bu sözleri söyler miydiniz? Çocuğunuz bunları size sorarsa ne cevap verirdiniz?

43 Fair Play ve İyi Oyun Oyuna Saygı
Oyunu İyi Oynamaya ve Zenginleştirmeye Çalışma Kazanma ve Kaybetmede Nezaket Gösterebilme Karşılıklı Olarak Sporun Ruhunun ve Değerlerinin Farkında Olma Adil Oyun Sporcuların Ellerinden Gelenin En İyisini Dürüstçe Yapmaya Gayret Ettikleri Oyun Yazılı ve Yazılı Olmayan Kurallara Saygı

44 Fair Play ve İyi Oyun Başta da belirtiğimiz gibi fair play, özünde “ahlak felsefesi” üzerine kurulmuştur. Gerek ahlaklı davranışlar, gerekse olumsuz davranışlar,  günümüzdeki spor karşılaşmalarında görülebilen olaylardır. Burada artık olumsuz örneklere değil de, olumlu örneklere bakarak seminerimizi tamamlayalım…

45 Fair Play ve İyi Oyun Alpay Özalan
1996 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki Hırvatistan-Türkiye karşılaşmasında, Hırvatların yakaladığı bir kontra atakta Alpay, Hırvat forvet Goran Vlaović'e faul yapmamış ve bu atakta Goran Vlaović topu bizim ağlarımıza göndermiştir. Bazılarınca, “Enayilik” ya da “Yaktın Milli Takımı” olarak nitelenen bu centilmence hareketinden ötürü, UEFA tarafından Fair Play ödülüne layık görülmüştür.

46 Fair Play ve İyi Oyun Leicester City
İngiltere’nin Leicester takımı, Carling Kupası tekrar maçında Rakip bir oyuncunun kalp krizi geçirmesiyle durdurulan bir karşılaşmanın, Daha sonra oynanan tekrar maçının başlangıcında, rakip takım olan Nottingham Forest’ın gol atmasına izin verdi.  

47 Fair Play ve İyi Oyun Leicester City
Leicester’´lı oyuncular, Forest kalecisi Paul Smith topu filelere gönderirken, sadece izlediler... Böylece Smith, 23. saniyede takımını 1-0 öne geçirmiş oldu…

48 Fair Play ve İyi Oyun Leicester City
Ancak Leicester, 1-0 mağlup başladığı karşılaşmayı, 3-2 kazanarak, kupada tur atlamayı başardı.

49 Fair Play ve İyi Oyun Semih Kaya
Galatasaraylı milli futbolcu Semih Kaya, Son oynanan Galatasaray-Beşiktaş maçında, Hakem Cüneyt Çakır’ın Galatasaray lehine aut verdiği bir pozisyonda, Topun kendisinden çıktığını hakeme söyleyerek, Beşiktaş lehine bir korner verilmesini sağlamıştır.

50 İlk Dünya Gençlik Fair Play Ödülü’nü Fenerbahçe U-15 takımına verdi.
Fair Play ve İyi Oyun Fenerbahçe U-15 Takımı Fenerbahçe U-15 takımına, Eskişehirspor maçında yaptığı hareket, büyük bir ödül getirdi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) bir yan kuruluşu olan Dünya Fair Play Konseyi (CIFP), İlk Dünya Gençlik Fair Play Ödülü’nü Fenerbahçe U-15 takımına verdi.

51 Fair Play ve İyi Oyun Fenerbahçe U-15 Takımı
Bu örnek davranış, 3 Kasım 2102’de Eskişehir’de yaşanmıştı. Elit Akademi Ligi 13. haftasında Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde oynanan Eskişehirspor - Fenerbahçe U-15 maçının 65. dakikasında, ev sahibi takımın bir oyuncusu sakatlanmıştı. O dakikaya kadar tüm oyuncu değişikliklerini kullanan Kırmızı-Siyahlı ekip, mücadeleyi 10 kişiyle sürdürmek zorunda kalmıştı.

52 Fair Play ve İyi Oyun Fenerbahçe U-15 Takımı
Bu durum üzerine Fenerbahçe teknik heyeti, önce Futbol Federasyonu yetkililerine, daha sonra da karşılaşmanın hakemine ve Eskişehirspor teknik heyetine, Maça 10’a 10 devam etmek istediklerini, bunun için bir futbolcularını çıkarmak istediklerini iletmişti…

53 Fair Play ve İyi Oyun Fenerbahçe U-15 Takımı
Uygun görülen bu talep sonrası, mücadelenin kalan dakikaları 10’a 10 oynanmış, 78. dakikada bir gol bulan Fenerbahçe U-15 takımı, karşılaşmadan 2-1’lik galibiyetle ayrılmıştı. Fenerbahçe U-15 Futbol Takımının, bu davranışı, ittifakla büyük ödüle layık görüldü…  

54 Fair Play ve İyi Oyun 2002 Dünya Kupası
Türkiye ile Güney Kore arasında oynanan ve Türkiye’nin 3-2 kazandığı Üçüncülük maçından sonra Türk ve Koreli oyuncuların seyircileri birlikte selamlamaları…

55 Fair Play ve İyi Oyun 2002 Dünya Kupası Maçtan sonra,
Oyuncularımızın, rakip ülke bayraklarını taşımaları ve Tribünlerdeki güzel görüntüler…

56 Fair Play: Maç Sonu “Maç sonunda ortaya koyduğumuz davranışlar bizim gerçek değerimizdir” Yenilgiyi saygıyla karşılamak da, Yendiğiniz rakibe saygı göstermek de önemlidir…

57 Fair Play: Oyuna Saygının Altın Kuralları
Benim Oyunum Fair Play

58 Teşekkürler!


"Futbol Gelişim Direktörlüğü Futbolda Fair Play ve Etik Değerler" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları